ΤύποςΕκπαίδευση στην τάξη
Χρόνος5 Ημέρες
ΜΗΤΡΩΟ

Openstack Mirantis Εκπαιδευτικό πρόγραμμα & Πιστοποίηση

Openstack Mirantis Εκπαιδευτικό πρόγραμμα & Πιστοποίηση

Περιγραφή

Ακροατήριο & Προϋποθέσεις

Πιστοποίηση

Openstack Mirantis Επισκόπηση του μαθήματος

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Open Stack Mirantis για πέντε ημέρες είναι για τους μηχανικούς ανάπτυξης, τους διαχειριστές, τους αρχιτέκτονες ή άλλα μέλη της ομάδας IT που είναι υπεύθυνα για την εγκατάσταση και την ανάπτυξη του OpenStack. Το μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες λεπτομερή κατανόηση των βημάτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός OpenStack από το μηδέν. Μέσα από τη διαδικασία χειροκίνητης εγκατάστασης του OpenStack, εκτός από την υπηρεσία αυτοματοποίησης, οι μαθητές μαθαίνουν πώς να εντοπίζουν θέματα και πώς να ξεπερνούν τα εμπόδια όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Αυτό το μάθημα απαιτεί από τους μαθητές να είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη γραμμή εντολών linux (λειτουργικό σύστημα) (bash).

Προβλεπόμενο κοινό για την εκπαίδευση Openstack-Mirantis

  • Διαχειριστής συστήματος
  • Μηχανικοί ανάπτυξης
  • Αρχιτέκτονες λύσεων

Προαπαιτούμενα για την πιστοποίηση Openstack Mirantis

  • Ισχυρή εμπειρία χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών Linux.
  • Προσπαθήστε να επεξεργαστείτε αρχεία conf σε vi ή σε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κλιπ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Κριτικές
Το τμήμα 1Αρχιτεκτονική Openstack
Διάλεξη 1Επισκόπηση του ιστορικού και των εκδόσεων του έργου.
Διάλεξη 2Κύρια επισκόπηση του έργου
Διάλεξη 3Τυπική αρχιτεκτονική εξαρτημάτων openstack.
Διάλεξη 4Εξαρτήματα και λεπτομέρειες των στοιχείων.
Διάλεξη 5Λογικά και φυσικά δίκτυα στο Openstack.
Το τμήμα 2Openstack Χειροκίνητη εγκατάσταση
Διάλεξη 6Διαμορφώστε το λειτουργικό σύστημα (Ubuntu 14.04) και τη δικτύωση.
Διάλεξη 7Εγκατάσταση και διαμόρφωση διακομιστών βάσης δεδομένων (MySQL) και μηνυμάτων (RabbitMQ).
Διάλεξη 8Εγκατάσταση και διαμόρφωση της ταυτότητας OpenStack (Keystone).
Διάλεξη 9Εγκατάσταση και διαμόρφωση της υπηρεσίας εικόνας OpenStack (ματιά).
Το τμήμα 3OpenStack Δικτύωση & Αποθήκευση
Διάλεξη 10Εγκατάσταση της υπηρεσίας OpenStack Networking (νετρονίων)
Διάλεξη 11Ρύθμιση δικτύωσης (νετρονίων) για να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη ML2 με το πρόγραμμα οδήγησης Open vSwitch
Διάλεξη 12Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του OpenStack Compute (nova), Ρύθμιση του OpenStack Compute (nova) με τον hypervisor KVM.
Διάλεξη 13Εγκατάσταση και ρύθμιση παραθύρου πίνακα OpenStack (ορίζοντας)
Διάλεξη 14Εγκατάσταση και διαμόρφωση του OpenStack Block Storage (cinder)
Διάλεξη 15Ρύθμιση της αποθήκευσης Block OpenStack (cinder) για τη χρήση δύο πίσω άκρων (LVM)
Διάλεξη 16Εγκατάσταση και διαμόρφωση του OpenStack Orchestration (θερμότητα)
Το τμήμα 4Επισκόπηση καυσίμων και αρχιτεκτονική
Διάλεξη 17Επισκόπηση καυσίμων, Αρχιτεκτονική καυσίμων.
Διάλεξη 18Εγκαταστήστε το καύσιμο
Διάλεξη 19Ανάπτυξη περιβάλλοντος OpenStack με καύσιμο
Διάλεξη 20Περιορισμοί καυσίμου
Διάλεξη 21Αντιμετώπιση προβλημάτων καυσίμου.
Το τμήμα 5ορίζοντας
Διάλεξη 22Επισκόπηση έργου
Διάλεξη 23Εκκινήστε τους κόμβους από το ταμπλό και τα cli.
Διάλεξη 24Διαχείριση έργων
Διάλεξη 25Διαχείριση χρηστών και ποσοστώσεων.
Διάλεξη 26Διαχείριση δικτύων.
Το τμήμα 6Θεμέλιο
Διάλεξη 27Επισκόπηση έργου.
Διάλεξη 28Διαχειριστείτε την υπηρεσία ταυτότητας keystone μέσω κλιπ
Το τμήμα 7ματιά
Διάλεξη 29Επισκόπηση έργου
Διάλεξη 30Διαχείριση εικόνων μέσω κλιπ
Το τμήμα 8SWIFT
Διάλεξη 31Επισκόπηση έργου
Διάλεξη 32Χρήση και χρήση
Διάλεξη 33Αντιγραφή, Ασφάλεια / ACL.
Διάλεξη 34Swift Operations, Μεταφόρτωση σε τμήματα
Διάλεξη 35Προσθήκη μεταδεδομένων σε Αντικείμενα, Συντήρηση.
Το τμήμα 9ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Διάλεξη 36Θερμοκρασία φόντου & περιπτώσεις χρήσης.
Διάλεξη 37Θερμική αρχιτεκτονική.
Διάλεξη 38Συσκευή θερμικής ενορχήστρωσης (HOT).
Διάλεξη 39Αυτόματη σκλήρυνση θερμότητας.