Blog

Becoming-a-Certified-Professional-Purchasing-Manager
26 prosince 2017

ITIL: Rozdíl mezi řízením incidentů a řízením problémů

/

JakITIL odlišuje problémy a incidenty

Studijní obory v třídách nadace ITIL® často považují své testování za oddělené mezi výskyty a problémy. Chcete-li řešit tento problém a nabídnout osvětlení, tento blog rozlišuje kontrasty mezi výskyty a problémy, jak jsou propojeny a proč to dělá rozdíl.

Co je to Incident v ITIL?

Jak je uvedeno v ITIL, epizoda je spontánní vniknutí do služby nebo znehodnocení povahy služby. Často se rozhoduje o pořadí něčeho jako o výskytu bez ohledu na to, zda byla dohoda o úrovni služeb (SLA) porušena. Jakkoli to může, ITIL bere v úvahu zvýšení výskytu ještě předtím, než došlo k přerušení SLA tak, aby došlo k porušení nebo předjímání vlivu.

V laikových termínech je epizoda zobrazením výpadku.

Co je problém v ITIL?

Jak uvádí ITIL, problém je kořenový zdroj alespoň jedné epizody. Problémy mohou být vzneseny s ohledem na alespoň jeden výskyt nebo mohou být vzneseny bez přítomnosti srovnávací epizody.

V laikově pojetí je problémem zobrazování příčiny nebo potenciální příčiny nebo alespoň jednoho výpadku.

Jaký je vztah mezi incidenty a problémy v ITIL?

Vztah mezi těmito dvěma způsoby zpravidla spočívá v tom, že jeden problém je důvodem alespoň jednoho výskytu. V každém případě je možné mít výskyt (nebo shromažďování epizod), který vzniká více než jedním problémem.

Proč ITIL rozlišuje mezi nehodami a problémy?

Účel rozpoznání výskytu a problémů je stejný jako izolace okolností a konečných výsledků. Problémy jsou příčinou a epizody jsou dopady.

ITIL naléhavě žádá sdružení, aby uznaly tyto skutečnosti s ohledem na skutečnost, že se tyto dvě osoby často neočekávaně zachází a usazují. Tendence k epizodě v podstatě znamená, že jakákoli služba, která byla ovlivněna, byla náhodně obnovena. To neznamená, že se výskyt dříve nebo později nezopakuje. Když říkám "mimochodem", nezapomeňte, že to může znamenat jeden okamžik nebo 10 let. Faktem je, že odhodlání k epizodě není neměnné.

Problémy jsou v každém případě důvodem výskytu. Můžeme použít odlišné metody k odlišení kořenového zdroje problému a eventuálně k řešení tohoto problému. V okamžiku, kdy dojde k určení, je změna řízení vyvrácena vzhledem k tomu, že tendence ke zdrojům kořenů často zahrnuje určitou míru nebezpečí.

Výkonné řízení výskytu zaručuje, že jako dodavatel služeb můžete zachovat záruky, které jste učinili ve svých SLA, tím, že poskytnete systém, který vám umožní rychle obnovit službu, pokud je to zásadní. Řízení problémů zaručuje, že jako dodavatel služeb můžete reagovat na výskyty s cílem, aby se neopakovali a neustále udržovali epizody.

Jedná se o samostatné procedury, protože pravidelně vyžadují různorodé aptitude sady a cvičení. Řízení výskytu musí rychle obnovit službu v souladu s jakýmikoli SLA, které jsou nastaveny, ačkoli je potřeba, aby řízení problémů zabíjelo kořenové zdroje epizod. V některých případech se oprávněně řeší problém, musí dodavatel služby přinést nebo rozšířit současný výpadek.

Naše řešení

Understudies aplikují proces a strategie řešení problémů vzhledem k jejich konkrétnímu pracovnímu prostředí v kurzu Mastering Problem Management. Tento přístup založený na nekonfirmacích, vycházející z učení dává žákům zařízení, které potřebují pro certifikaci aplikace ITIL.

Související kurzy

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!