ΤύποςOnline σειρά μαθημάτων
ΜΗΤΡΩΟ

PRINCE2 Πρακτορείο

Επισκόπηση

Ακροατήριο & Προϋποθέσεις

Περίγραμμα μαθήματος

Πρόγραμμα & Τέλη

Πιστοποίηση

Prince2 Foundation & Practitioner 2017

Το PRINCE2® (Έργα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα) είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος διαχείρισης έργου που σας περιηγεί σε όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση ενός επιτυχημένου έργου. Το PRINCE2® είναι μια ευέλικτη μέθοδος και απευθύνεται σε όλους τους τύπους έργων. Το πρόγραμμα PRINCE2® Foundation and Practitioner θα γνωρίσει επαγγελματίες με αυτό το de facto πρότυπο που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και χρησιμοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα σε διεθνές επίπεδο. Ενσωματώνει καθιερωμένες και αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση έργων. Αυτό το μάθημα θα σας προετοιμάσει τόσο για το PRINCE2® Foundation όσο και για τον PRINCE2® Practitioner και τα οφέλη από την απόκτηση αυτής της πιστοποίησης θα υπερβούν το κόστος πιστοποίησης prince2.

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • Κατανοήστε την ανάγκη για τη διαχείριση του έργου
 • Σχεδιάστε, οργανώστε και εφαρμόστε έργα PRINCE2
 • Αναθέστε καθήκοντα και εκτελέστε ένα έργο με ελεγχόμενο τρόπο
 • Διαχειριστείτε τους κινδύνους αποτελεσματικά, ώστε να μην επηρεαστούν δυσμενώς το έργο
 • Βεβαιωθείτε ότι το παραδοθέν έργο πληροί τις απαιτήσεις και τα οφέλη της οργάνωσης

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

PRINCE2 certification is meant for managers and professionals who wish to acquire expertise in project management by applying certain guidelines and best practices as mentioned in PRINCE2 standard.

Προϋποθέσεις

Γενικές γνώσεις διαχείρισης έργων.

Course Outline Duration: 3 Days

Ενότητα 1 - Κατανόηση βασικών εννοιών σχετικά με τα έργα και το PRINCE2

 • τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά ενός έργου
 • να διαχειριστούν τις έξι πτυχές της απόδοσης του έργου
 • τα ολοκληρωμένα στοιχεία του PRINCE2: αρχές, θέματα, διαδικασίες και το περιβάλλον του έργου
 • τι κάνει ένα έργο ένα έργο PRINCE2
 • τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του PRINCE2
 • το πλαίσιο πελάτη / προμηθευτή στο οποίο βασίζεται το PRINCE2

Ενότητα 2 - Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο βασίζονται οι αρχές PRINCE2 στη μέθοδο PRINCE2

 • Εξηγήστε τις αρχές PRINCE2
 • Εξηγήστε ποιες πτυχές ενός έργου μπορούν να προσαρμοστούν, ποιος είναι υπεύθυνος και πώς τεκμηριώνονται οι αποφάσεις προσαρμογής

Ενότητα 3 - Κατανοήστε τα θέματα PRINCE2 και πώς εφαρμόζονται σε όλο το έργο

Ενότητα 4 - Κατανόηση των διαδικασιών PRINCE2 και του τρόπου διεξαγωγής τους σε όλο το έργο

Ενότητα 5 - Εφαρμόστε τις αρχές PRINCE2 στο πλαίσιο

 • Αναλύστε την εφαρμογή των αρχών PRINCE2 στο πλαίσιο

Ενότητα 6 - Εφαρμογή και προσαρμογή σχετικών πτυχών των θεμάτων PRINCE2 στο πλαίσιο

Ενότητα 7 - Εφαρμόστε τις αρχές PRINCE2 στο πλαίσιο

 • Αναλύστε την εφαρμογή των αρχών PRINCE2 στο πλαίσιο

Ενότητα 8 - Εφαρμογή και προσαρμογή σχετικών πτυχών των θεμάτων PRINCE2 στο πλαίσιο

 • Εφαρμόστε τις απαιτήσεις PRINCE2 για το θέμα της επιχειρηματικής υπόθεσης, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε εάν μια προσέγγιση για την εφαρμογή του θέματος επιχειρηματικών υποθέσεων είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές PRINCE2 και τον σκοπό και τις απαιτήσεις του θέματος
 • Εφαρμόστε τις απαιτήσεις PRINCE2 για το θέμα του οργανισμού, καταδεικνύοντας την κατανόηση των εξής:
 • Αξιολογήστε εάν μια προσέγγιση για την εφαρμογή του θέματος του οργανισμού είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές του PRINCE2 και τον σκοπό και τις απαιτήσεις του θέματος
 • Εφαρμόστε τις απαιτήσεις PRINCE2 για το θέμα ποιότητας, καταδεικνύοντας την κατανόηση των εξής:
 • Αξιολογήστε εάν μια προσέγγιση για την εφαρμογή του θέματος ποιότητας είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές του PRINCE2 και τον σκοπό και τις απαιτήσεις του θέματος
 • Εφαρμόστε τις απαιτήσεις PRINCE2 για την εφαρμογή του σχεδίου σχεδίων, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε εάν μια προσέγγιση για την εφαρμογή του σχεδίου είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές του PRINCE2 και τον σκοπό και τις απαιτήσεις του θέματος
 • Εφαρμόστε τις απαιτήσεις PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος κινδύνου, καταδεικνύοντας την κατανόηση των εξής:
 • Αξιολογήστε εάν μια προσέγγιση για την εφαρμογή του θέματος κινδύνου είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές του PRINCE2 και τον σκοπό και τις απαιτήσεις του θέματος
 • Εφαρμόστε τις απαιτήσεις PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος αλλαγής, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε εάν μια προσέγγιση για την εφαρμογή του θέματος της αλλαγής είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές του PRINCE2 και τον σκοπό και τις απαιτήσεις του θέματος
 • Εφαρμόστε τις απαιτήσεις PRINCE2 για τον έλεγχο της προόδου, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε εάν μια προσέγγιση για την εφαρμογή του θέματος προόδου είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές του PRINCE2 και τον σκοπό και τις απαιτήσεις του θέματος

Ενότητα 9 - Εφαρμογή (και προσαρμογή) σχετικών πτυχών των διαδικασιών PRINCE2 στο πλαίσιο

 • Εκτελέστε την εκκίνηση των δραστηριοτήτων της διαδικασίας του έργου, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε εάν η έναρξη μιας διαδικασίας / δράσεων, οι ρόλοι και οι ευθύνες είναι αποτελεσματικές και κατάλληλες για το σκοπό, λαμβανομένων υπόψη: του πλαισίου, των αρχών του PRINCE2 και του σκοπού και των στόχων της διαδικασίας
 • Εκτελέστε την καθοδήγηση των δραστηριοτήτων του έργου, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε κατά πόσο η καθοδήγηση μιας δραστηριότητας, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της διαδικασίας του έργου είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές του PRINCE2 και το σκοπό και τους στόχους της διαδικασίας
 • Διεξάγετε την έναρξη μιας διαδικασίας έργου, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε κατά πόσο η έναρξη των δραστηριοτήτων / ενεργειών, οι ρόλοι και οι ευθύνες είναι αποτελεσματικές και κατάλληλες για το σκοπό αυτό, λαμβανομένων υπόψη: του πλαισίου, των αρχών PRINCE2 και του σκοπού και των στόχων της διαδικασίας
 • Εκτελέστε τις ελεγκτικές δραστηριότητες μιας διαδικασίας σταδίου, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε κατά πόσο ο έλεγχος των δραστηριοτήτων / των ενεργειών, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη: το πλαίσιο, τις αρχές του PRINCE2 και το σκοπό και τους στόχους της διαδικασίας
 • Εκτελέστε τις δραστηριότητες διαχείρισης των διαδικασιών παράδοσης προϊόντων, καταδεικνύοντας την κατανόηση:  των συνιστώμενων συσχετισμένων ενεργειών που συνιστούν ρόλους και ευθύνες  πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα θέματα
 • Αξιολογήστε κατά πόσο η διαχείριση των δραστηριοτήτων / ενεργειών της διαδικασίας παράδοσης προϊόντων, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβανομένων υπόψη: του πλαισίου, των αρχών του PRINCE2 και του σκοπού και των στόχων της διαδικασίας

Ενότητα 10 (συνέχεια) - Εφαρμογή (και προσαρμογή) σχετικών πτυχών των διαδικασιών PRINCE2 στο πλαίσιο

 • Εκτελέστε τις δραστηριότητες διεκπεραίωσης μιας διεργασίας σταδίου, αποδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε κατά πόσο η διαχείριση των δραστηριοτήτων / των ενεργειών, των ρόλων και των ευθυνών της διαδικασίας σταδίου είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό, λαμβανομένων υπόψη: του πλαισίου, των αρχών PRINCE2 και του σκοπού και των στόχων της διαδικασίας
 • Εκτελέστε το κλείσιμο μιας δραστηριότητας της διαδικασίας του έργου, καταδεικνύοντας την κατανόηση:
 • Αξιολογήστε κατά πόσο η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων / των ενεργειών, των ρόλων και των ευθυνών και των ενεργειών είναι αποτελεσματική και κατάλληλη για το σκοπό αυτό, λαμβανομένων υπόψη: του πλαισίου, των αρχών του PRINCE2 και του σκοπού και των στόχων της διαδικασίας

Διάρκεια Μαθήματος: 3 Ημέρες

επερχόμενα γεγονότα

Δεν υπάρχουν επερχόμενες εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή.

Παρακαλούμε γράψτε μας στο info@itstechschool.com & επικοινωνήστε μαζί μας στο + 91-9870480053 για την τιμή του αγώνα και το κόστος, το χρονοδιάγραμμα & την τοποθεσία πιστοποίησης

Αφήστε μας ένα ερώτημα

Για περισσότερες πληροφορίες ευγενικά Επικοινωνήστε μαζί μας.


Κριτικές