ΤύποςΕκπαίδευση στην τάξη
ΜΗΤΡΩΟ

Επόμενη Εκπαίδευση

συζευγνύω 21

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (19th November 2018)

Νοέμβριος 19 - Νοέμβριος 22
γκουργκαόν
συζευγνύω 21

20741 Networking with Windows Server 2016 (19th November 2018)

Νοέμβριος 19 - Νοέμβριος 23
γκουργκαόν
Παρ 24

ITIL Intermediate Service Design (SD XCHARX 24th November 2018)

Νοέμβριος 24 - Νοέμβριος 25
γκουργκαόν
ISO 20000 ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ISO 20000 για Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Ελεγκτών

Παρουσίαση Προϊόντος

Ακροατήριο & Προϋποθέσεις

Πιστοποίηση

ISO 20000 για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελεγκτών

Clients request that their (internal or external) IT Service Providers can prove that they are able to provide the required service quality and have appropriate service management processes in place.Based on processes, ISO/IEC20000 is an internationally recognized standard for IT Service Management that specifies requirements for the service provider to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve an SMS. The requirements include the design, transition, delivery and improvement of services to fulfill agreed service requirements.

Η πιστοποίηση ISO / IEC20000 απονέμεται μετά από ελέγχους που πραγματοποιούνται από εγγεγραμμένους οργανισμούς πιστοποίησης, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών σχεδιάζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται ένα σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Ο σκοπός του μαθήματος ISO / IEC 20000 Auditor είναι να παρέχει επαρκή κατανόηση του ITSM γενικά και γνώση του περιεχομένου και των απαιτήσεων του προτύπου ISO / IEC 20000 ώστε να είναι σε θέση να διενεργεί ελέγχους σε σχέση με το πρότυπο.

Το μάθημα καλύπτει τη δεύτερη έκδοση του προτύπου (ISO / IEC 20000-1: 2011), το οποίο ακυρώνει και αντικαθιστά την πρώτη έκδοση (ISO / IEC 20000-1: 2005).

Ορισμένες από τις κύριες διαφορές είναι οι εξής:

 • μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με το ISO 9001
 • στενότερη ευθυγράμμιση με το ISO / IEC 27001
 • αλλαγή της ορολογίας ώστε να αντικατοπτρίζει τη διεθνή χρήση
 • διευκρίνιση των απαιτήσεων για τη διακυβέρνηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από άλλα μέρη
 • διευκρίνιση των απαιτήσεων για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του SMS
 • διευκρίνιση ότι η μεθοδολογία PDCA εφαρμόζεται στο SMS, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης υπηρεσιών και των υπηρεσιών
 • εισαγωγή νέων απαιτήσεων για το σχεδιασμό και τη μετάβαση νέων ή αλλαγμένων υπηρεσιών

Οι φοιτητές που παρακολούθησαν αυτό το μάθημα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την επιτυχή λήψη της σχετικής δοκιμής πιστοποίησης ISO / IEC 20000 Auditor.

Objectives of ISO 20000 for Auditors

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τις αρχές του ITSM και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO / IEC 20000, πώς χρησιμοποιείται σε μια τυπική οργάνωση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, μαζί με τα κύρια στοιχεία του Σχεδίου Πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα καταλάβει:

 • Το υπόβαθρο του ISO / IEC 20000
 • Ο σκοπός και ο σκοπός των μερών 1, 2, 3 και 5 της ISO / IEC 20000 και πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον έλεγχο και την πιστοποίηση
 • Οι βασικοί όροι και ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν
 • ITSM γενικές αρχές
 • Η δομή και η εφαρμογή του ISO / IEC 20000-1
 • Οι απαιτήσεις του ISO / IEC 20000-1
 • Απαιτήσεις εφαρμογής και ορισμού πεδίου εφαρμογής
 • Σκοπός των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, η λειτουργία τους και η σχετική ορολογία
 • Η λειτουργία της πιστοποίησης APMG
 • Η σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές και τα σχετικά πρότυπα - συγκεκριμένα ITIL®, ISO 9001 και ISO / IEC 27001

Intended Audience for ISO 20000 for Auditors Course

 • Εσωτερικοί ελεγκτές και σύμβουλοι εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση υπηρεσιών
 • Οι ελεγκτές που επιθυμούν να εκτελούν και να διενεργούν ελέγχους πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών (SMS)
 • Διαχειριστές έργων ή συμβούλους που θέλουν να ελέγξουν τη διαδικασία ελέγχου των SMS
 • Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση της υπηρεσίας τεχνολογίας πληροφοριών σε έναν οργανισμό
 • Τεχνικοί εμπειρογνώμονες που επιθυμούν να προετοιμαστούν για μια λειτουργία ελέγχου SMS.

Prerequisites for ISO 20000 for Auditors Certification

Βασική κατανόηση του ISO / IEC 20000 και πλήρης γνώση των αρχών ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Κριτικές
Το τμήμα 1Εισαγωγή και υπόβαθρο του προτύπου
Το τμήμα 2Αρχές διαχείρισης IT
Το τμήμα 3Το σύστημα πιστοποίησης ISO / IEC 20000
Το τμήμα 4Περιεχόμενο του προτύπου ISO / IEC 20000
Το τμήμα 5Πώς τα εργαλεία υποστηρίζουν την πιστοποίηση
Το τμήμα 6Ορισμός του πεδίου πιστοποίησης και εφαρμογής