tipsClassroom apmācība
REGISTER

Gaidāmā apmācība

Laulāt 21
Sat 24
ISO 20000 AUDITORIEM

ISO 20000 auditoru apmācības kursiem un sertifikācijai

apraksts

Auditorija un priekšnoteikumi

sertifikācija

ISO 20000 revidentu apmācības kursam

Clients request that their (internal or external) IT Service Providers can prove that they are able to provide the required service quality and have appropriate service management processes in place.Based on processes, ISO/IEC20000 is an internationally recognized standard for IT Service Management that specifies requirements for the service provider to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve an SMS. The requirements include the design, transition, delivery and improvement of services to fulfill agreed service requirements.

ISO / IEC20000 sertifikāts tiek piešķirts pēc revīzijas, ko veic reģistrētas sertifikācijas iestādes, kuras nodrošina, ka pakalpojumu sniedzējs projektē, īsteno un pārvalda IT pakalpojumu pārvaldības sistēmu atbilstoši standarta prasībām. ISO / IEC 20000 auditoru kursa mērķis ir lai nodrošinātu pietiekamu izpratni par ITSM kopumā un zināšanas par ISO / IEC 20000 standarta saturu un prasībām, lai varētu veikt revīziju saskaņā ar standartu.

Kurss aptver standarta otro izdevumu (ISO / IEC 20000-1: 2011), kas atceļ un aizstāj pirmo izdevumu (ISO / IEC 20000-1: 2005).

Dažas no galvenajām atšķirībām ir šādas:

 • ciešāka pielīdzināšana ISO 9001
 • ciešāka pielīdzināšana ISO / IEC 27001
 • terminoloģijas maiņa, lai atspoguļotu starptautisko pielietojumu
 • prasību precizēšana citu dalībnieku vadīto procesu pārvaldībai
 • precizēt prasības, nosakot SMS darbības jomu
 • paskaidrojums, ka PDCA metodoloģija attiecas uz SMS, ieskaitot pakalpojumu pārvaldības procesus un pakalpojumus
 • jaunu prasību ieviešana jaunu vai mainītu pakalpojumu izstrādei un pārejai

Studenti, kuri ir apmeklējuši šo kursu, ir atbilstoši sagatavoti, lai veiksmīgi veiktu saistīto ISO / IEC 20000 revidenta sertifikācijas testu.

Objectives of ISO 20000 for Auditors

Kursa beigās students varēs izprast ITSM principus un ISO / IEC 20000 standarta prasības, kā to izmanto tipiskajā IT pakalpojumu sniedzēju organizācijā kopā ar sertifikācijas sistēmas galvenajiem elementiem.

Konkrēti, students sapratīs:

 • ISO / IEC 20000 fons
 • Daļu 1, 2, 3 un 5 darbības joma un nolūks ISO / IEC 20000 un kā tos var izmantot revīzijas un sertifikācijas laikā
 • Izmantotie galvenie termini un definīcijas
 • ITSM vispārējie principi
 • ISO / IEC 20000-1 struktūra un pielietojums
 • ISO / IEC 20000-1 prasības
 • Piemērojamības un darbības jomas definīcijas prasības
 • Iekšējo un ārējo revīziju mērķis, to darbība un saistītā terminoloģija
 • APMG sertifikāta darbība
 • Attiecības ar labāko praksi un ar tiem saistītiem standartiem - konkrēti ITIL®, ISO 9001 un ISO / IEC 27001

Intended Audience for ISO 20000 for Auditors Course

 • Iekšējie auditori un ekspertu konsultanti Pakalpojumu vadībā
 • Auditori, kuri vēlas veikt un vadīt Pakalpojumu vadības sistēmas (SMS) sertifikācijas auditus
 • Projektu vadītāji vai konsultanti, kuri vēlas apgūt SMS revīzijas procesu
 • Personas, kas atbild par informācijas tehnoloģiju pakalpojumu atbilstību organizācijā
 • Tehniskie eksperti, kuri vēlas sagatavoties SMS auditēšanas funkcijai.

Prerequisites for ISO 20000 for Auditors Certification

Pamatinformācija par ISO / IEC 20000 un vispusīgas zināšanas par revīzijas principiem.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums.


atsauksmes
1 nodaļaIevads un standarta fons
2 nodaļaIT vadības principi
3 nodaļaISO / IEC 20000 sertifikācijas shēma
4 nodaļaISO / IEC 20000 standarta saturs
5 nodaļaKā instrumenti atbalsta sertifikāciju
6 nodaļaSertifikācijas jomas un piemērojamības definīcija