Санал авахТанхимын сургалт
БҮРТГЭХ

Холбоо барих

Тэмдэглэсэн тэмдгүүд * шаардлагатай байна

 

ITIL V3 INTERMEDIATE

ITIL v3 Завсрын сургалт ба гэрчилгээ

Тодорхойлолт

Үзэгч & урьдчилсан нөхцөл

Гэрчилгээний

ITIL v3 Завсрын сургалтын курс Тойм

The ITIL v3 Завсрын гэрчилгээ Үргэлжлүүлсэн хэн нэгэнд боломжтойITIL Foundation шалгалт. Модуль тус бүртэй модул бүтэцтэй бөгөөд IT үйлчилгээний менежмент дээр өөр анхаарлаа хандуулдаг. Та хэрэгцээтэй цөөн буюу олон завсрын мэргэжил эзэмших боломжтой. Завсрын модулиуд нь Foundation сертификатаас илүү нарийвчлалтай танилцаж, салбарын хүлээн зөвшөөрөгдсөн баталгаажуулалтаар хангадаг. Нь ITIL Завсрын сертификат Үйлчилгээний Lifecycle болон Service Capability гэсэн хоёр ангилалд хуваагддаг. Зарим нэг модулиудад анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хүсч болох боловч менежментийн болон техникийн мэдлэгийг нэгтгэхийн тулд Service Lifecycle болон Service Capability урсгалуудаас аль алинаас нь модулийг сонгож болно. Мэдээллийн технологийн үндсэн ухагдахуунууд болон хамгийн багадаа хоёр жилийн туршид мэргэжлийн туршлагатай байхыг зөвлөж байна IT үйлчилгээний менежмент ITIL Зуучлалын модулиудын аль нэгийг хийхээс өмнө.

Үйлчилгээний Lifecycle урсгал нь Үйлчилгээний Lifecycle-ийн хүрээнд ITIL® практик дээр төвлөрдөг. Үндсэн фокус нь Lifecycle-ээс гадна түүний ашигладаг процесс, практикийн элемент юм.

Үйлчилгээний чадамжийн урсгал нь тодорхой ойлголттой болох хүсэлтэй хүмүүст зориулагдсан юм ITIL® процесс ба үүрэг. Анхдагч анхаарлаа хандуулах үйл явц нь МТ-ийн үйлчилгээний амьдралын туршид үйл явц, процессыг гүйцэтгэх, ашиглахад чиглэгддэг.

ITIL v3 Завсрын гэрчилгээжүүлэх зорилготой үзэгчид

Зорилтот бүлэг ITIL завсрын SO гэрчилгээнд дараах зүйлс орно:

 • Мэдээллийн албаны дарга (CIOs)
 • Техникийн тэргүүний албан тушаалтнууд (CTOs)
 • менежерүүд
 • Хяналтын ажилтнууд
 • Багийн удирдагчид
 • Үйлчилгээний дизайнерууд
 • IT Архитекторууд
 • IT боловсруулагч нар
 • МТ-ийн зөвлөхүүд
 • IT аудитын менежерүүд
 • МТ-ийн аюулгүй байдлын менежерүүд

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу.

 


сэтгэгдэл
KEYWORDS SEARCH TERM

 • Gurgaon дахь ITIL v3 завсрын сургалт
 • Gurgaon дахь ITIL v3 Завсрын баталгаажуулалтын зардал
 • Gurgaon дахь ITIL v3 завсрын институт
 • Gurgaon дахь ITIL v3 завсрын
 • Gurgaon дахь ITIL v3 Завсрын гэрчилгээ
 • Gurgaon дахь ITIL v3 завсрын курс
 • Шилдэг ITIL v3 Завсрын сургалт Онлайн
 • ITIL v3 Завсрын сургалт