نوعآموزش کلاس درس
ثبت نام

HP Data Protector

شرح

مخاطبان و پیش نیازها

طرح درس

برنامه و هزینه ها

گواهی

HP Data Protector Training

این دوره دانش ضروری را برای فعال کردن مدیران ذخیره سازی برای پیکربندی و مدیریت نرم افزار HP Data Protector فراهم می کند. تمرینات آزمايشگاهی، جلسات نظری را تقويت می کند تا اطمینان کامل از مفاهیم تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی، عملکرد نرم افزار و کاربرد آن در اجرای برنامه های ذخیره سازی معمولی داشته باشد.

اهداف

 • نصب و توزیع نرم افزار HP Data Protector را در محیط خود و یا ارتقا از یک نسخه قبلی HP Data Protector ارتقا دهید.
 • پیکربندی محصول نرم افزار HP Data Protector.
 • پیکربندی راه حل پشتیبان گیری نوار و دیسک خود را برای استفاده با نرم افزار HP Data Protector.
 • از نرم افزار HP Data Protector برای پشتیبان گیری، بازیابی و نظارت از رابط GUI و خط فرمان استفاده کنید.
 • مدیریت نرم افزار HP Data Protector را مدیریت کنید

حضار در نظر گرفته

مدیران ذخیره سازی و سیستم با استفاده از نرم افزار HP Data Protector.

پیش نیاز

 • مدیریت سیستم و شبکه یا تجربه معادل آن.
 • برای پیش نیازهای خاص و الزامات برای دستیابی به هر یک از گواهینامه های مرتبط، توضیحات گواهینامه در وب سایت HP ExpertOne را ببینید.

مدت زمان طرح درس: روز 4

 1. پشتیبان گیری و بازیابی HP Adaptive Solutions
  • محافظ داده 9.0
  • HP Backup Navigator
  • Packet Management Data Protector
 2. HP Data Protector Architecture
  • روش پشتیبان گیری و تکرار
  • مفهوم سلولی
  • معمار محافظ داده
  • مدیریت سل و سرور نصب
  • دیسک، رسانه و ادغام ادغام
  • پایگاه داده داخلی
  • جلسه استاندارد محافظ داده
  • تنظیم کننده Data Protector
 3. مجوز و ساختار محصول
  • صدور مجوز Data Protector
  • مرور کلی ساختار محصول
  • گزارش مجوز و چک کردن مجوز
 4. شروع به کار سریع
  • مشخصات پشتیبان گیری مفهوم
  • پیکربندی رسانه استخر و دستگاه
  • پیکربندی و اجرای یک پشتیبان
  • نظارت بر جلسه پشتیبان گیری
  • شروع بازیابی
  • یک گزارش جلسه یکسان را اجرا کنید
 5. نصب و راه اندازی نرم افزار HP Data Protector
  • بررسی اجمالی، برنامه ریزی و روش های نصب
  • نصب ویندوز مدیریت در ویندوز
  • نصب یك مدیر سلولی در یونیکس
  • نصب پرس و جو مشتری
  • صادرات و واردات مشتریان
  • افزودن اجزای به مشتریان
 6. ارتقا
  • بررسی اجمالی
  • مسیرهای ارتقاء پشتیبانی شده
  • ارتقاء یک مدیر ویندوز همراه
  • ارتقاء یک مدیر سلول یونیکس
  • مهاجرت مدیر سلول به یک پلت فرم دیگر
 7. مديريت رسانه
  • مفهوم استخر رسانه
  • ویژگی های رسانه های استانی
  • ایجاد یک استخر رسانه
  • مفهوم استخر آزاد و پیاده سازی
  • خواص متوسط
  • پیگیری موقعیت و اولویت
  • قالب رسانه نوار
  • سپاه با رسانه ها
 8. دستگاه پشتیبان گیری
  • بررسی اجمالی
  • مفهوم دستگاه منطقی
  • قالب محافظ داده اطلاعات
  • پیکربندی دستگاه های ذخیره سازی مبتنی بر نوار
  • پیکربندی دستگاه های ذخیره سازی مبتنی بر دیسک
  • دستگاههای تکراری
  • ابزار و ابزار کتابخانه
 9. پشتیبان گیری
  • نوع مشخصات پشتیبان گیری
  • ویژگی های پشتیبان
  • اختصاص استاتیک و پویا دستگاه
  • تعادل بار - تخصیص شیء
  • آینه پشتیبان گیری
  • ایجاد و ایجاد مشخصات پشتیبان گیری
  • جریان فرآیند پشتیبان
  • جلسه پشتیبان را نظارت کنید
  • راه اندازی مجدد پشتیبان گیری ناموفق
 10. برنامه ریز پیشرفته
  • یک پشتیبان را برنامه ریزی کنید
  • مدیریت اعدام های شغلی از دست رفته
 11. بازیابی
  • انجام بازیابی
  • بازگرداندن دنباله
  • شی و جلسه بازسازی
  • تک یا به طور موازی بازیابی
  • کنترل بازرسی
 12. نظارت، گزارش و اطلاعیه ها
  • نظارت و گزارش
  • مانیتورینگ جلسه
  • گزارش ها و روش های تحویل
  • گزارشات پیکربندی و برنامه ریزی کنید
  • رابط گزارش وب
  • نمای کلی پیش فرض هشدار
  • افزودن اعلانها
 13. رسانه و تکرار اشیاء
  • کپی رسانه های تعاملی
  • عملیات رسانه ای خودکار
 14. پایگاه داده داخلی (IDB)
  • مفهوم پایگاه داده جاسازی شده
  • معماری
  • ساختار دایرکتوری IDB
  • محدودیت های اندازه داخلی داخلی
  • وظایف اداری
  • مدیریت رشد IDB
  • تعمیر و نگهداری IDB
 15. امنیت
  • کنترل دسترسی
  • گروه کاربر و حقوق کاربر
  • افزودن کاربران و گروه ها
  • محدودیت های کاربر
  • ادغام LDAP
  • مشتری و امنیت سلولی
  • تجاوز جنسی
  • تغییر رمز عبور وب سایت
 16. حسابرسی
  • بررسی اجمالی
  • حسابرسی جلسه پشتیبان
  • ثبت پیشرفته رویداد
 17. بازیابی آنها
  • روش بازیافت فاجعه
  • مراحل بازیافت فاجعه
  • یک تصویر بازیابی فاجعه ایجاد کنید
  • بوت کردن تصویر بازیابی
  • با استفاده از مانیتور پیشرفت بازیابی
  • بازیابی فاجعه بر سخت افزار های متفاوتی
 18. عیب یابی
  • ورود و ردیابی فایل ها
  • ردیابی ردیابی نسل
  • Debug Log Collector
  • عیب یابی مسائل مربوط به شبکه
  • عیب یابی مسائل مربوط به دستگاه
  • مسائل پشتیبان گیری و بازیابی معمولی
  • omnihealthcheck
  • کپی اشیاء
  • کپی شی Interactive
  • نسخه پشتیبان تهیه پست و برنامه ریزی شیء کپی
  • کپی و شبیه سازی کتابخانه
  • انتخاب دستگاه اتوماتیک
  • گزینه های کپی مشخصات
 19. تسریع شی
  • پشتیبان گیری افزایشی پیشرفته
  • پشتیبان گیری کامل مصنوعی
  • نسخه پشتیبان کامل مجازی
  • تعاملی اشیاء تعاملی
  • پشتیبان گیری پست و تسلیم شی برنامه ریزی شده
  • گزینه های مشخصات تثبیت
  • از سناریوهای مورد استفاده استفاده کنید

رویدادهای نزدیک

در حال حاضر رویدادی وجود ندارد.

لطفا برای ما در info@itstechschool.com بنویسید و با ما در 91-9870480053 تماس بگیرید تا قیمت و هزینه صدور گواهینامه، برنامه و مکان

قطره ما یک پرس و جو

گواهی

پس از تکمیل محافظ داده کاندیداهای آموزش باید آزمون "HP0-A113" را برای شما ارسال کنند گواهی

برای اطلاعات بیشتر با مهربانی تماس با ما.


بررسی