tiponline kurs
REGISTAR
PRINCE2 PRACTITIONER

pregled

Publika i preduslovi

Course Outline

Raspored i naknade

Potvrda

Prince2 Foundation & Practitioner 2017

PRINCE2® (projekti u kontrolisanim okruženjima), predstavlja široko korišćeni metod upravljanja projektima koji vas vodi kroz sve osnovne potrebe za uspešnim projektom. PRINCE2® je fleksibilna metoda i namenjena je svim vrstama projekata. PRINCE2® Fondacija i praktičar će upoznati profesionalce sa ovim de facto standardom koji je široko primenio vlada Ujedinjenog Kraljevstva i koristi se u privatnom sektoru na međunarodnom nivou. On odlikuje utvrđene i dokazane najbolje prakse u upravljanju projektima. Ovaj kurs će vas pripremiti za PRINCE2® Foundation i PRINCE2® Practitioner, a prednosti dobijanja ove sertifikacije će daleko prevazići prince2 sertifikat troškove.

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • Razumeti potrebu za upravljanje projektom
 • Planirati, organizovati i implementirati PRINCE2 projekte
 • Delite zadatke i pokrenite projekat na kontrolisan način
 • Upravljanje rizicima efikasno, tako da oni ne utiču na projekat negativno
 • Obezbedite da isporučeni projekat ispunjava zahteve i koristi organizaciji

namijenjen je publika

PRINCE2 certification is meant for managers and professionals who wish to acquire expertise in project management by applying certain guidelines and best practices as mentioned in PRINCE2 standard.

Preduvjeti

Opće znanje upravljanja projektima.

Course Outline Duration: 3 Days

Modul 1 - Razume ključne koncepte koji se odnose na projekte i PRINCE2

 • definiciju i karakteristike projekta
 • šest aspekata uspešnosti projekta koji treba upravljati
 • integrirani elementi PRINCE2: principi, teme, procesi i projektno okruženje
 • šta čini projekat PRINCE2 projektom
 • karakteristike i prednosti PRINCE2-a
 • kontekst kupca / dobavljača na kojem se zasniva PRINCE2

Modul 2 - Razumeti kako su PRINCE2 principi podvučeni metodom PRINCE2

 • Objasnite PRINCE2 principe
 • Objasnite koji aspekti projekta mogu biti prilagođeni, ko je odgovoran i kako se dokumentuju krojaške odluke

Modul 3 - Razumijete teme PRINCE2-a i kako se one primjenjuju tokom celog projekta

Modul 4 - Razumijete PRINCE2 procese i kako se one sprovode tokom celog projekta

Modul 5 - primijenite PRINCE2 principe u kontekstu

 • Analizirajte primjenu PRINCE2 principa u kontekstu

Modul 6 - Primijeniti i prilagođavati relevantne aspekte PRINCE2 tema u kontekstu

Modul 7- Primijenite PRINCE2 principe u kontekstu

 • Analizirajte primjenu PRINCE2 principa u kontekstu

Modul 8 - Primijeniti i prilagođavati relevantne aspekte PRINCE2 tema u kontekstu

 • Primijenite PRINCE2 zahteve za temu poslovnog predmeta, pokazujući razumijevanje:
 • Procijenite da li je pristup primjene teme poslovanja predmet efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijenite PRINCE2 zahtjeve za organizacionu temu, pokazujući razumijevanje:
 • Procenite da li je pristup primeni organizacije organizacije efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijenite PRINCE2 zahtjeve za temu kvaliteta, pokazujući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primeni teme kvaliteta efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijenite PRINCE2 zahtjeve za primjenu teme planova, pokazujući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primeni teme planova efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijeniti PRINCE2 zahtjeve za primjenu teme rizika, pokazujući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primene teme rizika efikasan i pogodan za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijenite PRINCE2 zahtjeve za primjenu teme promjene, pokazujući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primeni teme promene efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme
 • Primijeniti PRINCE2 zahtjeve za kontrolu napretka, demonstrirajući razumijevanje:
 • Proceniti da li je pristup primeni teme progresa efikasan i pogodan za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i zahtjeve teme

Modul 9 - Primijeniti (i prilagođavati) relevantne aspekte procesa PRINCE2 u kontekstu

 • Izvršiti početak aktivnosti na projektnom procesu, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li su započinjanje aktivnosti / uloga projekta, uloga i odgovornosti efikasne i pogodne za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Obaviti usmeravanje aktivnosti projektnog procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li su usmeravanje aktivnosti / uloga, uloga i odgovornosti u projektnom procesu efikasne i pogodne za svrhu, uzimajući u obzir: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Sprovoditi iniciranje aktivnosti projektnog procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li je iniciranje aktivnosti / uloga, uloga i odgovornosti projekta, efektivno i pogodno za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Sprovođenje kontrolisanih aktivnosti u fazi procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li su kontrola aktivnosti / uloga, uloga i odgovornosti u fazi procesa efikasne i pogodne za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Izvršite aktivnosti u procesu isporuke proizvoda koji pokazuju razumevanje:  preporučene povezane akcije preporučene uloge i odgovornosti  kako se teme mogu primijeniti
 • Procenite da li su aktivnosti, aktivnosti, uloge i odgovornosti procesa isporuke proizvoda efikasni i pogodni za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa

Modul 10 (nastavak) - Primijeniti (i prilagođavati) relevantne aspekte procesa PRINCE2 u kontekstu

 • Sprovoditi upravljanje aktivnostima faza graničnog procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li su upravljanje aktivnostima / akcijama, ulogama i odgovornostima u okviru graničnog procesa efektivne i pogodne za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa
 • Sprovoditi završetak aktivnosti projektnog procesa, pokazujući razumevanje:
 • Proceniti da li je zatvaranje aktivnosti / uloga, uloga i odgovornosti i aktivnosti projekta, delotvorne i pogodne za svrhu, imajući u vidu: kontekst, PRINCE2 principe i svrhu i ciljeve procesa

Trajanje kursa: 3 dana

Trenutno nema predstojećih događaja.

Molim vas, pišite nam info@itstechschool.com i kontaktirajte nas na + 91-9870480053 za cenu kursa i sertifikaciju, raspored i lokaciju

Baci nam upit

Za više informacija ljubazno Kontaktirajte nas