نوعآموزش کلاس درس
ثبت نام

آموزش های آینده

بحباله نکاح در اوردن 21
بحباله نکاح در اوردن 21

20741 Networking with Windows Server 2016 (19th November 2018)

نوامبر 19 - نوامبر 23
Gurgaon
شنبه 24

ITIL Intermediate Service Design (SD XCHARX 24th November 2018)

نوامبر 24 - نوامبر 25
Gurgaon
کارت امتیازی معروف کارت حرفه ای (CBSCP)

طرح درس

مخاطبان و پیش نیازها

طرح درس

برنامه و هزینه ها

گواهی

Certified Balance Score Card Professional - آموزش CBSCP

هدف کلی این برنامه این است که شرکت کنندگان در درک جنبه های مختلف کارت امتیازی متوازن و نحوه استفاده از آن به عنوان یک ابزار اجرای استراتژی برای افزایش بهره وری کلی سازمان استفاده شود. این برنامه شامل پنج ماژول طراحی شده به گونه ای است که کاندیدایی که آموزش دیده است، تمام دانش و مهارت های عملی مورد نیاز برای کاملا درک جنبه های مختلف کارت امتیازی متوازن و پیاده سازی آن در سازمان خود را موفقیت آمیز.

اهداف

 • رویکردهای جامع برای برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، اندازه گیری عملکرد و تنظیم هدف، اولویت بندی ابتکار عمل، سیستم های اطلاعات عملکرد و ارزیابی برنامه
 • BSI’s نه گام برای موفقیتTM methodology for building and implementing balanced scorecard planning and management systems
 • Organization development practices, such as SWOT analysis, employee assessment planning, customer and stakeholder identification, and balanced scorecard program planning
 • رویکردهای مدرن به تفکر استراتژیک و نقشه برداری استراتژی
 • توسعه استراتژی ارتباطات و جنبه های مدیریت تغییر در کارت امتیازی متوازن
 • مهارت های تسهیل و مربیگری لازم برای هدایت کارگاه های تیم در توسعه یک سیستم کارت امتیازی متوازن برای سازمان شما
 • نحوه انتخاب نرم افزار مناسب برای جمع آوری و گزارش عملکرد عملکرد در سراسر سازمان
 • چگونه کارت امتیازی سازمانی را در سراسر سازمان عرضه کنیم

حضار در نظر گرفته

 • این دوره برای افرادی است که در سطح استراتژیک یک سازمان دخیل هستند و در برنامه ریزی و اجرای راهکارهای کلیدی مختلف یک سازمان دخیل هستند. این طراحی شده است که به آن دسته از متخصصانی که در فرآیند توسعه سازمانی مشغول به فعالیت هستند، که ممکن است گواهی معتبر از مهارت خود در توسعه سازمان را نداشته باشند، طراحی شده است.

Course Outline Duration: 2 Days

MODULE 1: مبانی مدیریت عملکرد

 • عملکرد چیست؟
 • دلایل سیستم های مدیریت عملکرد
 • برنامه ریزی عملکرد چیست؟
 • چرا کارت امتیازی متوازن

MODULE 2: درک کارت امتیازی متوازن

 • کارت امتیازی متوازن چیست؟
 • چشم انداز کارت امتیازی متوازن
 • دلایل بالا 10 برای اجرای کارت امتیازی متوازن

مدول 3: ماموریت، ارزش ها و دیدگاه

 • ماموریت
 • ارزش ها
 • چشم انداز

MODULE 4: اکتشاف برنامه ریزی استراتژیک

 • برنامه ریزی استراتژیک چیست؟
 • فرآیند مدیریت استراتژیک
 • تجزیه و تحلیل استراتژیک
 • انتخاب استراتژیک

مدول 5: نقشه استراتژیک

 • نقشه استراتژی به عنوان یک گام در یک پیوستار
 • چشم انداز مالی: بلند مدت در مقابل کوتاه مدت
 • دیدگاه مشتری: گزاره ارزش متمایز
 • دیدگاه داخلی: ارزش از طریق فرآیندهای کسب و کار داخلی
 • یادگیری و رشد: همبستگی غیرمستقیم
 • آوردن آن با هم: نقشه استراتژیک

مدول 6: اقدامات، اهداف و ابتکارات

 • اندازه گیری عملکرد
 • اندازه گیری برای چشم انداز مالی
 • اقدامات برای دیدگاه مشتری
 • اقدامات برای دیدگاه فرآیند داخلی
 • اقدامات برای یادگیری کارکنان و چشم انداز رشد
 • معیارهای انتخاب اندازه عملکرد
 • ویژگی های اندازه گیری
 • با استفاده از اهداف در کارت امتیازی متوازن
 • نقشه برداری و اولویت بندی ابتکارات سازمانی

MODULE 7: Cascading Card Scorecard & Factors of Success

 • آبشار چیست؟
 • فرآیند آبشار
 • عوامل موفقیت کلیدی برای کارت امتیازی متوازن

MODULE 8: HR Aspects of Card Scorecard

 • معماری HR به عنوان یک دارایی استراتژیک
 • آمادگی سرمایه انسانی

لطفا به ما بنویسید info@itstechschool.com & قیمت 91-9870480053 برای قیمت دوره و هزینه صدور گواهینامه، برنامه ریزی و مکان با ما تماس بگیرید

قطره ما یک پرس و جو

گواهی

فرآیند صدور گواهینامه 40: کارگاه آموزشی 16 Hr بعد از پروژه پروژه هدایت شده از 24 Hr

برای اطلاعات بیشتر با مهربانی تماس با ما.


بررسی