YMARFERYDD PRINCE2

Trosolwg

Cynulleidfa a Rhagofynion

Amlinelliad o'r Cwrs

Atodlen a Ffioedd

ardystio

Sefydliad Prince2 ac Ymarferydd 2017

Mae PRINCE2® (Prosiectau Mewn Amgylcheddau Rheoledig), yn ddull rheoli prosiect a ddefnyddir yn eang sy'n eich llywio drwy'r holl hanfodion ar gyfer rhedeg prosiect llwyddiannus. Mae PRINCE2® yn ddull hyblyg ac wedi'i anelu at bob math o brosiect. Bydd cwrs Sylfaen ac Ymarfer PRINCE2® yn adnabod gweithwyr proffesiynol gyda'r safon dde facto hon wedi'i datblygu a'i ddefnyddio'n helaeth gan lywodraeth y DU a'i ddefnyddio yn y sector preifat yn rhyngwladol. Mae'n ymgorffori arferion gorau wedi'u sefydlu a'u profi wrth reoli prosiectau. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer Ymarferydd PRINCE2® Foundation a PRINCE2® a bydd manteision cael yr ardystiad hwn yn llawer pwysau cost ardystio prince2.

Amcanion Hyfforddiant 2017 Tywysog Sylfaen

 • Deall yr angen am reoli prosiectau
 • Cynllunio, trefnu a gweithredu prosiectau PRINCE2
 • Dirprwyo tasgau a rhedeg prosiect mewn modd rheoledig
 • Rheoli risgiau'n effeithiol fel na fyddant yn effeithio'n andwyol ar y prosiect
 • Sicrhewch fod y prosiect a gyflawnir yn cwrdd â gofynion a buddion y sefydliad

Cynulleidfa Fwriedir

Mae ardystiad PRINCE2 yn golygu rheolwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n dymuno ennill arbenigedd mewn rheoli prosiectau trwy gymhwyso rhai canllawiau ac arferion gorau fel y crybwyllwyd yn y safon PRINCE2.

Rhagofynion

Gwybodaeth Gyffredinol am Reoli Prosiectau.

Amlinelliad o'r Cwrs Hyd: Dyddiau 3

Modiwl 1 - Deall cysyniadau allweddol sy'n ymwneud â phrosiectau a PRINCE2

 • diffiniad a nodweddion prosiect
 • y chwe agwedd ar berfformiad y prosiect sydd i'w rheoli
 • elfennau integredig PRINCE2: egwyddorion, themâu, prosesau ac amgylchedd y prosiect
 • beth sy'n gwneud prosiect yn brosiect PRINCE2
 • nodweddion a manteision PRINCE2
 • y cyd-destun cwsmer / cyflenwr y mae PRINCE2 wedi'i seilio arno

Modiwl 2 - Deall sut mae'r egwyddorion PRINCE2 yn tanategu'r dull PRINCE2

 • Esboniwch egwyddorion PRINCE2
 • Esboniwch pa agweddau ar brosiect y gellir eu teilwra, pwy sy'n gyfrifol, a sut y caiff teilwra penderfyniadau eu dogfennu

Modiwl 3 - Deall themâu PRINCE2 a sut y cânt eu cymhwyso trwy'r prosiect

Modiwl 4 - Deall prosesau PRINCE2 a sut y cânt eu cynnal trwy gydol y prosiect

Modiwl 5 - Cymhwyso egwyddorion PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Dadansoddi cymhwysiad PRINCE2 egwyddorion mewn cyd-destun

Modiwl 6 - Cymhwyso a theilwra agweddau perthnasol o themâu PRINCE2 mewn cyd-destun

Modiwl 7- Gwneud cais am egwyddorion PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Dadansoddi cymhwysiad PRINCE2 egwyddorion mewn cyd-destun

Modiwl 8 - Cymhwyso a theilwra agweddau perthnasol o themâu PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer thema'r achos busnes, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o weithredu'r thema achos busnes yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer thema'r sefydliad, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso thema'r sefydliad yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer y thema ansawdd, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso'r thema ansawdd yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan gymryd i ystyriaeth: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer cymhwyso thema'r cynlluniau, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso thema'r cynlluniau yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan gymryd i ystyriaeth: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer cymhwyso'r thema risg, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso'r thema risg yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan gymryd i ystyriaeth: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer cymhwyso'r thema newid, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o gymhwyso'r thema newid yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan gymryd i ystyriaeth: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema
 • Gwnewch gais am y gofynion PRINCE2 ar gyfer rheoli cynnydd, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw dull o weithredu'r thema cynnydd yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas a gofynion y thema

Modiwl 9 - Cymhwyso (a theilwra) agweddau perthnasol ar brosesau PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Cynnal gweithgareddau proses prosiect i ddechrau, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Aseswch a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau yn cael eu prosesu yn broses brosiect yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gwaith o gyfarwyddo gweithgareddau proses prosiect, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau'r broses prosiect yn gyfarwydd ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gwaith o gychwyn gweithgareddau proses prosiect, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau yn cychwyn ar broses prosiect yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gwaith o reoli gweithgareddau proses llwyfan, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw rheoli gweithgareddau cam / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau yn broses broses llwyfan yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gweithgareddau prosesau rheoli cynnyrch, gan ddangos dealltwriaeth o:  y rolau a'r cyfrifoldebau a argymhellir ar gamau gweithredu a argymhellir  sut y gellir cymhwyso'r themâu
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau proses rheoli'r cynnyrch yn effeithiol ac yn addas i'r diben, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses

Modiwl 10 (parhad) - Cymhwyso (a theilwra) agweddau perthnasol ar brosesau PRINCE2 mewn cyd-destun

 • Gwneud y gwaith o reoli gweithgareddau proses ffiniau cam, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau yn cael eu rheoli yn y broses terfyn ffiniau yn effeithiol ac yn addas i'r pwrpas, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses
 • Gwneud y gwaith o gau gweithgareddau proses prosiect, gan ddangos dealltwriaeth o:
 • Asesu a yw gweithgareddau / gweithredoedd, rolau a chyfrifoldebau a chamau gweithredu'r broses prosiect yn cau yn effeithiol ac yn addas i'r diben, gan ystyried: y cyd-destun, yr egwyddorion PRINCE2, a phwrpas ac amcanion y broses

Hyd y Cwrs: Dyddiau 3

Digwyddiadau i ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Ysgrifennwch atom yn info@itstechschool.com a chysylltwch â ni ar + 91-9870480053 am bris y cwrs a chost ardystio, amserlen a lleoliad

Gadewch i ni Gofyn

Am ragor o wybodaeth yn garedig Cysylltwch â Ni


adolygiadau