mathHyfforddiant Dosbarth
amserDiwrnodau 3
COFRESTR
Cwrs Hyfforddiant ac Ardystiad Hyfforddiant Sylfaen Cobit

Cwrs Hyfforddiant ac Ardystiad Hyfforddiant Sylfaen Cobit

Disgrifiad

Cynulleidfa a Rhagofynion

Amlinelliad o'r Cwrs

Atodlen a Ffioedd

ardystio

Trosolwg o'r Cwrs Hyfforddiant Sylfaenol Cobit

This Cobit Foundation course is a three day, PEOPLECERT-accredited course, which looks at the drivers for this latest version of COBIT. The five basic principles on which COBIT 5 is founded and the enablers for governance and management of enterprise IT which support the integration between the goals, objectives, controls and processes of the business and IT. The course includes an introduction to COBIT 5 implementation and the concepts relating to the Process Assessment Model.

This Cobit Foundation course comprises lectures, group discussion, assignments, a sample examination paper and other guidance to prepare attendees for the PEOPLECERTarholiad wedi'i archwilio. Mae gweithgareddau cwrs Cobit Foundation yn cael eu hatgyfnerthu trwy gofnod gweithredu profedig yr hyfforddwr. Mae cynnwys y cwrs yn seiliedig ar COBIT 5, gan gynnwys y fframwaith a dogfennau ategol eraill.

Amcanion Hyfforddiant Sefydledig Cobit

Ar ddiwedd y cwrs bydd y rhai sy'n mynychu'r cwrs yn deall:

 • Y prif yrwyr ar gyfer datblygu Fframwaith
 • Manteision busnes defnyddio COBIT® 5
 • Y Pensaernïaeth Cynnyrch COBIT® 5.
 • Y materion rheoli TG a heriau sy'n effeithio ar fentrau.
 • Egwyddorion Allweddol 5 COBIT® 5 ar gyfer llywodraethu a rheoli TG Menter
 • Sut mae COBIT® 5 yn galluogi TG i gael ei llywodraethu a'i reoli'n gyfannol ar gyfer y fenter gyfan.
 • Mae'r cysyniadau allweddol mewn Asesiad Galluedd Proses a phrif nodweddion allweddol COBIT® 5 PAM (Model Asesu Proses)
 • Sut mae'r COBIT® 5 y prosesau a'r Model Cyfeirio Prosesau (PRM) yn cynorthwyo i greu'r Egwyddorion 5 a'r Hwyluswyr Rheolaeth a Rheolaeth 7.

The COBIT® 5 Foundation certificate is to confirm that a candidate has sufficient knowledge and understanding of the COBIT® 5 guidance to:

 • Gallu deall y menter Llywodraethu a Rheoli TG Menter
 • Creu ymwybyddiaeth gyda'u gweithredwyr busnes ac uwch Reoli TG
 • Aseswch gyflwr cyfredol eu Menter TG gyda'r nod o gwmpasu agweddau COBIT® 5, a fyddai'n briodol i'w gweithredu.

Intended Audience for Cobit Foundation Course

COBIT® 5 is aimed at organizations of all sizes and all sectors. It is ideal for professionals involved in assurance, security, risk, privacy/compliance and business leaders and stakeholders involved in or affected by governance and management of information and IT systems, such as:

 • Rheolwyr TG
 • Gweithwyr Proffesiynol Ansawdd TG
 • Archwilwyr TG
 • Ymgynghorwyr TG
 • Datblygwyr TG
 • Rheoli Gweithredol TG
 • Rheoli Arweinyddiaeth Busnes TG
 • Rheolwyr yn y Gwasanaeth TG sy'n darparu cwmnïau

Prerequisites for Cobit Foundation Certification

Nid oes unrhyw ragofynion ffurfiol. Fodd bynnag, argymhellir bod gennych chi brofiad yn y parth rheolaeth TG.

Course Outline Duration: 3 Days

1. Trosolwg a Nodweddion Allweddol COBIT 5
 • Yr achos busnes ar gyfer COBIT 5
 • Y gwahaniaethau allweddol rhwng COBIT 4.1 a COBIT 5
2. Egwyddorion COBIT 5
 • Cyfarfod Anghenion Rhanddeiliaid
 • Yn cwmpasu'r Menter Diwedd i Ddiwedd
 • Gwneud cais am Fframwaith Integredig Sengl
 • Galluogi Ymagwedd Gyfannol
 • Gwahanu Llywodraethu O'r Rheolaeth
3.The COBIT 5 Galluogwyr
 • Egwyddorion, Polisïau, a Fframweithiau
 • prosesau
 • Strwythurau Trefniadol
 • Diwylliant, Moeseg ac Ymddygiad
 • gwybodaeth
 • Gwasanaethau, Seilwaith, a Cheisiadau
 • Pobl, Sgiliau a Chymwyseddau
4.Introduction i COBIT 5
 • Gweithredu
 • Beth yw'r Gyrwyr?
 • Ble ydym ni nawr?
 • Ble ydym ni eisiau bod?
 • Beth sydd angen ei wneud?
 • Sut ydyn ni'n cyrraedd yno?
 • Aethon ni yno?
 • Sut ydyn ni'n cadw'r momentwm yn mynd?
Model Asesu Galluedd 5.Process
 • Elfennau hanfodol y model
 • Gwahaniaethau rhwng Model Aeddfedrwydd COBIT 4.1 a Model Galluedd Proses COBIT 5
 • Perfformio asesiad gallu
6. Astudiaeth Achos Cynrychioliadol

Ysgrifennwch atom yn info@itstechschool.com a chysylltwch â ni yn + 91-9870480053 am bris y cwrs a chost ardystio, amserlen a lleoliad

Gadewch i ni Gofyn

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn garedig.