PRINCE2 PRACTITIONER

pregled

Publika i preduslovi

Course Outline

Raspored i naknade

Potvrda

Prince2 Foundation & Practitioner 2017

PRINCE2® (projekti u kontrolisanim okruženjima), predstavlja široko korišćeni metod upravljanja projektima koji vas vodi kroz sve osnovne potrebe za uspešnim projektom. PRINCE2® je fleksibilna metoda i namenjena je svim vrstama projekata. PRINCE2® Fondacija i praktičar će upoznati profesionalce sa ovim de facto standardom koji je široko primenio vlada Ujedinjenog Kraljevstva i koristi se u privatnom sektoru na međunarodnom nivou. On odlikuje utvrđene i dokazane najbolje prakse u upravljanju projektima. Ovaj kurs će vas pripremiti za PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner, a prednosti dobijanja ove sertifikacije će daleko prevazići prince2 sertifikat troškove.

Ciljevi Princa Fondacije 2017 treninga

 • Razumeti potrebu za upravljanje projektom
 • Planirati, organizovati i implementirati PRINCE2 projekte
 • Delite zadatke i pokrenite projekat na kontrolisan način
 • Upravljanje rizicima efikasno, tako da oni ne utiču na projekat negativno
 • Obezbedite da isporučeni projekat ispunjava zahteve i koristi organizaciji

namijenjen je publika

PRINCE2 sertifikacija je namenjena menadžerima i profesionalcima koji žele da steknu stručnost u upravljanju projektima primenom određenih smernica i najboljih praksi kako je navedeno u PRINCE2 standardu.

Preduvjeti

Opće znanje upravljanja projektima.

Trajanje programa kursa: 3 dana

Modul 1 - Razume ključne koncepte koji se odnose na projekte i PRINCE2

 • definiciju i karakteristike projekta
 • šest aspekata uspešnosti projekta koji treba upravljati
 • integrirani elementi PRINCE2: principi, teme, procesi i projektno okruženje
 • šta čini projekat PRINCE2 projektom
 • karakteristike i prednosti PRINCE2-a
 • kontekst kupca / dobavljača na kojem se zasniva PRINCE2

Modul 2 - Razumeti kako su PRINCE2 principi podvučeni metodom PRINCE2

 • Objasnite PRINCE2 principe
 • Objasnite koji aspekti projekta mogu biti prilagođeni, ko je odgovoran i kako se dokumentuju krojaške odluke

Modul 3 - Razumijete teme PRINCE2-a i kako se one primjenjuju tokom celog projekta

Modul 4 - Razumijete PRINCE2 procese i kako se one sprovode tokom celog projekta

Modul 5 - primijenite PRINCE2 principe u kontekstu

 • Analizirajte primjenu PRINCE2 principa u kontekstu

Modul 6 - Primijeniti i prilagođavati relevantne aspekte PRINCE2 tema u kontekstu

Modul 7- Primijenite PRINCE2 principe u kontekstu

 • Analizirajte primjenu PRINCE2 principa u kontekstu

Modul 8 - Primijeniti i prilagođavati relevantne aspekte PRINCE2 tema u kontekstu

 • Primijenite PRINCE2 zahteve za temu poslovnog predmeta, pokazujući razumijevanje:
 • Procijenite da li je pristup primjene teme poslovanja predmet efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijenite PRINCE2 zahtjeve za organizacionu temu, pokazujući razumijevanje:
 • Procenite da li je pristup primeni organizacije organizacije efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijenite PRINCE2 zahtjeve za temu kvaliteta, pokazujući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primeni teme kvaliteta efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijenite PRINCE2 zahtjeve za primjenu teme planova, pokazujući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primeni teme planova efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijeniti PRINCE2 zahtjeve za primjenu teme rizika, pokazujući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primene teme rizika efikasan i pogodan za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijenite PRINCE2 zahtjeve za primjenu teme promjene, pokazujući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primeni teme promene efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijeniti PRINCE2 zahtjeve za kontrolu napretka, demonstrirajući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primeni teme progresa efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme

Modul 9 - Primijeniti (i prilagođavati) relevantne aspekte procesa PRINCE2 u kontekstu

 • Izvršiti početak aktivnosti na projektnom procesu, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li su započinjanje aktivnosti / uloga projekta, uloga i odgovornosti efikasne i pogodne za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Obaviti usmeravanje aktivnosti projektnog procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li su usmeravanje aktivnosti / uloga, uloga i odgovornosti u projektnom procesu efikasne i pogodne za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Sprovoditi iniciranje aktivnosti projektnog procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li je iniciranje aktivnosti / uloga, uloga i odgovornosti projekta, efektivno i pogodno za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Sprovođenje kontrolisanih aktivnosti u fazi procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li su kontrola aktivnosti / uloga, uloga i odgovornosti u fazi procesa efikasne i pogodne za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Izvršite aktivnosti u procesu isporuke proizvoda koji pokazuju razumevanje:  preporučene povezane akcije preporučene uloge i odgovornosti  kako se teme mogu primijeniti
 • Procenite da li su aktivnosti, aktivnosti, uloge i odgovornosti procesa isporuke proizvoda efikasni i pogodni za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa

Modul 10 (nastavak) - Primijeniti (i prilagođavati) relevantne aspekte procesa PRINCE2 u kontekstu

 • Sprovoditi upravljanje aktivnostima faza graničnog procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li su upravljanje aktivnostima / akcijama, ulogama i odgovornostima u okviru graničnog procesa efektivne i pogodne za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Sprovoditi završetak aktivnosti projektnog procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li je zatvaranje aktivnosti / uloga, uloga i odgovornosti i aktivnosti projekta, delotvorne i pogodne za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa

Trajanje kursa: 3 dana

predstojeći događaji

Trenutno nema predstojećih događaja.

Molim vas, pišite nam info@itstechschool.com i kontaktirajte nas na + 91-9870480053 za cenu kursa i sertifikaciju, raspored i lokaciju

Baci nam upit

Za više informacija ljubazno Kontaktirajte nas


Recenzije