نوعآموزش کلاس درس
ثبت نام
مدیریت ITIL در سراسر LIFECYCLE

ITIL Managing Across The Lifecycle – ITIL MALC Training Course & Certification

شرح

مخاطبان و پیش نیازها

طرح درس

برنامه و هزینه ها

گواهی

مدیریت ITIL در سراسر چرخه حیات - ITIL MALC دوره آموزشی

قصد مديريت در چرخه عمر چرخه (MALC) واجد شرايط است تا کانديدان بتوانند از ارائه خدمات به سازمان با پشتيباني مراحل چرخه خدمات حمايت کنند. این صلاحیت نشان می دهد که نامزدها ارزش یک ترکیب را یاد گرفته اند مدیریت خدمات عمل به عنوان مخالفت با زمینه های جداگانه موضوعی. فرایندها و شیوه های ITIL®، همانگونه که از چرخه عمر و قابلیت Capacity از گواهینامه های میانجی یاد می شود، در زمینه تحویل این ارزش قرار می گیرند.

نتایج یادگیری در نظر گرفته شده است تا از یک نامزد نام برد ITIL® دانش محتوا به فناوری اطلاعات ITIL ® و دانش یکپارچه سازی و ارائه مهارت هایی می تواند در محل کار در یک روش ملموس استفاده شود. تست و اعتبارسنجی دانش در سطح طبقهبندی بلوم 4 (تجزیه و تحلیل) و سطح 5 (ارزیابی) قرار دارد که منعکس کننده تمرکز بر ادغام در مقایسه با مدارک بین المللی ITIL® 2011 می باشد.

در حالی که MALC گسترده ترین دیدگاه های مهارت های مدیریت خدمات را در بر می گیرد، به عنوان مثال در مورد مدیریت پروژه و طراحی برنامه، قصد ندارد این روش ها را آموزش دهد، بلکه به عنوان زمینه ای برای کاربرد ITIL ® اشاره دارد. درک سطح بالا از این هنوز انتظار می رود. این مدرک متمرکز بر استراتژی، برنامه ریزی، استفاده و ارزیابی شیوه های ITIL در یک مدل عملکرد یکپارچه است:

 • چگونه مراحل چرخه خدمات یک کل یکپارچه را تشکیل می دهند
 • ادغام فرآیند و اینترفیس
 • داده / اطلاعات / دانش مشترک

اهداف

 • مفاهیم کلیدی Lifecycle سرویس
 • ارتباطات و مدیریت سهامداران
 • ادغام فرآیندهای مدیریت خدمات در سراسر چرخه خدمات
 • مدیریت خدمات در سراسر چرخه خدمات
 • حکومت و سازمان اندازه گیری
 • پیاده سازی و بهبود قابلیت مدیریت خدمات.

Intended Audience of ITIL Managing Across The Lifecycle Course

دوره های مدیریتی در طول دوره زندگی، مورد توجه قرار خواهد گرفت:

 • افرادی که نیاز به درک کسب و کار و مدیریت در مورد چرخه عمر هسته ITIL و چگونگی اجرای آن برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات فناوری اطلاعات در یک سازمان
 • افرادی که به دنبال صدور گواهینامه ITIL در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات هستند که این واجد شرایط آخرین اجباری است که منجر به صدور گواهینامه می شود
 • افرادی که در جستجوی پیشرفت به استاد فناوری اطلاعات IT در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات هستند که پیشگام ITIL Expert است
 • یک نقش معمول شامل (اما نه محدود به): CIO، مدیر ارشد فناوری اطلاعات، مدیر فناوری اطلاعات و سرپرست، کارشناس فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات است.

پیش نیازها

کاندیدانی که مایل به تحصیل و بررسی برای این مدرک هستند باید دارای دو اعتبار (2) از گواهینامه بنیاد ITIL باشند و حداقل باید اعتبار 15 بیشتری را به مجموع حداقل اعتبار 17 بدست آورند. اعتبارات 15 را می توان از مدارک بین المللی ITIL بدست آورد. برخی از اعتبارات از مدارک قبلی ITIL و مدارک تکمیلی نیز می توانند به اعتبارات 15 حساب کنند. دارندگان گواهینامه ITIL در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات نیز واجد شرایط هستند. شواهد مستند کلیه اعتبارات باید توسط نامزدهای ارائه مدارک MALC ارائه شود.

طرح درس

MALC01: مفاهیم کلیدی چرخه عمر سرویس
• مدیریت خدمات و مدیریت خدمات
• چرخه حیات سرویس
• ارزش سرویس در مراحل مختلف چرخه عمر سرویس
• سایر مفاهیم کلیدی.

MALC02: ارتباط و مدیریت سهامداران
• هماهنگی مدیریت ارتباط با کسب و کار در سراسر چرخه عمر خدمات و نقش مدیریت ارتباطات تجاری در ارتباطات
• مدیریت و ارتباطات ذینفعان
• ارزش ارتباط خوب و حصول اطمینان از جریان آن در سراسر چرخه عمر سرویس.

MALC03: ادغام فرایندهای مدیریت خدمات در سراسر چرخه عمر سرویس
• ادغام فرایندهای مدیریت خدمات از طریق چرخه عمر سرویس
• تأثیر استراتژی خدمات در مراحل دیگر چرخه خدمات
• ارزش یک چشم انداز چرخه خدمات در هنگام طراحی راه حل های خدمات
• ورودی ها و خروجی فرآیندها و مراحل در چرخه حیات سرویس
• ارزش کسب و کار و رابطهای تمام فرایندها در طول عمر سرویس ITIL.
MALC04: مدیریت خدمات در سراسر چرخه عمر سرویس
• شناسایی و ارزیابی نیازها و الزامات مشتری و ذینفع در تمام مراحل خدمات عمر سرویس و اطمینان از اولویت مناسب آنها
• چگونه بسته طراحی خدمات ایجاد ارتباط بین طراحی خدمات، انتقال خدمات و عملیات سرویس
• مدیریت فرآیندهای متقابل چرخه عمر برای اطمینان از تاثیر مناسب و دخالت در تمام مراحل زندگی ضروری خدمات مورد نیاز
• اجرای و بهبود خدمات، استفاده از منابع کلیدی اطلاعات برای شناسایی نیاز به بهبود
• چالش ها، عوامل موفقیت بحرانی و خطرات مراحل چرخه عمر سرویس، و درگیری های احتمالی و مسائل رقابتی در سراسر چرخه عمر سرویس.
MALC05: حکومتداری و سازمان
• حکومت
• ساختار سازمانی، مهارت ها و شایستگی
• انواع ارائه دهنده خدمات و استراتژی های خدمات
MALC06: اندازه گیری

• اندازه گیری و نشان دادن ارزش کسب و کار
• تعیین و استفاده از معیارها
• طراحی و توسعه چارچوب های اندازه گیری و روش ها
• سیستم های نظارت و کنترل
• استفاده از ابزارهای مدیریت رویداد برای افزایش قابلیت مشاهده زیرساخت ها و ارائه خدمات فناوری اطلاعات.
MALC07: پیاده سازی و بهبود قابلیت مدیریت خدمات
• پیاده سازی مدیریت خدمات
• ارزیابی مدیریت خدمات
• بهبود مدیریت خدمات
• ملاحظات کلیدی برای اجرای و بهبود عملکرد مدیریت خدمات و خدمات خود
• ملاحظات کلیدی در هنگام برنامه ریزی و اجرای فن آوری های مدیریت خدمات.

حالت تحویلمحلطول دورهثبت نام کنید
آموزش کلاس درس Gurgaon روز 2ثبت نام کن

ژانویه 2019

19
ژانویه
2019

گورگاون

B 100 A، جنوب شهر 1، برج های نزدیک امضا،

Gurgaon,

هاریانا

122001

هندوستان

+ نقشه گوگل

ITIL Service Operations Training

We are conducting ITIL Service Operations Training weekend batch at our ITS Gurgaon venue. ITIL Service Operations Training weekend batch – 2 Days session Training fee includes: Study material (e-kit) Official Training Certified Instructor Lunch

اطلاعات بیشتر

لطفا به ما بنویسید info@itstechschool.com & قیمت 91-9870480053 برای قیمت دوره و هزینه صدور گواهینامه، برنامه ریزی و مکان با ما تماس بگیرید

قطره ما یک پرس و جو

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.