Blog

microsoft linkedin απόκτηση (συμφωνία)
8 Δεκέμβριος 2016

Microsoft Acquisition LinkedIn Άνοιγμα νέων θυρών για ανθρώπους

Η εξαγορά της Microsoft LinkedIn εκκαθαρίζεται από τους ελεγκτές, ανοίγοντας νέες εισόδους για άτομα ανά τον κόσμο

Ήταν περίπου έξι μήνες πριν, τον Ιούνιο του 13, ότι δήλωσαν ότι η Microsoft θα αποκτούσε το LinkedIn. Περίπου τότε, ανέφεραν ότι σχεδίαζαν να διευθετήσουν τις διαπραγματεύσεις πριν από το τέλος του έτους. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι έχει εκκαθαρίσει την ασφάλιση. Ως εκ τούτου, έχουν πλέον πάρει το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών εγκρίσεων που αναμένεται να ολοκληρώσουν την απόκτηση, και η ρύθμιση θα κλείσει τις επόμενες ημέρες.

Η έγκριση στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται μετά από συγκριτικούς ελέγχους και εκκαθαρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Αφρική, τον Καναδά, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική. Σε κάθε έθνος και σε διάφορες άλλες, είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν λεπτομερώς το μίγμα τους με τις κυβερνητικές αρχές και τους ελεγκτές.

Ως μέρος των εξετάσεών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημοποίησαν μερικά καθήκοντα όσον αφορά την υποστήριξη της Microsoft για εξειδικευμένες υπηρεσίες άτυπης επικοινωνίας μεγάλου εύρους. Για παράδειγμα, το ανέφεραν για τα επόμενα πέντε χρόνια:

Θα συνεχίσουν να κάνουν το Office Add-in πρόγραμμα προσβάσιμο σε ξένες εξειδικευμένες διαπροσωπικές διοικήσεις αλληλεπίδρασης. Το πρόγραμμα Add-in του Office εξουσιοδοτεί τους σχεδιαστές να συντονίζουν τις διοικήσεις τους στο Microsoft Outlook, το Word, το PowerPoint και το Excel, προσφέροντας στους πελάτες βελτιωμένη δοκιμασία που χρησιμοποιεί το Office. Καθώς συνεχίζουν να βελτιώνουν αυτό το πρόγραμμα, αυτές οι αναβαθμίσεις θα είναι προσιτές σε εξειδικευμένες διαπροσωπικές διοικήσεις αλληλεπίδρασης.

Θα συνεχίσουν να κάνουν περιορισμένα χρονικά ανοίγματα στο Office Store, προσβάσιμα σε εξειδικευμένες διαπροσωπικές διοικήσεις επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας.

Θα εγγυηθούν ότι τα στελέχη και οι πελάτες της τεχνολογίας πληροφορικής μπορούν να τροποποιήσουν τη συνάντησή τους στο Office, επιλέγοντας εάν θα εμφανίσουν στο UI το προφίλ και τα δεδομένα δράσης του LinkedIn που ενδέχεται να συντονιστούν αργότερα.

Με την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια εφαρμογή LinkedIn ή ένα πλακίδιο για υπολογιστές Windows και να την ενσωματώσουν στα Windows, θα επιτρέψουν στους κατασκευαστές PC να επιλέξουν να μην τις εισαγάγουν στους υπολογιστές Windows τους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή τον ΕΟΧ. Επίσης, θα εγγυηθούν ότι οι πελάτες μπορούν να απεγκαταστήσουν την εφαρμογή και το κεραμίδι με την ευκαιρία που δεν επιθυμούν. Επιπλέον, δεν θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια τα Windows για να προκαλέσουν στους πελάτες τους την εισαγωγή μιας εφαρμογής LinkedIn, παρά το γεγονός ότι μπορούν να παραμείνουν προσβάσιμα στο Windows Store και να προχωρήσουν με διαφορετικούς τρόπους.

Η Microsoft LinkedIn Deal

Στον ΕΟΧ δεν θα συμμετάσχουν σε συνεντεύξεις με τους κατασκευαστές υπολογιστών για την προετοιμασία μιας εφαρμογής ή πλακιδίων Windows LinkedIn που θα υποστηρίζουν το LinkedIn σε μια ελίτ προϋπόθεση και με αυτές τις γραμμές θα εμποδίζουν τη διασπορά των διαμαρτυρόμενων ικανών διαχειριστών επικοινωνίας.

Αποτίμησαν την ευκαιρία να μιλήσουν μέσα από αυτά τα διαφορετικά, λεπτή στοιχεία σε μια ευφάνταστη και παραγωγική πορεία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με αυτή τη διοικητική διαδικασία πίσω από μας, μπορούν να ενώσουν δύο φοβερούς οργανισμούς και να επικεντρωθούν σε σημαντικά πιο εκτεταμένα ζητήματα για το τι πρόκειται να έρθει. Οι περιπτώσεις των τελευταίων έξι μηνών καθιστούν όχι μόνο αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία, αλλά και τα πιο εκτεταμένα κοινωνικά ζητήματα που συνδέονται με αυτά.

Τον Ιούνιο, οι Satya Nadella και Jeff Weiner, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Microsoft και του LinkedIn ανέφεραν το αμοιβαίο όραμά τους για την ενοποίηση του σύννεφου οδήγησης του κόσμου με το κατατοπιστικό σύστημα του κόσμου. Μόλις δέκα μέρες μετά τη δήλωσή τους, οι ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισαν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, περίπου πέντε μήνες μετά, μια ταραχώδης προεδρική σταυροφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες βρήκε κάποιο συμπέρασμα. Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, έχει αποδειχθεί προοδευτικά ότι πολλά άτομα μαθαίνουν για το αριστερό και δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην οικονομική ανάπτυξη και τα ανοίγματα της αυξανόμενης μηχανογραφικής οικονομίας.

Ενώ οι συσκευές καινοτομίας δεν αποτελούν πανάκεια για τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες, πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν μια επιτακτική δέσμευση. Η Microsoft και η LinkedIn μαζί έχουν περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν και να αποκτήσουν προσόντα για νέες ικανότητες, να αναγνωρίσουν και να αναζητήσουν νέες θέσεις εργασίας και να αποδειχθούν πιο καινοτόμες και κερδοφόρες καθώς συνεργάζονται με τους συνεργάτες τους. Συνεργαζόμενοι μπορούν να επιτύχουν περισσότερο για να εξυπηρετήσουν όσους έχουν προχωρημένη εκπαίδευση, καθώς και τα πολλά άτομα που αναζητούν νέες συναντήσεις, ικανότητες και προσόντα τα οποία αναγνωρίζονται με την επαγγελματική προετοιμασία που ονομάζεται κέντρο ικανότητες. Η φιλοδοξία τους είναι να κάνουν το δικό τους ρόλο να κάνουν πιο ανοιχτές τις πόρτες για άτομα που δεν έχουν συμμετάσχει στην καθυστερημένη νομισματική ανάπτυξη.

Με το συνδυασμό της Microsoft και του LinkedIn, μπορούν να βρουν έναν τρόπο να μάθουν τα άτομα που συμπεριλαμβάνουν τις ικανότητες και να αναζητήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας. Μέσω της Microsoft Philanthropies, θα συνεισφέρουν περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες οργανώσεις να μεταφέρουν προηγμένες ικανότητες στα σχολεία. Μέσω της δραστηριότητας με προσιτή πρόσβαση και των νέων καινοτομιών ευρυζωνικής τηλεόρασης "White Spaces", θα μεταφέρουν ευρυζωνική πρόσβαση σε πιο ρουστίκ ομάδες. Επιπλέον, με το LinkedIn Economic Graph, με τις πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες ανάπτυξης και ικανοτήτων κοντινών κατοίκων, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν καλύτερες πληροφορίες και λογικές ικανότητες για να αναζητήσουν συστήματα οικονομικής προόδου για να συνδέσουν άτομα με νέες ανοιχτές πόρτες.

Γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι κανένας οργανισμός δεν μπορεί να σταματήσει να κατανοεί τις πολυάριθμες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεχίσουν να καινοτομούν σε ένα ευρύ σύνολο διδασκαλίας, να προετοιμάζουν και να εργάζονται προσεγγίσεις. Επίσης, πάνω από τα ιδιωτικά και ανοιχτά μέρη, θα πρέπει συνολικά να συναντηθούν και να δράσουν με αίσθημα κοινών καθηκόντων.

Δεν υπάρχει καμία έλλειψη εργασίας - ή ευκαιρία - μπροστά μας.

Έχοντας ολοκληρώσει τεράστιες συζητήσεις με τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο σχετικά με την ευκαιρία να ενώσουν τη Microsoft και το LinkedIn, είναι πρόθυμοι να αρχίσουν και να επικεντρωθούν στο να κάνουν το δικό τους ρόλο.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!