ബ്ലോഗ്

ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ - എ കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ്
12 മേയ് 2017

ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ - എ കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ്

ഒറാക്കിൾ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം ദ്വിതീയ എൻജിനീയറിങ് ടെക്നോളജി, നിർമിച്ച ചട്ടക്കൂടുകൾ, ഘട്ടം ഭരണാധികാരങ്ങൾ, വെബ്, ക്ലൌഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, മറ്റ് ഏജൻസികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ബഹുരാഷ്ട്ര, ഡ്രൈവിങ് കംപ്യൂട്ടർ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കോഴ്സുകളുടെയും സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകളുടെയും ഒരു വ്യാപ്തിയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഐടി വ്യവസായത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഡാറ്റാബേസ്, ക്ലൌഡ്, ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സംരംഭകത്വം, തൊഴിൽ ചട്ടക്കൂടുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങിയ സർക്കിളുകളിൽ ഒറക്കിൾ കോഴ്സുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. സെർവറുകൾ, സംഭരണ, നിർമിച്ച ചട്ടക്കൂട്, ക്ലൗഡ് ഫ്രെയിംവർക്കുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഒറക്കിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഒറക്കിൾ ഐ.ടി വ്യവസായ ശൃംഖലയിലെ ഒരു വിഭാഗത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ധാരാളം ബിസിനസ്, കോർപ്പറേറ്റുകൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യകതകളും മുൻകരുതലുകളും നിർവ്വഹിക്കുന്ന നൂറുകോടി മില്യൻ ഒറാക്കിൾ വിദഗ്ദ്ധർ അവിടെയുണ്ട്. ഒരു ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പുനരാരംഭിക്കലിനായി ഒറാക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ മൂല്യവർദ്ധനയും ഉൾക്കാഴ്ചയും കണ്ടെത്തുന്നതിൽ 1.8% റിക്രൂട്ടർമാർ അത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒറക്കിൾ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തില് ഒരു 93% വികാസത്തിനേക്കാള് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും, ചിലര്ക്ക് സമാനമായ സ്ഥാനത്ത് കയറാനും കഴിയും. ഒട്ടേറെ ഐ ടി കമ്പനികളും സംഘടനകളും ഒറക്കിൾ സഹിതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒറക്കിൾ ഉറപ്പാക്കൽ മാത്രം ഈ വലിയ പേരുകളിൽ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകാം (പല ഫോർച്ച്യൂൺ എഎംഎംഎൻഎക്സ് സംഘടനകളും).

സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ലെവലുകൾ

ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അവരുടെ ലെവലുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഈ നിലകൾ നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു (അഭ്യർത്ഥന വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ):

 • ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ്
 • തോഴന്
 • തൊഴില്പരമായ
 • യജമാനന്
 • വിദഗ്ധൻ
 • സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്

ഒറക്കിൾ ചേർന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണ നൽകുന്നു. സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ഡാറ്റാബേസ്, എന്റർപ്രൈസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ജാവാ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവയുമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇനം അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയോട് ഒരു സ്ഥിരീകരണം ആവശ്യമുണ്ടോ, അതോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒറാക്കിൾ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒറക്കിനുപുറമേ, ഒരുക്കങ്ങളും വെബിൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതും പരിശീലനത്തിന്റെ വിജ്ഞാനകോശങ്ങളുടെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്.

ഒറക്കിൾ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയും നിരവധി വ്യത്യസ്ത സൈറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നേടാൻ ആവശ്യമായ അവലോകന സാമഗ്രികൾ നൽകാനാവും. നിങ്ങൾക്ക് അവബോധജന്യമായ സെഷനുകളിലൂടെ മതിയായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കോഴ്സുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും കൂടുതലായി ആക്സസ് ചെയ്യാനാകും. ഉദാഹരണത്തിന് പരീക്ഷണ പേപ്പറുകളും ചർച്ചകളും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം വ്യത്യസ്ത ആസ്തികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ധാരാളം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. സർട്ടിഫൈഡ് പരിശോധന പേജിൽ ഓറക്കിൾ നടത്തിയ എല്ലാ അവലോകന സാമഗ്രികളും പഠന ക്ലാസുകളും ഒറാക്കിൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ശേഷി കൈവരിക്കാനും അനായാസമായി ആസ്തികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമാകും.

ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏരിയകൾ

മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ തന്നെ ഇനങ്ങൾക്കൊപ്പം തിരിച്ചറിയുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരിഹാരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കഴിവുള്ള കഴിവുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയെ നിർമ്മിക്കുവാൻ അവസാന ലക്ഷ്യത്തെ ഓർഗനൈസേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് സോണുകളിലെ ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ സ്വഭാവികമാക്കാൻ കഴിയും:

 • മേഘം
 • അപ്ലിക്കേഷനുകൾ
 • ഡാറ്റാബേസ്
 • എന്റർപ്രൈസ് മാനേജുമെന്റ്
 • വ്യവസായങ്ങൾ
 • അടിത്തറ
 • ജാവയും മിഡ്വെയറും
 • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ
 • വിർച്ച്വലൈസേഷൻ
 • സിസ്റ്റങ്ങൾ

ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം നിയുക്തരല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പരീക്ഷയിൽ യാതൊരു അംഗവൈകല്യവുമില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വില $ 125. ഡെലിഗേറ്റഡ് ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഏതാണ്ട് $ 250 ആണ്. ഇവയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം, ഒറക്കിൾ ഗാരീഡ് ഫോക്കസുകളിലോ പിയേഴ്സൺ VUE, Oracle instruction സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടി വരും.

ഞങ്ങൾ അടുത്തതായി ഒറക്കിൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നു.

അപ്ലിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഒറക്കിൾ പരിശീലനത്തിന്റെ "ആപ്ലിക്കേഷൻ" സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകളുടെ ക്ലാസ്സിന് കീഴിലുള്ള വിവിധതരം ഇനങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങളും ഇനങ്ങളും ഏകദേശം ഉണ്ട്. ഇവ അഗിൽ, സീബൽ, ഹൈപേറിയൻ, ഡിമാന്റ്ര, പ്രാമവേറ, ഇ-ബിസിനസ്സ് സ്യൂട്ട്, ജെ.ആർ.സി, ജെ ഡി എഡ്വാർഡ്സ് എന്റർടൈൻ വൺ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ ഏകദേശം ഐഎൻഎൻഇഎൽ അദ്വിതീയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട്, ഇനങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നു, പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഓപ്പറേഷൻ / ഡീലുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു, ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകളും മറ്റ് ബാധകമായ മറ്റ് മേഖലകളും.

ക്ലൗഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഒറക്കിൾ ക്ലൗഡ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ക്ലാസ്സ് ഒറക്കിനും ജാവ ക്ലൗഡിനൊപ്പവും തിരിച്ചറിയുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു. അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫഷണല് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ലെവല്സ് മറ്റുള്ളവരില് നിന്നും നേടിയെടുത്തു. ഈ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള് ക്ലൗഡ് എങ്ങിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, എക്സിക്യൂഷന്, റീലോക്കേഷന്, മെച്ചപ്പെടുത്തല്, മറ്റുള്ളവര് തുടങ്ങിയവ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കാന് സഹായിക്കുന്നു. ക്ലൗഡ് ഫ്രെയിംവർട്ട്, ഘട്ടം, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അസംബിൾ, എച്ച്ആർ, ഇആർപി തുടങ്ങിയ മറ്റു ബിസിനസുകളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഡാറ്റാബേസ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

ഒറക്കിൾ ഡാറ്റാബേസുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലും നടപ്പിലാത്തിലും നിങ്ങൾ വിവരവും കഴിവുകളും എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ, ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ആയിരിക്കണം. ഒറാക്കിൾ 40 ഡാറ്റാബേസുകളെക്കാളും സുരക്ഷ നൽകുന്നു, സുരക്ഷിതത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും IT ചെലവുകൾ കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷം നൽകാത്ത നിരവധി അനേകം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പൊതു വിഭാഗങ്ങൾ "മൈ എസ്.ക്യു.എൽ", "ഡാറ്റാബേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡവലപ്മെൻറ്" തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

പങ്കാളി, പ്രൊഫസർ, സീറ്റ്, മാസ്റ്റർ, പ്രോ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും നൽകുന്നു.

OCA: ഡാറ്റാബേസുകളിലേക്ക് പ്രവർത്തന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവയാണ് OCA സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് 12C SQL സർട്ടിഫിക്കേഷനായി, 12C SQL അടിസ്ഥാന പ്രമാണീകരണം, 11G SQL കീ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, SQL SQL മാസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ പരിശോധിക്കാം.

OCP: ഈ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള്, സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുടെ ഡേറ്റാബേസുകളുപയോഗിച്ച് കൂടുതല് കൂടുതല് കഴിവുകളുണ്ടാക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാനും കോഴ്സ് താമസസൗകര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാനും ഡാറ്റാബേസ് 12C മായി തിരിച്ചറിയുന്ന ഒറക്കിൾ പരീക്ഷയും കടന്നുപോകേണ്ടിവരും.

OCM: ഏഴ് തല സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ അതിന്റെ യോഗ്യത മാനദണ്ഡമായി ഡയറക്ടർ ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുണ്ട്. അക്രഡിറ്റേഷൻ ഡാറ്റാബേസുമായി 12C തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഏസ് പുനർരൂപകൽപ്പന പരീക്ഷണം ഏറ്റുമുട്ടുകയും വേണം, രണ്ടു കോഴ്സുകൾ അനുഭവിക്കണം, മനസ്സിന് ഉറപ്പാക്കാൻ അന്തിമ ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വിവിധ പിള്ളേഴ്സ് ഇടയിൽ.

OCE: ഒറാക്കിൾ സര്ട്ടിഫൈഡ് വിദഗ്ധ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ഡാറ്റ വാച്ച് ഓവര് വ്യവഹാരനെ, ഏറ്റവും തീവ്രമായ പ്രവേശനക്ഷമത, നിര്വ്വഹണ ഭരണം, ഗ്രിഡ് ഫ്രെയിംവര്ഡ് ഡയറക്റ്റര്, ട്യൂണിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് അപ്റ്റിടുഡേസ്, സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള് എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ്.

എൻഡവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

നിങ്ങൾക്ക് സത്യവും ആവശ്യകതയ്ക്ക് എന്റർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പരിഹാരങ്ങളിൽ ഇടപെടലും ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഇതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇത്. വളരെ ദീർഘമായ ഒരു സംരംഭം ജീവൻസൈക്കിൾ ഭരണനിർവ്വഹണനിയമം വിദഗ്ദ്ധനെ തിരിച്ചറിയുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒറക്കിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് സ്യൂട്ട്, ഒറക്കിൾ ഡയറക്ടർ, ഒറക്കിൾ മുഖ്യ ഓക്സ് ഫോക്കസ് എന്നിവ ഈ വിഭാഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. ഈ വർഗ്ഗീകരണത്തിൽ നിലവിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ:

Oracle ventures യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ: ഈ വർഗ്ഗീകരണത്തിനകത്ത് തന്നെ സംരക്ഷണം, മാനവ സേവന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഇന്റർചേഞ്ച്സ്, ഡ്യൂട്ടി, ചില്ലറ, മറ്റ് വാങ്ങുന്നവർ, യൂട്ടിലിറ്റി എന്റർപ്രൈസുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ 25 അദ്വിതീയ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ്. സ്പെഷലിസ്റ്റ് ലെവൽ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഓറക്കിള് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേക ഏജന്റുമാര്ക്കും സംഘടനകള്ക്കുമെതിരേ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വൈകല്യങ്ങള് ഇവയാണ്.

ഒറക്കിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ: ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒറാക്കിൾ സൊല്യൂഷനുകളും ഐടി മോഡലുകളും യഥാർഥത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാനും പ്രാക്റ്റീസിനും കഴിയുന്ന ഒരു ഐടി വിദഗ്ദ്ധനെ നിങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു. വെന്റർ ഡയറക്ടർമാർക്ക് ഉചിതമായ, സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എല്ലാ ഒറക്കിൾ സംരംഭങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഭരണനിർവ്വഹണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഐടി ഡിസൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ വിദഗ്ദ്ധനും വെഞ്ച്വർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേജർ മാസ്റ്ററും സംയോജിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ.

ഓറക്കിൾ ജാവ, മിഡിൽവെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ: ക്ലൗഡ് കോർഡിനേഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, ബിസിനസ്സ് ഇൻറലിജൻസ്, ജാവ, മിഡിൽവെയർ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പ്രതീക നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയവ ഡൊമെയ്നിലെ ഒറാക്കിൾ അഡ്വാൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഈ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വ്യത്യസ്ത തരം വർഗീകരണങ്ങളിലേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, പങ്കാളി, പ്രൊഫഷണൽ, വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജാവ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ, ജാവ ഡിസൈനർ, ഫ്രെയിംവർ പ്ലാനർ, ഫ്രെയിം ഹെഡ് എന്നിവയും മറ്റുള്ളവയും ഉറപ്പുവരുത്തുക.

തൊഴിൽ ചട്ടക്കൂട് സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

ഒറക്കിൾ വർക്കിങ് ഫ്രെയിംവർക്കുകൾ സോളാരിസ് ഗ്രൂപ്പ്, സെക്യൂരിറ്റി, ലിനക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. പ്രീമിയം, അനുഭവ നിലവാരം, പഠനഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയുടെ പരിധിവരെ ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ചട്ടക്കൂടിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒറാക്കിൾ തൊഴിൽ ചട്ടക്കൂടുകളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ബിസിനസ്സ് ലംബകക്ഷികളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. റിമോട്ട് ചാർജുകൾ, ഇൻഡെക്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, നെറ്റ്വർക്കുകൾ, ആകാശം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പരിധിയാണുള്ളത്! എക്സിക്യൂഷൻ മാസ്റ്ററുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരും ഈ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകളെ സഹായിക്കും.

ലിനക്സിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ OCP, OCA ഫ്രെയിംവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നിവയാണ്. സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ലിനക്സ് 6 അതോറിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ. ഓറക്കിൾ പങ്കാളികളുടെ മാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ്.

സോളാരി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ OCP, OCA അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്. സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ. പ്രോ ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗം സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ്.

വിർച്ച്വലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ

ഒറക്കിൾ OU കോച്ചുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്കു് വിർച്ച്വലൈസേഷൻ കഴിവുകളിലേക്ക് തയ്യാറാക്കാനും ഒറക്കിൾ വെർച്വലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കാനും കഴിയും. വിർച്ച്വലൈസേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഡേറ്റസെന്റർ സെട്രിക് ആണ്. കോർഡിനേഷനുകൾ മുഖേന ആസ്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു. സെർവറിന്റെ വിർച്ച്വലൈസേഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലും ഡേറ്റാ ഫോക്കസിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും സഹായിക്കുന്നു.

ഇവിടെ പ്രോ ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എക്സിക്യൂഷൻ വിദഗ്ദ്ധർ ആണ്. ഇത് സൂര്യ-ബീം ഇനങ്ങളിലേക്കും വിർച്വൽ പണിയിടവുമായും തിരിച്ചറിയുന്നു. സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി VM XX ഉപയോഗം ഒരു ഇടത്തരം ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ആണ്.

&bsp

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!