ടൈപ്പ് ചെയ്യുകക്ലാസ്റൂം പരിശീലനം
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

വരാനിരിക്കുന്ന പരിപാടികൾ

 1. 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (15th December 2018)

  December 15 @ 9:00 am - December 29 @ 6:00 pm
 2. ITIL Intermediate Service Transition (ST – 22nd December 2018)

  December 22 @ 9:00 am - December 23 @ 6:00 pm
ITIL V3 INTERMEDIATE OSA (ഓപ്പറേഷൻ പിന്തുണയും അനലിസിസും)

ITIL V3 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓഎസ്എ (ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അനാലിസിസ്) പരിശീലന കോഴ്സ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

വിവരണം

പ്രേക്ഷകർക്കും മുൻകരുതലുകൾക്കും

കോഴ്സ് ഔട്ട്ലൈൻ

ഷെഡ്യൂൾ & ഫീസ്

സാക്ഷപ്പെടുത്തല്

ITIL V3 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒഎസ്എ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അവലോകനം

ദി ITIL® 2011 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് യോഗ്യത: ഓപറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അനാലിസിസ് (ഒഎസ്എ) സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു സൌജന്യ യോഗ്യതയാണ്. ITIL ® ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് സാദ്ധ്യതാ സ്ട്രീം, ഐടി സേവന മാനേജ്മെന്റിനുള്ള ITIL ® വിദഗ്ദ്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഈ പരിശീലന ഘടകം, സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ദേശ്യം സേവന മാനേജ്മെന്റിലെ വ്യാവസായിക പരിശീലനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നല്കുക എന്നതാണ് ഐടിഐഎല് ® സര്വീസസ് ലൈഫ് സൈക്കിള് കോര് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഓപ്പറേറ്റിങ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അനാലിസിസിൽ ഐഇടിഐഎൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡർമാർക്ക് മിഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒഎസ്എ ആക്ടിവിറ്റികൾ റെസ്പോൺസിയിലും സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് ലൈഫ്സൈക്കിളിന്റെ പിന്തുണയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

Intended Audience for ITIL V3 ഇന്റർമീഡിയറ്റ് OSA

The Operational Support and Analysis qualification would suit candidates in the following IT professions or areas:

 • ശേഷി മാനേജർ
 • ലഭ്യത മാനേജർ
 • മാനേജരെ മാറ്റുക
 • സുരക്ഷാ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ
 • ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പിന്തുണ
 • ഐടി ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ
 • നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾ ആന്റ് ഓപ്പറേഷൻ
 • നെറ്റ്വർക്ക് പിന്തുണ
 • ബിസിനസ് തുടർച്ച മാനേജർ
 • സെക്യൂരിറ്റി മാനേജർ
 • സേവന പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർ
 • വിതരണ തിരച്ചിൽ മാനേജർ.
മുൻവ്യവസ്ഥകൾ
ഈ യോഗ്യതക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഐ.ടി.എൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഐടി സർവീസ് മാനേജ്മെൻറിൽ കൈവശം വയ്ക്കണം, ഇത് അഡ്മിഷൻ നേടിയെടുക്കാൻ ഡോക്യുമെന്ററി തെളിവുകൾ നൽകണം.
ഇനിപ്പറയുന്ന ഐടിഐഎൽ യോഗ്യതകൾ നേടിയവർ യോഗ്യരും, സമാനമായ തെളിവുകളും ആവശ്യമാണ്:
• നേരത്തെ ITIL (V2) ഫൌണ്ടേഷനും ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രിഡ്ജ്
IT സേവന മാനേജ്മെൻറിൽ ഐടിഐഎൽ വിദഗ്ധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (സർവീസ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീഷണർ ബ്രിഡ്ജിംഗ് വഴികൾ വഴിയാണ് ഇത് നേടുന്നത്).
സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്:
• അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ, ഐടി പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഓപ്പറേഷൻ സപ്പോർട്ടുകളും അനാലിസിസും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം
• സേവന ദാതാവിന്റെ പരിസ്ഥിതിയ്ക്കുള്ള സേവന മാനേജ്മെന്റ് ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, ഇനിപ്പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് വകുപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒന്ന്:
• ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയ
സംഭവങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയ
• പൂർത്തീകരണ പ്രക്രിയക്ക് അപേക്ഷിക്കുക
• പ്രശ്ന മാനേജുമെന്റ് പ്രക്രിയ
• ആക്സസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രക്രിയ
• സേവന സ്ഥലം
• സാങ്കേതിക മാനേജ്മെന്റ്
• ഐടി ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്
അപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്
.
സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി, ഐടിഐഎൽ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോർ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഐടിഐഎൽ സർവീസ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണവും

കോഴ്സ് ഔട്ട്ലൈൻ

 • OSA പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനും OSA പ്രവർത്തനങ്ങളെ സേവന ലൈഫ് സൈക്കിളിന് പിന്തുണയ്ക്കും മൂല്യം
 • സേവന ഓപ്പറേഷൻ പ്രകടനം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു
 • OSA ലെ പ്രക്രിയകൾ മറ്റ് സേവന ലൈഫ്സൈക്കിനെ പ്രക്രിയകളുമായി എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു
 • പ്രവർത്തന മികവ് നേടാൻ OSA പ്രക്രിയകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുകയും അളക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ
 • ഐടി സുരക്ഷയുടെ പ്രാധാന്യം, OSA- യുടെ സംഭാവന
 • OSA ന് ചുറ്റുമുള്ള സാങ്കേതികവും നടപ്പിലാക്കൽ പരിഗണനകളും മനസിലാക്കുന്നു
 • വെല്ലുവിളികൾ, ഗുരുതരമായ വിജയകരമായ ഘടകങ്ങൾ (CSFs), ഒഎസ്എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ
 • ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളിലും റോളുകളിലും പ്രത്യേക ഊന്നൽ:
  • ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെൻറിനായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐടി സേവനം എത്തിക്കുന്നതിന്റെ സവിശേഷതകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നിർവചിക്കുന്നു
  • സേവന മാനേജുമെന്റിന് സാധ്യമായത്രയും വേഗം സേവനങ്ങളും സേവന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി സേവനങ്ങളും തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്
  • അഭ്യർത്ഥന പൂർത്തീകരണം, ബിസിനസ്സ് ഉൽപാദന ക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് സേവനങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാധാരണ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും ആക്സസ് നൽകുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റുന്നു
  • പ്രശ്ന നിയന്ത്രണം, പ്രശ്നങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു, തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും തടയപ്പെടാത്തതുമായ സംഭവങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ ചെറുതാക്കുന്നു.
  • ആക്സസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഒരു സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കും
   നോൺ-അംഗീകൃത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നു.
 • Operational activities of processes covered in other Lifecycle stages such as: Change Management, Service Asset and Configuration Management, Release and Deployment Management, Capacity Management, Availability Management, Knowledge Management, Financial Management for IT Services, IT Service Continuity Management.
 • സർവീസ് ഓപ്പറേഷൻ, സപ്പോർട്ട് ഡെസ്ക്, ടെക്നിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്, ഐടി ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ് തുടങ്ങിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പിന്തുണയിലും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള റോളുകളും ഫംഗ്ഷനുകളും വിവരിക്കുന്ന സർവീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ.
ഡെലിവറി മോഡ്സ്ഥലംകോഴ്സ് ദൈർഘ്യംഎൻറോൾ ചെയ്യുക
ക്ലാസ്റൂം പരിശീലനം ഗുഡ്ഗാവ് 2 ദിനങ്ങൾഇപ്പോൾ എൻറോൾ ചെയ്യുക

വരാനിരിക്കുന്ന പരിശീലനം

ഡിസംബർ 2018

22
ഡിസംബർ 2018

ഗുർഗാവ്,

B 100 എ, സൗത്ത് നഗരം 1, അടുത്ത് സിഗ്നേച്ചർ ടവേഴ്സ്,

ഗുഡ്ഗാവ്,

ഹരിയാന

122001

ഇന്ത്യ


+ Google മാപ്പ്

ITIL Intermediate Service Transition (ST – 22nd December 2018)

ITIL-INTERMEDIATE SERVICE TRANSITION

Innovative Technology Solutions is conducting 2 days Training on ITIL Intermediate Service Transition from 22th December 2018 to 23th December 2018.

കൂടുതല് കണ്ടെത്തു "

ഞങ്ങളെ എഴുതുക info@itstechschool.com & കോഴ്സിന്റെ വില & സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെലവ്, ഷെഡ്യൂൾ & സ്ഥാനം എന്നിവയ്ക്കായി + 91- 9870480053 ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

ഒരു ചോദ്യം ഇടുക

 • ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം: ഓരോ ചോദ്യത്തിലും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും
 • കാലയളവ്: ഓരോ ഭാഷയിലും എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റുകളിലും X മിനിറ്റ് മിനിറ്റ്
 • പാസിംഗ് സ്കോർ: പാസ്സ്വേര്ഡ് ചെയ്യേണ്ട 28 മാർക്ക് (40 ലഭ്യമാണ്) - 70%
 • ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ്: മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training in Gurgaon | ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training Institute in Gurgaon

Innovative Technology solutions provides and the only training company in Gurgaon who provides class room training on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) as per the customer requirement. Our training programs is specially designed for professionals or fresher’s to get placements in MNCs. Innovative Technology solutions is delivering major of IT trainings in Gurgaon and ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training is one of the most demanded training. ITS offers hands on practical knowledge / practical implementation on live projects and will ensure to understand or learn the in-depth knowledge on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) from our ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training. Our ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training in Gurgaon is conducted by specialist working certified corporate trainers and professionals having real time implementation experience on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis).

Innovative technology solutions is well-equipped ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training Center in Gurgaon. Innovative Technnology solutions is the well-known ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training Center in Gurgaon with appropriate infrastructure and lab facilities. ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) labs are online, so candidate can access the labs from home as well. Innovative Technology solutions in Gurgaon mentored more than 50000+ candidates on different IT skills and we have public batches on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Certification Training in Gurgaon at very reasonable fee. We have in house trainer and course curriculum can be customized as per your requirement.

Our training labs are well equipped with Projector, computers, LAN with high speed internet to work on cloud. We also serve lunch for corporate.

Innovative Technology solutions is one of the best ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training Institutes in Gurgaon with placement support.

Innovative Technology solution is corporate delivery training company and provide training to organizations like HCL, Colt, Kronos, BCG etc. working with MNC’s makes us capable to place our students in top MNCs across the globe.

ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training Introduction

ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) is one of the finest, economical and widely used Technology. Major of IT or non IT companies are using ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) services for their cloud hosting solutions. Major of companies required the employees who are hands on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis). After visualizing the demand of ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis), Innovative Technology solutions started offering ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training in Gurgaon for individual and ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training for corporates. Innovative Technology solutions do offers trainings on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) in classroom or online mode. Our trainers goes to Customer location and deliver training.

Why you should join Innovative Technology solutions for ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Training in Gurgaon

Top Reasons which makes us best among all others:

 • Best corporate trainers are delivering training.
 • 100% hands on.
 • Trainer discuss the real time challenges of industry and solutions to them.
 • Corporate trainers for ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training
 • Standard training curriculum as suggested by Principle.
 • ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training in Gurgaon available on weekend or weekday basis
 • Preparation for JOB interview or placement
 • Different payment modes are available like – online, cash, bank transfer or EMI.

Corporate training on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis), Corporate trainer for ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) , Bootcamp for ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training. Best ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training in India

Innovative technology solutions is Corporate training delivery company, since 2010 and delivered 5000+ corporate batches. Innovative is one of the best trainers in India on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training. Our trainers are well versed with online training solutions. Our trainer’s everyday delivers online ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training. Professionals from USA, UK and other countries also enrol themselves for our Online ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training programme. Taking online or classroom ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training from India is always cost effective.


അവലോകനങ്ങൾAre you looking for ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) Certification training in India


✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training in Gurgaon


✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training from India


✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) online training


✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training


✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) classroom training


✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) certification

✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) video tutorial


✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training in India


✓ Enterprise training on ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis)


✓ Use ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) efficiently


✓ ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) guide


✓ best ITIL Intermediate OSA (Operational Support and Analysis) training institutes in delhi ncr