tipObuka u učionici
REGISTAR

Kontaktirajte nas

Polja označena sa * su obavezna

PRINCE2 FOUNDATION

pregled

Publika i preduslovi

Course Outline

Raspored i naknade

Potvrda

Prince2 Fondacija 2017

PRINCE2® (projekti u kontrolisanim okruženjima), predstavlja široko korišćeni metod upravljanja projektima koji vas vodi kroz sve osnovne potrebe za uspešnim projektom. PRINCE2 trening u Gurgaonu je fleksibilna metoda i namenjena je svim vrstama projekata. PRINCE2 fondacija za kurs je de facto standard razvijen i široko primenjen od vlade Velike Britanije i široko je prepoznatljiv i koristi se u privatnom sektoru, kako u Velikoj Britaniji tako i na međunarodnom nivou. On predstavlja otelotvorenu i dokazanu najbolju praksu u upravljanju projektima.

Ciljevi Princa Fondacije 2017 treninga

 • Razumjeti opseg, koncept i svrhu PRINCE2 metodologije
 • Razumjeti i izvršiti PRINCE2 procese, principe i teme
 • Razumijevati vrednost i principe strukturiranog pristupa projektnom menadžmentu
 • Opremite menadžer projekta sa znanjem da primenite PRINCE2 na projekte

namijenjen je publika

Organizacije ili pojedinci vide potrebu za kontrolisanim pristupom upravljanju projektima. Rukovodioci projekta, konsultanti i pomoćno osoblje trebaju sveobuhvatno razumijevanje svih aspekata životnog ciklusa projekta zajedno sa ključnim dokumentima upravljanja koji bi trebali biti kreirani tokom svake faze projekta.

Preduvjeti

Opće znanje upravljanja projektima.

Trajanje programa kursa: 2 dana

Modul 1 - Razume ključne koncepte koji se odnose na projekte i PRINCE2

 • definiciju i karakteristike projekta
 • šest aspekata uspešnosti projekta koji treba upravljati
 • integrirani elementi PRINCE2: principi, teme, procesi i projektno okruženje
 • šta čini projekat PRINCE2 projektom

1.2 Opis:

 • karakteristike i prednosti PRINCE2-a
 • kontekst kupca / dobavljača na kojem se zasniva PRINCE2

Modul 2 - Razumeti kako su PRINCE2 principi podvučeni metodom PRINCE2

2.1 Objasnite PRINCE2 principe:

 • nastavak poslovne opravdanosti
 • uči iz iskustva
 • definisane uloge i odgovornosti
 • upravlja po fazama
 • upravljajte izuzetkom
 • fokusirati se na proizvode
 • prilagođeni projektu

2.2 Objasnite koje se aspekti projekta mogu prilagoditi, ko je odgovoran i kako se dokumentuju odluke o krojenju

Modul 3 - Razumijete teme PRINCE2-a i kako se one primjenjuju tokom celog projekta

3.1.1 Objasnite svrhu:

 • tema poslovanja
 • poslovni slučaj, pristup upravljanju koristima

3.1.2 Opisati minimalne zahtjeve PRINCE2-a za primjenu teme poslovanja

3.1.3 Definiraju ključne koncepte vezane za opravdanost poslovanja, i razlike između njih: rezultati, ishodi, koristi i dis-koristi

3.2.1 Objasnite svrhu:

 • organizacionu temu
 • pristup komunikacijskom upravljanju

3.2.2 Opišite šta PRINCE 2 zahteva, kao minimum, za primjenu teme organizacije

3.2.3 Opišite ulogu i odgovornosti:

 • projektna tabla
 • Izvršni
 • viši korisnik
 • viši snabdevač
 • projektno osiguranje
 • promeni autoritet
 • projekt menadžer
 • timski menadžer
 • podrška projektu

uključujući i uloge koje se mogu kombinovati

3.2.4 Objasnite ključne koncepte vezane za organizaciju:

 • zainteresovani
 • tri interesovanja projekta i kako su one predstavljene na četiri nivoa upravljanja

3.3.1 Objasnite svrhu:

 • kvalitetna tema (8.1),
 • opis proizvoda, opis proizvoda proizvoda, pristup kvalitetnom pristupu, registar kvaliteta

3.3.2 Opišite minimalne zahteve PRINCE2-a za primenu kvaliteta

3.3.3 Objasnite ključne koncepte vezane za kvalitet i razlike između njih:

 • kvalitetno planiranje i kontrolu kvaliteta
 • osiguranje projekta i osiguranje kvaliteta
 • očekivanja o kvalitetu kupaca i kriterijumi prihvatanja

3.4.1 Objasnite svrhu:

 • tematski plan
 • plan projekta, scenski plan, plan izuzetaka, timski plan

3.4.2 Opisati minimalne zahteve PRINCE2-a za primjenu teme planova

3.4.3 Priznaje korake u:

 • preporučeni pristup planiranju, uključujući
 • preporučeni pristup definiranju i analizi proizvoda i objašnjavanju:
 • faktori koji treba razmotriti prilikom strukturiranja projekta u faze upravljanja

3.5.1 Objasnite svrhu:

 • tema rizika, uključujući svrhu budžeta za rizik
 • pristup upravljanja rizikom, registar rizika

3.5.2 Opisati minimalne zahteve PRINCE2-a za primenu teme rizika.

3.5.3 Definišite ključne koncepte koji se odnose na rizik i razlike između njih:

 • rizik: pretnja ili prilika
 • preporučene vrste odgovora rizika
 • vlasnik rizika i akcionar rizika
 • uzrok, događaj i efekat
 • verovatnoća rizika, uticaja na rizik i blizine rizika

3.5.4 Opišite preporučenu proceduru upravljanja rizicima

3.6.1 Objasnite svrhu:

 • tema promene, uključujući svrhu budžeta za promjenu
 • pristup kontrole promjene, zapis postavki konfiguracije, registar emisije, izveštaj o izdanju, račun stanja proizvoda

3.6.2 Opisati minimalne zahteve PRINCE2-a za primenu teme promene.

3.6.3 Opis:

 • vrste izdanja
 • preporučeni problem i procedura kontrole promjene.

3.7.1 Objasnite svrhu:

 • tema napretka
 • dnevni dnevnik, dnevnik časova, izveštaj o časovima, radni paket, završni izveštaj, izveštaj o završetku projekta, izveštaj o kontrolnoj tački, izveštaj o osvetljenju, izveštaj izuzetaka.

3.7.2 Opisati minimalne zahteve PRINCE2-a za primenu teme napredovanja.

3.7.3 Objasnite ključne koncepte vezane za napredak:

 • upravljanje događajima i upravljanje vremenom
 • tolerancije i izuzetke, uključujući način na koji se postavljaju tolerancije i izvještaja

Modul 4 - Razumijete PRINCE2 procese i kako se one sprovode tokom celog projekta

4.1 Objasnite svrhu procesa PRINCE2:

 • započinjanje projekta, uključujući svrhu projekta projekta,
 • usmeravanje projekta, uključujući svrhu dokumentacije o iniciranju projekta (PID),
 • iniciranje projekta,
 • kontrolisanje scene,
 • upravljanje isporukom proizvoda,
 • upravljanje graničnom linijom,

zatvaranje projekta.

Trajanje kursa: 2 dana

predstojeći događaji

septembar 2018

01
Septembar 2018

Prince 2 fondacija i praktičar (1st septembar 2018)

PRINCE2-PRAKTICI Prince2 fondacija

Innovative Technology Solutions održava 3 dane treninga o Prince 2 fondaciji i praktičaru od 1st Septembra 2018, 8th i 9th September 2018.

Saznati više "

15
Septembar 2018

Prince2 Agile (15 septembar 2018)

Innovative Technology Solutions sprovodi 2 dana Serija Prince2 Agile na 15th & 16th September 2018.

Saznati više "

Molim vas, pišite nam info@itstechschool.com i kontaktirajte nas na + 91-9870480053 za cenu kursa i sertifikaciju, raspored i lokaciju

Baci nam upit

Za više informacija ljubazno Kontaktirajte nas


Recenzije
KEYWORDS SEARCH TERM

 • Trening Prince2 Fondacije u Gurgaonu
 • Priznanje Prince2 fondacije za sertifikaciju u Gurgaonu
 • Institut za Prince2 fondaciju u Gurgaonu
 • Prince2 fondacija u Gurgaonu
 • Prince2 Fondacijska sertifikacija u Gurgaonu
 • Prince2 Fondacija za fondove u Gurgaonu
 • Najbolja Prince2 fondacija za obuku online
 • Trening Prince2 Fondacije