Blog

Οδηγός πιστοποίησης MCSE και πιστοποίησης
2 Αυγ 2017

MCSE Πιστοποίηση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Οδηγός πιστοποίησης MCSE

Τι σημαίνει MCSE;

Εμπειρογνώμονες πιστοποιημένων λύσεων της Microsoft (MCSE) είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης σχεδιασμένο για επαγγελματίες / μηχανικούς υπολογιστών που θέλουν να υπερέχουν στους τομείς του σχεδιασμού, των λύσεων και της ασφάλειας της πληροφορικής. Μια πιστοποίηση MCSE αυξάνει το πηλίκο της απασχολησιμότητας ενός επαγγελματία πληροφορικής, εξοπλίζοντας τον με την ικανότητα σχεδιασμού της υποδομής καθώς και εγκατάστασης, διαμόρφωσης, διαχείρισης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Η πιστοποίηση αποδεικνύει επίσης την ικανότητα του επαγγελματία να μεταφέρει τις λύσεις καθώς και τα συστήματα στις μελλοντικές ανάγκες / υπηρεσίες μιας επιχείρησης.

Ποιος χορηγεί την πιστοποίηση MCSE;

Όπως υποδηλώνει σαφώς το όνομα, αυτή η πιστοποίηση χορηγείται από τη Microsoft. Μια πιστοποίηση της Microsoft επικυρώνει την τεχνογνωσία του επαγγελματία κατά τη χρήση της τεχνολογίας της Microsoft. Η πιστοποίηση MCSE είναι το πιο δημοφιλές από ένα σύνολο πιστοποιήσεων που υπάγονται στο Microsoft Certified Professional (MCP) το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βασίζεται στις δυνατότητες ενός ατόμου να ενσωματώνει με επιτυχία διάφορα προϊόντα της Microsoft, πρακτικά και ολιστικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ποια είναι η στόχος του MCSE;

Ο κύριος στόχος της πιστοποίησης MCSE είναι να επιτρέψει υψηλού επιπέδου τεχνικά προσόντα και εμπειρογνωμοσύνη στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι μαθαίνουν δεξιότητες που απαιτούνται

 • Δημιουργήστε καινοτόμες λύσεις cloud.
 • Διαχειρίστε ένα αποδοτικό και σύγχρονο κέντρο δεδομένων.
 • Σχεδιάστε, υλοποιήστε και αντιμετωπίσετε μια ολόκληρη υποδομή ή τα στοιχεία της.
 • Διαχειριστείτε τα δεδομένα, τα συστήματα και την ταυτότητά του.
 • Δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δικτύωση.

Ποιο είναι το κριτήριο επιλεξιμότητας για την εμφάνιση της πιστοποίησης MCSE;

Για να εμφανιστούν στην εξέταση MCSE, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ένα Πιστοποίηση MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate).

Πόσο καιρό είναι η πορεία;

Ανάλογα με τις επιλεγμένες ενότητες, το μήκος του μαθήματος μπορεί να διαφέρει από τους 2 μήνες στους 6 μήνες.  

Δομή του μαθήματος πιστοποίησης MCSE:

Μπορείτε να έχετε MCSE σε όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει τις δικές της βασικές τεχνολογίες που παρατίθενται παρακάτω:
Κινητικότητα -Microsoft Intune, Azure Active Directory, Azure Διαχείριση δικαιωμάτων, System Center Configuration Manager, Windows System Center

Πλατφόρμα σύννεφων και υποδομή -Windows Server Virtualization και Microsoft Azure

Παραγωγικότητα -Microsoft Office 365, Microsoft Office Exchange, Skype για Επιχειρήσεις & SharePoint

Διαχείριση δεδομένων και Analytics -Διακομιστή SQL

Επιχειρηματικές Εφαρμογές -Microsoft Dynamics 365, SQL Server

Τι είναι η επαναπιστοποίηση MCSE - γιατί απαιτείται;

Η πιστοποίηση της Microsoft παραμένει πολύτιμη και έγκυρη για όσο διάστημα οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που καλύπτονται από την πιστοποίηση. Σε μια περίοδο χρόνου, οι πιστοποιήσεις αποχωρούν και γίνονται κληρονομιά. Η Microsoft έχει ενημερώσει την πολιτική επαναπιστοποίησης που απαιτεί από όλους τους επαγγελματίες της πληροφορικής να ανανεώνουν τις πιστοποιήσεις MCSE για να παραμένουν ενημερωμένοι καθώς κυκλοφορούν από καιρού εις καιρόν νέες τεχνολογικές ενημερώσεις. Περιοδικά, όταν εισάγονται νεότερες τεχνολογίες και οι εξετάσεις τους Microsoft, Οι επαγγελματίες της πληροφορικής πρέπει επίσης να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους λαμβάνοντας αυτές τις εξετάσεις.

Πόσα πρέπει να πετύχετε για να καθαρίσετε την εξέταση;

Μια εξέταση πιστοποίησης MCSE έχει σχεδιαστεί για να κρίνει τόσο την ικανότητα όσο και τις δεξιότητες ενός υποψηφίου στις τεχνολογίες. Πρέπει να βαθμολογήσετε το 70% για να καταργήσετε την εξέταση της Microsoft. Η επίτευξη ενός συνολικού ποσοστού ισορροπίας είναι απαραίτητη. Αν κάποιος αποκτήσει ένα υψηλό ποσοστό σε ένα σετ δεξιοτήτων και ένα χαμηλό ποσοστό σε ένα άλλο σετ δεξιοτήτων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε FAIL. Επομένως, η συνολική προετοιμασία είναι σημαντική. Επίσης, οι πρακτικές γνώσεις αντί για την απλή εκμάθηση της περιστροφής θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Πόσο κοστίζει το μάθημα;

Για να αποκτήσετε πιστοποίηση MCSE, πρέπει να καθαρίσετε επτά εξετάσεις. Εμφανίζεται για κάθε εξέταση κοστίζει περίπου Rs. 8000. Τα πρόσθετα έξοδα περιλαμβάνουν το υλικό μελέτης και τους οδηγούς σπουδών που πρέπει να πληρώσουν οι υποψήφιοι.

Ένας υποψήφιος μπορεί να επιλέξει να μελετήσει μόνος του με τη βοήθεια των κέντρων κατάρτισης της Microsoft ή μπορεί να συμμετάσχει σε ένα φημισμένο ινστιτούτο και να βοηθήσει στη διαμόρφωση των εξετάσεων με δομημένο τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι τα μακροπρόθεσμα χρηματικά οφέλη από τη λήψη αυτής της πιστοποίησης υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος.

Διάρκεια της εξέτασης

Μια εξέταση MCSE πρέπει να ολοκληρωθεί σε 150 λεπτά. Ωστόσο, για υποψηφίους των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι αγγλική αλλά έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν την εξέταση στα αγγλικά, μπορεί να χορηγηθεί μεγαλύτερη διάρκεια.

Τόπος των εξετάσεων

Στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν κέντρα Pearson VUE, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν αυτές τις εξετάσεις. Εάν οι υποψήφιοι έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν σε ένα φημισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, μπορεί να έχουν τη δική τους υποδομή και τα δικά τους κέντρα για να βοηθήσουν τους υποψηφίους να εγγραφούν και να εμφανιστούν για τις διάφορες ενότητες της πιστοποίησης.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια πιστοποίηση MCSE;

Αφού πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η πιστοποίηση MCSE αυξάνει την απασχολησιμότητα του υποψηφίου επικυρώντας τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητές του. Είναι επιλέξιμοι για θέσεις εργασίας ως ειδικοί υποστήριξης υπολογιστών και αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών. Η πιστοποίηση εξοπλίζει τον επαγγελματία με πολλαπλές δεξιότητες σχετικές με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της τεχνολογικής υποδομής χρησιμοποιώντας πλατφόρμες διακομιστών της Microsoft.

Ένας επαγγελματίας πιστοποίησης MCSE μπορεί να επιλέξει ρόλους εργασίας από τα παρακάτω πεδία:

 • Μηχανικός δικτύων / συστημάτων
 • Προγραμματιστής
 • Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Τεχνικός Σύμβουλος
 • Τεχνική Αρχιτέκτων
 • Τεχνική Lead
 • Αναλυτής λειτουργιών δικτύου
 • Αναλυτής συστήματος, και
 • Μηχανικός Υποστήριξης 

Το μέλλον των υποψηφίων που εμφανίζονται για εξετάσεις πιστοποίησης MCSE

Οι περισσότερες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των φημισμένων εμπορικών σημάτων στον κόσμο, χρησιμοποιούν προϊόντα της Microsoft και αναζητούν πιστοποιημένα άτομα MCSE. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που αποκτώνται από αυτό το μάθημα μπορούν να εφαρμοστούν στα ποικίλα συστήματα πληροφορικής μέσα σε έναν οργανισμό και ως εκ τούτου ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει την περιοχή ενδιαφέροντός του μέσα στον οργανισμό. Οι υψηλότεροι μισθοί προέρχονται από επαγγελματίες με ένα καλύτερο σύνολο δεξιοτήτων και αυτό είναι μόνο ένα από τα πλεονεκτήματα της εκκαθάρισης των εξετάσεων. Αν η πιστοποίηση του υποψηφίου υποστηρίζεται από πτυχίο Bachelors in Computer Sciences, δεν υπάρχει όριο στην ανάπτυξη που μπορεί να γίνει μάρτυρας ενός πιστοποιημένου επαγγελματία MCSE.

Δείτε επίσης :

PMP Πιστοποιημένες Ερωτήσεις Επαγγελματικής Συνέντευξης

Πιστοποιημένοι επαγγελματίες CCNA - Ερωτήσεις και απαντήσεις για συνεντεύξεις

MCSE Training

In Just 5 Days
Εγγραφείτε τώρα

&bsp

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!