پایگاه داده

فهرست دوره های صدور گواهینامه پایگاه داده (آموزش DB)

SL نهنام دورهاعلان کن
1ORACLE 11 G PL SQL توسعه دهندگانبیشتر ببینید
2ORACLE 11 G PLSQL ADVANCE DEVELOPERبیشتر ببینید
3ORACLE 12 C مدیریت پایگاه دادهبیشتر ببینید
4ORACLE CPQ CLOUD YELLOW BELT REL 2016 R1 ED 1بیشتر ببینید
5ORACLE DATABASE 11G کارگاه آموزشی Iبیشتر ببینید
6ORACLE DATABASE 11G کارگاه آموزشی IIبیشتر ببینید
7ORACLE DATABASE 11G عملکرد TBA DBAبیشتر ببینید
8ORACLE DATABASE 11G RAC ADMINISTRATIONبیشتر ببینید
9ORACLE DATABASE 12C INSTALL UPGRADEبیشتر ببینید
10ORACLE DATABASE 12C R2 BACKUP RECOVERYبیشتر ببینید

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!