ΤύποςΕκπαίδευση στην τάξη
ΜΗΤΡΩΟ
Προστασία δεδομένων HP

Παρουσίαση Προϊόντος

Ακροατήριο & Προϋποθέσεις

Περίγραμμα μαθήματος

Πρόγραμμα & Τέλη

Πιστοποίηση

Εκπαίδευση Προστασίας Δεδομένων HP

Backing up data with Data protector. To work on DP – you need to understand how to back up data, Restore date and general administration. Our Course On Data protector will help you to understand the minimum hardware requirement for installation of HP data Protector.One can backup exchange, SQL server, File servers or more in Data Protector, the Hp Data protector course will not only help you to understand how to take back but also help you to understand how to restore from backup.Our Data protector training will help you to understand the essentials of HP DP.Our installation module covers the method of installation, various components of installation and components for troubleshooting.

Hardware Requirement for installation Data Protector – before installing Data protector you need to finalize on component i.e. Cell Manager, Client or installation server. The recommended RAM is 16 Gb and 4 cores of CPU, hard drive space depends on your work. Data protector Cell Manager includes Client and installation server.You need twice as much total RAM for recovery of the Internal Database. And 40 MB RAM required for each parallel backup session. e.g. If you want to run 30 parallel backup sessions, 2 GB of RAM are needed because you need to have extra RAM in buffer. Our course contains the complete exposure of installation of Data protector.

Once installation is done you can go to command prompt to check whether all applications are up or not – the command is – omnisv –status. There are 60+ commands and hundreds of options, the major are omnisv (start, status and stop), if you have learned Linux basic process it means you are familiar with commands.

This course provides the essential knowledge to enable storage administrators to configure and manage Προστασία δεδομένων HP software. The hands-on lab exercises reinforce the theory sessions to ensure a thorough understanding of backup and recovery concepts, the functionality of the software and its application to typical storage implementations.

For more information and training on Data Protector contact aman.khanna@itstechschool.com

Στόχοι

 • Εγκαταστήστε και διανείμετε το λογισμικό HP Data Protector στο περιβάλλον σας ή πραγματοποιήστε αναβάθμιση από μια προηγούμενη έκδοση του HP Data Protector.
 • Διαμορφώστε το προϊόν λογισμικού HP Data Protector.
 • Ρυθμίστε τις λύσεις αντιγράφων ασφαλείας που βασίζονται σε ταινία και δίσκο για χρήση με το λογισμικό HP Data Protector.
 • Χρησιμοποιήστε το προϊόν λογισμικού HP Data Protector για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, επαναφορά και παρακολούθηση από το GUI και τη γραμμή εντολών.
 • Διαχειριστείτε το λογισμικό HP Data Protector

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Αποθήκευση και διαχειριστές συστημάτων που χρησιμοποιούν λογισμικό HP Data Protector.

Προαπαιτούμενο

 • Διαχείριση συστημάτων και δικτύων ή ισοδύναμη εμπειρία.
 • Για συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την επίτευξη οποιασδήποτε από τις σχετικές πιστοποιήσεις, ανατρέξτε στην περιγραφή πιστοποίησης στον ιστότοπο HP ExpertOne.

Course Outline Duration: 4 Days

 1. Προσαρμοσμένες λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης HP
  • Προστατευτικό δεδομένων 9.0
  • HP Backup Navigator
  • Συλλογή διαχείρισης προστατευτικών δεδομένων
 2. Αρχιτεκτονική προστασίας δεδομένων HP
  • Μέθοδοι δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αναπαραγωγής
  • Η ιδέα κυττάρων
  • Αρχιτεκτονική Προστασίας Δεδομένων
  • Διαχειριστής κυττάρων και διακομιστής εγκατάστασης
  • Δίσκο, μέσα ενημέρωσης και πράκτορες ενσωμάτωσης
  • Εσωτερική βάση δεδομένων
  • Συνήθεις συνεδρίες προστατευτικών δεδομένων
  • Προσαρμογή δεδομένων προστασίας
 3. Αδειοδότηση και δομή προϊόντων
  • Άδεια προστασίας δεδομένων
  • Επισκόπηση δομής προϊόντος
  • Αναφορά και έλεγχος της άδειας χρήσης
 4. Quick Start
  • Προδιαγραφή εφεδρικής αντίληψης
  • Ρύθμιση της πισίνας και της συσκευής μέσων
  • Διαμορφώστε και εκτελέστε μια δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
  • Παρακολουθήστε τη συνεδρία Backup
  • Ξεκινήστε μια επαναφορά
  • Εκτελέστε μια αναφορά ενιαίας περιόδου λειτουργίας
 5. Εγκατάσταση λογισμικού προστασίας προσωπικών δεδομένων HP
  • Επισκόπηση εγκατάστασης, προγραμματισμός και μέθοδοι
  • Εγκατάσταση διαχειριστή κυττάρων στα Windows
  • Εγκατάσταση διαχειριστή κυττάρων στο Unix
  • Εγκατάσταση πελάτη Push
  • Εξαγωγή και εισαγωγή Πελατών
  • Προσθήκη στοιχείων σε πελάτες
 6. αναβάθμιση
  • Αναβάθμιση Επισκόπηση
  • Υποστηριζόμενες διαδρομές αναβάθμισης
  • Αναβάθμιση ενός διαχειριστή κελιών των Windows
  • Αναβάθμιση ενός Unix Cell Manager
  • Μετεγκατάσταση του Διαχειριστή κελιών σε διαφορετική πλατφόρμα
 7. Διαχείριση μέσων
  • Concept Media Pool
  • Ιδιότητες πισίνας μέσων
  • Δημιουργία πισίνας μέσων
  • Ελεύθερη έννοια και εφαρμογή της πισίνας
  • Μεσαίες ιδιότητες
  • Παρακολούθηση τοποθεσίας και προτεραιότητα
  • Διαμόρφωση μέσων ταινίας
  • Βόλτα με τις Pool Media
 8. Συσκευή αντιγράφων ασφαλείας
  • Επισκόπηση
  • Αρχή λογικής συσκευής
  • Μορφοποίηση ταινίας προστατευτικού δεδομένων
  • Ρυθμίστε τις συσκευές αποθήκευσης με βάση την ταινία
  • Ρύθμιση συσκευών αποθήκευσης που βασίζονται σε δίσκους
  • Συσκευές αποδυνάμωσης
  • Συσκευές και εργαλεία βιβλιοθήκης
 9. εφεδρικός
  • Τύποι προδιαγραφών αντιγράφων ασφαλείας
  • Λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
  • Στατική και δυναμική κατανομή συσκευών
  • Εξισορρόπηση φορτίου - Κατανομή αντικειμένων
  • Αντίγραφα ασφαλείας
  • Δημιουργήστε και ξεκινήστε μια προδιαγραφή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
  • Η ροή διαδικασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
  • Παρακολουθήστε τη συνεδρία ασφαλείας
  • Επανεκκινήστε τα αποτυχημένα αντίγραφα ασφαλείας
 10. Προηγμένο χρονοδιάγραμμα
  • Προγραμματίστε ένα αντίγραφο ασφαλείας
  • Διαχειριστείτε τις αποτυχημένες εκτελέσεις εργασίας
 11. Επαναφορά
  • Εκτέλεση επαναφοράς
  • Επαναφορά ακολουθίας
  • Επαναφορά αντικειμένων και συνεδριών
  • Ενιαία ή παράλληλη επαναφορά
  • Σημείο επαναφοράς του σημείου ελέγχου
 12. Παρακολούθηση, αναφορά και ειδοποιήσεις
  • Παρακολούθηση και αναφορά
  • Παρακολούθηση συνεδριών
  • Κατηγορίες Αναφορών και Μέθοδοι Παράδοσης
  • Ρύθμιση και προγραμματισμός Αναφορών
  • Διαδικτυακή αναφορά αναφοράς
  • Προεπιλεγμένη επισκόπηση ειδοποιήσεων
  • Προσθήκη ειδοποιήσεων
 13. Αναπαράσταση μέσων και αντικειμένων
  • Αντιγραφή διαδραστικών μέσων
  • Αυτοματοποιημένη λειτουργία μέσων
 14. Εσωτερική βάση δεδομένων (IDB)
  • Έννοια ενσωματωμένης βάσης δεδομένων
  • Αρχιτεκτονική
  • Δομή καταλόγου IDB
  • Εσωτερικά όρια μεγέθους βάσης δεδομένων
  • Καθήκοντα διαχείρισης
  • Διαχειριστείτε το IDB Grow
  • IDB Συντήρηση
 15. ασφάλεια
  • Έλεγχος πρόσβασης
  • Ομάδες χρηστών και δικαιώματα χρήστη
  • Προσθήκη χρηστών και ομάδων
  • Περιορισμοί χρήστη
  • Ενσωμάτωση LDAP
  • Ασφάλεια πελατών και κυττάρων
  • Αντιστοίχιση Inet
  • Αλλαγή του κωδικού διασύνδεσης Web
 16. Ελεγκτικά
  • Επισκόπηση ελέγχου
  • Έλεγχος εφεδρικών συνεδριών
  • Ενισχυμένη καταγραφή συμβάντων
 17. του Disaster Recovery
  • Μέθοδοι αποκατάστασης καταστροφών
  • Φάσεις αποκατάστασης καταστροφών
  • Δημιουργήστε μια εικόνα αποκατάστασης καταστροφών
  • Εκκίνηση της εικόνας αποκατάστασης
  • Χρησιμοποιώντας την Παρακολούθηση προόδου αποκατάστασης
  • Αποκατάσταση καταστροφών σε ανόμοιο υλικό
 18. Αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Καταγραφή και εντοπισμός αρχείων
  • Δημιουργία εντοπισμού σφαλμάτων
  • Συλλέκτης καταγραφής εντοπισμού σφαλμάτων
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευών
  • Τυπικά θέματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς
  • omnihealthcheck
  • Αντιγραφή αντικειμένων
  • Διαδραστική αντιγραφή αντικειμένων
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και προγραμματισμένη αντιγραφή αντικειμένων
  • Αντιγραφή αντικειμένων και φιλτράρισμα βιβλιοθήκης
  • Αυτόματη επιλογή συσκευής
  • Αντιγράψτε τις επιλογές προδιαγραφής
 19. Ενοποίηση αντικειμένων
  • Ενισχυμένα πρόσθετα αντίγραφα ασφαλείας
  • Συνθετικά πλήρη αντίγραφα ασφαλείας
  • Εικονικά πλήρη αντίγραφα ασφαλείας
  • Διαδραστική ενοποίηση αντικειμένων
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και προγραμματισμένη ενοποίηση αντικειμένων
  • Επιλογές προσδιορισμού ενοποίησης
  • Χρησιμοποιήστε σενάρια περίπτωσης

Δεν υπάρχουν επερχόμενες εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@itstechschool.com και επικοινωνήστε μαζί μας στο + 91-9870480053 για το κόστος και το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, το χρονοδιάγραμμα & την τοποθεσία

Αφήστε μας ένα ερώτημα

Πιστοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση Προστατευτικό δεδομένων Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν την εξέταση "HP0-A113" για Πιστοποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες ευγενικά επικοινωνήστε μαζί μας.