mathHyfforddiant Dosbarth
COFRESTR

Cyswllt

Meysydd wedi'u marcio â * Mae'n ofynnol i

 

Cerdyn Sgôr Balans Ardystiedig Proffesiynol (CBSCP)

Amlinelliad o'r Cwrs

Cynulleidfa a Rhagofynion

Amlinelliad o'r Cwrs

Atodlen a Ffioedd

ardystio

Cerdyn Sgôr Cydbwysedd Ardystiedig Proffesiynol (CBSCP)

Nod cyffredinol y rhaglen yw gwneud y cyfranogwyr yn deall gwahanol agweddau Cerdyn Sgorio Cytbwys, a sut y gellir ei ddefnyddio fel offeryn gweithredu strategaeth ar gyfer gwella cynhyrchiant cyffredinol y sefydliad. Mae'r rhaglen yn cynnwys pum modiwl a gynlluniwyd yn y fath fodd fel bod yr ymgeisydd sy'n cael ei hyfforddi yn meddu ar yr holl wybodaeth a chymwyseddau ymarferol sydd eu hangen i ddeall yr agweddau amrywiol ar gerdyn sgorio cytbwys yn llawn a'i weithredu'n llwyddiannus yn eu sefydliad.

Amcanion

 • Ymagweddau cynhwysfawr at gynllunio strategol, rheoli strategol, mesur perfformiad a gosod targedau, blaenoriaethu mentrau, systemau gwybodaeth perfformiad a gwerthusiad rhaglenni
 • BSI'sNaw Cam i LwyddiantTMmethodoleg ar gyfer adeiladu a gweithredu systemau cynllunio a rheoli cerdyn sgorio cytbwys
 • Arferion datblygu sefydliad, megis dadansoddiad SWOT, cynllunio asesu gweithwyr, adnabod cwsmeriaid a rhanddeiliaid, a chynllunio rhaglenni cerdyn sgorio cytbwys
 • Ymagweddau modern tuag at feddwl strategol a mapio strategaeth
 • Datblygu strategaeth cyfathrebu ac agweddau rheoli newid ar y siwrnai cerdyn sgorio cytbwys
 • Sgiliau hwyluso a hyfforddi sy'n angenrheidiol i arwain gweithdai tîm wrth ddatblygu system cerdyn sgorio cytbwys ar gyfer eich sefydliad
 • Sut i ddewis meddalwedd briodol i gasglu ac adrodd am wybodaeth am berfformiad drwy'r sefydliad
 • Sut i raeadru'r cerdyn sgorio menter trwy'r sefydliad

Cynulleidfa Fwriedir

 • Mae'r cwrs ar gyfer pobl sy'n ymwneud â lefel strategol sefydliad ac sy'n ymwneud â chynllunio a gweithredu gwahanol strategaethau allweddol sefydliad. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu ar gyfer y gweithwyr proffesiynol hynny sydd / yn cymryd rhan yn y broses o ddatblygu'r sefydliad, a allai fod â thystysgrif ddilys o'u hyfedredd wrth ddatblygu'r sefydliad.

Amlinelliad o'r Cwrs Hyd: Dyddiau 2

MODULE 1: Sylfaenion Rheoli Perfformiad

 • Beth yw perfformiad
 • Rhesymau dros systemau rheoli perfformiad
 • Beth yw cynllunio perfformiad
 • Pam y cerdyn sgorio cytbwys

MODULE 2: Deall y Cerdyn Sgorio Cytbwys

 • Beth yw'r cerdyn sgorio cytbwys
 • Persbectifau'r cerdyn sgorio cytbwys
 • Y prif resymau 10 ar gyfer gweithredu cerdyn sgorio cytbwys

MODULE 3: Cenhadaeth, Gwerthoedd a Gweledigaeth

 • Cenhadaeth
 • Gwerthoedd
 • Gweledigaeth

MODULE 4: Trosolwg Cynllunio Strategol

 • Beth yw cynllunio strategol
 • Proses rheoli strategol
 • Dadansoddiad strategol
 • Dewis strategol

MODULE 5: Map Strategaeth

 • Map strategaeth fel cam mewn continwwm
 • Perspectif ariannol: tymor hir yn erbyn tymor byr
 • Perspectif y cwsmer: cynnig gwerth gwahaniaethol
 • Persbectif mewnol: gwerth trwy brosesau busnes mewnol
 • Dysgu a thwf: aliniad anniriaethadwy
 • Dod â'i gilydd at ei gilydd: y map strategaeth

MODULE 6: Mesurau, Targedau a Mentrau

 • Mesurau perfformiad
 • Mesur ar gyfer persbectif ariannol
 • Mesurau ar gyfer safbwynt cwsmeriaid
 • Mesurau ar gyfer persbectif y broses fewnol
 • Mesurau ar gyfer persbectif dysgu a thwf gweithwyr
 • Meini prawf ar gyfer dewis mesurau perfformiad
 • Nodweddion mesur
 • Defnyddio targedau yn y cerdyn sgorio cytbwys
 • Mapio a blaenoriaethu mentrau sefydliadol

MODIWL 7: Cwympo'r Cerdyn Sgorio a'r Ffactorau Llwyddiant

 • Beth sy'n rhaeadru
 • Y broses rhaeadru
 • Ffactorau llwyddiant allweddol ar gyfer y cardiau sgorio cytbwys

MODULE 8: Agweddau AD o'r Cerdyn Sgorio

 • Mae'r bensaernïaeth AD fel ased strategol
 • Parodrwydd cyfalaf dynol

Ysgrifennwch atom yn info@itstechschool.com a chysylltwch â ni ar + 91-9870480053 am bris y cwrs a chost ardystio, amserlen a lleoliad

Gadewch i ni Gofyn

ardystio

Proses ardystio 40 Hr: gweithdy 16 Hr wedi'i ddilyn gan waith prosiect tywysedig 24 Hr

Am ragor o wybodaeth yn garedig cysylltu â ni.


adolygiadau