Տիպառցանց դասընթաց
ԳՐԱՆՑՎԵՔ

Հետադարձ Կապ

Նշված դաշտերը * պահանջվում են

 

PRINCE2 պրակտիկայով

Overview

Հանդիսատեսը եւ նախադրյալները

Դասընթացի նկարագիրը

Ժամանակացույց եւ վճարներ

վավերացում

Prince2 հիմնադրամ եւ պրակտիկանտ 2017

PRINCE2® (վերահսկվող միջավայրի ծրագրեր), լայնորեն կիրառվող նախագծերի կառավարման մեթոդը, որը ղեկավարում է ձեզ հաջողված նախագծի իրականացման բոլոր անհրաժեշտ պայմանները: PRINCE2®- ը ճկուն մեթոդ է եւ ուղղված է բոլոր տեսակի ծրագրերին: PRINCE2® հիմնադրամը եւ պրակտիկանտ դասընթացը մասնագետներին կծանուցի այս դե ֆակտո ստանդարտը, որը մշակվել եւ օգտագործվել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից եւ կիրառվել է մասնավոր հատվածի միջազգայնորեն: Այն ներառում է նախագծի կառավարման լավագույն փորձը հաստատված եւ ապացուցված: Այս դասընթացը կպատրաստի ձեզ PRINCE2® հիմնադրամի եւ PRINCE2® պրակտիկանտի համար, եւ այս սերտիֆիկացման ստացման օգուտները շատ ավելի բարձր կլինեն prince2 սերտիֆիկացման ծախսերը:

Prince 2017 դասընթացի նպատակները

 • Հասկացեք ծրագրի կառավարման անհրաժեշտությունը
 • ՊՐԻՆՑԻՑՆՈՒՄՍ ծրագրերը պլանավորել, կազմակերպել եւ իրականացնել
 • Պատվիրատուի հանձնարարականները եւ վերահսկողությամբ ծրագիր իրականացնել
 • Ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը, որպեսզի նրանք չազդեն նախագծի վրա
 • Ապահովել, որ ներկայացված ծրագիրը համապատասխանում է կազմակերպության պահանջներին եւ օգուտներին

Նպատակային լսարանը

PRINCE2 սերտիֆիկացումը նախատեսված է ղեկավարների եւ մասնագետների համար, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել փորձի կառավարում նախագծային կառավարում `կիրառելով PRINCE2 ստանդարտում նշված որոշակի ուղեցույցների եւ լավագույն փորձի կիրառումը:

նախադրյալները

Ծրագրի կառավարման ընդհանուր իմացություն:

Դասընթացի տեւողությունը `3 օր

Մոդուլ 1 - Հասկացեք ծրագրերի եւ PRINCE2- ի հետ կապված հիմնական հասկացությունները

 • նախագծի սահմանումը եւ բնութագիրը
 • Ծրագրի կատարման վեց դրույթները պետք է կառավարվեն
 • PRINCE2- ի ինտեգրված տարրերը. սկզբունքները, թեմաները, գործընթացները եւ ծրագրի միջավայրը
 • ինչն է PRINCE2 ծրագիրը
 • PRINCE2- ի առանձնահատկություններն ու առավելությունները
 • հաճախորդի / մատակարարի համատեքստը, որի վրա հիմնվել է PRINCE2- ը

Մոդուլ 2 - Հասկանալ PRINCE2 սկզբունքները, որոնք հիմնված են PRINCE2 մեթոդի վրա:

 • Բացատրեք PRINCE2 սկզբունքները
 • Բացատրեք, թե որ նախագծի ինչ ասպեկտները կարող են հարմարեցվել, ով պատասխանատու է, եւ ինչպես կարտադրի որոշումներ

Մոդուլ 3 - Հասկանալ PRINCE2- ի թեմաները եւ ինչպես դրանք կիրառվել են ծրագրի շրջանակներում

Մոդուլ 4 - Հասկանալ PRINCE2 գործընթացները եւ դրանց իրականացման ընթացքում

Մոդուլ 5 - Կիրառեք PRINCE2 սկզբունքները համատեքստում

 • Վերլուծել PRINCE2 սկզբունքների կիրառումը համատեքստում

Մոդուլ 6 - Կիրառել եւ հարմարեցնել PRINCE2- ի թեմաների համապատասխան ասպեկտները համատեքստում

Մոդուլ 7- Կիրառեք PRINCE2 սկզբունքները համատեքստում

 • Վերլուծել PRINCE2 սկզբունքների կիրառումը համատեքստում

Մոդուլ 8 - Կիրառել եւ հարմարեցնել PRINCE2- ի թեմաների համապատասխան ասպեկտները համատեքստում

 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները բիզնեսի գործի թեմաներով `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք բիզնեսի գործի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է `հաշվի առնելով` համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները, թեմանի նպատակն ու պահանջները
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները կազմակերպության համար, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք կազմակերպական թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմաների նպատակն ու պահանջները
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները որակական թեմայի վերաբերյալ `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք որակի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմաների նպատակն ու պահանջները
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները պլանների թեման կիրառելու համար `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք ծրագրերի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմաների նպատակն ու պահանջները
 • Օգտագործեք PRINCE2- ի պահանջները ռիսկի թեման կիրառելու համար `ցույց տալով հետեւյալը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք ռիսկի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմայի նպատակներն ու պահանջները:
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները փոփոխության թեման կիրառելու համար `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, արդյոք փոփոխության թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմայի նպատակներն ու պահանջները:
 • Կիրառեք PRINCE2- ի պահանջները առաջընթացի վերահսկման համար `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք առաջընթացի թեման կիրառելու մոտեցումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ թեմաների նպատակն ու պահանջները

Մոդուլ 9 - Կիրառեք PRINCE2 պրոցեսների համապատասխան ասպեկտները համատեքում (եւ դերձիր)

 • Իրականացնել ծրագրի ընթացքի գործընթացը, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք նախագծային գործընթացի գործողությունները / գործողությունները սկսելու համար, դերերն ու պարտականությունները արդյունավետ են եւ նպատակահարմար են, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Իրականացնում է նախագծային գործընթացի գործունեությունը, ցույց տալով հետեւյալ պատկերացումները.
 • Գնահատեք, թե արդյոք նախագծային գործընթացի գործողությունները / գործողությունները, դերը եւ պարտականությունները ուղղորդելը նպատակահարմար է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Իրականացնել ծրագրի ընթացքի գործընթացը, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք նախագծային գործընթացի գործողությունները / գործողությունները, դերը եւ պարտականությունները նախաձեռնելու համար նպատակահարմար է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Իրականացնել բեմային գործընթացի վերահսկողությունը, ցույց տալով հետեւյալ պատկերացումները.
 • Գնահատեք, թե արդյոք բեմային գործընթացի գործողությունների / գործողությունների, դերերի եւ պարտականությունների վերահսկումը արդյունավետ եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Կատարել է կառավարման արտադրանքի առաքման գործընթացի գործունեություն `ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.  առաջարկվող գործողությունների վերաբերյալ առաջարկված դերեր եւ պարտականություններ  ինչպես թե կարող են կիրառվել թեմաները:
 • Գնահատեք `արդյոք ապրանքի առաքման գործընթացի կառավարման գործողությունները / գործողությունները, դերը եւ պատասխանատվությունը արդյունավետ են եւ նպատակահարմար են, հաշվի առնելով` համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները

Մոդուլի 10 (շարունակություն) - PRINCE2 պրոցեսների համապատասխան ասպեկտները կիրառել (եւ հարմարեցնել) համատեքստում

 • Իրականացնել բեմային սահմանային գործընթացի կառավարումը, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք բեմային սահմանային գործընթացի գործողությունների / գործողությունների, դերերի եւ պարտականությունների ղեկավարումը արդյունավետ է եւ նպատակահարմար է, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները
 • Կատարել փակել ծրագրի ընթացքը, ցույց տալով հետեւյալ հասկացությունը.
 • Գնահատեք, թե արդյոք ծրագրի գործընթացի գործունեությունը / գործողությունները փակելը, դերը եւ պարտականությունները եւ գործողությունները արդյունավետ են եւ նպատակահարմար են, հաշվի առնելով `համատեքստը, PRINCE2 սկզբունքները եւ գործընթացի նպատակը եւ նպատակները

Դասընթացի տեւողությունը `3 օր

Սպասվող իրադարձություններ

Սեպտեմբեր 2018
01
Սեպտեմբեր 2018

Prince 2 հիմնադրամը եւ պրակտիկանտը (1st սեպտեմբեր 2018)

PRINCE2-PRACTITIONER Prince2 հիմնադրամ եւ պրակտիկանտ 2017

Նորարար տեխնոլոգիական լուծումներն անցկացնում է 3 օր ուսուցում 2- ի սեպտեմբերի 1, 2018th եւ 8 սեպտեմբերի 9- ի պրեմիում 2018 հիմնադրամի եւ պրակտիկանտի մասին:

Իմանալ ավելին "

15
Սեպտեմբեր 2018

Prince2 արագաշարժ (15 սեպտեմբերի 2018)

Innovative Technology Solutions- ը 2 օր է անցկացնում 2- ի եւ 15- ի սեպտեմբերի 16- ի վրա:

Իմանալ ավելին "

Խնդրում ենք գրել մեզ info@itstechschool.com եւ մեզ հետ կապ հաստատեք + 91-9870480053- ում `դասընթացի արժեքի եւ սերտիֆիկացման արժեքի, ժամանակացույցի եւ գտնվելու վայրի համար

Բաց թողնել մեզ հարցումը

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք Հետադարձ կապ -


Reviews
Հիմնաբառեր որոնման ժամկետը

 • Prince2 հիմնադրամը եւ պրակտիկանտ 2017 դասընթացը gurgaon- ում
 • Prince2 հիմնադրամը եւ պրակտիկանտ 2017 սերտիֆիկացման արժեքը Գուրգաոնում
 • Պրն. 2 հիմնադրամի եւ պրակտիկանտ 2017 ինստիտուտի գուրգոնում
 • Prince2 հիմնադրամը եւ պրակտիկանտ 2017- ը Գուրգաոնում
 • Prince2 Հիմնադրամի եւ պրակտիկանտ 2017 սերտիֆիկատը գուրգոնում
 • Prince2 հիմնադրամը եւ պրակտիկանտ 2017 դասընթացը Գուրգաոնում
 • Best Prince2 հիմնադրամ եւ պրակտիկանտ 2017 ուսուցում Online
 • Prince2 հիմնադրամը եւ պրակտիկանտ 2017 դասընթացը