mathCwrs ar-lein
COFRESTR

YMARFERYDD PRINCE2

Trosolwg

Cynulleidfa a Rhagofynion

Amlinelliad o'r Cwrs

Atodlen a Ffioedd

ardystio

Sefydliad Prince2 ac Ymarferydd 2017

Mae PRINCE2® (Prosiectau Mewn Amgylcheddau Rheoledig), yn ddull rheoli prosiect a ddefnyddir yn eang sy'n eich llywio drwy'r holl hanfodion ar gyfer rhedeg prosiect llwyddiannus. Mae PRINCE2® yn ddull hyblyg ac wedi'i anelu at bob math o brosiect. Bydd cwrs Sylfaen ac Ymarfer PRINCE2® yn adnabod gweithwyr proffesiynol gyda'r safon dde facto hon wedi'i datblygu a'i ddefnyddio'n helaeth gan lywodraeth y DU a'i ddefnyddio yn y sector preifat yn rhyngwladol. Mae'n ymgorffori arferion gorau wedi'u sefydlu a'u profi wrth reoli prosiectau. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer Ymarferydd PRINCE2® Foundation a PRINCE2® a bydd manteision cael yr ardystiad hwn yn llawer pwysau cost ardystio prince2.

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • Deall yr angen am reoli prosiectau
 • Cynllunio, trefnu a gweithredu prosiectau PRINCE2
 • Dirprwyo tasgau a rhedeg prosiect mewn modd rheoledig
 • Rheoli risgiau'n effeithiol fel na fyddant yn effeithio'n andwyol ar y prosiect
 • Sicrhewch fod y prosiect a gyflawnir yn cwrdd â gofynion a buddion y sefydliad

Cynulleidfa Fwriedir

PRINCE2 certification is meant for managers and professionals who wish to acquire expertise in project management by applying certain guidelines and best practices as mentioned in PRINCE2 standard.

Rhagofynion

Gwybodaeth Gyffredinol am Reoli Prosiectau.

Course Outline Duration: 3 Days

Modiwl 1 - Deall cysyniadau allweddol sy'n ymwneud â phrosiectau a PRINCE2

 • diffiniad a nodweddion prosiect
 • y chwe agwedd ar berfformiad y prosiect sydd i'w rheoli
 • elfennau integredig PRINCE2: egwyddorion, themâu, prosesau ac amgylchedd y prosiect
 • beth sy'n gwneud prosiect yn brosiect PRINCE2
 • nodweddion a manteision PRINCE2
 • y cyd-destun cwsmer / cyflenwr y mae PRINCE2 wedi'i seilio arno

Modiwl 2 - Deall sut mae'r egwyddorion PRINCE2 yn tanategu'r dull PRINCE2

 • Esboniwch egwyddorion PRINCE2
 • Esboniwch pa agweddau ar brosiect y gellir eu teilwra, pwy sy'n gyfrifol, a sut y caiff teilwra penderfyniadau eu dogfennu

Modiwl 3 - Deall themâu PRINCE2 a sut y cânt eu cymhwyso trwy'r prosiect

Modiwl 4 - Deall prosesau PRINCE2 a sut y cânt eu cynnal trwy gydol y prosiect

Modiwl 5 - Cymhwyso egwyddorion PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Dadansoddi cymhwysiad PRINCE2 egwyddorion mewn cyd-destun

Modiwl 6 - Cymhwyso a theilwra agweddau perthnasol o themâu PRINCE2 mewn cyd-destun

Modiwl 7- Gwneud cais am egwyddorion PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Dadansoddi cymhwysiad PRINCE2 egwyddorion mewn cyd-destun

Modiwl 8 - Cymhwyso a theilwra agweddau perthnasol o themâu PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer thema'r achos busnes, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o weithredu'r thema achos busnes yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer thema'r sefydliad, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso thema'r sefydliad yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer y thema ansawdd, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso'r thema ansawdd yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan gymryd i ystyriaeth: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer cymhwyso thema'r cynlluniau, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso thema'r cynlluniau yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan gymryd i ystyriaeth: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer cymhwyso'r thema risg, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso'r thema risg yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan gymryd i ystyriaeth: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer cymhwyso'r thema newid, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso'r thema newid yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan gymryd i ystyriaeth: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer rheoli cynnydd, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o weithredu'r thema cynnydd yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema

Modiwl 9 - Cymhwyso (a theilwra) agweddau perthnasol ar brosesau PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Cynnal gweithgareddau proses prosiect i ddechrau, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Aseswch a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau yn cael eu prosesu yn broses brosiect yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gwaith o gyfarwyddo gweithgareddau proses prosiect, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau'r broses prosiect yn gyfarwydd ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gwaith o gychwyn gweithgareddau proses prosiect, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau yn cychwyn ar broses prosiect yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gwaith o reoli gweithgareddau proses llwyfan, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw rheoli gweithgareddau cam / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau yn broses broses llwyfan yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gweithgareddau prosesau rheoli cynnyrch, gan ddangos dealltwriaeth o:  y rolau a'r cyfrifoldebau a argymhellir ar gamau gweithredu a argymhellir  sut y gellir cymhwyso'r themâu
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau proses rheoli'r cynnyrch yn effeithiol ac yn addas i'r diben, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses

Modiwl 10 (parhad) - Cymhwyso (a theilwra) agweddau perthnasol ar brosesau PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Gwneud y gwaith o reoli gweithgareddau proses ffiniau cam, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau yn cael eu rheoli yn y broses terfyn ffiniau yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gwaith o gau gweithgareddau proses prosiect, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau a chamau gweithredu'r broses prosiect yn cau yn effeithiol ac yn addas i'r diben, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses

Hyd y Cwrs: Dyddiau 3

Digwyddiadau i ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Ysgrifennwch atom yn info@itstechschool.com a chysylltwch â ni ar + 91-9870480053 am bris y cwrs a chost ardystio, amserlen a lleoliad

Gadewch i ni Gofyn

Am ragor o wybodaeth yn garedig Cysylltwch â Ni


adolygiadau