typŠkolení v učebně
Čas3 dny
REGISTRACE

Fortinet přizpůsobený školení a certifikace

Fortinet přizpůsobený školení a certifikace

Popis

Publikum a předpoklady

Osvědčení

Školení přizpůsobená Fortinet

Fortinet je americká nadnárodní společnost se sídlem v Sunnyvale, Kalifornie. Vyvíjí se a prodává kybernetická bezpečnost software, zařízení a služby, jako jsou firewally, antivirové programy, prevence narušení a zabezpečení koncových bodů. Jedná se o čtvrtou největší síťovou bezpečnostní společnost podle výnosů.

Předpoklady pro kurz Fortinet

Studenti by měli vstoupit do třídy se základními znalostmi o podnikových sítích a bezpečnostních otázkách

Pro více informací kontaktujte nás.

recenze
Oddíl 1Úvod do forintu
Čtení 1Porozumění funkcí společnosti Fortigate
Čtení 2Porozumění požadavkům a balíčkům Fortigaurd
Čtení 3Počáteční konfigurace
Čtení 4Aktualizace firmwaru
Čtení 5Obnovení zálohy
Čtení 6Konfigurace protokolu DHCP
Oddíl 2Politiky brány firewall
Čtení 7Implicitní vs. explicitní zásady
Čtení 8Porozumění komponentám brány firewall
Čtení 9Porozumění NAT
Čtení 10Konfigurace zdroje NAT
Čtení 11Konfigurace DNAT pomocí virtuálního serveru
Oddíl 3Ověřování
Čtení 12Porozumění protokolům ověřování
Čtení 13Integrace služby Active Directory Server
Čtení 14Integrovaný server radia
Čtení 15Vytvoření zásad ověřování
Čtení 16Nakonfigurujte portál Captive
Čtení 17Monitorujte uživatele brány firewall
Oddíl 4SSL VPN
Čtení 18Porozumění architektuře SSL
Čtení 19Provozní režimy SSL
Čtení 20Konfigurace SSL VPN WebMode
Čtení 21Konfigurace záložky
Čtení 22Nakonfigurujte zásady brány firewall pro protokol SSL VPN
Čtení 23Monitorujte uživatele SSL
Oddíl 5Základní IPSEC VPN
Čtení 24Pochopení architektury IPSEC
Čtení 25Porozumění IKE Phase 1 & 2
Čtení 26Porozumění SAD, SPD
Čtení 27Konfigurace protokolu IPSEC mezi dvěma sítěmi
Čtení 28Monitorujte přenos VPN
Oddíl 6antivirus
Čtení 29Typy virů a škodlivého softwaru
Čtení 30Kontroly založené na proxy založené na průtoku
Čtení 31Silné pískoviště
Čtení 32Odesílejte vzorek viru k ochraně
Čtení 33Nakonfigurujte antivirové skenování
Čtení 34Určete pořadí hodnocení
Oddíl 7Explicitní proxy
Čtení 35Implicitní vs. explicitní proxy
Čtení 36Konfigurace explicitního serveru proxy
Čtení 37PAC vs WPAD
Čtení 38Konfigurace webové mezipaměti
Čtení 39Sledovat uživatele proxy
Oddíl 8Webfilter
Čtení 40Porozumění mechanismu Fortigate Webfiltering
Čtení 41Konfigurace Filtrování obsahu
Čtení 42Konfigurace filtrování adres URL
Čtení 43Konfigurace přepínání webových filtrů
Čtení 44Sledujte protokoly webového filtru
Oddíl 9Kontrola aplikací
Čtení 45Aktualizace databáze řízení aplikací
Čtení 46Konfigurace profilu řízení aplikací
Čtení 47Traffic Shaping
Čtení 48Protokolování událostí řízení aplikací
Oddíl 10Protokolování a sledování
Čtení 49Pochopení úrovně závažnosti protokolů
Čtení 50Porozumění typům protokolů a podadresářů
Čtení 51Porozumění strukturám protokolů
Čtení 52Konfigurace nastavení protokolu
Čtení 53Konfigurace Forticloud
Čtení 54Přesměrování protokolů na Syslog a SNMP
Oddíl 11Směrování
Čtení 55Interpretovat směrovací tabulky
Čtení 56Konfigurace vyvážení zatížení Wan Link
Čtení 57Konfigurace RPF
Čtení 58Přepsání statické trasy pomocí směrování zásad zásad
Čtení 59Diagnostikovat problémy směrování
Oddíl 12Virtuální domény
Čtení 60Porozumění prostředkům VDOM, VDOM a globálnímu zdroji
Čtení 61Konfigurace nezávislého VDOM
Čtení 62Konfigurace správy prostřednictvím služby VDOM
Čtení 63Konfigurace odkazů Intervdom
Čtení 64Monitorování provozu VDOM
Oddíl 13transparentní režim
Čtení 65Změna režimu provozu
Čtení 66Konfigurace předávacích domén
Čtení 67Konfigurace párování portů
Čtení 68Implementace bezpečnostních profilů
Čtení 69Monitorujte tabulku Mac
Oddíl 14Vysoká dostupnost
Čtení 70Porozumění aktivním aktivním a aktivním pasivním režimům
Čtení 71Implementace řešení HA
Čtení 72Konfigurace synchronizace relací
Čtení 73Konfigurace FGSP
Čtení 74Aktualizace firmwaru na clusteru
Čtení 75Monitorujte statistiky HA
Oddíl 15Advance IPSEC VPN
Čtení 76Rozlišení hlavního režimu a agresivního režimu
Čtení 77Nasazení vzdáleného přístupu vpn pomocí funkce Forticlient
Čtení 78Nakonfigurujte redundantní VPN
Čtení 79Diagnostika VPN tunelů
Oddíl 16Systém prevence narušení
Čtení 80Vyberte podpisy IPS
Čtení 81Nakonfigurujte zjišťování založené na anomáliích
Čtení 82Nakonfigurujte detekci založenou na podpisu
Čtení 83Nakonfigurujte snímač DOS
Čtení 84Monitorujte a rozpoznávejte útoky pomocí protokolu IPS
Oddíl 17FSSO
Čtení 85Porozumění FSSO
Čtení 86DC Agent Vs Režim hlasování
Čtení 87Konfigurovat agent DC
Čtení 88Sledujte protokoly FSSO
Oddíl 18Certifikační operace
Čtení 89Vytváření CSR
Čtení 90Import CRL do Fortigate
Čtení 91Konfigurace kontroly SSL / SSH
Čtení 92Generování vlastního podepsaného certifikátu
Čtení 93Povolit SSL inspekci ve fortigate
Oddíl 19Prevence úniku dat
Čtení 94Porozumění funkcí DLP
Čtení 95Filtrování souborů a zpráv
Čtení 96Fingerprinting
Čtení 97Kontrola založená na vodoznaku
Oddíl 20Diagnostika
Čtení 98Identifikace normálního chování
Čtení 99Porozumění toku provozu
Čtení 100Řešení problémů s připojením
Čtení 101Diagnostikovat problémy s prostředky
Čtení 102Testování firmwaru bez instalace
Oddíl 21Hardwarová akcelerace
Čtení 103Pochopení ASIC
Čtení 104Porozumění NP, SP, CP, SOC
Čtení 105Vybíjení relací na NP
Čtení 106Konfigurace kontroly obsahu pomocí protokolu CP
Čtení 107Konfigurace antivirové kontroly pomocí programu SP
Oddíl 22Řešení problémů
Čtení 108Systémové prostředky
Čtení 109Řešení problémů se sítí
Čtení 110Politiky brány firewall
Čtení 111Ověření firewallu
Čtení 112FSSO
Čtení 113IPsec
Čtení 114Bezpečnostní profily
Čtení 115Explicitní webový proxy
Čtení 116Provozní režimy
Čtení 117Externí BGP
Čtení 118OSPF
Čtení 119HA