blog

Koji su SAP moduli - Lista SAP ERP modula
26 Mar 2018

Šta su SAP moduli? Lista SAP ERP modula

/
Postavljeno od

Analiza sistema i razvoj programa, u jednom trenutku poznate kao SAP, razvijaju se s velikim brojem novih SAP modula koji se proizvode kako bi služili prepoznatljivim poslovnim delovima koji se bave upravljanjem aktivnostima, ljudskim resursima, finansijskim knjigovodstvima i prodajom, osim drugih.

SAP pokupila je sveobuhvatnost među stručnjacima u radu, jer SAP certifikacija upravlja planiranjem resursa preduzeća, što je osnovno za ogromne organizacije i organizacije na nivou preduzeća kako bi se profiterno usmjerila radna snaga.

Veliki izbor SAP moduli pristupačna ima mesto sa ERP-om, što omogućava prepoznatljivim podjelama udruženja da sarađuju na zajedničkoj etapi prema suštinskom cilju. Pre toga, priređivanje imovine preduzeća se inicijalno koristilo za obradu inventara. Kasnije su stvorene razne vrste postupaka koji se odnose na različite delove preduzeća. Danas je SAP osnovni deo IT područja i koristi se kao dio relativno svake upotrebe koja se proteže od upravljanja informacijama, izvještaja o pripremi i robotizaciji procesa rada.

Kako efikasno završi SAP certifikaciju u jednoj od odabranih kategorija, manje je zahtjevati da stekne uglednu poziciju, da bude kvalifikovan da se bavi proizvodom i povrati bolje mogućnosti za zapošljavanje u vašoj željenoj industriji.

Šta su SAP moduli i kako funkcionišu SAP moduli?

The ERP SAP moduli izolovani su u različite klasifikacije u svetlu različitih mehaničkih primena. One su takođe izolovane u svetlu ogromnih brendova koje ih koriste, a littler organizacije imaju tendenciju da ponovite istu zbog veštih aktivnosti.

SAP moduli su razdvojeni na funkcionalne i tehničke module pod kojima se sve pod ovim razredima uspostave.

Značajni moduli često korišćeni od strane stručnjaka su,

Lista SAP ERP modula

 1. AP Upravljanje ljudskim kapitalom
 2. Planiranje proizvodnje SAP-a
 3. SAP prodaje i distribucija
 4. SAP Controlling
 5. SAP menadžment kvaliteta
 6. SAP projektni sistemi
 7. SAP Finansijski lanac snabdevanja
 8. SAP Upravljanje materijalima
 9. Održavanje SAP postrojenja
 10. SAP Finansijsko Planiranje

1. SAP Upravljanje ljudskim kapitalom

SAP Human Capital je napravljen za odjeljenje za upravljanje ljudskim resursima koji omogućava stručnjacima da efikasno nadgledaju izvršenje predstavnika, preporučuju ispite, procjenjuju njihovu efikasnost i upravljaju naprednjama. Okvir se takođe može iskoristiti za procesiranje finansija, za rad na radionici i za obnavljanje obima kako bi se pojednostavile forme bez obzira na to koliko veliki predstavnik uključuje preduzeće.

2. Planiranje proizvodnje SAP-a

Bitan modul na listi, Planiranje proizvodnje SAP-a omogućava nadgledaču da nadgleda redovne zadatke, dizajnira prodaju, reklamne vežbe, nadgleda troškove, inventar materijala i odgovarajuće pristupačne resurse na sličan način za najstrože ishode. Modul preuređuje uređivanje i upravljanje, dajući superiornu perspektivu spekulacija kako bi napravili i koristili resurse proizvedene za postizanje svojih ciljeva.

3. SAP prodaje i distribucija

SAP prodaje i distribucija je kritičan modul za svaku industriju koja direktno rukuje svojim klijentima. Modul se može iskoristiti da zatraži izjavu, da navodi, predloži, uključi ili izmeni prijedloge među brojnim različitim vežbama. U trenutku kada stručnjak obezbedi SAP sertifikaciju u jednom od ovih kritičnih modula, oni mogu dobiti zanimanje u pojedinačnoj kancelariji. Modul takođe usavršava transport, transport, nadgledanje inputa, računa i upravljanje kreditima.

4. SAP Controlling

Namijenjena preduzećima koja zahtijevaju preduslove, SAP Controlling modul osigurava liderima sa pregledom poslovnih aktivnosti i svakom od svojih područja ekspertize. Modul olakšava nadgledanje troškova, poduhvata i troškova. Kontrolisanje ide kao ugrađeni okvir koji daje troškove srednjeg ekrana, koristi i unutrašnje zahteve za izbor u pogledu brzih potreba.

5. SAP menadžment kvaliteta

Svako preduzeće je dužno da zadrži najviše povišene količine kvaliteta. The SAP upravljanje kvalitetom modul omogućava im rad na organizovan način da prenose najbolji kvalitet u svakoj od svojih predmeta. Od stvaranja, organizovanja i istraživanja prodaje i praćenja kvaliteta, sve se prenosi u povezani interfejs. Provera kvaliteta je normalna i razgrađa upravljanje pregledom kako bi se garantovao najbolji kvalitet bez obzira na količinu predmeta koji se šalju u vremenu.

6 .SAP projektni sistemi

SAP projektni sistemi je modul posvećen pružanju pomoći grupi ili cijeloj asocijaciji projektovanje na dogovoreni način. Koristeći ovaj modul, stručnjaci mogu početi od želje do aranžmana, praćenja i izvlačenja izvještaja. U trenutku kada se modul uzima efektivno, dodatno istražuje troškove projekta, uključene komponente i resurse potrebne za efikasno izvršenje predloženog projekta.

7. SAP Finansijski lanac snabdevanja

Još jedan kritični modul na listi, SAP finansijsko upravljanje lancem snabdevanja upravlja menadžmentom kredita i efikasno se bavi finansijskim potrebama preduzeća sa dovoljno mesta. Modul se koristi za nadgledanje novca, stanja likvidnosti, blago i dalje predviđa opasnosti koje se bave poduhvatom. Dalje, u životni ciklus finansijskog lanca snabdevanja, on se takođe može iskoristiti za nadgledanje debata, rata i ide kao faza za prikazivanje akumulacija za predmete koji se pružaju usred određenog dana i starosti.

8. SAP Upravljanje materijalima

ovo SAP modul upravlja sve što je identifikovano upravljanje materijalima uključujući dobijanje vitalnih materijala, vođenje popisa, procjenu inventara, praćenje kvaliteta robe koju pruža prodavac, ocjenjuje ih i potvrdi potraživanja poslatih od trgovca. Modul se takođe može koristiti za praćenje zakonskih preduslova.

9. Održavanje SAP postrojenja

Za preduzeća koja posvećuju montažne postrojenja, Održavanje SAP postrojenja modul omogućava im da preuzmu kontrolu nad različitim delovima održavanja moderne postavke. Zajednički okvir ohrabruje stručnjake da osmišljavaju podršku, razdvajanje, preventivne mjere i sisteme dječjeg stanja kako bi garantirali dosledno stvaranje.

Iako su to pravi SAP moduli za koje biste trebali znati, a SAP certifikat odvojeni od savremenih aplikacija i finansijskog uređenja, takođe se može dobiti u bilo kom tehničkom modulu koji je poseban za određene organizacije. Najopštije poznati moduli uključuju Netweaver, ABAP, SAP Basis, BIW, SAP HANA i XI. Konsolidovanjem najboljih od ovih modula, asocijacija može efikasno da se bavi svojim resursima i da ostvari napred u fokusiranoj situaciji.

10. SAP Finansijsko Planiranje

SAP Finansijsko Planiranje ima za cilj da se razdvoji postupak finansijskog upravljanja i da sve berze dobiju udruživanje u okupiranom okviru. Postavka donosi direktnu mogućnost i omogućava finansijskom učinku kako bi se shvatile osobine, smanjile troškovi kada bi se moglo smatrati i zadovoljiti obrazovan izbor. Prilagodljiv i prilagodljiv modul može se koristiti asocijacijama svake vrste, pomažući im da ujedine svoj datum.

Incoming Searches za ključnu reč SAP Modules List:

 • lista sap modulapdf
 • SAP modulipotražnje
 • stabljikatehničkimoduli
 • stabljikaERPmodulipdf
 • SAP modulippt
 • stabljikatechno funkcionalanmoduli
 • stabljikaitdmoduli
 • kolikomoduliinstabljika
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!