mathHyfforddiant Dosbarth
amserDiwrnodau 2
COFRESTR

PANORAMA 8.0

Panorama 8.0 Rheoli Cwrs Hyfforddi ac Ardystio Multilple Firewall

Disgrifiad

Cynulleidfa a Rhagofynion

ardystio

Panorama 8.0 Rheoli Cwrs Hyfforddi Firewall Aml-lled

Mae'r cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl o sut i ffurfweddu a rheoli eu Gweinyddwr Rheoli Panorama Rhwydweithiau Palo Alto. Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, bydd gweinyddwyr yn deall y cwrs Rôl gweinydd Panorama wrth reoli a sicrhau eu rhwydwaith cyffredinol. Bydd gweithwyr proffesiynol rhwydwaith yn dysgu defnyddio adroddiadau cyfansawdd Panorama er mwyn rhoi golwg gyfannol iddynt o rwydwaith o Rhwydweithiau Alto Palo waliau tân cenhedlaeth nesaf.

Rhagofynion ar gyfer Panorama 8.0 Ardystiad

Cwblhau PAN 201

Am ragor o wybodaeth yn garedig cysylltu â ni.


adolygiadau
Adran 1Trosolwg
Adran 2Cyfluniad Cychwynnol
Adran 3Templedi
Adran 4Grwpiau Dyfais
Adran 5Gweinyddu
Adran 6Logio ac Adrodd
Adran 7Casglwyr Log
Adran 8Parhad Busnes