ប្រភេទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើបណ្តាញ
ចុះឈ្មោះ

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

 1. ITIL Intermediate Service Operations (SO XCHARX 15th December 2018)

  ខែ​ធ្នូ 15 - ខែ​ធ្នូ 16
 2. 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (15th December 2018)

  December 15 @ 9:00 am - ខែធ្នូ 29 @ 6: 00 ម៉ោង
 3. ITIL Intermediate Service Transition (ST – 22nd December 2018)

  December 22 @ 9:00 am - ខែធ្នូ 23 @ 6: 00 ម៉ោង
ការដាក់ពង្រាយនិងគ្រប់គ្រងវីនដូ 10 ដោយប្រើសេវាកម្មសហគ្រាស (M20697-2)

** Redeem Your Microsoft Vouchers(SATV) for M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training course & Certification **

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទស្សនិកជននិងតម្រូវការជាមុន

គ្រោងវគ្គសិក្សា

កាលវិភាគនិងថ្លៃឈ្នួល

វិញ្ញាបនប័ត្រ

M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training

នៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលត្រូវការដើម្បីដាក់ពង្រាយនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 Desktops, ឧបករណ៍និងកម្មវិធីនៅក្នុងបរិយាកាសសហគ្រាស។ អ្នកនឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងការដំឡើង Windows 10 បន្ទាប់ពីការដាក់ឱ្យប្រើដើម្បីផ្តល់អត្តសញ្ញាណនិងការចូលប្រើទិន្នន័យដែលមានសុវត្ថិភាពដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយក្រុមការចូលប្រើពីចម្ងាយនិងការចុះឈ្មោះឧបករណ៍។ អ្នកក៏នឹងរៀនផងដែរដើម្បីគាំទ្រដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងឧបករណ៍និងទិន្នន័យផ្សេងៗដែលប្រើសេវាកម្មដូចជា Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Intune, និង Microsoft Azure Rights Management ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Enterprise Mobility Suite ។

វគ្គសិក្សានេះរួមបញ្ចូលសម្ភារឧបទេសពី Microsoft Product Learning 20697-2B ជាផ្លូវការហើយវាអាចជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំរបស់អ្នកសម្រាប់ការប្រឡង 70-697: ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍វីនដូ។

គោលបំណង

 • ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10
 • គ្រប់គ្រងទម្រង់អ្នកប្រើប្រាស់និងនិម្មិតរបស់អ្នកប្រើ
 • គ្រប់គ្រងការចូលនិងអត្តសញ្ញាណ Windows 10
 • គ្រប់គ្រងការកំណត់លើកុំព្យូទ័រនិងកម្មវិធីដោយប្រើគោលនយោបាយក្រុម
 • អនុវត្តដំណោះស្រាយការចូលប្រើពីចម្ងាយ
 • គ្រប់គ្រងឧបករណ៍ Windows 10 ដោយប្រើដំណោះស្រាយការចល័តសហគ្រាស
 • ប្រើកម្មវិធី Microsoft Intune ដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រលើតុនិងទូរស័ព្ទ
 • គ្រប់គ្រងភាពទាន់សម័យនិងការការពារចំណុចចុងក្រោយដោយប្រើ Microsoft Intune

ទស្សនិកជនដែលមានបំណង

អ្នកជំនាញ IT ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងជំនាញខាងការដាក់ពង្រាយកម្មវិធីលើកុំព្យូទ័រនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 និងគ្រប់គ្រងបរិស្ថានកម្មវិធីនិងសេវាកម្មទិន្នន័យដែលមានមូលដ្ឋានលើពពកសម្រាប់សហគ្រាសសហគ្រាសខ្នាតមធ្យមឬខ្នាតធំ។

តម្រូវការជាមុន

 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់ពីរឆ្នាំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ការយល់ដឹងជាមូលដ្ឋានអំពីឧបករណ៍ការដាក់ពង្រាយវីនដូ

Course Outline Duration: 5 Days

1 ។ គ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រលើតុនិងឧបករណ៍ក្នុងបរិស្ថានសហគ្រាស

 • គ្រប់គ្រងវីនដូ 10 នៅក្នុងសហគ្រាស
 • ការគ្រប់គ្រងកម្លាំងពលកម្មចល័ត
 • ការគាំទ្រឧបករណ៍ក្នុងសហគ្រាស
 • ពង្រីកការគ្រប់គ្រងអាយភីធីនិងសេវាកម្មទៅពពក

2 ។ ដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 Desktops

 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការដាក់ដំណើរការសហគ្រាសរបស់ Windows 10
 • ការធ្វើឱ្យប្រសើរតាមបំណងការដាក់ពង្រាយផ្ទៃតុសហគ្រាស
 • ការដាក់ពង្រាយវីនដូ 10 ដោយប្រើប្រអប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ Microsoft Deployment Toolkit
 • ថែទាំការដំឡើង Windows 10
 • គ្រប់គ្រងការអនុញ្ញាតិអាជ្ញាប័ណ្ណទំហំសម្រាប់ Windows 10

3 ។ គ្រប់គ្រងទម្រង់អ្នកប្រើប្រាស់និងនិម្មិតរបស់អ្នកប្រើ

 • គ្រប់គ្រងទម្រង់អ្នកប្រើនិងរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់
 • ការអនុវត្តនិម្មិតរូបរបស់អ្នកប្រើដោយប្រើគោលនយោបាយក្រុម
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអ្នកប្រើ Virtualization Experience
 • គ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់អ្នកប្រើ

4 ។ គ្រប់គ្រង Windows 10 ចូលនិងអត្តសញ្ញាណ

 • អត្តសញ្ញាណសហគ្រាស
 • ការធ្វើផែនការសម្រាប់សមាហរណកម្មអត្តសញ្ញាណពពក

5 ។ គ្រប់គ្រងការកំណត់ផ្ទៃតុនិងកម្មវិធីដោយប្រើគោលនយោបាយក្រុម

 • ការគ្រប់គ្រងវត្ថុគោលនយោបាយក្រុម
 • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃតុសហគ្រាសដោយប្រើគោលនយោបាយក្រុម
 • ចំណូលចិត្តគោលនយោបាយក្រុម

6 ។ គ្រប់គ្រងការចូលប្រើទិន្នន័យសម្រាប់ឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើវីនដូ

 • ដំណោះស្រាយការចូលប្រើទិន្នន័យ
 • អនុវត្តការចុះឈ្មោះឧបករណ៍
 • ការអនុវត្តថតការងារ
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើដំណោះស្រាយផ្ទុកតាមពពក

7 ។ គ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយពីចម្ងាយ

 • ដំណោះស្រាយការចូលប្រើពីចម្ងាយ
 • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ VPN ការចូលប្រើបណ្តាញពីចម្ងាយ
 • ប្រើ Direct Direct Access ជាមួយ Windows 10
 • ការគាំទ្រ RemoteApp

8 ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ Hyper -V

 • ការដំឡើងនិងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីន Hyper-V
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកុងតាក់និម្មិត
 • បង្កើតនិងគ្រប់គ្រង Virtual Hard Disks និង Virtual Machines

9 ។ ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ដោយប្រើដំណោះស្រាយអំពីដំណោះស្រាយរបស់សហគ្រាស

 • ឈុតសេវាកម្មសហគ្រាស
 • Azure Active Directory Premium
 • ការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ Azure
 • Microsoft Intune

10 ។ គ្រប់គ្រងផ្ទៃតុនិងទូរស័ព្ទដៃអតិថិជនប្រើប្រាស់ Microsoft Intune

 • ការដាក់ឱ្យប្រើកម្មវិធីរបស់អតិថិជន
 • គោលការណ៍ចាក់សោរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft
 • ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ចល័តដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

11 ។ គ្រប់គ្រងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងការការពារចំនុច Endpoint ដែលប្រើ Microsoft Intune

 • គ្រប់គ្រងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពដោយប្រើប្រាស់ Microsoft Intune
 • គ្រប់គ្រងការការពារចំណុចបញ្ចប់

12 ។ ការចូលប្រើកម្មវិធីនិងធនធានប្រើប្រាស់ Microsoft Intune

 • គ្រប់គ្រងកម្មវិធីដោយប្រើ Intune
 • ដំណើរការតំឡើងកម្មវិធី
 • ការត្រួតពិនិត្យលទ្ធភាពទទួលបានធនធានរបស់ក្រុមហ៊ុន

សូមសរសេរមកយើងនៅ info@itstechschool.com ទាក់ទងមកយើងតាមលេខ + 91-9870480053 សម្រាប់តម្លៃវគ្គសិក្សានិងការកំណត់វិញ្ញាបនប័ត្រកាលវិភាគនិងទីកន្លែង

ទម្លាក់ពួកយើងសំណួរមួយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដោយសប្បុរស ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង។

M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training in Gurgaon | M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training Institute in Gurgaon

Innovative Technology solutions provides and the only training company in Gurgaon who provides class room training on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services as per the customer requirement. Our training programs is specially designed for professionals or fresher’s to get placements in MNCs. Innovative Technology solutions is delivering major of IT trainings in Gurgaon and M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training is one of the most demanded training. ITS offers hands on practical knowledge / practical implementation on live projects and will ensure to understand or learn the in-depth knowledge on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services from our M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training. Our M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training in Gurgaon is conducted by specialist working certified corporate trainers and professionals having real time implementation experience on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services.

Innovative technology solutions is well-equipped M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training Center in Gurgaon. Innovative Technnology solutions is the well-known M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training Center in Gurgaon with appropriate infrastructure and lab facilities. M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services labs are online, so candidate can access the labs from home as well. Innovative Technology solutions in Gurgaon mentored more than 50000+ candidates on different IT skills and we have public batches on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Certification Training in Gurgaon at very reasonable fee. We have in house trainer and course curriculum can be customized as per your requirement.

Our training labs are well equipped with Projector, computers, LAN with high speed internet to work on cloud. We also serve lunch for corporate.

Innovative Technology solutions is one of the best M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training Institutes in Gurgaon with placement support.

Innovative Technology solution is corporate delivery training company and provide training to organizations like HCL, Colt, Kronos, BCG etc. working with MNC’s makes us capable to place our students in top MNCs across the globe.

M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training Introduction

M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services is one of the finest, economical and widely used Technology. Major of IT or non IT companies are using M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services services for their cloud hosting solutions. Major of companies required the employees who are hands on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services. After visualizing the demand of M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services, Innovative Technology solutions started offering M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training in Gurgaon for individual and M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training for corporates. Innovative Technology solutions do offers trainings on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services in classroom or online mode. Our trainers goes to Customer location and deliver training.

Why you should join Innovative Technology solutions for M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Training in Gurgaon

Top Reasons which makes us best among all others:

 • Best corporate trainers are delivering training.
 • 100% hands on.
 • Trainer discuss the real time challenges of industry and solutions to them.
 • Corporate trainers for M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training
 • Standard training curriculum as suggested by Principle.
 • M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training in Gurgaon available on weekend or weekday basis
 • Preparation for JOB interview or placement
 • Different payment modes are available like – online, cash, bank transfer or EMI.

Corporate training on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services, Corporate trainer for M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services , Bootcamp for M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training. Best M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training in India

Innovative technology solutions is Corporate training delivery company, since 2010 and delivered 5000+ corporate batches. Innovative is one of the best trainers in India on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training. Our trainers are well versed with online training solutions. Our trainer’s everyday delivers online M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training. Professionals from USA, UK and other countries also enrol themselves for our Online M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training programme. Taking online or classroom M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training from India is always cost effective.


ពិនិត្យឡើងវិញAre you looking for M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services Certification training in India


✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training in Gurgaon


✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training from India


✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services online training


✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training


✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services classroom training


✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services certification

✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services video tutorial


✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training in India


✓ Enterprise training on M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services


✓ Use M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services efficiently


✓ M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services guide


✓ best M20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services training institutes in delhi ncr