tipoAdestramento en aula
Tempo3 Días
REXISTRO

Curso e certificación personalizada de Fortinet

Curso e certificación personalizada de Fortinet

descrición

Audiencia e requisitos previos

certificado

Fortinet Adestramento personalizado

Fortinet é unha corporación multinacional estadounidense con sede en Sunnyvale, California. Desenvolve e comercializa cibersegurança software, aparellos e servizos, como firewalls, antivirus, prevención de intrusos e seguridade de punta, entre outros. É a cuarta compañía de seguridade de rede por ingresos.

Prerrequisitos para o curso Fortinet

Os alumnos deben ingresar á clase cunha comprensión básica da rede de empresas e problemas de seguridade

Para máis información póñase en contacto connosco.

avaliacións
Sección 1Introdución ao fortinet
Lendo 1Comprensión das características de Fortigate
Lendo 2Comprensión das consultas e paquetes de Fortigaurd
Lendo 3Configuración inicial
Lendo 4Actualización de firmware
Lendo 5Copia de seguranza e restauración
Lendo 6Configurar DHCP
Sección 2Políticas de cortalumes
Lendo 7Políticas implícitas vs explicit
Lendo 8Comprensión dos compoñentes do firewall
Lendo 9Entendendo o NAT
Lendo 10Configurando a fonte NAT
Lendo 11Configurar o DNAT usando o servidor virtual
Sección 3Identificación
Lendo 12Comprensión dos protocolos de autenticación
Lendo 13Integración do servidor de Active Directory
Lendo 14Integración de servidor de radio
Lendo 15Crear políticas de autenticación
Lendo 16Configurar o portal cautivo
Lendo 17Monitorizar os usuarios de firewall
Sección 4SSL VPN
Lendo 18Comprensión da arquitectura SSL
Lendo 19Modos de operación de SSL
Lendo 20Configurando o WebMode VPN de SSL
Lendo 21Configurar marcador
Lendo 22Configurar políticas de firewall para SSL VPN
Lendo 23Monitorizar usuarios de SSL
Sección 5IPSEC VPN básica
Lendo 24Entendendo a arquitectura de IPSEC
Lendo 25Entendendo IKE Phase 1 & 2
Lendo 26Entendendo SAD, SPD
Lendo 27Configurar IPSEC entre dúas redes
Lendo 28Controlar o tráfico VPN
Sección 6Antivirus
Lendo 29Tipos de virus e malware
Lendo 30Proxy basada en escaneos baseados en fluxo
Lendo 31Sandboxes fortes
Lendo 32Envía mostra de virus a fortiguard
Lendo 33Configurar o escaneo antivirus
Lendo 34Identificar a orde de avaliación
Sección 7Proxy explícito
Lendo 35Proxy implícito vs explícito
Lendo 36Configurar proxy explícito
Lendo 37PAC vs WPAD
Lendo 38Configurar caché web
Lendo 39Monitorizar usuarios proxy
Sección 8Webfilter
Lendo 40Comprensión do mecanismo Fortigate Webfiltering
Lendo 41Configurar o filtrado de contido
Lendo 42Configurar o filtrado de URL
Lendo 43Configurar as substitucións do filtro web
Lendo 44Controla os rexistros de Webfilter
Sección 9Control de aplicacións
Lendo 45Actualización da base de datos de control de aplicacións
Lendo 46Configurar o perfil de control da aplicación
Lendo 47Formación de Tráfico
Lendo 48Rexistro de eventos de control de aplicacións
Sección 10Rexistro e monitorización
Lendo 49Comprensión dos niveis de gravidade do rexistro
Lendo 50Comprensión de rexistros e tipos de Sublog
Lendo 51Comprensión das estruturas de rexistro
Lendo 52Configuración da configuración de rexistro
Lendo 53Configurando Forticloud
Lendo 54Redirixir rexistros a Syslog e SNMP
Sección 11Enrutamento
Lendo 55Interpretar cadros de enrutamento
Lendo 56Configurar o balance de carga de Wan Link
Lendo 57Configurar RPF
Lendo 58Reemplazando a ruta estática usando o enrutamento da base de políticas
Lendo 59Diagnosticar problemas de enrutamento
Sección 12Dominios virtuais
Lendo 60Comprensión do VDOM, recurso VDOM vs recurso Global
Lendo 61Configurar VDOM independente
Lendo 62Configurar a xestión a través de VDOM
Lendo 63Configurar as ligazóns de Interv
Lendo 64Monitorización do tráfico VDOM
Sección 13modo transparente
Lendo 65Modificación do modo de operación
Lendo 66Configurando os dominios adiante
Lendo 67Configurar a vinculación do porto
Lendo 68Implementación de perfís de seguridade
Lendo 69Monitorizar a táboa Mac
Sección 14Alta dispoñibilidade
Lendo 70Comprender os modos Active-Active, Active-Passive
Lendo 71Implementación da solución HA
Lendo 72Configurar a sincronización de sesións
Lendo 73Configurar FGSP
Lendo 74Actualización de firmware nun cluster
Lendo 75Monitorizar as estatísticas HA
Sección 15Advance IPSEC VPN
Lendo 76Diferenciar o modo principal eo modo agresivo
Lendo 77Implementar un vpn de acceso remoto usando Forticlient
Lendo 78Configurar VPN redundante
Lendo 79Diagnóstico de túneles VPN
Sección 16Sistema de prevención de intrusos
Lendo 80Elixe as sinaturas de IPS
Lendo 81Configurar a detección baseada na anomalía
Lendo 82Configurar a detección baseada na sinatura
Lendo 83Configurar o sensor DOS
Lendo 84Controlar e recoñecer ataques usando IPS
Sección 17FSSO
Lendo 85Entendendo FSSO
Lendo 86DC Agent Vs Modo de sondeo
Lendo 87Configurar o axente de CC
Lendo 88Monitorizar conexións de FSSO
Sección 18Operacións de certificado
Lendo 89Xerando unha RSE
Lendo 90Importando CRL en Fortigate
Lendo 91Configurar a inspección SSL / SSH
Lendo 92Xerando certificado autónomo
Lendo 93Habilita a inspección SSL en fortificada
Sección 19Prevención de fugas de datos
Lendo 94Comprensión da función de DLP
Lendo 95Filtrar ficheiros e mensaxes
Lendo 96Impresión dixital
Lendo 97Inspección baseada en watermark
Sección 20Diagnostics
Lendo 98Identificación do comportamento normal
Lendo 99Entendendo o fluxo de Tráfico
Lendo 100Solución de problemas de conectividade
Lendo 101Diagnosticar problemas de recursos
Lendo 102Probar o firmware sen instalar
Sección 21Aceleración de hardware
Lendo 103Entendendo ASIC
Lendo 104Entendendo NP, SP, CP, SOC
Lendo 105Sesións de descarga a NP
Lendo 106Configurar a inspección de contido usando CP
Lendo 107Configurar a inspección antivirus usando SP
Sección 22Solución de problemas
Lendo 108Recursos do sistema
Lendo 109Solución de problemas de rede
Lendo 110Políticas de cortalumes
Lendo 111Autenticación de cortalumes
Lendo 112FSSO
Lendo 113IPsec
Lendo 114Perfís de seguridade
Lendo 115Proxy web explícito
Lendo 116Modos de operación
Lendo 117BGP externo
Lendo 118OSPF
Lendo 119HA