ტიპისაკლასო სასწავლო
დრო2 დღე
დარეგისტრირება

კონტაქტი

ველით აღინიშნება სფეროები * აუცილებელია

 

ეს საფუძველია

ITIL Foundation სასწავლო და სერტიფიცირების კურსი

აღწერა

აუდიტორია და წინაპირობები

კურსის შინაარსი

განრიგი და მოსაკრებლები

სერტიფიკაციის

ITIL ფონდის ტრენინგი

მიზნით ITIL ფონდის სერთიფიკატი IT სერვის მენეჯმენტში არის სერტიფიცირება, რომ კანდიდატმა მიიღო ITIL ტერმინოლოგიის, სტრუქტურისა და ძირითადი ცნებების ცოდნა და გაითვალისწინა ITIL- ის პრაქტიკის ძირითადი პრინციპები მომსახურების მართვისთვის. ის ITIL ფონდის სერთიფიკატი ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის მენეჯმენტში არ არის გათვალისწინებული, რომ სერტიფიკატის მფლობელებს შემდგომი მითითებების გარეშე გამოიყენონ ITIL- ის პრაქტიკის სერვისის მართვის პრაქტიკა.

მიზნად ისიილ ფონდის ტრენინგის მიზნები

კანდიდატებს შეუძლიათ მიიღონ ცოდნა და ცოდნა ამ სერტიფიკაციასთან დაკავშირებული განათლებისა და გამოცდის კომპონენტების წარმატებით დასრულების შემდეგ.
 • მომსახურების მართვა, როგორც პრაქტიკა (გაგების)
 • ITIL მომსახურების lifecycle (გააზრება)
 • ზოგადი ცნებები და განმარტებები (ცნობიერების)
 • ძირითადი პრინციპები და მოდელები (გააზრება)
 • შერჩეული პროცესები (ცნობიერების)
 • შერჩეული ფუნქციები (ცნობიერების)
 • შერჩეული როლები (ცნობიერების)
 • ტექნოლოგია და არქიტექტურა (ცნობიერების)
 • კომპეტენცია და სწავლება (ცნობიერების ამაღლება)

ITIL ფონდის კურსის მიზანმიმართული აუდიტორია

 • ფიზიკური პირები, რომლებიც საჭიროებენ ITIL- ის ჩარჩოს ძირითად გაგებას და როგორ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ორგანიზაციის ფარგლებში IT მომსახურების მენეჯმენტის ხარისხის ამაღლება.
 • IT პროფესიონალები, რომლებიც მუშაობენ ორგანიზაციაში, რომელმაც მიიღო და ადაპტირება ITIL- ს, რომელსაც უნდა ეცნობოს და შემდგომში წვლილი შეიტანოს მიმდინარე მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამაში

კურსის შინაარსი

შესავალი

 • ITIL®- ის ძირითადი შესავალი
 • საუკეთესო პრაქტიკა საზოგადოებრივ დომენში

მომსახურების მართვა, როგორც პრაქტიკა

 • სამსახურის ტიპები
 • დაინტერესებული მხარეები
 • სამსახურის მართვა
 • პროცესები და ფუნქციები
 • RACI მოდელი
 • საერთო როლები

სამსახურის ციკლი

 • შესავალი სამსახურის სიცოცხლის ციკლის ეტაპები
 • სამსახურის სტრატეგია
 • მომსახურების დიზაინი
 • სამსახურის გარდამავალი
 • სამსახურის ოპერაცია
 • მუდმივი მომსახურების გაუმჯობესება

სამსახურის სტრატეგია

 • ღირებულების შექმნის კონცეფცია
 • სამსახურის პორტფელის მენეჯმენტი
 • საქმიანი ურთიერთობების მართვა
 • ფინანსური მენეჯმენტი IT მომსახურება

მომსახურების დიზაინი

 • X PX- ის მომსახურების დიზაინი
 • მომსახურების დიზაინის ძირითადი ასპექტები
 • დიზაინი კოორდინაცია
 • სამსახურის დონის მენეჯმენტი
 • სერვისის მართვის მენეჯმენტი
 • ხელმისაწვდომობის მართვა
 • შესაძლებლობების მართვა
 • მიმწოდებელი მენეჯმენტი
 • IT სერვისის უწყვეტობის მართვა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის

სამსახურის გარდამავალი

 • ცვლილების მართვა
 • ცოდნის მართვის
 • გამოშვების და განლაგების მართვა
 • გარდამავალი დაგეგმვა და მხარდაჭერა
 • სამსახურის აქტივების და კონფიგურაციის მართვა

სამსახურის ოპერაცია

 • ღონისძიების მენეჯმენტი
 • ინციდენტების მენეჯმენტი
 • პრობლემების მართვა
 • წვდომის მართვა
 • მოთხოვნის შესრულება
 • მომსახურება სალაროს
 • ტექნიკური მართვის
 • IT ოპერაციების მენეჯმენტი
 • პროგრამები მენეჯმენტი

მუდმივი პროცესი გაუმჯობესება

 • გააზრება X ეტაპი გაუმჯობესების პროცესი
 • CSI მიდგომა
 • მეტრიკის სახეები
 • საბაზისო
 • ტექნიკა და არქიტექტურა
 • სერვისის ავტომატიზაცია
 • ავტომატიზაციის საფუძველი

გთხოვთ მოგვწეროთ info@itstechschool.com და დაგვიკავშირდით + 91-9870480053 კურსის ფასი და სერტიფიცირების ღირებულება, გრაფიკი და ადგილმდებარეობა

დავწერე კითხვა

ITIL ფონდის სერტიფიკაცია

 • კითხვების რაოდენობა: 40 კითხვები
 • ხანგრძლივობა60 წუთი ყველა კანდიდატისთვის მათი შესაბამისი ენისთვის
 • გამსვლელი ქულა: 65%
 • ტესტირების ფორმატი: მრავალჯერადი არჩევანი

მიმოხილვა