ប្រភេទការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់រៀន
ចុះឈ្មោះ

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

 1. CEH V10 (10th December 2018)

  ខែ​ធ្នូ 10 - ខែ​ធ្នូ 14
 2. ITIL Intermediate Service Operations (SO XCHARX 15th December 2018)

  ខែ​ធ្នូ 15 - ខែ​ធ្នូ 16
 3. 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (15th December 2018)

  December 15 @ 9:00 am - ខែធ្នូ 29 @ 6: 00 ម៉ោង
 4. ITIL Intermediate Service Transition (ST – 22nd December 2018)

  December 22 @ 9:00 am - ខែធ្នូ 23 @ 6: 00 ម៉ោង
Microsoft Cloud & Datacenter Monitor ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកណ្ដាល (M10964)

** Redeem Your Microsoft Vouchers (SATV) for M10964 XCHARX Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training course & certification**

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ទស្សនិកជននិងតម្រូវការជាមុន

គ្រោងវគ្គសិក្សា

កាលវិភាគនិងថ្លៃឈ្នួល

វិញ្ញាបនប័ត្រ

M10964 XCHARX Cloud & Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training

ក្នុងវគ្គសិក្សានេះអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដាក់ពង្រាយនិងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ 2012 R2 Operations Manager ។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដែលកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទូទៅជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងពពកឬមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដូចជាការធានាកម្រិតសេវាត្រូវបានរក្សាទុកនិងកម្មវិធីជំនួញសំខាន់ៗដែលមាននិងដំណើរការនៅកម្រិតល្អបំផុត។

គោលបំណង

 • ផែនការសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ 2012 R2
 • តម្រូវការផ្នែករឹងនិងសូហ្វវែរ
 • ផែនការសម្រាប់ការធ្វើចំណាកស្រុកនិងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសេណារីយ៉ូទៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ 2012 R2 ប្រតិបត្ដិការ
 • ធ្វើប្រតិបត្តិការកុងសូលតាមបំណងជាមួយតួនាទីអ្នកប្រើ
 • អនុវត្តវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នានៃការដាក់ពាក្យសុំដោយប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌល 2012 R2 Operations Manager
 • អនុវត្តគោលគំនិតគ្រប់គ្រងកញ្ចប់សំខាន់និងធាតុរួមទាំងគំរូកញ្ចប់គ្រប់គ្រង
 • កំណត់ការជូនដំណឹងការជូនដំណឹងនិងកម្រិតសេវាកម្មនៅក្នុងប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល 2012 R2 Operations Manager
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសមាហរណកម្មរវាងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា 2012 R2 កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនិងសមាសភាគមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា 2012 R2
 • ដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់គ្រងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • អនុវត្តការសង្គ្រោះឡើងវិញក្នុងប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល 2012 R2 Operations Manager

ទស្សនិកជនដែលមានបំណង

 • អ្នកឯកទេសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដែលកំពុងស្វែងរកជំនាញដែលត្រូវការដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសេវានៅក្នុងបរិយាកាសសហគ្រាស
 • អ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាដែលចង់រៀនពីរបៀបទំនាក់ទំនងព័ត៌មានអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធអំពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការនៃបរិស្ថានព័ត៌មានវិទ្យារបស់ពួកគេ

តម្រូវការជាមុន

 • មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំក្នុងការរចនានិងការអនុវត្តនៃប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា 2007 R2 រឺ System Center 2012 Operations Manager
 • ចំណេះដឹងអំពីម៉ាស៊ីនបម្រើវីនដូ 2008 R2 និងម៉ាស៊ីនបម្រើវីនដូ 2012 R2
 • ចំណេះដឹងការងាររបស់ SQL Server 2008 R2 និង SQL Server 2012

Course Outline Duration: 5 Days

1 ។ ទិដ្ឋភាពទូទៅនិងស្ថាបត្យកម្មនៃប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល 2012 R2 Operations Manager

 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃលក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសមាសភាគស្នូលនិងតូប៉ូឡូអេស
 • ដោះស្រាយបញ្ហា Cloud និង Datacenter ដោយប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ការធ្វើផែនការនិងការកំណត់ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល 2012 R2 កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

2 ។ ការដាក់ពង្រាយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធថ្មី 2012 R2

 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការពិចារណាលើសន្តិសុខ
 • រចនាក្រុមគ្រប់គ្រង
 • ការដំឡើងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា 2012 R2 កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការកំណត់លំនាំដើមនៃកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ដាក់ពង្រាយភ្នាក់ងារអ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យករណីលើកលែង (AEM)
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្មប្រមូលសវនកម្ម

3 ។ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

 • ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផែនការធ្វើចំណាកស្រុកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
 • ធ្វើឱ្យទាន់សម័យទៅកាន់ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា 2012 R2 កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ប្រព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា 2012 R2

4 ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យក្រណាត់និងកម្មវិធី

 • ការណែនាំអំពីកញ្ចប់គ្រប់គ្រង
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការតាមដានឧបករណ៍បណ្ដាញ
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យក្រណាត់
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ

5 ។ ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធី

 • ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកម្មវិធី
 • ប្រើ IntelliTrace
 • សមាហរណកម្មម៉ាស៊ីនក្រុមការងារ

6 ។ បញ្ចប់ការបញ្ចប់ការត្រួតពិនិត្យសេវាកម្ម

 • កញ្ចប់គ្រប់គ្រងកញ្ចប់
 • ចែកចាយគំរូកម្មវិធី
 • សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យសកល
 • វេបសាយទិដ្ឋសាស្រ្តជាក់ស្តែង

7 ។ តារាងពិន្ទុ, ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងនិងរបាយការណ៍

 • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការតាមដានកម្រិតសេវាកម្ម
 • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ SharePoint WebPart
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទាំងនិងធាតុក្រាហ្វិក
 • បង្កើតតារាងផ្ទាល់ខ្លួន

8 ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងប្តូរតាមបំណងកុងសូល

 • សុវត្ថិភាព, វិសាលភាពនិងតួនាទីអ្នកប្រើ
 • បង្កើតទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងស្ថានភាពដោះស្រាយព្រមាន
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការជាវដំណឹង
 • បង្កើតភារកិច្ចវិនិច្ឆ័យនិងការងើបឡើងវិញ

9 ។ អ្នកគ្រប់គ្រងកញ្ចប់អ្នកនិពន្ធ

 • ការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគំនិតអ្នកនិពន្ធ
 • ការគ្រប់គ្រងកញ្ចប់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយប្រើកុងសូលប្រតិបត្តិការ
 • គ្រប់គ្រងឯកសារអ្នកនិពន្ធដោយប្រើផ្នែកបន្ថែមវិចិត្រសាលថតរូប

10 ។ ការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការជាមួយសមាសភាគមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត

 • ការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសេវា
 • ការរួមបញ្ចូលកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការពារទិន្នន័យ
 • សមាហរណកម្មអ្នករៀបចំ

11 ។ ការដោះស្រាយបញ្ហាការកែសម្រួលនិងការស្តារឡើងវិញ

 • ការដោះស្រាយបញ្ហាសមាសភាព Core Component Manager
 • លៃតម្រូវកញ្ចប់គ្រប់គ្រង
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ SQLOne សម្រាប់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
 • ការងើបឡើងវិញនៃគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

សូមសរសេរមកយើងនៅ info@itstechschool.com ទាក់ទងមកយើងតាមលេខ + 91-9870480053 សម្រាប់តម្លៃវគ្គសិក្សានិងការកំណត់វិញ្ញាបនប័ត្រកាលវិភាគនិងទីកន្លែង

ទម្លាក់ពួកយើងសំណួរមួយ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដោយសប្បុរស ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង។

M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training in Gurgaon | M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training Institute in Gurgaon

Innovative Technology solutions provides and the only training company in Gurgaon who provides class room training on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager as per the customer requirement. Our training programs is specially designed for professionals or fresher’s to get placements in MNCs. Innovative Technology solutions is delivering major of IT trainings in Gurgaon and M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training is one of the most demanded training. ITS offers hands on practical knowledge / practical implementation on live projects and will ensure to understand or learn the in-depth knowledge on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager from our M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training. Our M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training in Gurgaon is conducted by specialist working certified corporate trainers and professionals having real time implementation experience on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager.

Innovative technology solutions is well-equipped M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training Center in Gurgaon. Innovative Technnology solutions is the well-known M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training Center in Gurgaon with appropriate infrastructure and lab facilities. M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager labs are online, so candidate can access the labs from home as well. Innovative Technology solutions in Gurgaon mentored more than 50000+ candidates on different IT skills and we have public batches on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Certification Training in Gurgaon at very reasonable fee. We have in house trainer and course curriculum can be customized as per your requirement.

Our training labs are well equipped with Projector, computers, LAN with high speed internet to work on cloud. We also serve lunch for corporate.

Innovative Technology solutions is one of the best M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training Institutes in Gurgaon with placement support.

Innovative Technology solution is corporate delivery training company and provide training to organizations like HCL, Colt, Kronos, BCG etc. working with MNC’s makes us capable to place our students in top MNCs across the globe.

M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training Introduction

M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager is one of the finest, economical and widely used Technology. Major of IT or non IT companies are using M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager services for their cloud hosting solutions. Major of companies required the employees who are hands on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager. After visualizing the demand of M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager, Innovative Technology solutions started offering M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training in Gurgaon for individual and M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training for corporates. Innovative Technology solutions do offers trainings on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager in classroom or online mode. Our trainers goes to Customer location and deliver training.

Why you should join Innovative Technology solutions for M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Training in Gurgaon

Top Reasons which makes us best among all others:

 • Best corporate trainers are delivering training.
 • 100% hands on.
 • Trainer discuss the real time challenges of industry and solutions to them.
 • Corporate trainers for M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training
 • Standard training curriculum as suggested by Principle.
 • M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training in Gurgaon available on weekend or weekday basis
 • Preparation for JOB interview or placement
 • Different payment modes are available like – online, cash, bank transfer or EMI.

Corporate training on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager, Corporate trainer for M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager , Bootcamp for M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training. Best M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training in India

Innovative technology solutions is Corporate training delivery company, since 2010 and delivered 5000+ corporate batches. Innovative is one of the best trainers in India on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training. Our trainers are well versed with online training solutions. Our trainer’s everyday delivers online M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training. Professionals from USA, UK and other countries also enrol themselves for our Online M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training programme. Taking online or classroom M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training from India is always cost effective.


ពិនិត្យឡើងវិញAre you looking for M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager Certification training in India


✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training in Gurgaon


✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training from India


✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager online training


✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training


✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager classroom training


✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager certification

✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager video tutorial


✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training in India


✓ Enterprise training on M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager


✓ Use M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager efficiently


✓ M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager guide


✓ best M10964 XCHARX Cloud XCHARX Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager training institutes in delhi ncr