ΤύποςΕκπαίδευση στην τάξη
Χρόνος3 Ημέρες
ΜΗΤΡΩΟ

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό μάθημα και πιστοποίηση Fortinet

Προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό μάθημα και πιστοποίηση Fortinet

Παρουσίαση Προϊόντος

Ακροατήριο & Προϋποθέσεις

Πιστοποίηση

Προσαρμοσμένη εκπαίδευση Fortinet

Η Fortinet είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Sunnyvale της Καλιφόρνια. Αναπτύσσεται και εμπορεύεται κυβερνασφάλεια λογισμικό, συσκευές και υπηρεσίες, όπως τείχη προστασίας, προστασία από ιούς, πρόληψη εισβολών και ασφάλεια τελικού σημείου, μεταξύ άλλων. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλειας δικτύων από έσοδα.

Προϋποθέσεις για το μάθημα Fortinet

Οι μαθητές θα πρέπει να εισέλθουν στην τάξη με μια βασική κατανόηση των επιχειρηματικών δικτύων και των ζητημάτων ασφάλειας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Κριτικές
Το τμήμα 1Εισαγωγή στη δύναμη
Διάλεξη 1Κατανόηση των χαρακτηριστικών του Fortigate
Διάλεξη 2Κατανόηση των ερωτημάτων και των πακέτων Fortigaurd
Διάλεξη 3Αρχική διαμόρφωση
Διάλεξη 4Αναβάθμιση του υλικολογισμικού
Διάλεξη 5Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας & Επαναφορά
Διάλεξη 6Ρύθμιση του DHCP
Το τμήμα 2Πολιτικές τείχους προστασίας
Διάλεξη 7Υποχρεωτικές έναντι ρητών πολιτικών
Διάλεξη 8Κατανόηση των στοιχείων τείχους προστασίας
Διάλεξη 9Κατανόηση του NAT
Διάλεξη 10Διαμόρφωση προέλευσης NAT
Διάλεξη 11Διαμόρφωση DNAT με χρήση του Virtual Server
Το τμήμα 3Πιστοποίηση
Διάλεξη 12Κατανόηση πρωτοκόλλων ελέγχου ταυτότητας
Διάλεξη 13Ενσωμάτωση του διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Διάλεξη 14Ενσωματωμένος διακομιστής ακτινών
Διάλεξη 15Δημιουργία πολιτικών ελέγχου ταυτότητας
Διάλεξη 16Διαμορφώστε την αιχμάλωτη πύλη
Διάλεξη 17Παρακολουθήστε τους χρήστες τείχους προστασίας
Το τμήμα 4SSL VPN
Διάλεξη 18Κατανόηση της αρχιτεκτονικής SSL
Διάλεξη 19Λειτουργίες λειτουργίας του SSL
Διάλεξη 20Ρύθμιση του SSL VPN WebMode
Διάλεξη 21Ρύθμιση σελιδοδείκτη
Διάλεξη 22Ρυθμίστε τις πολιτικές του τείχους προστασίας για το SSL VPN
Διάλεξη 23Παρακολούθηση χρηστών SSL
Το τμήμα 5Βασικό IPSEC VPN
Διάλεξη 24Κατανόηση Αρχιτεκτονικής του IPSEC
Διάλεξη 25Κατανόηση της φάσης IKE 1 & 2
Διάλεξη 26Κατανόηση του SAD, SPD
Διάλεξη 27Διαμορφώστε το IPSEC μεταξύ δύο δικτύων
Διάλεξη 28Παρακολούθηση κυκλοφορίας VPN
Το τμήμα 6προστασίας από ιούς
Διάλεξη 29Τύποι ιών και κακόβουλων προγραμμάτων
Διάλεξη 30Έλεγχοι βασισμένοι σε διακομιστή με βάση τη ροή με βάση τη ροή
Διάλεξη 31Ισχυρά Sandboxes
Διάλεξη 32Υποβάλετε το δείγμα του ιού για να προστατέψετε
Διάλεξη 33Ρύθμιση παραμέτρων ανίχνευσης ιών
Διάλεξη 34Προσδιορίστε τη σειρά αξιολόγησης
Το τμήμα 7Explicit Proxy
Διάλεξη 35Ενεργό έναντι ρητής διαμεσολάβησης
Διάλεξη 36Διαμόρφωση ρητού διακομιστή μεσολάβησης
Διάλεξη 37PAC vs WPAD
Διάλεξη 38Ρύθμιση της προσωρινής μνήμης Web
Διάλεξη 39Παρακολουθήστε τους χρήστες Proxy
Το τμήμα 8Webfilter
Διάλεξη 40Κατανόηση του μηχανισμού φιλτραρίσματος WebFilter
Διάλεξη 41Ρύθμιση του φιλτραρίσματος περιεχομένου
Διάλεξη 42Ρύθμιση φιλτραρίσματος διευθύνσεων URL
Διάλεξη 43Ρύθμιση παραλλαγών φίλτρου Ιστού
Διάλεξη 44Παρακολουθήστε αρχεία καταγραφής Webfilter
Το τμήμα 9Έλεγχος εφαρμογής
Διάλεξη 45Ενημέρωση βάσης δεδομένων ελέγχου εφαρμογών
Διάλεξη 46Ρύθμιση του προφίλ ελέγχου εφαρμογών
Διάλεξη 47Διαμόρφωση κυκλοφορίας
Διάλεξη 48Καταγραφή συμβάντων ελέγχου εφαρμογών
Το τμήμα 10Καταγραφή και παρακολούθηση
Διάλεξη 49Κατανόηση των επιπέδων σοβαρότητας των καταγραφών
Διάλεξη 50Κατανόηση τύπων καταλόγων και υποσελίδων
Διάλεξη 51Κατανόηση των δομών καταγραφής
Διάλεξη 52Διαμόρφωση ρυθμίσεων αρχείου καταγραφής
Διάλεξη 53Ρύθμιση του Forticloud
Διάλεξη 54Ανακατεύθυνση αρχείων καταγραφής σε Syslog & SNMP
Το τμήμα 11Δρομολόγηση
Διάλεξη 55Ερμηνεύστε τους πίνακες δρομολόγησης
Διάλεξη 56Ρύθμιση της ισορροπίας φορτίου Wan Link
Διάλεξη 57Ρύθμιση του RPF
Διάλεξη 58Υπέρβαση της στατικής διαδρομής χρησιμοποιώντας τη δρομολόγηση βάσης πολιτικής
Διάλεξη 59Διάγνωση ζητημάτων δρομολόγησης
Το τμήμα 12Εικονικοί τομείς
Διάλεξη 60Κατανόηση του VDOM, του πόρου VDOM vs του παγκόσμιου πόρου
Διάλεξη 61Ρύθμιση ανεξάρτητου VDOM
Διάλεξη 62Διαμόρφωση της διαχείρισης μέσω VDOM
Διάλεξη 63Ρύθμιση συνδέσεων Intervdom
Διάλεξη 64Παρακολούθηση της κυκλοφορίας VDOM
Το τμήμα 13Διαφανής λειτουργία
Διάλεξη 65Αλλαγή λειτουργίας λειτουργίας
Διάλεξη 66Ρύθμιση παραμέτρων προωθητικών τομέων
Διάλεξη 67Ρύθμιση αντιστοίχισης θυρών
Διάλεξη 68Εφαρμογή προφίλ ασφαλείας
Διάλεξη 69Παρακολουθήστε πίνακα Mac
Το τμήμα 14Μεγάλη διαθεσιμότητα
Διάλεξη 70Κατανόηση ενεργών ενεργών λειτουργιών Active-Passive
Διάλεξη 71Εφαρμογή της λύσης HA
Διάλεξη 72Ρύθμιση συγχρονισμού περιόδου σύνδεσης
Διάλεξη 73Ρύθμιση του FGSP
Διάλεξη 74Αναβάθμιση του υλικολογισμικού σε ένα σύμπλεγμα
Διάλεξη 75Παρακολουθήστε στατιστικά στοιχεία HA
Το τμήμα 15Προωθήστε το IPSEC VPN
Διάλεξη 76Διαφοροποίηση κύριας λειτουργίας και επιθετικής λειτουργίας
Διάλεξη 77Εγκαταστήστε ένα vpn απομακρυσμένης πρόσβασης χρησιμοποιώντας το Forticlient
Διάλεξη 78Ρυθμίστε το πλεονάζον VPN
Διάλεξη 79Διαγνωστικές σήραγγες VPN
Το τμήμα 16Σύστημα πρόληψης εισβολής
Διάλεξη 80Επιλέξτε Υπογραφές IPS
Διάλεξη 81Ρύθμιση ανίχνευσης με ανωμαλία
Διάλεξη 82Ρυθμίστε την ανίχνευση βάσει υπογραφής
Διάλεξη 83Ρύθμιση του αισθητήρα DOS
Διάλεξη 84Παρακολούθηση & Αναγνώριση προσβολών με χρήση του IPS
Το τμήμα 17FSSO
Διάλεξη 85Κατανόηση της FSSO
Διάλεξη 86Μοντέλο DC Agent Vs Polling
Διάλεξη 87Ρύθμιση του παράγοντα DC
Διάλεξη 88Παρακολουθήστε τις συνδέσεις FSSO
Το τμήμα 18Λειτουργίες Πιστοποιητικών
Διάλεξη 89Δημιουργία CSR
Διάλεξη 90Εισαγωγή του CRL σε Fortigate
Διάλεξη 91Ρύθμιση της επιθεώρησης SSL / SSH
Διάλεξη 92Δημιουργία πιστοποιητικού υπογεγραμμένου
Διάλεξη 93Ενεργοποιήστε την επιθεώρηση SSL στη διεύθυνση
Το τμήμα 19Πρόληψη διαρροής δεδομένων
Διάλεξη 94Κατανόηση της Λειτουργίας του DLP
Διάλεξη 95Φιλτράρετε αρχεία και μηνύματα
Διάλεξη 96Αποτύπωση δακτυλικών αποτυπωμάτων
Διάλεξη 97Έλεγχος βάσει υδατογραφήματος
Το τμήμα 20Διαγνωστικά
Διάλεξη 98Προσδιορισμός της φυσιολογικής συμπεριφοράς
Διάλεξη 99Κατανόηση της ροής κίνησης
Διάλεξη 100Συνδεσιμότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων
Διάλεξη 101Διάγνωση προβλημάτων πόρων
Διάλεξη 102Δοκιμή του υλικολογισμικού χωρίς εγκατάσταση
Το τμήμα 21Επιτάχυνση υλικού
Διάλεξη 103Κατανόηση ASIC
Διάλεξη 104Κατανόηση των NP, SP, CP, SOC
Διάλεξη 105Εκφόρτωση συνεδριών σε NP
Διάλεξη 106Ρύθμιση παραμέτρων επιθεώρησης περιεχομένου με CP
Διάλεξη 107Ρυθμίστε την επιθεώρηση Antivirus χρησιμοποιώντας SP
Το τμήμα 22Αντιμετώπιση προβλημάτων
Διάλεξη 108Σύστημα Δυναμικού
Διάλεξη 109Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου
Διάλεξη 110Πολιτικές τείχους προστασίας
Διάλεξη 111Έλεγχος ταυτότητας τείχους προστασίας
Διάλεξη 112FSSO
Διάλεξη 113IPsec
Διάλεξη 114Προφίλ ασφαλείας
Διάλεξη 115Explicit Web Proxy
Διάλεξη 116Τρόποι λειτουργίας
Διάλεξη 117Εξωτερικό BGP
Διάλεξη 118OSPF
Διάλεξη 119HA