ប្រភេទការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់រៀន
ចុះឈ្មោះ
HP Data Protector

បរិយាយ

ទស្សនិកជននិងតម្រូវការជាមុន

គ្រោងវគ្គសិក្សា

កាលវិភាគនិងថ្លៃឈ្នួល

វិញ្ញាបនប័ត្រ

ការបណ្តុះបណ្តាល HP Data Protector

Backing up data with Data protector. To work on DP – you need to understand how to back up data, Restore date and general administration. Our Course On Data protector will help you to understand the minimum hardware requirement for installation of HP data Protector.One can backup exchange, SQL server, File servers or more in Data Protector, the Hp Data protector course will not only help you to understand how to take back but also help you to understand how to restore from backup.Our Data protector training will help you to understand the essentials of HP DP.Our installation module covers the method of installation, various components of installation and components for troubleshooting.

Hardware Requirement for installation Data Protector – before installing Data protector you need to finalize on component i.e. Cell Manager, Client or installation server. The recommended RAM is 16 Gb and 4 cores of CPU, hard drive space depends on your work. Data protector Cell Manager includes Client and installation server.You need twice as much total RAM for recovery of the Internal Database. And 40 MB RAM required for each parallel backup session. e.g. If you want to run 30 parallel backup sessions, 2 GB of RAM are needed because you need to have extra RAM in buffer. Our course contains the complete exposure of installation of Data protector.

Once installation is done you can go to command prompt to check whether all applications are up or not – the command is – omnisv –status. There are 60+ commands and hundreds of options, the major are omnisv (start, status and stop), if you have learned Linux basic process it means you are familiar with commands.

This course provides the essential knowledge to enable storage administrators to configure and manage HP Data Protector software. The hands-on lab exercises reinforce the theory sessions to ensure a thorough understanding of backup and recovery concepts, the functionality of the software and its application to typical storage implementations.

For more information and training on Data Protector contact aman.khanna@itstechschool.com

គោលបំណង

 • ដំឡើងនិងចែកចាយកម្មវិធី HP Data Protector ក្នុងបរិស្ថានរបស់អ្នកឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីកំណែ HP Data Protector មុន។
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផលិតផលកម្មវិធី HP Data Protector ។
 • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធការថតចម្លងពត៌មានអំពីកាសែតនិងឌីសរបស់អ្នកសម្រាប់ប្រើជាមួយកម្មវិធី HP Data Protector ។
 • ប្រើផលិតផលកម្មវិធី HP Data Protector ដើម្បីបម្រុងទុកនិងជួសជុលពី GUI និងបន្ទាត់ពាក្យបញ្ជា។
 • គ្រប់គ្រងកម្មវិធី HP Data Protector

ទស្សនិកជនដែលមានបំណង

អ្នកផ្ទុកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដោយប្រើកម្មវិធី HP Data Protector ។

តម្រូវការជាមុន

 • គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងបណ្តាញឬបទពិសោធន៍ស្មើ។
 • សម្រាប់តម្រូវការជាមុនជាក់លាក់និងតម្រូវការដើម្បីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយសូមមើលសេចក្ដីពណ៌នាវិញ្ញាបនប័ត្រនៅលើគេហទំព័រ HP ExpertOne ។

Course Outline Duration: 4 Days

 1. ដំណោះស្រាយបម្រុងទុកនិងការស្តារជម្រើស HP
  • ទិន្នន័យការពារ 9.0
  • កម្មវិធីរុករកបម្រុងទុករបស់ HP
  • កញ្ចប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យការពារ
 2. ស្ថាបត្យករ HP Data Protector
  • វិធីសាស្ត្របម្រុងទុកនិងការថតចម្លង
  • គំនិតក្រឡា
  • ស្ថាបត្យកម្មទិន្នន័យការពារ
  • កម្មវិធីគ្រប់គ្រងកោសិកានិងម៉ាស៊ីនបម្រើការដំឡើង
  • ប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងសមាហរណកម្ម
  • មូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្ទៃក្នុង
  • សម័យការពារទិន្នន័យជាធម្មតា
  • លៃតម្រូវទិន្នន័យការពារ
 3. អាជ្ញាប័ណ្ណនិងរចនាសម្ព័ន្ធផលិតផល
  • អាជ្ញាប័ណ្ណការពារទិន្នន័យ
  • ទិដ្ឋភាពទូទៅរចនាសម្ព័នផលិតផល
  • ធ្វើរបាយការណ៍និងពិនិត្យមើលអាជ្ញាប័ណ្ណ
 4. ចាប់ផ្ដើមរហ័ស
  • បញ្ជាក់គោលគំនិតបម្រុងទុក
  • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងឧបករណ៍
  • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងដំណើរការ Backup មួយ
  • ឃ្លាំមើលសម័យបម្រុងទុក
  • ចាប់ផ្តើមស្តារ
  • ដំណើរការរបាយការណ៍សម័យតែមួយ
 5. ការតំឡើងកម្មវិធី HP Data Protector
  • ទិដ្ឋភាពទូទៅការដំឡើងផែនការនិងវិធីសាស្រ្ត
  • ការដំឡើងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងកោសិកានៅលើវីនដូ
  • ដំឡើងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងកោសិកានៅលើយូនីក
  • ដំឡើងការតំឡើងអតិថិជន
  • នាំចេញនិងនាំចូលអតិថិជន
  • ការបន្ថែមសមាសភាគទៅឱ្យអតិថិជន
 6. ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង
  • ដំឡើងកំណែទិដ្ឋភាពទូទៅ
  • ផ្លូវធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដែលបានគាំទ្រ
  • ដំឡើងកំណែកម្មវិធីគ្រប់គ្រងវីនដូ
  • ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រឡា Unix
  • ផ្លាស់ទីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រឡាទៅវេទិកាផ្សេង
 7. ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
  • គំនិតពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
  • លក្ខណៈសម្បត្តិពហុព័ត៌មាន
  • បង្កើតពហុព័ត៌មាន
  • គំនិតអាងទឹកនិងការអនុវត្ដន៍ដោយឥតគិតថ្លៃ
  • លក្ខណៈសម្បត្តិមធ្យម
  • តាមដានទីតាំងនិងអាទិភាព
  • សម្អាតកាសែត
  • Vaulting ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពូល
 8. ឧបករណ៍បម្រុងទុក
  • ទិដ្ឋភាពទូទៅ
  • គំនិតឧបករណ៍ឡូជីខល
  • ទំរង់កាសែតការពារទិន្នន័យ
  • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានមូលដ្ឋានលើកាសែត
  • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍ផ្ទុកដែលមានមូលដ្ឋានលើថាស
  • ឧបករណ៍ដកហូតអនាម័យ
  • ឧបករណ៍និងឧបករណ៍បណ្ណាល័យ
 9. បម្រុងទុក
  • ប្រភេទបញ្ជាក់បម្រុងទុក
  • លក្ខណៈពិសេសបម្រុងទុក
  • ការបែងចែកឧបករណ៍ឋិតិវន្តនិងថាមវន្ត
  • ផ្ទុកតុល្យភាព - ការបែងចែកវត្ថុ
  • ការចម្លងបម្រុងទុក
  • បង្កើតហើយចាប់ផ្តើមការបញ្ជាក់បម្រុងទុក
  • លំហូរដំណើរការបម្រុងទុក
  • ត្រួតពិនិត្យសម័យបម្រុងទុក
  • ចាប់ផ្ដើមការបម្រុងទុកបរាជ័យ
 10. ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលាកម្រិតខ្ពស់
  • ដាក់កាលវិភាគបម្រុងទុក
  • គ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងការបាត់បង់ការងារដែលខកខាន
 11. ស្តារ
  • អនុវត្តការស្ដារឡើងវិញ
  • ស្តារលំដាប់
  • វត្ថុនិងសម័យស្តារឡើងវិញ
  • ស្តារស្តារឬស្របគ្នា
  • ស្តារស្តារ
 12. ការតាមដានការរាយការណ៍និងការជូនដំណឹង
  • តាមដាននិងរាយការណ៍
  • ការត្រួតពិនិត្យសម័យ
  • រាយការណ៍ពីប្រភេទនិងវិធីដឹកជញ្ជូន
  • កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងកំណត់កាលវិភាគរបាយការណ៍
  • ចំណុចប្រទាក់ការរាយការណ៍បណ្ដាញ
  • ទិដ្ឋភាពសេចក្តីជូនដំណឹងលំនាំដើម
  • ការបន្ថែមការជូនដំណឹង
 13. ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការថតចម្លងវត្ថុ
  • ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរកម្ម
  • ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
 14. មូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្ទៃក្នុង (IDB)
  • មូលដ្ឋានទិន្នន័យបង្កប់គំនិត
  • ស្ថាបត្យកម្ម
  • រចនាសម្ព័ន្ធថតចម្លង IDB
  • ដែនកំណត់ទំហំមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្ទៃក្នុង
  • ភារកិច្ចរដ្ឋបាល
  • គ្រប់គ្រង IDB រីកលូតលាស់
  • ការថែទាំ IDB
 15. សន្ដិសុខ
  • ការគ្រប់គ្រងការចូលដំណើរការ
  • ក្រុមអ្នកប្រើនិងសិទ្ធិអ្នកប្រើ
  • បន្ថែមអ្នកប្រើនិងក្រុម
  • ការរឹតបន្តឹងរបស់អ្នកប្រើ
  • សមាហរណកម្ម LDAP
  • សន្តិសុខអតិថិជននិងក្រឡា
  • ក្លែងក្លាយ Inet
  • ការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ចំណុចប្រទាក់បណ្តាញ
 16. សវនកម្ម
  • ទិដ្ឋភាពសវនកម្ម
  • ការត្រួតពិនិត្យសម័យបម្រុងទុក
  • ការចុះកំណត់ហេតុព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបន្ថែម
 17. ការងើបឡើងវិញនៃគ្រោះមហន្តរាយ
  • វិធីសាស្រ្តរកឃើញគ្រោះមហន្តរាយ
  • ដំណាក់កាលស្ដារឡើងវិញនៃគ្រោះមហន្តរាយ
  • បង្កើតរូបភាពការស្តារឡើងវិញ
  • ចាប់ផ្តើមរូបភាពការងើបឡើងវិញ
  • ប្រើម៉ូនីទ័រវឌ្ឍនភាពការងើបឡើងវិញ
  • ការងើបឡើងវិញនៃគ្រោះមហន្តរាយលើផ្នែករឹងខុសគ្នា
 18. ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា
  • ចូលនិងតាមដានឯកសារ
  • បំបាត់កំហុសដាន
  • ឧបករណ៍ប្រមូលកំណត់ហេតុកំហុស
  • ដោះស្រាយបញ្ហាបណ្តាញ
  • ដោះស្រាយបញ្ហាឧបករណ៍
  • ការបម្រុងទុកនិងស្តារបញ្ហាជាធម្មតា
  • omnihealthcheck
  • ចម្លងវត្ថុ
  • ចម្លងវត្ថុអន្តរកម្ម
  • ក្រោយការបម្រុងទុកនិងការចម្លងវត្ថុដែលបានកំណត់
  • វត្ថុចម្លងនិងបណ្តាញតម្រង
  • ជម្រើសឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិ
  • ចម្លងជម្រើសបញ្ជាក់
 19. ការផ្គុំវត្ថុ
  • ការបន្ថែមបម្រុងបន្ថែម
  • បម្រុងទុកពេញសំយោគ
  • ការបម្រុងទុកនិម្មិតពេញ
  • ការរួមបញ្ចូលវត្ថុអន្តរកម្ម
  • ការបម្រុងទុកក្រោយនិងការផ្សំវត្ថុដែលបានកំណត់
  • ជម្រើសបញ្ជាក់រួម
  • ប្រើសេណារីយ៉ូករណី

មិនមានព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់ទេនៅពេលនេះ។

សូមសរសេរមកកាន់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន info@itstechschool.com ហើយទាក់ទងមកយើងតាមលេខ + 91-9870480053 សម្រាប់តម្លៃវគ្គសិក្សានិងការកំណត់វិញ្ញាបនប័ត្រកាលវិភាគនិងទីកន្លែង

ទម្លាក់ពួកយើងសំណួរមួយ

វិញ្ញាបនប័ត្រ

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ ទិន្នន័យការពារ បេក្ខជនបណ្តុះបណ្តាលត្រូវផ្តល់ "ប្រឡង HP0-A113" សម្រាប់ វិញ្ញាបនប័ត្រ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដោយសប្បុរស ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង។