JenisLatihan Kelas
Masa5 Days
DAFTAR
Merekabentuk dan Menggunakan Microsoft Exchange Server 2016

20345-2: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 Training Course & Certification

Penerangan

Penonton & Prasyarat

Garis Panduan Kursus

Jadual & Bayaran

Pensijilan

Merekabentuk dan Menyebarkan Latihan Microsoft Exchange Server 2016

Merekabentuk dan Menyebarkan Latihan Pensijilan Microsoft Exchange Server 2016 menyampaikan kemahiran maju untuk mereka bentuk dan melaksanakan penempatan mesej Exchange Server. Peserta yang mendaftar untuk kursus Exchange Server 2016 ini akan mempelajari reka bentuk dan konfigurasi komponen lanjutan seperti pematuhan, pengarkiban, ketahanan laman, keselamatan, dan penyelesaian penemuan. Latihan Exchange Server ini akan memberi tumpuan untuk menyerlahkan amalan, garis panduan dan pertimbangan terbaik untuk mengoptimumkan deployment Server Exchange. Modul 20345-2A Modul dimaksudkan untuk pentadbir pesanan yang berpengalaman, perunding dan arkitek pesanan yang bertanggungjawab untuk mereka bentuk dan menggunakan Exchange Server dalam persekitaran perusahaan.

Objektif Merancang dan Menggunakan Microsoft Exchange Server 2016 Course

Prerequisites for Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 Certification

Sebelum menghadiri kursus ini, pelajar harus mempunyai:

 • Pengalaman dua tahun minimum yang mentadbirkan Windows Server, termasuk Windows Server 2012 R @ atau Windows Server 2016.
 • Dua tahun pengalaman minimum yang berfungsi dengan Perkhidmatan Domain Direktori aktif (AD DS).
 • Dua tahun pengalaman minimum yang bekerja dengan penyelesaian nama termasuk Sistem Nama Domain (DNS).
 • Memahami TCP / IP dan konsep rangkaian.

Course Outline Duration: 5 Days

Modul 1: Pelan Perancang Exchange 2016

Modul ini menerangkan keperluan dan pertimbangan untuk merancang penyebaran Exchange Server.Lessons

 • Ciri-ciri baru di Exchange Server 2016
 • Mengumpul keperluan perniagaan untuk penyebaran Exchange Server 2016
 • Merancang untuk penempatan Exchange Server
 • Merancang penyerahan Pesanan Bersepadu (UM)

Lab: Perancangan Pelayan Exchange 2016

 • Menilai infrastruktur pesanan sedia ada
 • Mengenal pasti keperluan
 • Perbincangan: Reka bentuk pemasangan untuk Exchange Server 2016

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Terangkan ciri-ciri baru di Exchange Server 2016.
 • Terangkan bagaimana untuk mengumpulkan keperluan perniagaan untuk penyebaran Exchange Server 2016.
 • Rancang untuk penyebaran Exchange Server 2016.
 • Merancang penggunaan UM.

Modul 2: Merancang dan menggunakan perkhidmatan Peti Mel Exchange 2016

Modul ini menerangkan cara merancang dan menggunakan perkakasan Exchange Server, virtualisasi, peti mel pangkalan data, dan folder awam. Pelajaran

 • Perisian perkakasan Pertukaran Skala Perancangan
 • Perancangan Exchange Server untuk virtualisasi dan integrasi Microsoft Azure
 • Merancang dan melaksanakan folder awam

Lab: Merancang dan melaksanakan virtualisasi Exchange, pangkalan peti mel, dan folder umum

 • Perancangan untuk perbualan
 • Perancangan pangkalan data peti mel
 • Melaksanakan pangkalan data peti mel
 • Merancang dan melaksanakan folder awam

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Rancang keperluan perkakasan Exchange Server.
 • Pelan Exchange Server untuk penyepaduan virtualisasi dan Azure.
 • Rancang dan laksanakan folder awam.

Modul 3: Merancang dan menggerakkan pengangkutan mesej

Modul ini menerangkan cara merancang dan melaksanakan penghalaan mel secara dalaman dari dan ke Internet, dan tugas yang berkaitan dengan pengangkutan dalam organisasi.Lessons

 • Merancang penghalaan mesej
 • Merancang perkhidmatan pengangkutan
 • Merancang perimeter mesej-laluan
 • Merancang dan melaksanakan pematuhan pengangkutan

Lab: Merancang dan menggerakkan pengangkutan mesej

 • Merancang pengangkutan mesej yang berlebihan dan selamat
 • Merancang pematuhan pengangkutan
 • Melaksanakan pematuhan pengangkutan

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Perancangan mesej reka bentuk.
 • Perkhidmatan pengangkutan reka bentuk.
 • Ralat mesej reka bentuk dalam rangkaian perimeter.
 • Merancang dan melaksanakan pematuhan pengangkutan.

Modul 4: Merancang dan menggunakan akses klien

Modul ini menerangkan cara merancang untuk sambungan pelanggan dan akses klien di Exchange Server 2016. Modul ini juga menerangkan bagaimana untuk melaksanakan Pelayan Dalam Talian Microsoft Office, dan kewujudan bersama SharePoint 2016 dengan Exchange.Lessons

 • Perancangan untuk pelanggan Exchange Server 2016
 • Perancangan untuk akses pelanggan
 • Perancangan dan pelaksanaan Pelayan Pejabat Dalam Talian
 • Merancang dan melaksanakan kewujudan bersama SharePoint 2016 dengan Exchange
 • Merancang akses klien luaran

Lab: Merancang dan menggunakan penyelesaian akses klien

 • Merancang dan mengkonfigurasi ruang nama
 • Merancang dan mengkonfigurasi pilihan perkhidmatan akses pelanggan
 • Perancangan dan penyebaran Pelayan Dalam Talian Pejabat
 • Merancang dan melaksanakan proksi terbalik

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Rancang untuk pelanggan Exchange 2016 Server.
 • Rancang untuk akses pelanggan.
 • Rancang dan laksanakan Pelayan Pejabat Dalam Talian.
 • Merancang dan melaksanakan SharePoint 2016 dan bersama dengan Exchange Server 2016 bersama.
 • Rancang akses pelanggan luaran.

Modul 5: Merekabentuk dan melaksanakan ketersediaan tinggi

Modul ini menerangkan bagaimana untuk merancang dan melaksanakan penyelesaian yang sangat tersedia untuk Exchange Server 2016.Lessons

 • Merancang ketersediaan tinggi untuk Exchange Server 2016
 • Merancang untuk mengimbangi beban
 • Perancangan untuk ketahanan tapak

Makmal: Merancang dan melaksanakan daya tahan tapak

 • Mewujudkan salinan pangkalan data lag
 • Memulihkan data dari salinan pangkalan data yang tertinggal
 • Melaksanakan daya tahan tapak
 • Mengesahkan ketahanan tapak

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Ketersediaan 2016 yang tinggi untuk pelan Exchange Server.
 • Rancang untuk mengimbangi beban dalam penyebaran Exchange Server 2016.
 • Rancang untuk ketahanan tapak dalam penyebaran Exchange Server 2016.

Modul 6: Mengekalkan Exchange Server 2016

Modul ini menerangkan bagaimana untuk mengekalkan Exchange Server 2016 menggunakan Ketersediaan Terurus dan Konfigurasi Negeri yang Diinginkan (DSC).

 • Menggunakan Ketersediaan Terurus untuk meningkatkan ketersediaan tinggi
 • Melaksanakan DSC

Makmal: Mengekalkan Exchange Server 2016

 • Menggunakan Windows PowerShell untuk menyiasat dan mengkonfigurasi Ketersediaan Terurus
 • Melaksanakan DSC

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Terangkan dan konfigurasikan Ketersediaan Terurus di Exchange Server 2016.
 • Describe and implement DSC in Exchange Server 2016.

Modul 7: Merekabentuk keselamatan pesanan

Modul ini menerangkan cara merancang untuk keselamatan mesej dan reka bentuk dan melaksanakan Perkhidmatan Pengurusan Hak Direktori Aktif (AD RMS) dan Azure RMS dalam organisasi Exchange Exchange.Lessons

 • Keselamatan pesanan perancangan
 • Merekabentuk dan melaksanakan integrasi AD RMS dan Azure RMS

Lab: Merekabentuk keselamatan pesanan

 • Melaksanakan AD RMS
 • Mengintegrasikan AD RMS dengan Exchange Server
 • Mewujudkan peraturan pengangkutan mesej untuk melindungi e-mel
 • Melindungi e-mel dengan AD RMS

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Ralat mesej pemesejan.
 • Merangka dan melaksanakan RMS RMS dan integrasi Azure RMS.

Modul 8: Merangka dan melaksanakan pengekalan mesej

Modul ini menerangkan bagaimana untuk merancang pengarsipan dan pengekalan mesej.Lessons

 • Gambaran keseluruhan pengurusan rekod pemesejan dan pengarkiban
 • Merancang Pengarkiban Dalam Tempat
 • Merancang dan melaksanakan pengekalan mesej

Lab: Merancang dan melaksanakan pengekalan mesej

 • Merancang pengekalan mesej dan pengarkiban
 • Melaksanakan pengekalan mesej dan pengarkiban

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Terangkan pengurusan rekod pemesejan dan pengarkiban.
 • Reka Bentuk Di Tempat Mencapai.
 • Reka dan laksanakan pengekalan mesej.

Modul 9: Memperuntukkan pemesejan pemesejan

Modul ini menerangkan cara merancang dan melaksanakan beberapa ciri Pertukaran untuk membantu meminimumkan kehilangan data dan memantau lalu lintas dan kandungan email.Lessons

 • Merancang dan melaksanakan pencegahan kehilangan data
 • Merancang dan melaksanakan Tempat Di Tempat
 • Merancang dan melaksanakan eDiscovery Di Tempat

Lab: Merancang dan melaksanakan pematuhan mesej

 • Merancang pemesejan pemesejan
 • Melaksanakan pencegahan kehilangan data
 • Melaksanakan eDiscovery Di Tempat
 • Membandingkan dasar pemesejan dan pilihan pematuhan

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Reka bentuk dan laksanakan pencegahan kehilangan data.
 • Reka dan laksanakan di Tempat Letak.
 • Reka dan laksanakan eDiscovery Di Tempat.

Modul 10: Merancang dan melaksanakan pemesejan bersama bersama

Modul ini menerangkan cara merancang dan melaksanakan federasi, wujud bersama antara organisasi Pertukaran, dan merancang dan mengalihkan peti mel antara hutan yang berbeza dan organisasi Pertukaran.Lessons

 • Merancang dan melaksanakan federasi
 • Mewujudkan kewujudan bersama antara organisasi Pertukaran
 • Merancang dan melaksanakan merentas peti mel lintas hutan

Lab: Melaksanakan kewujudan pesanan bersama

 • Melaksanakan kewujudan mesej bersama
 • Mengalihkan peti mel pengguna

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Merancang dan melaksanakan federasi.
 • Reka bentuk kewujudan bersama antara organisasi Exchange Server.
 • Merancang dan melaksanakan merentas peti mel lintas hutan.

Modul 11: Meningkatkan kepada Exchange Server 2016

Modul ini menerangkan bagaimana untuk merancang dan melaksanakan peningkatan dari versi Exchange Server 2013 atau Exchange Server sebelumnya kepada Exchange Server 2016.Lessons

 • Merancang naik taraf dari versi Exchange Server sebelumnya
 • Melaksanakan peningkatan dari versi Exchange Server terdahulu

Lab: Menaik taraf dari Exchange Server 2013 ke Exchange Server 2016

 • Mendokumentasikan organisasi Exchange Server 2013
 • Menyebarkan Exchange Server 2016
 • Menaik taraf dari Exchange Server 2013 ke Exchange Server 2016
 • Mengalihkan Exchange Server 2013

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Rancang naik taraf ke Exchange Server 2016.
 • Melaksanakan peningkatan ke Exchange Server 2016.

Modul 12: Merancang penyebaran Exchange Server hibrid

Modul ini menerangkan cara merancang dan melaksanakan penggunaan hibrid untuk Exchange Server 2016.Lessons

 • Asas-asas penggunaan hibrid
 • Merancang dan melaksanakan penyebaran hibrid
 • Melaksanakan fungsi canggih untuk penyebaran hibrid

Lab: Merancang integrasi dengan Exchange Online

 • Merancang integrasi dengan Exchange Online

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Terangkan asas-asas penggunaan hibrid.
 • Merancang dan melaksanakan penyebaran hibrid.
 • Melaksanakan fungsi canggih untuk penyebaran hibrid.

Tidak ada acara yang akan datang pada masa ini.

Sila tulis kepada kami di info@itstechschool.com & hubungi kami di + 91-9870480053 untuk harga kursus & kos persijilan, jadual & lokasi

Drop Kami Pertanyaan

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami Hubungi Kami.