typŠkolení v učebně
Čas5 dny
REGISTRACE
Oracle-12c-Database-Administration-Training

Oracle 12 C Administrace databáze školení a certifikace

Popis

Publikum a předpoklady

Osvědčení

Oracle 12 C školení pro správu databází

Věštec Databáze: Úvod do SQL školení vám pomůže psát poddotazy, kombinovat více dotazů do jediného dotazu pomocí operátorů SET a sestavovat agregovaná data pomocí skupinových funkcí. Zjistěte to a další prostřednictvím praktických cvičení.

 • Pochopení základních pojmů relačních databází zajistí vylepšený kód vývojáři.
 • Vytvořte přehledy tříděných a omezených dat.
 • Spusťte příkazy k manipulaci s údaji (DML).
 • Ovládací databázový přístup k určitým objektům.
 • Správa objektů schématu.
 • Správa objektů pomocí zobrazení datového slovníku.
 • Načíst data řádků a sloupců z tabulek.
 • Kontrolní oprávnění na úrovni objektu a systému.
 • Vytváření indexů a omezení; změnit existující objekty schématu.
 • Vytvořte a dotazujte externí tabulky.

CíleŠkolení Oracle 12 C

 • Identifikujte hlavní strukturální součásti databáze Oracle Database 12c
 • Vytváření přehledů agregovaných dat
 • Napište příkazy SELECT, které obsahují dotazy
 • Načíst data řádků a sloupců z tabulek
 • Spusťte DML v databázi Oracle 12c
 • Vytvořte tabulky pro ukládání dat
 • Pro zobrazení dat použijte pohledy
 • Ovládací databázový přístup k určitým objektům
 • Správa objektů schématu
 • Zobrazte data z více tabulek pomocí syntaxe ANSI SQL 99 JOIN
 • Správa objektů pomocí zobrazení datového slovníku
 • Napište několik dílčích dotazů pro sloupce
 • Použijte funkce SQL pro načtení přizpůsobených dat
 • Používejte skalární a korelované podružné dotazy
 • Vytvořte přehledy tříděných a omezených dat

Předpoklady proOracle 12 C Cerfitifikace

Vedle odborné praxe by studenti, kteří absolvovali toto školení, měli mít již následující technické znalosti:

 • Zpracování dat
 • Znalost konceptů a technik zpracování dat

Očekávané publikumneboKurz Oracle 12 C

 • Správce datového skladu
 • Vývojář formulářů
 • Systémové analytiky
 • Obchodní analytici
 • Vývojka
 • Vývojáři aplikací
 • Vývojář PL / SQL

Pro více informací prosím kontaktujte nás.


recenze
Oddíl 1Přehled Oracle Database 12
Čtení 1Konfigurace instance a databáze
Čtení 2Konceptualizace architektury Oracle 12c
Oddíl 2Konstrukce produktu Oracle 12
Čtení 3Vytvoření databáze
Čtení 4Spuštění a zastavení databáze
Oddíl 3Automatizace správy pomocí Oracle Enterprise Manager (OEM) Cloud Control 12
Čtení 5Hodnocení architektury OEM
Čtení 6Údržba databáze pomocí OEM Cloud Control 12c
Oddíl 4Bliká zpět Oracle 12
Čtení 7Konfigurace tabulkových prostor UNDO
Čtení 8Sledování a zvrácení změn dat
Oddíl 5Správa uživatelů a zdrojů
Čtení 9Vytváření uživatelských účtů
Čtení 10Vynucení zabezpečení
Oddíl 6Provádění řízení vesmíru
Čtení 11Vytváření hierarchie úložišť
Čtení 12Strukturování dat a indexových segmentů
Oddíl 7Rozdělení na výkon a správu
Čtení 13Vytváření tabulek s rozdělenými a podtřídovými hodnotami
Čtení 14Údržba indexových oddílů
Oddíl 8Vytváření databáze tolerantní k chybám
Čtení 15Zabezpečení databáze
Čtení 16Zálohování databáze a provádění obnovy