ტიპისაკლასო სასწავლო
დარეგისტრირება

კონტაქტი

ველით აღინიშნება სფეროები * აუცილებელია

 

PRINCE2 ფონდი

მიმოხილვა

აუდიტორია და წინაპირობები

კურსის შინაარსი

განრიგი და მოსაკრებლები

სერტიფიკაციის

პრინსენალი ფონდი 2

PRINCE2 (პროექტების კონტროლირებადი გარემოში), ფართოდ გამოიყენება პროექტის მართვის მეთოდი, რომელიც ნავიგაციას თქვენ მეშვეობით ყველა საჭიროებების წარმატებული პროექტი. PRURCE2 საძირკვლის ტრენინგი გურღონში არის მოქნილი მეთოდი და მიზნად ისახავს ყველა სახის პროექტს. PRINCE2 ფონდის კურსი არის დე ფაქტო სტანდარტი განვითარებული და ფართოდ გამოიყენება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ და ფართოდ აღიარებულია და გამოიყენება კერძო სექტორში, როგორც დიდ ბრიტანეთში, ისე საერთაშორისო დონეზე. იგი აერთიანებს და დაამტკიცებს საუკეთესო პრაქტიკას პროექტის მენეჯმენტში.

პრინცი ფონდის მიზნები

 • გაიგე PRINCE2 მეთოდოლოგიის ფარგლები, კონცეფცია და მიზანი
 • PRINCE2 პროცესების, პრინციპებისა და თემების გაგება და შესრულება
 • პროექტის მენეჯმენტის სტრუქტურული მიდგომის მნიშვნელობა და პრინციპები გააზრება
 • პროექტის მენეჯერის მომზადება პროექტებისთვის PRINCE2- ის გამოყენების შესახებ

განკუთვნილია აუდიტორია

ორგანიზაციები ან ფიზიკური პირები, რომლებიც ხედავენ კონტროლირებადი მიდგომის აუცილებლობას პროექტების მართვაში. პროექტების მენეჯერები, კონსულტანტები და დამხმარე პერსონალი, რომლებიც საჭიროებენ პროექტის სასიცოცხლო ციკლის ყველა ასპექტს, რომელიც მოიცავს პროექტის თითოეულ ეტაპზე მომზადებულ საკვანძო დოკუმენტაციას.

წინაპირობები

პროექტის მენეჯმენტის ზოგადი ცოდნა.

კურსის შინაარსი ხანგრძლივობა: 2 დღე

მოდული 1 - მესმის ძირითადი ცნებები პროექტებთან და PRINCE2- ით

 • პროექტის განსაზღვრა და მახასიათებლები
 • პროექტის განხორციელების ექვსი ასპექტი
 • PRINCE2- ის ინტეგრირებული ელემენტები: პრინციპები, თემები, პროცესები და პროექტის გარემო
 • რას აკეთებს პროექტის PRINCE2 პროექტი

აღწერეთ:

 • თვისებები და სარგებელი PRINCE2
 • დამკვეთის / მიმწოდებლის კონტექსტი, რომელიც ეფუძნება PRINCE2

მოდული 2 - გვესმის PRINCE2 პრინციპის პრინციპის პრინციპები

2.1 განმარტეთ PRINCEXNUM პრინციპები:

 • განაგრძო ბიზნეს გამართლება
 • ვისწავლოთ გამოცდილება
 • განსაზღვრული როლები და პასუხისმგებლობები
 • მართვა ეტაპობრივად
 • მართოს გამონაკლისი
 • ფოკუსირება პროდუქტები
 • პროექტს მორგებული მკერავი

2.2 ახსენით, რომელი პროექტის ასპექტები შეიძლება იყოს მორგებული, ვინ არის პასუხისმგებელი და როგორ ხდება დოკუმენტების გადაღება

მოდული 3 - გააზრება PRINCEXNUM- ის თემები და როგორ ხდება მათი პროექტში

ახსენით:

 • ბიზნეს საქმის თემა
 • ბიზნეს შემთხვევაში, სარგებელი მართვის მიდგომა

აღწერეთ PRINCEXNUM- ის მინიმალური მოთხოვნები ბიზნეს საქმის თემის გამოყენებისათვის

ბიზნესის განსაზღვრის ძირითადი ცნებების განსაზღვრა და მათ შორის განსხვავებები: შედეგები, შედეგები, სარგებელი და უპირატესობები

ახსენით:

 • ორგანიზაციის თემა
 • კომუნიკაციის მართვის მიდგომა

3.2.2 აღწერეთ თუ რა პრინციპი მოითხოვს მინიმუმ, ორგანიზაციის თემის გამოყენებისათვის

აღწერეთ როლი და პასუხისმგებლობა:

 • პროექტის საბჭოს
 • აღმასრულებელი
 • უფროსი მომხმარებელი
 • უფროსი მიმწოდებელი
 • პროექტის გარანტია
 • შეცვლის უფლებამოსილება
 • პროექტის მენეჯერი
 • გუნდის მენეჯერი
 • პროექტის მხარდაჭერა

მათ შორის როლები შეიძლება კომბინირებული იყოს

3.2.4 ახსენით ორგანიზაციის ძირითადი ცნებები:

 • დაინტერესებულ მხარეთა
 • სამი პროექტის ინტერესები და როგორ არის წარმოდგენილი ოთხივე მენეჯმენტის მართვა

ახსენით:

 • ხარისხის თემა (8.1),
 • პროდუქტის აღწერა, პროექტის პროდუქტის აღწერა, ხარისხის მენეჯმენტის მიდგომა, ხარისხის რეგისტრაცია

აღწერეთ PRINCEXNUM- ის მინიმალური მოთხოვნები მათი გამოყენებისათვის

3.3.3 ახსენით ძირითადი ცნებები ხარისხის, და განსხვავებები მათ შორის:

 • ხარისხის დაგეგმვა და ხარისხის კონტროლი
 • პროექტის გარანტია და ხარისხის უზრუნველყოფა
 • მომხმარებელთა ხარისხის მოლოდინები და მიღების კრიტერიუმები

ახსენით:

 • გეგმები თემა
 • პროექტის გეგმა, ეტაპობრივი გეგმა, გამონაკლის გეგმა, გუნდის გეგმა

აღწერეთ PRINCEXNUM- ის მინიმალური მოთხოვნები გეგმების თემის გამოყენებისათვის

შეახსენე შემდეგი ნაბიჯები:

 • დაგეგმილი რეკომენდირებული მიდგომა, მათ შორის
 • რეკომენდებული მიდგომა პროდუქტების განსაზღვრასა და ანალიზს და განმარტავს:
 • მენეჯმენტის ეტაპებზე პროექტის სტრუქტურის განსაზღვრის ფაქტორები

ახსენით:

 • რისკის თემა, მათ შორის რისკის ბიუჯეტის მიზანი
 • რისკის მართვის მიდგომა, რისკის რეგისტრაცია

აღწერეთ PRINCEXNUM- ის მინიმალური მოთხოვნები რისკის თემის გამოყენებისათვის.

რისკთან დაკავშირებული ძირითადი კონცეფციების განსაზღვრა და მათ შორის განსხვავებები:

 • რისკი: საფრთხე ან შესაძლებლობა
 • რეკომენდებული რისკის რეაგირების ტიპები
 • რისკის მფლობელი და რისკის შემსრულებელი
 • მიზეზი, მოვლენა და ეფექტი
 • რისკის ალბათობა, რისკის გავლენა და რისკის სიახლოვე

აღწერეთ რეკომენდებული რისკის მართვის პროცედურა

ახსენით:

 • ცვლილების თემა, ცვლილების ბიუჯეტის ჩათვლით
 • შეცვლის კონტროლის მიდგომა, კონფიგურაციის ნივთის ჩანაწერი, სარეგისტრაციო ჟურნალი, ანგარიშის ანგარიში, პროდუქტის მდგომარეობის ანგარიში

აღწერეთ PRINCEXNUM- ის მინიმალური მოთხოვნები ცვლილების თემის გამოყენებისათვის.

აღწერეთ:

 • სახის საკითხი
 • რეკომენდებული საკითხი და შეცვლის კონტროლის პროცედურა.

ახსენით:

 • პროგრესი თემა
 • ყოველდღიური ჟურნალი, გაკვეთილის ჟურნალი, გაკვეთილის მოხსენება, სამუშაო პაკეტი, საბოლოო ეტაპის ანგარიში, დასასრულს პროექტის ანგარიში, საგუშაგოს ანგარიში, ანგარიშის გაშუქება, გამონაკლისი ანგარიში.

აღწერეთ PRINCEXNUM- ის მინიმალური მოთხოვნები პროგრესის თემის გამოყენებისათვის.

3.7.3 ახსენით ძირითადი ცნებები პროგრესის შესახებ:

 • ღონისძიების ორიენტირებული და დროის ორიენტირებული კონტროლი
 • ტოლერანტობა და გამონაკლისები, მათ შორის, თუ როგორ ხდება ტოლერანტობა და გამონაკლისი

მოდული 4 - გააზრება PRINCE2 პროცესები და როგორ ხორციელდება ისინი მთელი პროექტის ფარგლებში

ახსნა PRINCE4.1 პროცესების მიზანი:

 • პროექტის დაწყებამდე, პროექტის მოკლედ,
 • პროექტი, მათ შორის პროექტის ინიცირების დოკუმენტაციის (PID) მიზნის,
 • პროექტის ინიცირება,
 • აკონტროლებენ სცენაზე,
 • მართვის პროდუქციის მიწოდების,
 • სცენაზე საზღვრის მართვა,

პროექტის დახურვა.

კურსის ხანგრძლივობა: 2 დღე

ღონისძიებები

სექტემბერი 2018
01
სექტემბერი 2018

პრინცი 2 ფონდი და პრაქტიკოსი (სექტემბერი 1)

PRINCE2- ის პრაქტიკოსი Prince2 ფონდი

ინოვაციური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ატარებს 3 დღეების მომზადებას პრინცი XX ფონდისა და პრაქტიკოსიდან X სექტემბრიდან 2 & 1 სექტემბერს.

შეიტყვეთ მეტი »

15
სექტემბერი 2018

პრინსნ ალჟალი (2 სექტემბერი 15)

ინოვაციური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები ტარდება XXX დღის Batch of Prince2 სწრაფი წლის 2 & 15 სექტემბერს.

შეიტყვეთ მეტი »

გთხოვთ მოგვწეროთ info@itstechschool.com და დაგვიკავშირდით + 91-9870480053 კურსის ფასი და სერტიფიცირების ღირებულება, გრაფიკი და ადგილმდებარეობა

დავწერე კითხვა

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდით.


მიმოხილვა
საკვანძო სიტყვების ძებნა

 • Prince2 ტრენინგი გურღანში
 • Prince2- ის ფონდის სერტიფიცირების ღირებულება გურგენში
 • ინსტიტუტი პრინსენალქსის ფონდის გერმანიაში
 • Prince2 ფონდი გორგონში
 • Prince2 ფონდის სერტიფიცირება გერმანიაში
 • Prince2 ფონდის კურსი გურგონში
 • საუკეთესო Prince2 ფონდი სასწავლო თამაშობს
 • Prince2 ტრენინგი