ឱកាសការងារ

Are you interested in an exciting career opportunity with one of the largest independent IT and business skills education providers in the world? We are a global company going through a dynamic transformation and we want talented individuals to join us on our journey of innovation and growth. We are looking for energetic professionals who enjoy working with an award-winning team in a spirited, cutting-edge environment. Our employees are our most valuable asset and the source of our ingenuity.

យើងផ្តល់រង្វាន់ដល់ការងារនិងមហិច្ឆតាជាមួយនឹងឱកាសរីកចម្រើននិងកញ្ចប់សំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។ តើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យមានភាពខុសប្លែកគ្នានិងរីករាយក្នុងការធ្វើវាដែរឬទេ? បន្ទាប់មកអនុវត្តទៅដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលយើងគោរពសរសើរការបង្កើតថ្មី។

ITS is an equal opportunity and affirmative action employer. If you need accommodations for any part of the employment process because of a disability, please send an email to info@itstechschool.com or call describing the nature of your request.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!