ტიპიონლაინ კურსი
დარეგისტრირება
PRINCEXNUM პრაქტიკოსი

მიმოხილვა

აუდიტორია და წინაპირობები

კურსის შინაარსი

განრიგი და მოსაკრებლები

სერტიფიკაციის

პრინსენალ ფონდი და პრაქტიკოსი

PRINCE2 (პროექტების კონტროლირებადი გარემოში), ფართოდ გამოიყენება პროექტის მართვის მეთოდი, რომელიც ნავიგაციას თქვენ მეშვეობით ყველა საჭიროებების წარმატებული პროექტი. PRINCE2 არის მოქნილი მეთოდი და მიზნად ისახავს ყველა სახის პროექტს. PRINCEXNUM ® ფონდი და პრაქტიკოსი კურსი გააცნობს ამ დე-ფაქტო სტანდარტებს პროფესიონალთათვის, რომლებიც იყენებენ და იყენებენ დიდი ბრიტანეთის მთავრობას და გამოიყენება კერძო სექტორში საერთაშორისო დონეზე. იგი ასახავს პროექტის მენეჯმენტში შექმნილ და დადასტურებულ საუკეთესო პრაქტიკას. ეს კურსი მოამზადებს თქვენ ორივე PRINCE2 ფონდის და PRINCE2 პრაქტიკოსი და სარგებელი მიღების ამ სერტიფიცირების გაცილებით outweight princeXNUM სერტიფიცირების ღირებულება.

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • გაითვალისწინეთ პროექტის მენეჯმენტის საჭიროება
 • დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება PRINCE2 პროექტები
 • დელეგატის ამოცანები და აწარმოონ პროექტი კონტროლირებად რეჟიმში
 • მმართველი რისკები ეფექტურად ისე, რომ ისინი გავლენას არ ახდენენ პროექტის უარყოფითად
 • დარწმუნდით, რომ მიწოდებული პროექტი აკმაყოფილებს ორგანიზაციის მოთხოვნებს და სარგებელს

განკუთვნილია აუდიტორია

PRINCE2 certification is meant for managers and professionals who wish to acquire expertise in project management by applying certain guidelines and best practices as mentioned in PRINCE2 standard.

წინაპირობები

პროექტის მენეჯმენტის ზოგადი ცოდნა.

Course Outline Duration: 3 Days

მოდული 1 - მესმის ძირითადი ცნებები პროექტებთან და PRINCE2- ით

 • პროექტის განსაზღვრა და მახასიათებლები
 • პროექტის განხორციელების ექვსი ასპექტი
 • PRINCE2- ის ინტეგრირებული ელემენტები: პრინციპები, თემები, პროცესები და პროექტის გარემო
 • რას აკეთებს პროექტის PRINCE2 პროექტი
 • თვისებები და სარგებელი PRINCE2
 • დამკვეთის / მიმწოდებლის კონტექსტი, რომელიც ეფუძნება PRINCE2

მოდული 2 - გვესმის PRINCE2 პრინციპის პრინციპის პრინციპები

 • ახსენით PRINCE2 პრინციპები
 • ახსენით, რომელი პროექტის ასპექტები შეიძლება იყოს მორგებული, ვინ არის პასუხისმგებელი და როგორ არის დოკუმენტირებული დოკუმენტები

მოდული 3 - გააზრება PRINCEXNUM- ის თემები და როგორ ხდება მათი პროექტში

მოდული 4 - გააზრება PRINCE2 პროცესები და როგორ ხორციელდება ისინი მთელი პროექტის ფარგლებში

მოდული 5 - გამოიყენეთ PRINCE2 პრინციპები კონტექსტში

 • ანალიზი PRINCE2 პრინციპების გამოყენების კონტექსტში

მოდული 6 - გამოიყენეთ და მორგებული PRINCEXNUM- ის თემების შესაბამისი ასპექტები კონტექსტში

მოდული 7- მიმართეთ PRINCE2 პრინციპებს კონტექსტში

 • ანალიზი PRINCE2 პრინციპების გამოყენების კონტექსტში

მოდული 8 - გამოიყენეთ და მორგებული PRINCEXNUM- ის თემების შესაბამისი ასპექტები კონტექსტში

 • გამოიყენე PRINCE2 მოთხოვნები ბიზნეს საქმის თემაზე, რომელიც გულისხმობს:
 • აფასებს თუ არა ბიზნესის საქმის განხილვის თემა მიდგომა ეფექტური და მიზანშეწონილია გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და თემის მიზანი და მოთხოვნები
 • გამოიყენე PRINCE2 მოთხოვნები ორგანიზაციის თემისთვის, რომელიც ასახავს:
 • აფასებს თუ არა ორგანიზაციის თემატიკის გამოყენების მიდგომა ეფექტური და მიზანშეწონილი მიზნით, გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და თემის მიზანი და მოთხოვნები
 • გამოიყენეთ PRINCE2 მოთხოვნები ხარისხის თემისთვის, რომელიც ასახავს:
 • თუ რამდენად მიესადაგება მიდგომა ხარისხის თემის გამოყენებას ეფექტური და მიზანშეწონილია, გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და თემის მიზანი და მოთხოვნები
 • გამოიყენე PRINCE2 მოთხოვნები გეგმების თემის გამოყენებისათვის, რომელიც ასახავს:
 • შეაფასე თუ არა გეგმის თემატიკის გამოყენების მიდგომა ეფექტური და მიზანშეწონილი მიზნით გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და თემის მიზანი და მოთხოვნები
 • გამოიყენეთ PRINCE2 მოთხოვნები რისკის თემის გამოყენებისათვის და გააცნობიეროს:
 • აფასებს თუ არა რისკის თემის გამოყენების მიდგომა ეფექტური და მიზანშეწონილი მიზნით გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და თემის მიზანი და მოთხოვნები
 • გამოიყენეთ PRINCE2 მოთხოვნები ცვლილების თემის გამოყენებისათვის, რომელიც გულისხმობს:
 • აფასებს თუ არა ცვლილების თემატიკის გამოყენების მიდგომა ეფექტური და მიზანშეწონილი მიზნით გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და თემის მიზანი და მოთხოვნები
 • გამოიყენეთ PRINCE2 მოთხოვნები წინსვლის კონტროლის მიზნით:
 • აფასებს თუ არა პროგრესის თემის გამოყენებას მიდგომა ეფექტური და მიზანშეწონილად გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და თემის მიზანი და მოთხოვნები

მოდული 9 - მიმართეთ (და მკერავი) PRINCE2 პროცესის შესაბამისი ასპექტები კონტექსტში

 • განახორციელებენ პროექტების პროცესის დაწყებას და აცნობიერებენ:
 • აფასებენ თუ არა პროექტის პროცესის აქტივობები / ქმედებები, როლები და მოვალეობები ეფექტური და მორგებული მიზნებისათვის გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და პროცესის მიზანი და ამოცანები
 • განახორციელოს სარეჟისორო პროექტების განხორციელება, გააცნობიეროს:
 • შეფასდეს თუ არა პროექტის პროცესის საქმიანობა / ქმედებები, როლები და მოვალეობები ეფექტური და მორგებული მიზნებისათვის გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და პროცესის მიზანი და ამოცანები
 • პროექტის განხორციელების პროცესის დაწყება, გააცნობიეროს:
 • შეფასდეს თუ არა პროექტის პროცესის საქმიანობის / ქმედებების, როლებისა და პასუხისმგებლობების წამოწყება ეფექტური და მიზანშეწონილად გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და პროცესის მიზანი და ამოცანები
 • განახორციელოს საკონტროლო ეტაპობრივი პროცესი საქმიანობა, დემონსტრირება გაგება:
 • აფასებენ თუ არა ეტაპობრივი პროცესის აქტივობები / ქმედებები, როლები და მოვალეობები ეფექტური და მიზანშეწონილია გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და პროცესის მიზანი და ამოცანები
 • განახორციელოს მენეჯმენტის პროდუქციის მიწოდების პროცესის აქტივობები, გააცნობიეროს:  რეკომენდებული ასოცირებული ქმედებები რეკომენდებულია როლებისა და მოვალეობების შესახებ  როგორ შეიძლება გამოყენებულ იქნას თემები
 • აფასებენ თუ არა პროდუქტის მიწოდების პროცესის საქმიანობის / ქმედებების, როლებისა და პასუხისმგებლობების მართვის ეფექტურობა და მიზანშეწონილად გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და პროცესის მიზანი და ამოცანები

მოდული 10 (გაგრძელება) - მიმართვა (და მკერავი) PRINCE2 პროცესის შესაბამისი ასპექტები კონტექსტში

 • განახორციელოს სცენაზე სასაზღვრო პროცესების მართვა, გააცნობიეროს:
 • შეფასდეს თუ არა ეტაპობრივი საზღვრის პროცესის მართვა / ქმედებები, როლები და მოვალეობები ეფექტური და მიზანშეწონილია გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და პროცესის მიზანი და ამოცანები
 • განახორციელოს პროექტის პროცესის დახურვა, გააცნობიეროს:
 • შეფასდეს თუ არა პროექტის პროცესის საქმიანობა / ქმედებების დახურვა, როლები და პასუხისმგებლობები და ქმედებები ეფექტიანი და მიზანშეწონილია გათვალისწინებით: კონტექსტი, PRINCE2 პრინციპები და პროცესის მიზანი და ამოცანები

კურსის ხანგრძლივობა: 2 დღე

ამ დროისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები არ არის.

გთხოვთ მოგვწეროთ info@itstechschool.com და დაგვიკავშირდით + 91-9870480053 კურსის ფასი და სერტიფიცირების ღირებულება, გრაფიკი და ადგილმდებარეობა

დავწერე კითხვა

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდით.