وبلاگ

ماژول های SAP - لیست ماژول های SAP ERP چیست؟
26 مارس 2018

ماژول SAP چیست؟ لیست ماژول های SAP ERP

تجزیه و تحلیل سیستم ها و برنامه های توسعه، به هیچ وجه به عنوان SAP شناخته نمی شود، به شدت در حال توسعه با ماژول های SAP جدید تولید شده برای خدمت به بخش های کسب و کار متمایز در حال اجرا از فعالیت مدیریت، منابع انسانی، حسابداری مالی و فروش به غیر از دیگر.

SAP به عنوان یک گواهینامه SAP، برنامه ریزی منابع سازمانی را مدیریت می کند، که برای شرکت های بزرگ و سازمان های سازمانی بسیار مهم است تا بتوانند نیروی کار خود را به طرز شایسته ای بهبود بخشند.

تنوع گسترده ای از ماژول SAP در دسترس است محل با ERP است که بخش های متمایز انجمن را قادر می سازد تا در یک مرحله مشترک به یک هدف ضروری همکاری کنند. قبل از آن، تنظیم دارایی های شرکت برای مقابله با موجودی در ابتدا مورد استفاده قرار گرفت. بعدها، انواع مختلفی از رویه های مربوط به بخش های مختلف یک کسب و کار ایجاد شد. امروزه SAP یک بخش اساسی از فناوری اطلاعات است و به عنوان بخشی از نسبتا هر نوع استفاده از اطلاعات مدیریت، تهیه گزارش و رونویسی فرایند کار استفاده می شود.

با به طور موثر پایان دادن به صدور گواهینامه SAP در یکی از دسته های انتخاب شده خود، کمتر خواستار به دست آوردن موقعیت قابل احترام، واجد شرایط برای مقابله با محصول و ایجاد فرصت های شغلی بهتر در صنعت مورد علاقه خود را.

ماژول های SAP و نحوه عملکرد ماژول های SAP چیست؟

La ERP SAP ماژول با توجه به برنامه های مختلف مکانیکی، به طبقه بندی های مختلف جدا می شوند. آنها همچنین در برابر مارک های عظیم که از آنها استفاده می کنند و سازمان های کوچک تر تمایل به تکرار آن را برای فعالیت های سودمند دارند، نیز جدا شده اند.

ماژول های SAP به ماژول های کاربردی و فنی تقسیم می شوند که تحت آن همه کلاس های زیر طبقه بندی می شوند.

ماژولهای قابل توجهی که توسط کارشناسان مورد استفاده قرار می گیرند،

لیست ماژول های SAP ERP

 1. AP مدیریت سرمایه انسانی
 2. برنامه ریزی تولید SAP
 3. فروش و توزیع SAP
 4. کنترل SAP
 5. مدیریت کیفیت SAP
 6. سیستم های پروژه SAP
 7. مدیریت زنجیره تامین مالی SAP
 8. SAP مدیریت مواد
 9. SAP تعمیر و نگهداری کارخانه
 10. برنامه ریزی مالی SAP

1 مدیریت سرمایه انسانی SAP

سرمایه انسانی SAP برای بخش مدیریت منابع انسانی ساخته شده است تا کارشناسان بتوانند به طور موثر اجرای اعدام نماینده را نظارت کنند، امتحانات را پیشنهاد دهند، اثربخشی آنها را ارزیابی کنند و پیشرفت ها را کنترل کنند. چارچوب نیز می تواند برای پردازش مالی، کارگری در حال اجرا و ایجاد یک جریان تعهد برای ساده سازی فرم ها صرف نظر از اینکه بزرگترین نماینده شامل یک شرکت است، استفاده می شود.

2 برنامه ریزی تولید SAP

ماژول ضروری در لیست، برنامه ریزی تولید SAP امکان نظارت بر نظارت بر وظایف به طور منظم، طراحی طراحی و فروش، تمرینات تبلیغاتی، نظارت بر هزینه ها، موجودی مواد و منابع دسترسی مناسب به نحوی برای بیشترین نتایج شدید را امکان می دهد. ماژول تنظیم مجدد و مدیریت، ارائه چشم انداز برتر از گمانه زنی برای ایجاد و استفاده از منابع تولید شده برای رسیدن به اهداف خود.

3 فروش و توزیع SAP

فروش و توزیع SAP ماژول بحرانی برای هر صنعت است که مشتریان خود را به صورت مستقیم مدیریت می کند. ماژول می تواند برای درخواست یک بیانیه، ایجاد نقل قول ها، گزینش، دعوت نامه ها در میان تمرین های مختلف متعدد و یا تغییر آن استفاده شود. در نقطه ای که متخصص یک گواهینامه SAP را در یکی از این ماژول های بحرانی تأمین می کند، می توانند اشخاص را در دفتر فردی بدست آورند. این ماژول همچنین ساده تر حمل و نقل، حمل و نقل، مراقبت از ورودی، صورتحساب و مدیریت اعتبار است.

4 کنترل SAP

برای شرکت هایی که پیش نیازهای لازم را دارند، کنترل SAP ماژول ارائه دهنده رهبران با طرح کلی فعالیت های تجاری و هر یک از زمینه های تخصص خود را. این ماژول ساده تر برای نظارت بر هزینه ها، سرمایه گذاری ها و هزینه های مسیر است. کنترل به عنوان یک چارچوب گنجانده شده است که باعث می شود تا هزینه ها، مزایا و درخواست های داخلی را برای ارزیابی گزینه ها با توجه به نیازهای سریع نمایش دهد.

5 مدیریت کیفیت SAP

هر سازمانی مورد نیاز برای حفظ بیشترین میزان کیفیت است. این مدیریت کیفیت SAP ماژول آنها را قادر می سازد تا در یک روش سازماندهی شده برای ارائه بهترین کیفیت در هر یک از موارد خود. در حال اجرا از ایجاد، تنظیم و تحقیق به فروش و نظارت بر کیفیت، همه چیز در یک رابط با هم جمع شده منتقل می شود. چک های کیفی طبیعی هستند و مدیریت بازبینی را برای تضمین بهترین کیفیت بدون در نظر گرفتن تعداد موارد ارسال شده در میان جدول زمانی، از بین می برد.

سیستم های 6 .SAP پروژه

سیستم های پروژه SAP یک ماژول متعهد به کمک به یک گروه یا کل انجمن طراحی یک پروژه در یک روش مرتب است. با استفاده از این ماژول، متخصصان می توانند از تمایل به ترتیب، پیگیری و گزارش های نازکی از آغاز شروع کنند. در نقطه زمانی که ماژول پس از موثر گرفته می شود، علاوه بر این هزینه های پروژه، اجزای موجود و منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه پیشنهادی را نیز بررسی می کند.

7 مدیریت زنجیره تامین مالی SAP

یکی دیگر از ماژول های مهم در لیست، SAP مدیریت زنجیره تامین مالی مدیریت اعتبار را مدیریت می کند و به طور موثر با نیازهای مالی شرکت سرمایه گذاری می کند. این ماژول برای نظارت بر پول، وضعیت نقدینگی، گنج استفاده می شود و علاوه بر پیش بینی خطرات مرتبط با یک سرمایه گذاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، به چرخه حیات زنجیره تامین مالی، همچنین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا نظارت بر بحث، اقساط و به عنوان یک مرحله برای نمایش آثار برای اقلام ارائه شده در یک روز خاص و سن است.

8 SAP مدیریت مواد

این SAP ماژول همه چیز را شناسایی می کند مدیریت مواد از جمله به دست آوردن مواد حیاتی، نگه داشتن موجودی، ارزیابی موجودی، نظارت بر کیفیت کالا ارائه شده توسط فروشنده، نرخ آن و تایید دعوت نامه ارسال شده توسط تاجر. همچنین ماژول می تواند برای نظارت بر پیش شرط های قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

9 SAP تعمیر و نگهداری کارخانه

برای شرکت هایی که گیاهان مونتاژ را اختصاص داده اند، نگهداری گیاه SAP ماژول آنها را قادر می سازد تا کنترل های مختلفی را برای نگهداری یک تنظیم مدرن داشته باشند. چارچوب جمع آوري شده، متخصصان را تشويق مي كند تا حمايت، خرابي، اقدامات پيشگيرانه و سيستم هاي پيشين را طراحي كنند تا تضمين سازگار را ايجاد كنند

در حالی که این ماژول های واقعی SAP است که باید بدانید، a صدور گواهینامه SAP از برنامه های مدرن جدا شده و تنظیم مالی نیز می تواند در هر یک از مؤلفه های فنی که مخصوص سازمان های خاص هستند، به دست آورد. ماژول های شناخته شده ترین شناخته شده عبارتند از Netweaver، ABAP، SAP Basis، BIW، SAP HANA و XI. با تقویت بهترین از این ماژول ها، یک انجمن می تواند به طور موثر با منابع خود مقابله کند و در یک وضعیت متمرکز باقی بماند.

10 برنامه ریزی مالی SAP

برنامه ریزی مالی SAP در نظر گرفته شده است که از روش مدیریت مالی جدا شود و تمام مبادلات را در یک چارچوب به هم پیوند دهد. راه اندازی به ارمغان می آورد ساده و مالی را قادر می سازد beeline برای درک کیفیت، کاهش هزینه ها زمانی که قابل تصور و حل و فصل در یک انتخاب تحصیل. ماژول سازگار و سازگار می تواند توسط انجمن های هر نوع استفاده شود، و به آنها کمک می کند تاریخ خود را متحد کنند.

جستجوهای ورودی برای کلید واژه SAP لیست ماژول ها:

 • لیست ماژول های سیبپی دی اف
 • دانستن ماژول هادر تقاضا
 • می دانیدفنیماژول ها
 • می دانیدERPماژول هاپی دی اف
 • دانستن ماژول هاPPT
 • می دانیدکاربردی تکنوماژول ها
 • می دانیدغیرهماژول ها
 • چند تاماژول هاinمی دانید

SAP Training

گواهینامه ها
ثبت نام کن

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!