ടൈപ്പ് ചെയ്യുകക്ലാസ്റൂം പരിശീലനം
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

വരാനിരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ

 1. 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (15th December 2018)

  December 15 @ 9:00 am - December 29 @ 6:00 pm
 2. ITIL Intermediate Service Transition (ST – 22nd December 2018)

  December 22 @ 9:00 am - December 23 @ 6:00 pm
സിസ്കോ സിസിഎൻപി റോട്ടിംഗും സ്വിച്ച്

CCNP റൂട്ടിംഗ് & സ്വീഡിംഗ് പരിശീലന കോഴ്സും സർട്ടിഫിക്കേഷനും

വിവരണം

പ്രേക്ഷകർക്കും മുൻകരുതലുകൾക്കും

സിസ്കോ ഐപി റൂട്ടിങ് നടപ്പിലാക്കുന്നു (300- 101)

സിസ്കോ ഐപി സ്വിച്ചുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു (300- 115)

സിസ്കോ ഐപി നെറ്റ്വർക്കുകൾ ട്രബിൾഷൂട്ടിങും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുക

സാക്ഷപ്പെടുത്തല്

അവതാരിക

സിസ്കോ സര്ട്ടിഫൈഡ് നെറ്റ്വര്ക്ക് പ്രൊഫഷണല് അല്ലെങ്കില് സിസിഎന്പി പരിശീലനം റൂട്ടിങ്ങും മാറലും authenticates the capability to implement, plan, confirm and provide support for wide and local area enterprise networks and work collaboratively with experts on advanced security, wireless, voice, and video solutions. After completing any of the CCNP courses, students will be able to work as: network engineers, support engineers, systems engineers or network technicians.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ

IP റൂട്ടിങിന്റെ (ROUTE) വധം V2

 • നിരവധി റൂട്ടുചെയ്യൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിത എന്റർപ്രൈസ് വാൻ, ലാൻ റൂട്ടിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ എക്സിക്യൂഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക, നിർമ്മിക്കുക, സാധുവാക്കുക

IP സ്വിച്ചോഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എക്സിക്യൂഷൻ (SWITCH) v2

 • ഈ സിസിഎൻപി പരിശീലനത്തിനായുള്ള സിഇഎ യുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ബഹുവിധ എന്റർപ്രൈസ് സ്വിച്ചിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി,

IP നെറ്റ്വർക്കുകൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിലനിർത്താൻ (TSHOOT) V2

 • മൾട്ടിഫൈസെറ്റുചെയ്ത എന്റർപ്രൈസ് റൂട്ട് ചെയ്ത, സ്വിച്ച് ചെയ്ത നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക
 • ഈ സിസിഎൻപി കോഴ്സിലൂടെ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിതമായ സമീപനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ

The CCNP certification is suitable for those candidates who have at least one year of networking experience and are prepared to advance their skills.

മുൻവ്യവസ്ഥകൾ

സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്ക് CCNA R & S സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

 1. നെറ്റ്വർക്ക് തത്ത്വങ്ങൾ
  • സിസ്കോ എക്സ്പ്രസ്സ് ഫോർവേഡിംഗ് ആശയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക
   • FIB
   • Adjacency table
  • പൊതുവായ നെറ്റ്വർക്ക് വെല്ലുവിളികളെ വിശദീകരിക്കുക
   • യൂണികാസ്റ്റ്
   • ഔട്ട്-ഓഫ്-ഓർഡർ പാക്കറ്റുകൾ
   • അസിമട്രിക് റൂട്ടിംഗ്
  • IP പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുക
   • ICMP ലഭ്യമാക്കാത്തതും റിഡയറക്ടിലുമാണ്
   • IPv4, IPv6 ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്നിവ
   • ടിടിഎൽ
  • TCP പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക
   • IPv4, IPv6 (P) MTU എന്നിവ
   • MSS
   • ലേറ്റൻസി
   • കിടക്കുന്നു
   • ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത്-വൈകൽ ഉൽപ്പന്നം
   • ഗ്ലോബൽ സിൻക്രൊണൈസേഷൻ
  • UDP പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുക
   • പട്ടിണി
   • ലേറ്റൻസി
  • നെറ്റ്വർക്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കുക
   • റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ പരാമീറ്ററുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
   • നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ IPv6 എന്നതിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക
   • റൂട്ട് പ്രോട്ടോക്കോൾ മൈഗ്രേഷൻ
 2. ലേയർ 2 ടെക്നോളജീസ്
  • PPP കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • പ്രാമാണീകരണം (PAP, CHAP)
   • PPPoE (ക്ലൈന്റ് പാർഡ് മാത്രം)
  • ഫ്രെയിം റിലേ വിശദീകരിക്കുക
   • ഓപ്പറേഷൻ
   • പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ്
   • ഒന്നിലധികം
 3. ലേയർ 3 ടെക്നോളജീസ്
  • IPv4 വിലാസം, സബ്നെട്ടിംഗ് എന്നിവ തിരിച്ചറിയുക, ക്രമീകരിക്കൂ, പരിശോധിക്കുക
   • വിലാസ തരങ്ങൾ (യൂണികാസ്റ്റ്, പ്രക്ഷേപണം, മൾട്ടികാസ്റ്റ്, വിഎൽഎസ്എം)
   • ARP
   • ഡിഎച്ച്സിപി റിലേ, സെർവർ
   • ഡിഎച്ച്സിപി പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  • IPv6 വിലാസം, സബ്നെട്ടിങ് എന്നിവ തിരിച്ചറിയുക
   • യൂണികാസ്റ്റ്
   • എഉഇ-ക്സനുമ്ക്സ
   • ND, RS / RA
   • ഓട്ടോകാൺഫിഗ് (SLAAC)
   • ഡിഎച്ച്സിപി റിലേ, സെർവർ
   • ഡിഎച്ച്സിപി പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  • സ്ഥിര റൂട്ടിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുക
  • Configure and verify default routing
  • Evaluate routing protocol types
   • ദൂരം വെക്റ്റർ
   • അവസ്ഥ നില
   • പാത്ത് വെക്റ്റർ
  • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ദൂരം വിവരിക്കുക
  • തത്സമയ ഇന്റർഫേസുകൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • VRF ലൈറ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
  • ഏത് പ്രോട്ടോക്കോളുമായി ഫിൽട്ടറിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
  • ഏതെങ്കിലും റൗട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടിംഗ് ഉറവിടങ്ങൾ തമ്മിൽ പുനർവിതരണം കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
  • ഏതെങ്കിലും റൗട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് മാനുവലും ഓട്ടോമോസ്മറൈസേഷനും കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക
  • നയം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റൂട്ടിംഗ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
  • സബ്സിറ്റിമൽ റൂട്ടിംഗ് തിരിച്ചറിയുക
  • ROUTE മാപ്പുകൾ വിശദീകരിക്കുക
  • ലൂപ്പ് പ്രിവൻഷൻ മെക്കാനിസങ്ങൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക
   • വഴി ടാഗ് ചെയ്യലും ഫിൽട്ടറിംഗും
   • വിഭജനം-ചക്രവാളം
   • വഴി വിഷം
  • Configure and verify RIPv2
  • Describe RIPng
  • Describe EIGRP packet types
  • Configure and verify EIGRP neighbor relationship and authentication
  • Configure and verify EIGRP stubs
  • Configure and verify EIGRP load balancing
   • തുല്യ നിരക്ക്
   • അസമമായ ചിലവ്
  • EIGRP മെട്രിക്സ് വിവരിക്കുക, ഒപ്റ്റിമൈസുചെയ്യുക
  • Configure and verify EIGRP for IPv6
  • Describe OSPF packet types
  • Configure and verify OSPF neighbor relationship and authentication
  • Configure and verify network types, area types, and router types
   • പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ്, മൾട്ടിനൈറ്റ്, പ്രക്ഷേപണം, നോൺബാഡ്കാസ്റ്റ്
   • LSA തരം, ഏരിയ തരം: നട്ടെല്ല്, സാധാരണ, ഗതാഗതം, stub, NSSA, പൂർണ്ണമായും മുറിച്ച്
   • ആന്തരിക റൌട്ടർ, നട്ടെല്ല് റൂട്ടർ, ABR, ASBR
   • വെർച്വൽ ലിങ്ക്
  • OSPF പാഥ് മുൻഗണന ക്രമീകരിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക
  • OSPF പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
  • IPv6- ന് OSPF കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
  • ബിജിപി പിയർ ബന്ധങ്ങൾ, ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കൽ, എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുക
   • പീർ ഗ്രൂപ്പ്
   • സജീവവും സജീവവും
   • സംസ്ഥാനങ്ങളും ടൈമറും
  • EBGP കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക (IPv4, IPv6 വിലാസ കുടുംബങ്ങൾ)
   • eBGP
   • 4- ബൈറ്റ് AS നമ്പർ
   • സ്വകാര്യ AS
  • BGP ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും മികച്ച പാത്ത് സെലക്ഷനും വിശദീകരിക്കുക
 4. VPN ടെക്നോളജീസ്
  • ജി.ആർ.ഇ.
  • DMVPN വിവരിക്കുക (ഒറ്റ ഹബ്)
  • ഈസി വെർച്വൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് (ഇവിഎൻ) വിവരിക്കുക
 5. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സുരക്ഷ
  • IOS AAA പ്രാദേശിക ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ച് വിവരിക്കുക
  • TACACS +, RADIUS എന്നിവയുള്ള IOS AAA ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണ സുരക്ഷ വിവരിക്കുക
   • TACACS + ഉം RADIUS ഉം ഉള്ള AAA
   • പ്രാദേശിക ആനുകൂല്യ അധികാരപ്പെടുത്തൽ ഫാൾബാക്ക്
  • ഉപകരണ ആക്സസ്സ് നിയന്ത്രണം കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • വരികൾ (VTY, AUX, കൺസോൾ)
   • മാനേജ്മെന്റ് വിമാനം സംരക്ഷണം
   • പാസ്വേഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ
  • റൂട്ടർ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • IPv4 ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റുകൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എക്സ്റ്റൻഡഡ്, ടൈം അധിഷ്ഠിതം)
   • IPv6 ട്രാഫിക്ക് ഫിൽട്ടർ
   • യൂണികാസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പാത്ത് കൈമാറൽ
 6. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സേവനങ്ങൾ
  • ഉപകരണ മാനേജുമെന്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • കൺസോൾ ആൻഡ് വൈറ്റ്
   • Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, SCP
   • (ടി) FTP
  • എസ്എന്എംപി ക്രമീകരിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക
   • v2
   • v3
  • ലോഗ്ഗിങ് ക്രമീകരിച്ച് ഉറപ്പാക്കുക
   • ലോക്കൽ ലോഗ്ഗിങ്, syslog, ഡീബഗ്സ്, സോപാധിക ഡീബഗ്സ്
   • ടൈംസ്റ്റാമ്പുകൾ
  • നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോക്കോൾ ക്രമീകരിക്കുക (NTP)
   • NTP മാസ്റ്റർ, ക്ലയന്റ്, പതിപ്പ് 3, പതിപ്പ് 4
   • NTP പ്രാമാണീകരണം
  • IPv4, IPv6 DHCP എന്നിവ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുക
   • ഡിഎച്ച്സിപി ക്ലയന്റ്, ഐഒഎസ് ഡിഎച്ച്സിപി സെർവർ, ഡിഎച്ച്സിപി റിലേ
   • ഡിഎച്ച്സിപി ഐച്ഛികങ്ങൾ (വിവരിക്കുക)
  • IPv4 നെറ്റ്വർക്ക് വിലാസ പരിഭാഷ (NAT) കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • സ്റ്റാറ്റിക് നാറ്റ്, ഡൈനാമിക് നാറ്റ്, പാറ്റ്
  • IPv6 NAT വിവരിക്കുക
   • NAT64
   • NPTV6
  • SLA വാസ്തുവിദ്യ വിശദീകരിക്കുക
  • IP SLA കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • ICMP
  • ട്രാക്കിംഗ് വസ്തുക്കൾ ക്രമീകരിച്ച് പരിശോധിക്കുക
   • ട്രാക്കുചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ
   • വ്യത്യസ്ത എന്റിറ്റികൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻറർഫേസുകൾ, IPSLA ഫലങ്ങൾ)
  • Cisco NetFlow കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • NetFlow V5, V9
   • പ്രാദേശിക വീണ്ടെടുക്കൽ
   • എക്സ്പോർട്ട് (കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം)
 1. ലേയർ 2 ടെക്നോളജീസ്
  • സ്വിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • എച്ച്
   • MAC വിലാസ പട്ടിക മാനേജുചെയ്യുന്നു
   • പിശക്-അപ്രാപ്തമാക്കുക വീണ്ടെടുക്കൽ പരിഹരിക്കുക
  • ലേയർ 2 പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുക
   • സി.ഡി.പി., എൽ.എൽ.പി
   • ഉദ്ല്ദ്
  • VLAN കൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • പോർട്ടുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക
   • VLAN ഡാറ്റാബേസ്
   • സാധാരണം, വിപുലീകരിച്ച VLAN, വോയിസ് VLAN
  • ട്രങ്കിംഗ് ക്രമീകരിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
   • VTPv1, VTPV2, VTPV3, VTP അരിവാൾ
   • dot1Q
   • നേറ്റീവ് വി.എൽ.എൻ
   • മാനുവൽ അരിവാൾകൊണ്ടു
  • EtherChannels കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • LACP, PAgP, മാനുവൽ
   • ലേയർ 2, ലേയർ 3
   • ബാലൻസിങ് ലോഡ് ചെയ്യുക
   • EtherChannel തെറ്റായ കോൺഫിഗറേഷൻ ഗാർഡ്
  • സ്പാനിംഗ് ട്രീ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുക
   • PVST +, RPVST +, MST
   • മുൻഗണന, പോർട്ട് മുൻഗണന, പാത ചെലവ്, STP ടൈമറുകൾ എന്നിവ മാറുക
   • പോർട്ട്ഫസ്റ്റ്, BPDUguard, BPDUfilter
   • ലൂപ്ഗാർഡും റൂട്ട് ഗാർഡും
  • മറ്റ് LAN സ്വിച്ചിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • SPAN, RSPAN
  • ചെസ്സി വിർച്ച്വലൈസേഷനും aggregation സാങ്കേതികവിദ്യയും വിവരിക്കുക
   • സ്റ്റാക്ക്വൈ
 2. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സുരക്ഷ
  • സ്വിച്ച് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക
   • ഡിഎച്ച്സിപി സ്നൂപ്പിംഗ്
   • ഐപി ഉറവിട ഗാർഡ്
   • ഡൈനാമിക് ARP പരിശോധന
   • പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി
   • സ്വകാര്യ VLAN
   • കൊടുങ്കാറ്റ് നിയന്ത്രണം
  • TACACS +, RADIUS എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് Cisco IOS AAA ഉപയോഗിച്ച് ഉപകരണ സുരക്ഷ വിവരിക്കുക
   • TACACS + ഉം RADIUS ഉം ഉള്ള AAA
   • പ്രാദേശിക ആനുകൂല്യ അധികാരപ്പെടുത്തൽ ഫാൾബാക്ക്
 3. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സേവനങ്ങൾ
  • ഫസ്റ്റ് ഡപ്പ് റിഡൻഡൻസി പ്രോട്ടോകോളുകൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക
   • HSRP
   • VRRP
   • GLBP
 1. നെറ്റ്വർക്ക് തത്ത്വങ്ങൾ
  • സിസ്കോ IOS ട്രബിൾഷൂട്ടിങ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക
   • ഡീബഗ്, നിബന്ധന ഡീബഗ്
   • വിപുലീകരിച്ച ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിംഗും ട്രെയ്സ് റൂട്ടും
  • ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ് രീതികൾ പ്രയോഗിക്കുക
   • നെറ്റ്വർക്കിങ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മൂലകാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക (ലക്ഷണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക, തിരിച്ചറിയുക
    മൂലകാരണം വിവരിക്കുക)
   • സാധുതയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക
   • പരിഹാരം പരിശോധിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക
 2. ലേയർ 2 ടെക്നോളജീസ്
  • സ്വിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • എച്ച്
   • MAC വിലാസ പട്ടിക മാനേജുചെയ്യുന്നു
   • പിശക്-അപ്രാപ്തമാക്കുക വീണ്ടെടുക്കൽ പരിഹരിക്കുക
  • ലേസർ 2 പ്രോട്ടോകോളുകൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • സി.ഡി.പി., എൽ.എൽ.പി
   • ഉദ്ല്ദ്
  • VLAN- കൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • പോർട്ടുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക
   • VLAN ഡാറ്റാബേസ്
   • സാധാരണം, വിപുലീകരിച്ച VLAN, വോയിസ് VLAN
  • ട്രങ്കിംഗ് ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • VTPv1, VTPV2, VTPV3, VTP അരിവാൾ
   • dot1Q
   • നേറ്റീവ് വി.എൽ.എൻ
   • മാനുവൽ അരിവാൾകൊണ്ടു
  • EtherChannels ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • LACP, PAgP, മാനുവൽ
   • ലേയർ 2, ലേയർ 3
   • ബാലൻസിങ് ലോഡ് ചെയ്യുക
   • EtherChannel തെറ്റായ കോൺഫിഗറേഷൻ ഗാർഡ്
  • സ്പാനിംഗ് ട്രീ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • PVST +, RPVST +, MST
   • മുൻഗണന, പോർട്ട് മുൻഗണന, പാത ചെലവ്, STP ടൈമറുകൾ എന്നിവ മാറുക
   • പോർട്ട്ഫസ്റ്റ്, BPDUguard, BPDUfilter
   • ലൂപ്ഗാർഡ്, റൂട്ട് ഗാർഡ്
  • മറ്റ് LAN സ്വിച്ചിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • SPAN, RSPAN
  • ചസിലി വിർച്വലൈസേഷനും അഗ്രഗേഷൻ ടെക്നോളജികളും ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • സ്റ്റാക്ക്വൈ
 3. ലേയർ 3 ടെക്നോളജീസ്
  • IPv4 വിലാസം, സബ്നെട്ടിങ് എന്നിവ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • വിലാസ തരങ്ങൾ (യൂണികാസ്റ്റ്, പ്രക്ഷേപണം, മൾട്ടികാസ്റ്റ്, വിഎൽഎസ്എം)
   • ARP
   • ഡിഎച്ച്സിപി റിലേ, സെർവർ
   • ഡിഎച്ച്സിപി പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  • IPv6 വിലാസം, സബ്നെട്ടിങ് എന്നിവ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • യൂണികാസ്റ്റ്
   • എഉഇ-ക്സനുമ്ക്സ
   • ND, RS / RA
   • ഓട്ടോകാൺഫിഗ് (SLAAC)
   • ഡിഎച്ച്സിപി റിലേ, സെർവർ
   • ഡിഎച്ച്സിപി പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  • സ്ഥിര റൂട്ടിംഗ് ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • Troubleshoot default routing
  • Troubleshoot administrative distance
  • തത്സമയ ഇന്റർഫേസുകൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • Troubleshoot VRF lite
  • Troubleshoot filtering with any protocol
  • Troubleshoot between any routing protocols or routing sources
  • Troubleshoot manual and autosummarization with any routing protocol
  • Troubleshoot policy-based routing
  • Troubleshoot suboptimal routing
  • ലൂപ്പ് പ്രിവൻഷൻ മെഷീനുകൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • റൂട്ടിനെ ടാഗുചെയ്യൽ, ഫിൽട്ടറിംഗ്
   • വിഭജനം-ചക്രവാളം
   • വഴി വിഷം
  • RIPV2 Toubleshoot
  • EIGRP അയൽവാസ ബന്ധവും ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കലും
  • ലൂപ്പ് സൌജന്യ പാഥிங் തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • RD, FD, FC, പിൻഗാമി, പ്രായോഗിക പിൻതുടർച്ച
  • EIGPR പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • സജീവമായി താണു
  • EIGRP സ്റ്റബ്ളുകളെ തകരാറിലാക്കുക
  • EIGRP ലോഡ് ബാലൻസിങ് ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • തുല്യ നിരക്ക്
   • അസമമായ ചിലവ്
  • EIGRP മെട്രിക്സ് ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • IPV6- നായി EIGRP ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • OSPF അയൽവാസിയുമായുള്ള ബന്ധവും ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കലും
  • നെറ്റ്വർക്ക് തരം, പ്രദേശത്തിന്റെ തരങ്ങൾ, റൂട്ടർ തരങ്ങൾ എന്നിവ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ്, മൾട്ടിനൈറ്റ്, പ്രക്ഷേപണം, നോൺബാഡ്കാസ്റ്റ്
   • LSA തരം, ഏരിയ തരം: നട്ടെല്ല്, സാധാരണ, ഗതാഗതം, stub, NSSA, പൂർണ്ണമായും മുറിച്ച്
   • ആന്തരിക റൌട്ടർ, നട്ടെല്ല് റൂട്ടർ, ABR, ASBR
   • വെർച്വൽ ലിങ്ക്
  • OSPF പാഥ് മുൻഗണന ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • OSPF പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • IPv6 നുള്ള OSPF ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • BGP പിയർ ബന്ധങ്ങൾ, ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുക
   • പീർ ഗ്രൂപ്പ്
   • സജീവവും സജീവവും
   • സംസ്ഥാനങ്ങളും ടൈമറും
  • EBGP ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • eBGP
   • 4- ബൈറ്റ് AS നമ്പർ
   • സ്വകാര്യ AS
 4. VPN ടെക്നോളജീസ്
  • ട്രബിൾഷൂട്ട് GRE
 5. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സുരക്ഷ
  • IOS AAA പ്രാദേശിക ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • ഉപകരണ ആക്സസ്സ് നിയന്ത്രണം ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • വരികൾ (VTY, AUX, കൺസോൾ)
   • മാനേജ്മെന്റ് വിമാനം സംരക്ഷണം
   • പാസ്വേഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ
 6. റൂട്ടർ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • IPv4 ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റുകൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എക്സ്റ്റൻഡഡ്, ടൈം അധിഷ്ഠിതം)
  • IPv6 ട്രാഫിക്ക് ഫിൽട്ടർ
  • യൂണികാസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പാത്ത് കൈമാറൽ
 7. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സേവനങ്ങൾ
  • ഉപകരണ മാനേജുമെന്റ് ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • കൺസോൾ ആൻഡ് വൈറ്റ്
   • Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, SCP
   • (ടി) FTP
  • എസ്എന്എംപി ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • v2
   • v3
  • ലോഗിംഗ് ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • ലോക്കൽ ലോഗ്ഗിങ്, syslog, ഡീബഗ്സ്, സോപാധിക ഡീബഗ്സ്
   • ടൈംസ്റ്റാമ്പുകൾ
  • നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോക്കോൾ (എൻടിപി) ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • NTP മാസ്റ്റർ, ക്ലയന്റ്, പതിപ്പ് 3, പതിപ്പ് 4
   • NTP പ്രാമാണീകരണം
  • IPv4, IPv6 DHCP എന്നിവ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • ഡിഎച്ച്സിപി ക്ലയന്റ്, ഐഒഎസ് ഡിഎച്ച്സിപി സെർവർ, ഡിഎച്ച്സിപി റിലേ
   • ഡിഎച്ച്സിപി ഐച്ഛികങ്ങൾ (വിവരിക്കുക)
  • ട്രബിൾഷൂട്ട് IPv4 നെറ്റ്വർക്ക് വിലാസ പരിഭാഷ (NAT)
   • സ്റ്റാറ്റിക് നാഷ്, ഡൈനാമിക് നാറ്റ്, പാറ്റ്
  • SLA ആർക്കിടെക്ചർ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
  • ട്രാക്കുചെയ്യൽ വസ്തുക്കൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുക
   • ട്രാക്കുചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ
   • വ്യത്യസ്ത എന്റിറ്റികൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻറർഫേസുകൾ, IPSLA ഫലങ്ങൾ)

സിസ്കോ ഐപി റൂട്ടിങ് നടപ്പിലാക്കുന്നു (300- 101)

Cisco IP Routing നടപ്പിലാക്കുന്നു (ROUTE 300-101) സിസ്കോ CCNP, സിസിപിപി സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി 120-50 ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു മിനി-മിനിറ്റ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണ്. ROUTE 60-300 പരീക്ഷ വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ റൂട്ടിംഗ് വിജ്ഞാനവും വൈദഗ്ധ്യവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ലാംഗ്ക്കാർ, WAN, IPv101 എന്നിവയുമായി കണക്റ്റുചെയ്തിട്ടുള്ള വിപുലമായതും സുരക്ഷിതവുമായ സിസ്കോ റൂട്ടറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വിപുലമായ ഐപി അഡ്രസ്സിംഗ്, റൗട്ടിംഗ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾക്കും മൊബൈൽ തൊഴിലാളികൾക്കുമായി വളരെ സുരക്ഷിതമായ റൂട്ടിംഗ് സൊലൂഷനുകളുടെ രൂപരേഖയും ഈ പരീക്ഷയിലുണ്ട്.

പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ ഏതു പ്രത്യേക പതിപ്പിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. പരീക്ഷയുടെ ഉള്ളടക്കവും വ്യക്തതയെക്കുറിച്ചും നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നോട്ടീസൊന്നും കൂടാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാം.

സിസ്കോ ഐപി സ്വിച്ചുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു (300- 115)

Cisco IP Switched Networks (SWITCH 300 - XXX) നടപ്പിലാക്കുന്നു. സിസ്കോ CCNP, സിസിപിപി സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി എൺപത് മിനിട്ടിനകം ക്വിസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വിസ് മാസ് ആണ് പരീക്ഷ. SWITCH 115-120 പരീക്ഷ വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സ്വിച്ച് വിജ്ഞാനവും കഴിവുകളും അംഗീകരിക്കുന്നു. സിസ്കോ എന്റർപ്രൈസ് ക്യാമ്പസ് ആർക്കിടെക്ച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് എന്റർപ്രൈസ് സ്വിച്ചിംഗ് സൊലൂഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പ്, ക്രമീകരിക്കൽ, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഇവയെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

SWITCH പരീക്ഷയിൽ VLAN- കളേയും WLAN- കളേയും വളരെ സുരക്ഷിത സംയോജനമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്.

പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ ഏതു പ്രത്യേക പതിപ്പിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. പരീക്ഷയുടെ ഉള്ളടക്കവും വ്യക്തതയെക്കുറിച്ചും നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നോട്ടീസൊന്നും കൂടാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാം.

Cisco IP നെറ്റ്വർക്കുകൾ ട്രബിൾഷൂട്ടിങും കൈകാര്യം ചെയ്യലും (2- 300)

Cisco IP നെറ്റ്വർക്കുകൾ ട്രബിൾഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും (TSHOOT 2- XX) സിസ്കോ CCNP സർട്ടിഫിക്കേഷനായി 300- 135 ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു മിനി-മിനിറ്റ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയാണ്. TSHOOT 120-15 പരീക്ഷ വിജയകരമായി വിജയിക്കുന്നതിനും അറിവുള്ള കഴിവുകളുമുൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു: സങ്കീർണ്ണമായ സംരംഭത്തെ തിരിച്ചുപിടിച്ചതും സ്വിച്ച് ചെയ്തതുമായ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ റെഗുലർ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും പ്ലാൻകളും നടത്തൂ നെറ്റ്വർക്ക് വിദഗ്ദ്ധനാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാ രീതിയിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ITIL- കംപ്ലൈന്റ് രീതിയും ഉപയോഗിക്കുക

പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ ഏതു പ്രത്യേക പതിപ്പിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. പരീക്ഷയുടെ ഉള്ളടക്കവും വ്യക്തതയെക്കുറിച്ചും നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നോട്ടീസൊന്നും കൂടാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാം.

CCNP Routing & Switching Training in Gurgaon | CCNP Routing & Switching Training Institute in Gurgaon

Innovative Technology solutions provides and the only training company in Gurgaon who provides class room training on CCNP Routing & Switching as per the customer requirement. Our training programs is specially designed for professionals or fresher’s to get placements in MNCs. Innovative Technology solutions is delivering major of IT trainings in Gurgaon and CCNP Routing & Switching Training is one of the most demanded training. ITS offers hands on practical knowledge / practical implementation on live projects and will ensure to understand or learn the in-depth knowledge on CCNP Routing & Switching from our CCNP Routing & Switching Training. Our CCNP Routing & Switching Training in Gurgaon is conducted by specialist working certified corporate trainers and professionals having real time implementation experience on CCNP Routing & Switching.

Innovative technology solutions is well-equipped CCNP Routing & Switching Training Center in Gurgaon. Innovative Technnology solutions is the well-known CCNP Routing & Switching Training Center in Gurgaon with appropriate infrastructure and lab facilities. CCNP Routing XCHARX Switching labs are online, so candidate can access the labs from home as well. Innovative Technology solutions in Gurgaon mentored more than 50000+ candidates on different IT skills and we have public batches on CCNP Routing & Switching Certification Training in Gurgaon at very reasonable fee. We have in house trainer and course curriculum can be customized as per your requirement.

Our training labs are well equipped with Projector, computers, LAN with high speed internet to work on cloud. We also serve lunch for corporate.

Innovative Technology solutions is one of the best CCNP Routing & Switching Training Institutes in Gurgaon with placement support.

Innovative Technology solution is corporate delivery training company and provide training to organizations like HCL, Colt, Kronos, BCG etc. working with MNC’s makes us capable to place our students in top MNCs across the globe.

CCNP Routing & Switching Training Introduction

CCNP Routing & Switching is one of the finest, economical and widely used Technology. Major of IT or non IT companies are using CCNP Routing & Switching services for their cloud hosting solutions. Major of companies required the employees who are hands on CCNP Routing & Switching. After visualizing the demand of CCNP Routing & Switching, Innovative Technology solutions started offering CCNP Routing & Switching training in Gurgaon for individual and CCNP Routing & Switching training for corporates. Innovative Technology solutions do offers trainings on CCNP Routing & Switching in classroom or online mode. Our trainers goes to Customer location and deliver training.

Why you should join Innovative Technology solutions for CCNP Routing & Switching Training in Gurgaon

Top Reasons which makes us best among all others:

 • Best corporate trainers are delivering training.
 • 100% hands on.
 • Trainer discuss the real time challenges of industry and solutions to them.
 • Corporate trainers for CCNP Routing & Switching training
 • Standard training curriculum as suggested by Principle.
 • CCNP Routing & Switching training in Gurgaon available on weekend or weekday basis
 • Preparation for JOB interview or placement
 • Different payment modes are available like – online, cash, bank transfer or EMI.

Corporate training on CCNP Routing & Switching, Corporate trainer for CCNP Routing & Switching , Bootcamp for CCNP Routing & Switching training. Best CCNP Routing & Switching training in India

Innovative technology solutions is Corporate training delivery company, since 2010 and delivered 5000+ corporate batches. Innovative is one of the best trainers in India on CCNP Routing XCHARX Switching training. Our trainers are well versed with online training solutions. Our trainer’s everyday delivers online CCNP Routing XCHARX Switching training. Professionals from USA, UK and other countries also enrol themselves for our Online CCNP Routing & Switching training programme. Taking online or classroom CCNP Routing & Switching training from India is always cost effective.


അവലോകനങ്ങൾAre you looking for CCNP Routing & Switching Certification training in India


✓ CCNP Routing & Switching training in Gurgaon


✓ CCNP Routing & Switching training from India


✓ CCNP Routing & Switching online training


✓ CCNP Routing & Switching training


✓ CCNP Routing & Switching classroom training


✓ CCNP Routing & Switching certification

✓ CCNP Routing & Switching video tutorial


✓ CCNP Routing & Switching training in India


✓ Enterprise training on CCNP Routing & Switching


✓ Use CCNP Routing & Switching efficiently


✓ CCNP Routing & Switching guide


✓ best CCNP Routing & Switching training institutes in delhi ncr