PRINCE2 PRACTITIONER

Преглед

Аудитория и предпоставки

Дизайн на курса

График и такси

сертифициране

Foundation2 Foundation & Practitioner 2017

PRINCE2® (Проекти в контролирани среди) е широко използван метод за управление на проекти, който ви насочва към всички най-важни неща за провеждане на успешен проект. PRINCE2® е гъвкав метод и е насочен към всички видове проекти. Курсът PRINCE2® Foundation and Practitioner ще запознае професионалистите с този de facto стандарт, разработен и използван широко от британското правителство и използван в частния сектор в международен мащаб. Той олицетворява утвърдени и доказани най-добри практики в управлението на проекти. Този курс ще ви подготви както за PRINCE2® Foundation, така и за PRINCE2® Practitioner, а ползите от получаването на тази сертификация ще надвишат значително разходите за сертифициране prince2.

Цели на Фондация "Княз" 2017 Обучение

 • Разбиране на необходимостта от управление на проекти
 • Планирайте, организирайте и реализирайте PRINCE2 проекти
 • Делегирайте задачите и управлявайте проекта по контролиран начин
 • Управление на рисковете ефективно, така че те да не се отразяват неблагоприятно на проекта
 • Уверете се, че доставеният проект отговаря на изискванията и ползите за организацията

Целева публика

Сертификатът PRINCE2 е предназначен за мениджъри и професионалисти, които желаят да придобият опит в управлението на проекти, като прилагат определени насоки и най-добри практики, както е посочено в стандарта PRINCE2.

Предпоставки

Обща информация за управлението на проекти.

Продължителност на курса: 3 дни

Модул 1 - Разбиране на ключови понятия, свързани с проектите и PRINCE2

 • определението и характеристиките на проекта
 • да бъдат управлявани шестте аспекта на изпълнението на проекта
 • интегрираните елементи на PRINCE2: принципи, теми, процеси и проектна среда
 • това, което прави проекта проект PRINCE2
 • функциите и ползите от PRINCE2
 • контекста клиент / доставчик, на който се основава PRINCE2

Модул 2 - Разберете как принципите на PRINCE2 стоят в основата на метода PRINCE2

 • Обяснете принципите PRINCE2
 • Обяснете кои аспекти на даден проект могат да бъдат пригодени, кой е отговорен и как документите за приспособяване на решенията са документирани

Модул 3 - Разбиране на PRINCE2 темите и как те се прилагат по време на проекта

Модул 4 - Разбиране на процесите на PRINCE2 и как те се изпълняват по време на целия проект

Модул 5 - Приложи принципите на PRINCE2 в контекст

 • Анализирайте приложението на принципите PRINCE2 в контекста

Модул 6 - Прилагане и адаптиране на съответните аспекти на PRINCE2 темите в контекста

Модул 7 - Прилагане на принципите на PRINCE2 в контекст

 • Анализирайте приложението на принципите PRINCE2 в контекста

Модул 8 - Прилагане и адаптиране на съответните аспекти на PRINCE2 темите в контекста

 • Прилагайте изискванията на PRINCE2 за темата на бизнес случая, като разберете:
 • Да се ​​прецени дали даден подход към прилагането на темата на бизнес случая е ефективен и подходящ за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и изискванията на темата
 • Прилагайте изискванията на PRINCE2 за темата на организацията, като разберете:
 • Да се ​​прецени дали даден подход към прилагането на темата на организацията е ефективен и подходящ за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и изискванията на темата
 • Прилагайте изискванията на PRINCE2 за темата за качеството, като разберете:
 • Да се ​​прецени дали даден подход към прилагането на темата за качество е ефективен и подходящ за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и изискванията на темата
 • Прилагайте изискванията на PRINCE2 за прилагане на темата за плановете, като разберете:
 • Да се ​​прецени дали даден подход към прилагането на плана е ефективен и подходящ за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и изискванията на темата
 • Прилагайте изискванията на PRINCE2 за прилагане на темата за риска, като разберете:
 • Да се ​​прецени дали подходът за прилагане на темата за риска е ефективен и подходящ за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и изискванията на темата
 • Прилагане на изискванията на PRINCE2 за прилагане на темата за промяна, която показва разбиране за:
 • Да се ​​прецени дали даден подход към прилагането на темата за промените е ефективен и подходящ за цел, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и изискванията на темата
 • Прилагайте изискванията на PRINCE2 за контролиране на напредъка, демонстрирайки разбиране за:
 • Да се ​​прецени дали даден подход към прилагането на темата за напредъка е ефективен и подходящ за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и изискванията на темата

Модул 9 - Прилагане (и приспособяване) на съответните аспекти на процесите PRINCE2 в контекста

 • Извършване на стартиране на дейностите по проекта, демонстриращи разбиране за:
 • Оценявайте дали започването на дейности / действия, роли и отговорности по проекта са ефективни и подходящи за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и целите на процеса
 • Извършване на насочване на дейностите по проекта, демонстриращи разбиране за:
 • Да се ​​прецени дали насочването на дейностите / дейностите, ролите и отговорностите по проекта е ефективно и е подходящо за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и целите на процеса
 • Извършване на иницииране на дейности по проекта, демонстриращи разбиране за:
 • Да се ​​прецени дали инициирането на дейностите / дейностите, ролите и отговорностите по проекта са ефективни и подходящи за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и целите на процеса
 • Извършване на контролиращи дейности на етапния процес, демонстриращи разбиране за:
 • Да се ​​прецени дали контролирането на дейностите / действията, ролите и отговорностите на етапния процес са ефективни и подходящи за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и целите на процеса
 • Извършване на дейностите по управление на процеса на доставка на продукта, демонстриращо разбиране на:  препоръчаните асоциирани действия препоръчани роли и отговорности  как темите могат да бъдат приложени
 • Да се ​​прецени дали управлението на дейностите / действията, ролите и отговорностите по процеса на доставка на продукти са ефективни и подходящи за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и целите на процеса

Модул 10 (продължение) - Прилагане (и приспособяване) на съответните аспекти на процесите PRINCE2 в контекста

 • Извършване на дейностите по управление на етапни гранични процеси, демонстриращи разбиране за:
 • Да се ​​прецени дали управлението на дейностите / действията, ролите и отговорностите на процеса на границата на етапите са ефективни и подходящи за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и целите на процеса
 • Извършване на приключването на дейностите по проекта, демонстриращи разбиране за:
 • Да се ​​прецени дали закриването на дейностите / дейностите, ролите и отговорностите и действията по проекта са ефективни и подходящи за целта, като се вземат предвид: контекста, принципите PRINCE2 и целта и целите на процеса

Продължителност на курса: 3 дни

Предстоящи събития

В момента няма предстоящи събития.

Моля, пишете ни на адрес info@itstechschool.com & свържете се с нас на + 91-9870480053 за цената на курса и разходите за сертифициране, график & местоположение

Дайте ни запитване

За повече информация любезно Свържете се с нас.


Отзиви