Санал авахТанхимын сургалт
БҮРТГЭХ

удахгүй болох үйл явдал

 1. ITIL Intermediate Service Operations (SO XCHARX 15th December 2018)

  December 15 - December 16
 2. 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (15th December 2018)

  December 15 @ 9:00 am - December 29 @ 6:00 pm
 3. ITIL Intermediate Service Transition (ST – 22nd December 2018)

  December 22 @ 9:00 am - December 23 @ 6:00 pm
HP Data Protector

Тодорхойлолт

Үзэгч & урьдчилсан нөхцөл

Сургалтын тойм

Хуваарь & Шууд

Гэрчилгээний

HP Data Protector сургалт

Backing up data with Data protector. To work on DP – you need to understand how to back up data, Restore date and general administration. Our Course On Data protector will help you to understand the minimum hardware requirement for installation of HP data Protector.One can backup exchange, SQL server, File servers or more in Data Protector, the Hp Data protector course will not only help you to understand how to take back but also help you to understand how to restore from backup.Our Data protector training will help you to understand the essentials of HP DP.Our installation module covers the method of installation, various components of installation and components for troubleshooting.

Hardware Requirement for installation Data Protector – before installing Data protector you need to finalize on component i.e. Cell Manager, Client or installation server. The recommended RAM is 16 Gb and 4 cores of CPU, hard drive space depends on your work. Data protector Cell Manager includes Client and installation server.You need twice as much total RAM for recovery of the Internal Database. And 40 MB RAM required for each parallel backup session. e.g. If you want to run 30 parallel backup sessions, 2 GB of RAM are needed because you need to have extra RAM in buffer. Our course contains the complete exposure of installation of Data protector.

Once installation is done you can go to command prompt to check whether all applications are up or not – the command is – omnisv –status. There are 60+ commands and hundreds of options, the major are omnisv (start, status and stop), if you have learned Linux basic process it means you are familiar with commands.

This course provides the essential knowledge to enable storage administrators to configure and manage HP Data Protector software. The hands-on lab exercises reinforce the theory sessions to ensure a thorough understanding of backup and recovery concepts, the functionality of the software and its application to typical storage implementations.

For more information and training on Data Protector contact aman.khanna@itstechschool.com

Зорилтууд

 • HP Data Protector програмыг суулгаж, түгээх эсвэл өмнөх HP Data Protector-ийн хувилбараас шинэчлэх боломжтой.
 • HP Data Protector програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг тохируулна уу.
 • HP Data Protector програмыг ашиглахын тулд Tape болон Disk-ээс тулгуурласан Нөөцлөлтийг тохируулна уу.
 • GUI болон тушаалын мөрөөс нөөцлөх, сэргээх болон хянахын тулд HP Data Protector програм хангамжийг ашигла.
 • HP Data Protector програмыг удирдах

Зорилтот сонсогчид

HP Data Protector програм хангамжийг ашиглан хадгалах болон системийн администраторууд.

Урьдчилан таамаглах

 • Систем ба Сүлжээний удирдлага эсвэл түүнтэй дүйцэх туршлага.
 • Холбогдох сертификатыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай урьдчилсан нөхцөл, шаардлагыг HP ExpertOne вэбсайт дээр баталгаажуулах тодорхойлолтыг үзнэ үү.

Course Outline Duration: 4 Days

 1. HP Adaptive Backup болон Recovery Solutions
  • Data Protector 9.0
  • HP Backup Navigator
  • Data Protector Management pack
 2. HP Data Protector Architecture
  • Нөөц ба хуулбарлах аргууд
  • Гар утасны үзэл баримтлал
  • Data Protector Architecture
  • Сүлжээний Менежер болон Суулгах Сервер
  • Диск, медиа болон интеграцийн агентлагууд
  • Дотоод мэдээллийн сан
  • Өгөгдөл хамгаалагчийн нийтлэг сесс
  • Өгөгдөл хамгаалагчийн тааруулалт
 3. Тусгай зөвшөөрөл ба Бүтээгдэхүүний бүтэц
  • Мэдээллийн хамгаалагчийн тусгай зөвшөөрөл
  • Бүтээгдэхүүний бүтцийн тойм
  • Лицензийг тайлагнах, шалгах
 4. Хурдан эхлэх
  • Үзэл баримтлалд тулгуурласан нөөц
  • Media Pool болон төхөөрөмжийг тохируулах
  • Нөөцлөөд тохируулах ба ажиллуулах
  • Нөөцлөх хэсгийг хянах
  • Сэргээх эхлээрэй
  • Нэг бүлгийн тайлан явуулна уу
 5. HP Data Protector програм хангамж суулгах
  • Суурилуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, төлөвлөлт ба арга
  • Windows дээр Суулгацын менежер суурилуулах
  • Unix дээр Cell Manager суулгах
  • Клиент түр зогсоох
  • Үйлчлүүлэгчдийг экспортлох ба импортлох
  • Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг клиентүүдэд нэмэх
 6. шинэчлэх
  • Ерөнхий тоймыг сайжруулах
  • Дэмжих сайжруулсан замууд
  • Windows Cell Manager-ийг сайжруулах
  • Unix Cell Manager-ийг боловсронгуй болгох
  • Өөр менежерийг өөр өөр платформд шилжүүлэх
 7. Хэвлэл мэдээллийн удирдлага
  • Media Pool концепци
  • Хэвлэл мэдээллийн Pool Properties
  • Хэвлэл мэдээллийн сан үүсгэх
  • Чөлөөт Pool Concept and Implementation
  • Дунд зэрэг
  • Байршил Tracking ба Priority
  • Tape медиа формат
  • Media Pools-тай цуг яваарай
 8. Нөөцлөх төхөөрөмж
  • Тойм
  • Логик төхөөрөмжийн тухай ойлголт
  • Data Protector Tape Format
  • Tape дээр суурилсан хадгалах төхөөрөмжүүдийг тохируулах
  • Диск дээр тулгуурласан хадгалах төхөөрөмжүүдийг тохируулах
  • Тасралтгүй төхөөрөмж
  • Төхөөрөмж болон Номын сангийн хэрэгслүүд
 9. Нөөцлөх
  • Нөөцөө тодорхойлох төрөл
  • Нөөцлөлтийн онцлогууд
  • Статик болон Динамик төхөөрөмж хуваарилалт
  • Ачаалал тэнцвэржүүлэх - Объект хуваарилалт
  • Нөөцлөх толь
  • Нөөц кодыг үүсгэх ба үүсгэх
  • Нөөцлөлтийн үйл явцын урсгал
  • Нөөц сессийг хянах
  • Дахин ачаалахад нөөцлөх боломжгүй байна
 10. Нарийвчилсан хуваарь
  • Нөөцлөлтийг хуваарь хийх
  • Ажлаас халагдсаны хэрэгжилтийг удирдах
 11. Сэргээх
  • Сэргээх ажлыг гүйцэтгэх
  • Дарааллыг сэргээ
  • Обьект ба Чуулган сэргээх
  • Нэг эсвэл Зэрэгцээ сэргээх
  • Checkpoint Restore
 12. Хяналт, тайлагнал ба мэдэгдэл
  • Хяналт, тайлагнал
  • Семинарын мониторинг
  • Тайлан Ангилал ба Хүргэлтийн Арга
  • Тайлангуудыг тохируулах, хуваарь хийх
  • Вэбийн тайлагналын интерфэйс
  • Үндсэн мэдэгдлийн тойм
  • Мэдэгдэл нэмэх
 13. Хэвлэл мэдээллийн болон Object Replication
  • Интерактив мэдээллийн хэрэгслийн хуулбар
  • Автоматжуулсан Хэвлэл мэдээллийн үйл ажиллагаа
 14. Дотоод мэдээллийн сан (IDB)
  • Үзэл баримтлал Embedded database
  • архитектур
  • IDB лавлах бүтэц
  • Дотоод мэдээллийн сангийн хэмжээ хязгаар
  • Захиргааны үүрэг
  • IDB Grow-г удирдана
  • IDB засвар үйлчилгээ
 15. Аюулгүй байдал
  • Хандалтын хяналт
  • Хэрэглэгчийн бүлэг болон Хэрэглэгчийн эрх
  • Хэрэглэгчид болон бүлгүүдийг нэмэх
  • Хэрэглэгчийн хязгаарлалт
  • LDAP интеграцчилал
  • Клиент болон Серверийн аюулгүй байдал
  • Inet Бүтээлч
  • Вэб интерфэйсийг өөрчлөх Нууц үг
 16. Аудит
  • Аудитын тойм
  • Нөөцлөх явцад аудит хийх
  • Үйл явцын бүртгэлийг сайжруулах
 17. Гамшгийн нөхөн сэргээлт
  • Гамшгийн нөхөн сэргээх арга
  • Гамшгийн сэргэлтийн үе шатууд
  • Гамшгаас сэргээх зураг үүсгэх
  • Сэргээх зураг ачаалах
  • Сэргээлтийн явцын хяналтыг ашиглах
  • Гамшгаас сэргийлсэн тоног төхөөрөмж дээр
 18. Алдааг олж засварлах
  • Нэвтрэх болон Цэглэх файлууд
  • Debug Traces Generation
  • Debug Log Collector
  • Сүлжээний асуудлуудыг шийдвэрлэх
  • Төхөөрөмжийн асуудлуудыг шийдвэрлэх
  • Ердийн Нөөцлөлт болон сэргээх асуудлууд
  • omnihealthcheck
  • Объектын хуулбар
  • Интерактив объектын хуулбар
  • Бичлэгийн Нөөц ба төлөвлөсөн объектийн хуулбар
  • Объектыг хуулбарлах болон Номын шүүгч оруулах
  • Автомат төхөөрөмжийн сонголт
  • Тодорхойлолтыг хувилах
 19. Объектыг нэгтгэх
  • Нэмэгдсэн нэмэгдэл нөөцлөлтүүд
  • Нийлэг бүрэн нөөцлөлт
  • Виртуал бүрэн нөөцлөлтүүд
  • Интерактив объектыг нэгтгэх
  • Бичлэгийн Нөөц ба хуваарьт Object Consolidation
  • Нэгтгэх Тохирлын сонголтууд
  • Хэрэглээний сценарийг ашиглах

удахгүй болох үйл явдал

Энэ цаг удахгүй болох үйл явдал алга.

Info@itstechschool.com хаягаар бидэнд захидал бичээрэй & 91-9870480053 дээр бидэнтэй холбоо барина уу. Сургалтын үнэ & гэрчилгээжүүлэх зардал, хуваарь, байршил

Биднийг хайж хайх

Гэрчилгээний

Бүрэн дуусгавар бол Мэдээллийн хамгаалагч Нэр дэвшигчдийг сургах нь "HP0-A113" шалгалт өгөх ёстой Гэрчилгээний

Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо бариарай.

HP Data Protector Training in Gurgaon | HP Data Protector Training Institute in Gurgaon

Innovative Technology solutions provides and the only training company in Gurgaon who provides class room training on HP Data Protector as per the customer requirement. Our training programs is specially designed for professionals or fresher’s to get placements in MNCs. Innovative Technology solutions is delivering major of IT trainings in Gurgaon and HP Data Protector Training is one of the most demanded training. ITS offers hands on practical knowledge / practical implementation on live projects and will ensure to understand or learn the in-depth knowledge on HP Data Protector from our HP Data Protector Training. Our Gurgaon дахь HP Data Protector Training is conducted by specialist working certified corporate trainers and professionals having real time implementation experience on HP Data Protector.

Innovative technology solutions is well-equipped HP Data Protector Training Center in Gurgaon. Innovative Technnology solutions is the well-known HP Data Protector Training Center in Gurgaon with appropriate infrastructure and lab facilities. HP Data Protector labs are online, so candidate can access the labs from home as well. Innovative Technology solutions in Gurgaon mentored more than 50000+ candidates on different IT skills and we have public batches on HP Data Protector Certification Training in Gurgaon at very reasonable fee. We have in house trainer and course curriculum can be customized as per your requirement.

Our training labs are well equipped with Projector, computers, LAN with high speed internet to work on cloud. We also serve lunch for corporate.

Innovative Technology solutions is one of the best HP Data Protector Training Institutes in Gurgaon with placement support.

Innovative Technology solution is corporate delivery training company and provide training to organizations like HCL, Colt, Kronos, BCG etc. working with MNC’s makes us capable to place our students in top MNCs across the globe.

HP Data Protector Training Introduction

HP Data Protector is one of the finest, economical and widely used Technology. Major of IT or non IT companies are using HP Data Protector services for their cloud hosting solutions. Major of companies required the employees who are hands on HP Data Protector. After visualizing the demand of HP Data Protector, Innovative Technology solutions started offering HP Data Protector training in Gurgaon for individual and HP Data Protector training for corporates. Innovative Technology solutions do offers trainings on HP Data Protector in classroom or online mode. Our trainers goes to Customer location and deliver training.

Why you should join Innovative Technology solutions for HP Data Protector Training in Gurgaon

Top Reasons which makes us best among all others:

 • Best corporate trainers are delivering training.
 • 100% hands on.
 • Trainer discuss the real time challenges of industry and solutions to them.
 • Corporate trainers for HP Data Protector training
 • Standard training curriculum as suggested by Principle.
 • HP Data Protector training in Gurgaon available on weekend or weekday basis
 • Preparation for JOB interview or placement
 • Different payment modes are available like – online, cash, bank transfer or EMI.

Corporate training on HP Data Protector, Corporate trainer for HP Data Protector , Bootcamp for HP Data Protector training. Best HP Data Protector training in India

Innovative technology solutions is Corporate training delivery company, since 2010 and delivered 5000+ corporate batches. Innovative is one of the best trainers in India on HP Data Protector training. Our trainers are well versed with online training solutions. Our trainer’s everyday delivers online HP Data Protector training. Professionals from USA, UK and other countries also enrol themselves for our Online HP Data Protector training programme. Taking online or classroom HP Data Protector training from India is always cost effective.


сэтгэгдэлAre you looking for HP Data Protector Certification training in India


✓ HP Data Protector training in Gurgaon


✓ HP Data Protector training from India


✓ HP Data Protector online training


✓ HP Data Protector training


✓ HP Data Protector classroom training


✓ HP Data Protector certification

✓ HP Data Protector video tutorial


✓ HP Data Protector training in India


✓ Enterprise training on HP Data Protector


✓ Use HP Data Protector efficiently


✓ HP Data Protector guide


✓ best HP Data Protector training institutes in delhi ncr