typŠkolení v učebně
Čas5 dny
REGISTRACE

Openstack Mirantis Školení a certifikace

Openstack Mirantis Školení a certifikace

Popis

Publikum a předpoklady

Osvědčení

Openstack Mirantis Přehled výcvikového kurzu

This five day Open Stack Mirantis Training course is for deployment engineers,administrators, architects or other IT team members responsible for the installation and deployments of OpenStack. The course provides participants with detailed understanding of the steps necessary to deploy an OpenStack prostředí od začátku. Prostřednictvím procesu ručního nasazení OpenStack se kromě automatizační služby studenti naučí, jak identifikovat problémy a jak překonat překážky, když se věci mýlí. Tento kurz vyžaduje, aby studenti byli velmi dobře obeznámeni s příkazovou řádkou linux (operační systém) (bash).

Určené publikum pro školení Openstack-Mirantis

  • Správce systému
  • Inženýři nasazení
  • Architekti řešení

Předpoklady pro certifikaci Openstack Mirantis

  • Silné zkušenosti pomocí příkazové řádky systému Linux.
  • Zkušenosti s úpravou konfiguračních souborů s vi nebo jiným editorem cli

Pro více informací prosím kontaktujte nás.


recenze
Oddíl 1Openstack Architecture
Čtení 1Přehled historie projektu a vydání.
Čtení 2Základní přehled projektu
Čtení 3Typická architektura komponent openstack.
Čtení 4Specifikace a detaily součástí.
Čtení 5Logické a fyzické sítě v Openstacku.
Oddíl 2Manuální instalace Openstack
Čtení 6Konfigurace operačního systému (Ubuntu 14.04) a vytváření sítí.
Čtení 7Instalace a konfigurace serverů databáze (MySQL) a zpráv (RabbitMQ).
Čtení 8Instalace a konfigurace identity OpenStack (Keystone).
Čtení 9Instalace a konfigurace služby OpenStack Image Service (pohled).
Oddíl 3OpenStack Networking & Storage
Čtení 10Instalace služby OpenStack Networking (neutron)
Čtení 11Konfigurace připojení k síti (neutron) pro použití zásuvného modulu ML2 s ovladačem Open vSwitch
Čtení 12Instalace a konfigurace OpenStack Compute (nova), Konfigurace OpenStack Compute (nova) s hypervisorem KVM.
Čtení 13Instalace a konfigurace řídicího panelu OpenStack (horizont)
Čtení 14Instalace a konfigurace blokování úložiště OpenStack (cinder)
Čtení 15Konfigurace blokování úložiště OpenStack (cinder) pro použití dvou zadních konců (LVM)
Čtení 16Instalace a konfigurace OpenStack Orchestration (teplo)
Oddíl 4Přehled paliva a architektura
Čtení 17Přehled paliv, architektura paliv.
Čtení 18Instalujte palivo
Čtení 19Nasazení prostředí OpenStack s palivem
Čtení 20Omezení paliva
Čtení 21Řešení problémů s palivem.
Oddíl 5horizont
Čtení 22Přehled projektu
Čtení 23Spusťte uzly z panelu & cli.
Čtení 24Správa projektů
Čtení 25Správa uživatelů a kvót.
Čtení 26Správa sítí.
Oddíl 6KeyStone
Čtení 27Přehled projektů.
Čtení 28Spravujte službu identifikace lichoběžníkového zkreslení pomocí služby cli
Oddíl 7pohled
Čtení 29Přehled projektu
Čtení 30Správa snímků pomocí kli
Oddíl 8SWIFT
Čtení 31Přehled projektu
Čtení 32Použití a použití
Čtení 33Replikace, bezpečnost / ACL.
Čtení 34Rychlé operace, Nahrávání do segmentů
Čtení 35Přidávání metadat do objektů, údržba.
Oddíl 9HEAT
Čtení 36Základy tepla a použití.
Čtení 37Tepelná architektura.
Čtení 38Tepelná orchestrace Formát TEmplate (HOT).
Čtení 39Automatické vytápění tepla.