پانوراما 8.0

پانوراما 8.0 مدیریت آموزش چندرسانه ای فایروال و صدور گواهینامه

شرح

مخاطبان و پیش نیازها

گواهی

پانوراما 8.0 مدیریت آموزش چندرسانه ای فایروال

این دوره یک دانش عمیق در مورد نحوه پیکربندی و مدیریت پالور آلتو شبکه پانوراما سرور مدیریت خود را فراهم می کند. پس از اتمام این دوره، مدیران درک خواهند کرد نقش سرور پانوراما در مدیریت و حفاظت از شبکه کلی آنها. متخصصان شبکه یاد خواهند گرفت از گزارش های جمع آوری شده پانوراما برای ارائه دیدگاه جامع از یک شبکه استفاده کنند شبکه های پالوآلتو نسل بعدی فایروال ها.

پیش نیاز های گواهینامه پانوراما 8.0

تکمیل PAN 201

برای اطلاعات بیشتر با مهربانی تماس با ما.


بررسی
بخش 1بررسی اجمالی
بخش 2پیکربندی اولیه
بخش 3قالب
بخش 4گروه های دستگاه
بخش 5حکومت
بخش 6ثبت و گزارش
بخش 7جمع آوری ورود
بخش 8تداوم کسب و کار