mathHyfforddiant Dosbarth
amserDiwrnodau 3
COFRESTR
Cwrs Hyfforddi ac Ardystio Hyfforddi Fortinet

Cwrs Hyfforddi ac Ardystio Hyfforddi Fortinet

Disgrifiad

Cynulleidfa a Rhagofynion

ardystio

Hyfforddiant wedi'i Benodi â Fortinet

Mae Fortinet yn gorfforaeth rhyngwladol mewn America wedi'i bencadlys yn Sunnyvale, California. Mae'n datblygu a marchnadoedd cybersecurity meddalwedd, cyfarpar a gwasanaethau, megis waliau tân, atal gwrth-firws, atal ymyrraeth a diogelwch pen pen, ymhlith eraill. Dyma'r pedwerydd cwmni diogelwch rhwydwaith mwyaf trwy refeniw.

Rhagofynion ar gyfer Cwrs Fortinet

Dylai myfyrwyr roi dealltwriaeth sylfaenol o rwydweithio busnes a materion diogelwch yn y dosbarth

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.