blog

gwyddonydd data
5 Rhagfyr 2017

Sut i Dod yn Arbenigwr Ardystiedig o Wyddonydd Data?

How to become a Data Scientist ?

Gwyddonydd Data : Mae Gwyddoniaeth Data yn faes rhyngddisgyblaethol sy'n defnyddio nifer o setiau arbenigedd - mesuriadau, rhaglenni, dysgu peiriannau, cloddio data, ac arholiad - i ganolbwyntio dysgu a darnau defnyddiol o wybodaeth y gellir eu defnyddio i gymryd dewisiadau busnes sylfaenol. Gyda chwyth o ddata ar draws y lle, mae gwyddoniaeth data wedi ennill y statws o fod yn amlwg ymhlith y galwiadau cynyddol mwyaf amlwg a chynyddol ar gyfer yr hyn sydd i ddod. Nid yw troi at ymchwilydd data yn weithred syml gan ei fod yn gorfodi arbenigwyr i fod yn wych mewn nifer o diriogaethau o ran gallu, gan gynnwys rhifyddeg, peirianneg feddalwedd, dysgu ffeithiol, tafodieithrwydd peiriant, arholiad cynhenid, cronfa ddata, ymchwilio i weithrediadau. Er mwyn cyflawni setiau amrywiol o arbenigeddau, mae'n sylfaenol cael paratoi ffurfiol o sylfaen ddysgu syfrdanol sydd â'r fframwaith hanfodol a'r asedau dysgu i addysgu'r pynciau hyn.

Hwylusydd Gyrfaoedd Gwyddonydd Data

Mae'n debyg mai cwrs 12-wythnos neu 3-mis gan Atebion Technoleg Arloesol ar Wyddoniaeth Ddata yw'r rhai gorau i unigolion sy'n dymuno mynd i mewn i fydysawd Big Data Analytics. Mae'r cwrs labordy hwn yn cynnwys modiwlau 12 ar wahân lle bydd y pwyslais ar bob un o'r galluoedd a ddywedir isod:

 • Linux a SQL
 • Rhifeg ac Ystadegau
 • Rhaglennu Python a Scala
 • Hadoop YARN ac Ambari
 • Sgwâr, Flume a Kafka
 • Pig, Hive ac Impala
 • Apache Spark
 • R Rhaglennu neu Modelu Rhagfynegol
 • Dysgu peiriant
 • Golygfa a Golygfa Gyflym
 • Modelu Dewis
 • Dechrau Dysgu Peiriant

Mae pob un o'r pynciau hyn yn nodi gyda nhw Data Mawr Dadansoddiadau sy'n faes sy'n ddiddiwedd sy'n datblygu fel mynegiant poblogaidd y dyddiau hyn. Mae'r cwrs hwn yn dechrau yn dechrau heb unrhyw help allanol i ddangos syniadau hanfodol ar ddatblygiadau Datblygiad Mawr, tra'n parhau tuag at ddysgu wedi'i ysgogi ymlaen Gwyddoniaeth data. Yn ogystal, mae system fiolegol Hadoop yn cael ei chanfasio mewn manylder anhygoel i grynhoi aelodau â phapur Apache Hadoop ar gyfer Big Data Analytics.

Arbenigwr Gwyddoniaeth Data - Gwyddonydd Data

Mae'r cwrs hwn ar gyfer gwannabes sydd bellach yn wych mewn ymchwiliad busnes, ond mae angen cyfarwyddyd a chefnogaeth ar syniadau, er enghraifft, Rhaglennu R, Peiriant Dysgu, Modelu Rhagfynegol ac Ystadegau. Gall arbenigwyr profiadol sydd angen edrych dros eu gallu i baratoi cadarnhad ymuno â'r cwrs 3 wythnos hon. Bydd ymchwilwyr Data Ynni yn y cwrs hwn hefyd yn codi meistrolaeth ar systemau canfyddiad Data ac arholiad R. Bydd y cwrs yn amlinellu'r modiwlau sy'n cyd-fynd â nhw:

 • Gwyddoniaeth ac Ystadegau
 • R Rhaglennu a Modelu Rhagfynegol
 • Dysgu peiriant

Hyfforddiant Profi Meddalwedd

In Just 5 Days
Cofrestrwch Nawr

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!