blog

1 Chwefror 2017

Cracio'r cyfarpar datblygwr Hadoop - beth sydd angen i chi ei wybod a'i wneud?

Chwalu Cyfwelydd datblygwr Hadoop

Mae Apache Hadoop yn ffynhonnell agored am ddim; Mae strwythur rhaglennu seiliedig ar Java yn y bôn wedi'i chynllunio ar gyfer storio priodol ac yn lledaenu paratoi mesur cyflymaf o wybodaeth a elwir yn gyffredinol fel Big Data. Gellir ei ystyried yn ddewis da ar eich rhan chi i gyfrannu peth amser yn cynyddu gwybodaeth hanfodol o Hadoop a'i gais felly rydych chi'n ffrwythlon wrth gywiro cyfweliad datblygwr Hadoop.

Yn y darnau sy'n cyd-fynd, fe ddylem fynd â gander ar gyfran o'r ffocws critigol y mae'n rhaid ichi eu cofio os byddwch yn awyddus i dirio meddiannaeth sy'n ysgogi'r galwedigaeth fel cwrw ac yn rhesymegol fel datblygwr Hadoop.

Beth yw datblygwr Hadoop?

Os ydych chi'n gwbl newydd i'r pwnc, gadewch inni ddechrau achos datblygwr cynnyrch yn hytrach na datblygwr Hadoop. Mewn gwirionedd, dim ond cyferbyniad annymunol rhwng y ddau gan fod y ddau yn gyfrifol am gyfansoddi codau a rhaglenni. Y prif gyferbyniad yw bod datblygwr Hadoop yn gweithio mewn amgylchedd Data Fawr. Mae gwybodaeth helaeth yn cyfeirio at gyfrolau helaeth o wybodaeth a fesurir mewn petabytes, exabyte a zettabyte, sydd yn y gorffennol yn y grym trafod gwybodaeth arferol sy'n paratoi ceisiadau.

Sut mae Hadoop yn ddefnyddiol?

Y ffordd orau o Hadopop yw ei bod yn gallu trin mesur aruthrol o wybodaeth. Mae busnesau sy'n gweithio mewn twristiaeth, yswiriant cymdeithasol, cronfa, rhoi cyhoeddusrwydd, ac yn y blaen yn ei gwneud yn ofynnol i Hadoop wneud, goruchwylio, dadansoddi a thrin cyfeintiau sylweddol o wybodaeth.

Ar lefel arall, mae Hadoop hefyd yn oddefwyr ar fai. Mae'n awgrymu ei fod yn cynnig dilyniant annisgwyl wrth i'r fframwaith ymfudo'n gyflym i ardal arall mewn achlysur o ganolbwynt a gollwyd.

Cynghorion a thriciau i graci'r cyfweliad Hadoop

Fel mater o bwysigrwydd cyntaf, mae angen gwybodaeth wych o wahanol brototeipiau, amlinelliadau, manylebau, safonau, ac yn y blaen, hynny yw Hadoop. Yn fwy critigol, dylech gael y gallu i gymhwyso'r wybodaeth honno. Yn ogystal, galedwch eich galluoedd perthynol gyda'r nod y gallwch chi ddatblygu eich safbwyntiau mewn modd cynhyrchiol. Byddwch yn wybodus gyda'ch gofod ac yn cadw'ch hun yn orlawn gyda'r patrymau presennol a disgwyliedig yn y maes hwn. Cofiwch nad oes unrhyw waith diwydiannol yn ei le, a chyda'r deunyddiau cywir a'r gwaith diwydiannol, gallwch chi ddarganfod sut i ddarganfod eich gwaith ffantasi fel datblygwr Hadoop mewn cymdeithas lefel uchaf.

&bsp

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!