ΤύποςΕκπαίδευση στην τάξη
Χρόνος3 Ημέρες
ΜΗΤΡΩΟ

FIREWALL 8.0 DEBUG ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (EDU-311)

Firewall 8.0 - Αντιμετώπιση σφαλμάτων και εκπαίδευση σε θέματα εκμάθησης και πιστοποίησης

FIREWALL 8.0 - Καταστροφή και δυσλειτουργία (EDU-311)

Παρουσίαση Προϊόντος

Ακροατήριο & Προϋποθέσεις

Πιστοποίηση

Firewall 8.0 - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων και αντιμετώπισης προβλημάτων

Αυτό το μάθημα θα ενισχύσει την κατανόηση του μαθητή σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της πλήρους σειράς Palo Alto Networks, firewalls επόμενης γενιάς. Οι φοιτητές θα λάβουν πρακτική εμπειρία αντιμετώπισης προβλημάτων ασφάλειας, δικτύωσης, πρόληψης απειλών, καταγραφής και γνωστοποίησης χαρακτηριστικών του λειτουργικού συστήματος PAN-OS του Palo Alto Networks. Με την ολοκλήρωση αυτής της τάξης, οι μαθητές θα έχουν μια βαθιά γνώση του τρόπου αντιμετώπισης της προβολής και του ελέγχου των εφαρμογών, των χρηστών και του περιεχομένου

Προϋποθέσεις για το τείχος προστασίας 8.0 - Επίλυση σφαλμάτων και εντοπισμού σφαλμάτων

  • Ολοκλήρωση του PAN 201 & 205
  • Σε βάθος γνώση του ασφάλεια έννοιες
  • Εργασιακή εμπειρία σε συσκευές Palo alto

Για περισσότερες πληροφορίες ευγενικά επικοινωνήστε μαζί μας.


Κριτικές
Το τμήμα 1Μεθοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων
Το τμήμα 2Συγκρίσεις πλατφόρμας κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων
Το τμήμα 3Λογική ροής
Το τμήμα 4Διαχείριση αντιμετώπισης προβλημάτων
Το τμήμα 5Επίπεδο 3Σύνδεση προβλημάτων
Το τμήμα 6Αντιμετώπιση προβλημάτων πολιτικής
Το τμήμα 7Αντιμετώπιση προβλημάτων με αναγνωριστικό χρήστη
Το τμήμα 8VPN Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το τμήμα 9Αντιμετώπιση προβλημάτων Global Protect
Το τμήμα 10Αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης