Տիպառցանց դասընթաց
ԳՐԱՆՑՎԵՔ

PRINCE2 պրակտիկայով

Overview

Հանդիսատեսը եւ նախադրյալները

Դասընթացի նկարագիրը

Ժամանակացույց եւ վճարներ

վավերացում

Prince2 հիմնադրամ եւ պրակտիկանտ 2017

PRINCE2® (վերահսկվող միջավայրի ծրագրեր), լայնորեն կիրառվող նախագծերի կառավարման մեթոդը, որը ղեկավարում է ձեզ հաջողված նախագծի իրականացման բոլոր անհրաժեշտ պայմանները: PRINCE2®- ը ճկուն մեթոդ է եւ ուղղված է բոլոր տեսակի ծրագրերին: PRINCE2® հիմնադրամը եւ պրակտիկանտ դասընթացը մասնագետներին կծանուցի այս դե ֆակտո ստանդարտը, որը մշակվել եւ օգտագործվել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից եւ կիրառվել է մասնավոր հատվածի միջազգայնորեն: Այն ներառում է նախագծի կառավարման լավագույն փորձը հաստատված եւ ապացուցված: Այս դասընթացը կպատրաստի ձեզ PRINCE2® հիմնադրամի եւ PRINCE2® պրակտիկանտի համար, եւ այս սերտիֆիկացման ստացման օգուտները շատ ավելի բարձր կլինեն prince2 սերտիֆիկացման ծախսերը:

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • Հասկացեք ծրագրի կառավարման անհրաժեշտությունը
 • ՊՐԻՆՑԻՑՆՈՒՄՍ ծրագրերը պլանավորել, կազմակերպել եւ իրականացնել
 • Պատվիրատուի հանձնարարականները եւ վերահսկողությամբ ծրագիր իրականացնել
 • Ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը, որպեսզի նրանք չազդեն նախագծի վրա
 • Ապահովել, որ ներկայացված ծրագիրը համապատասխանում է կազմակերպության պահանջներին եւ օգուտներին

Նպատակային լսարանը

PRINCE2 certification is meant for managers and professionals who wish to acquire expertise in project management by applying certain guidelines and best practices as mentioned in PRINCE2 standard.

նախադրյալները

Ծրագրի կառավարման ընդհանուր իմացություն:

Course Outline Duration: 3 Days

Մոդուլ 1 - Հասկացեք ծրագրերի եւ PRINCE2- ի հետ կապված հիմնական հասկացությունները

 • նախագծի սահմանումը եւ բնութագիրը
 • Ծրագրի կատարման վեց դրույթները պետք է կառավարվեն
 • PRINCE2- ի ինտեգրված տարրերը. սկզբունքները, թեմաները, գործընթացները եւ ծրագրի միջավայրը
 • ինչն է PRINCE2 ծրագիրը
 • PRINCE2- ի առանձնահատկություններն ու առավելությունները
 • հաճախորդի / մատակարարի համատեքստը, որի վրա հիմնվել է PRINCE2- ը

Մոդուլ 2 - Հասկանալ PRINCE2 սկզբունքները, որոնք հիմնված են PRINCE2 մեթոդի վրա:

 • Բացատրեք PRINCE2 սկզբունքները
 • Բացատրեք, թե որ նախագծի ինչ ասպեկտները կարող են հարմարեցվել, ով պատասխանատու է, եւ ինչպես կարտադրի որոշումներ

Մոդուլ 3 - Հասկանալ PRINCE2- ի թեմաները եւ ինչպես դրանք կիրառվել են ծրագրի շրջանակներում

Մոդուլ 4 - Հասկանալ PRINCE2 գործընթացները եւ դրանց իրականացման ընթացքում

Մոդուլ 5 - Կիրառեք PRINCE2 սկզբունքները համատեքստում

 • Վերլուծել PRINCE2 սկզբունքների կիրառումը համատեքստում

Մոդուլ 6 - Կիրառել եւ հարմարեցնել PRINCE2- ի թեմաների համապատասխան ասպեկտները համատեքստում

Մոդուլ 7- Կիրառեք PRINCE2 սկզբունքները համատեքստում

 • Վերլուծել PRINCE2 սկզբունքների կիրառումը համատեքստում

Մոդուլ 8 - Կիրառել եւ հարմարեցնել PRINCE2- ի թեմաների համապատասխան ասպեկտները համատեքստում

 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները բիզնեսի գործի թեմաներով `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք բիզնեսի գործի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է `հաշվի առնելով` համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները, թեմանի նպատակն ու պահանջները
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները կազմակերպության համար, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք կազմակերպական թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմաների նպատակն ու պահանջները
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները որակական թեմայի վերաբերյալ `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք որակի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմաների նպատակն ու պահանջները
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները պլանների թեման կիրառելու համար `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք ծրագրերի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմաների նպատակն ու պահանջները
 • Օգտագործեք PRINCE2- ի պահանջները ռիսկի թեման կիրառելու համար `ցույց տալով հետեւյալը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք ռիսկի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմայի նպատակներն ու պահանջները:
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները փոփոխության թեման կիրառելու համար `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, արդյոք փոփոխության թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմայի նպատակներն ու պահանջները:
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները առաջընթացի վերահսկման համար `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք առաջընթացի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմաների նպատակն ու պահանջները

Մոդուլ 9 - Կիրառեք PRINCE2 պրոցեսների համապատասխան ասպեկտները համատեքում (եւ դերձիր)

 • Իրականացնել ծրագրի ընթացքի գործընթացը, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք նախագծային գործընթացի գործողությունները / գործողությունները սկսելու համար, դերերն ու պարտականությունները արդյունավետ են եւ նպատակահարմար են, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Իրականացնում է նախագծային գործընթացի գործունեությունը, ցույց տալով հետեւյալ պատկերացումները.
 • Գնահատեք, թե արդյոք նախագծային գործընթացի գործողությունները / գործողությունները, դերը եւ պարտականությունները ուղղորդելը նպատակահարմար է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Իրականացնել ծրագրի ընթացքի գործընթացը, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք նախագծային գործընթացի գործողությունները / գործողությունները, դերը եւ պարտականությունները նախաձեռնելու համար նպատակահարմար է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Իրականացնել բեմային գործընթացի վերահսկողությունը, ցույց տալով հետեւյալ պատկերացումները.
 • Գնահատեք, թե արդյոք բեմային գործընթացի գործողությունների / գործողությունների, դերերի եւ պարտականությունների վերահսկումը արդյունավետ եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Կատարել է կառավարման արտադրանքի առաքման գործընթացի գործունեություն `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.  առաջարկվող գործողությունների վերաբերյալ առաջարկված դերեր եւ պարտականություններ  ինչպես թե կարող են կիրառվել թեմաները:
 • Գնահատեք `արդյոք ապրանքի առաքման գործընթացի կառավարման գործողությունները / գործողությունները, դերը եւ պատասխանատվությունը արդյունավետ են եւ նպատակահարմար են, հաշվի առնելով` համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները

Մոդուլի 10 (շարունակություն) - PRINCE2 պրոցեսների համապատասխան ասպեկտները կիրառել (եւ հարմարեցնել) համատեքստում

 • Իրականացնել բեմային սահմանային գործընթացի կառավարումը, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք բեմային սահմանային գործընթացի գործողությունների / գործողությունների, դերերի եւ պարտականությունների ղեկավարումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Կատարել փակել ծրագրի ընթացքը, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք ծրագրի գործընթացի գործունեությունը / գործողությունները փակելը, դերը եւ պարտականությունները եւ գործողությունները արդյունավետ են եւ նպատակահարմար են, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները

Դասընթացի տեւողությունը `3 օր

Սպասվող իրադարձություններ

Այս պահին ոչ մի առաջիկա իրադարձություն չկա:

Խնդրում ենք գրել մեզ info@itstechschool.com եւ մեզ հետ կապ հաստատեք + 91-9870480053- ում `դասընթացի արժեքի եւ սերտիֆիկացման արժեքի, ժամանակացույցի եւ գտնվելու վայրի համար

Բաց թողնել մեզ հարցումը

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք Հետադարձ կապ -


Reviews