tipoAdestramento en aula
Tempo3 Días
REXISTRO

Xestor de políticas de acceso F5 (APM) Curso de formación e certificación

Xestor de políticas de acceso F5 (APM) Curso de formación e certificación

descrición

Audiencia e requisitos previos

certificado

Curso de xestor de políticas de acceso F5

Este curso fornece aos administradores de redes, operadores de rede e enxeñeiros unha comprensión funcional do Xestor de políticas de acceso BIG-IP xa que se implementa habitualmente na rede de distribución de aplicacións e na configuración de acceso remoto. O curso introduce aos estudantes a BIG-IP Xestor de políticas de acceso eu. e APM, os seus obxectos de configuración, o xeito no que se desenrolan e as actividades administrativas e operativas típicas.

Objectives of F5 Access Policy Manager (APM) Training

 • Habilitar o acceso global unificado
 • Consolidar a súa infraestrutura e simplificar a xestión e control de accesos
 • Acadar un control de acceso contextual dinámico, centralizado e contextual
 • Asegúrese de un acceso superior e seguridade
 • Obteña flexibilidade, rendemento e escalabilidade superiores
 • Obteña filtrado de URL ademais de acceso web e protección contra malware

Intended Audience of F5 ( APM ) Course

Este curso está destinado a administradores de redes e sistemas responsables da instalación, configuración, configuración e administración do BIG-IP Xestor de políticas de acceso.

Requisitos previos para a certificación APM

Os alumnos deben estar familiarizados coa Suite de produto F5 BIG-IP e, en particular, como configurar e configurar un sistema LTM de BIG-IP, incluíndo servidores virtuais, pools, perfís, VLAN e autos.

Non hai requisitos previos F5 necesarios para este curso, pero completar un dos seguintes antes de asistir sería moi útil para os alumnos que non estean familiarizados con BIG-IP:

 • Administrando curso dirixido por instrutor BIG-IP V11
 • Administrador certificado de BIG-IP F5

Ademais, os seguintes cursos baseados na web serán moi útiles para calquera alumno con administración e configuración limitada de BIG-IP:

 • Comezando co adestramento baseado na web BIG-IP
 • Comezando co adestramento web baseado na xestión de políticas de acceso BIG-IP (APM)

Os alumnos deben comprender:

 • Conceptos de rede e configuración
 • Conceptos de programación
 • Conceptos de seguridade e terminoloxía
 • Configuración e resolución de DNS
 • Entrega de aplicacións web

Para máis información póñase en contacto connosco.


avaliacións
Sección 1Configuración do sistema BIG-IP
Lendo 1Presentación do sistema BIG-IP
Lendo 2Inicialmente Configuración do sistema BIG-IP
Lendo 3Creación dun arquivo do sistema BIG-IP
Lendo 4Aproveitando recursos e ferramentas de soporte F5
Lendo 5Laboratorios de configuración do sistema BIG-IP
Sección 2Tráfico de tráfico APM
Lendo 6Servidores virtuais e perfís de acceso
Lendo 7Asistentes de configuración de APM
Lendo 8Sesións de rexistro, sesións
Sección 3Políticas e perfís de acceso a APM
Lendo 9Visión xeral das políticas de acceso, ramas de política de acceso
Lendo 10Terminacións de políticas de acceso
Lendo 11Configurar as políticas de acceso e os perfís
Lendo 12Usando Webtops
Lendo 13Exportación e importación de perfís de acceso
Sección 4APM Portal Access
Lendo 14Descrición xeral do acceso ao portal
Lendo 15Configurar o acceso do portal
Lendo 16Reescribir perfís
Lendo 17SSO e caché de credenciais
Sección 5Acceso á Rede APM
Lendo 18Visión xeral do acceso á rede
Lendo 19Configurar o acceso á rede
Lendo 20BIG-IP Edge Client
Sección 6Lista de control de acceso APM
Lendo 21Descrición xeral do control de accesos
Lendo 22Listas de control de acceso
Sección 7APM Application Access e Webtops
Lendo 23Descrición xeral do acceso á aplicación e as páxinas web
Lendo 24Acceso de solicitude
Lendo 25Configurar o acceso remoto ao escritorio
Lendo 26Configurar Webtops
Sección 8Conceptos de BIG-IP LTM
Lendo 27Piscinas LTM e servidores virtuais
Lendo 28Controla os conceptos e a configuración
Lendo 29Tradución do enderezo de rede segura (SNAT)
Sección 9Acceso a aplicacións web para LTM
Lendo 30Acceso a aplicacións web para LTM
Lendo 31Configurando APM e LTM Together
Lendo 32Perfís
Lendo 33Tipos de perfil e dependencias
Lendo 34Configurar e usar perfís
Lendo 35Terminación / Iniciación SSL
Lendo 36Configuración do perfil SSL
Sección 10Macros de APM e servidores de autenticación
Lendo 37Macros da política de acceso
Lendo 38Configuración das macros da política de acceso
Lendo 39Autenticación con xestor de políticas de acceso
Lendo 40Autenticación de servidor de radio
Lendo 41Autenticación do servidor LDAP
Lendo 42Autenticación do servidor de Active Directory
Sección 11Seguridade de extremo do cliente
Lendo 43Descrición xeral da seguridade do punto final do cliente
Lendo 44Parte de seguridade do extremo do cliente 1
Lendo 45Parte de seguridade do extremo do cliente 2
Sección 12Variables de sesión e iRules
Lendo 46Variables de sesión
Lendo 47Presentando Tcl
Lendo 48Acceda a iRules Events
Lendo 49Caso de uso típico do APR iRule
Lendo 50Configurando iRules de acceso
Sección 13Temas avanzados de APM
Lendo 51Comprobacións laterais do servidor
Lendo 52Accións de propósito xeral
Lendo 53ACL dinámicos
Lendo 54Contrasinais únicos
Sección 14Personalización
Lendo 55Visión xeral da personalización
Lendo 56BIG-IP Edge Client
Lendo 57Personalización do modo de edición avanzada
Sección 15SAML
Lendo 58Descrición xeral do SAML
Lendo 59Descrición xeral da configuración de SAML
Sección 16Proxecto de configuración APM