JenisLatihan Kelas
DAFTAR
PRAKTISI ISO 20000

Kursus & Persijilan Latihan Pengamal ISO 20000

Penerangan

Penonton & Prasyarat

Pensijilan

Kursus Latihan Pengamal ISO 20000

Pelanggan menuntut agar Penyedia Perkhidmatan IT (dalaman atau luaran) mereka dapat membuktikan bahawa mereka dapat menyediakan kualiti perkhidmatan yang diperlukan dan mempunyai proses pengurusan perkhidmatan yang sesuai. Berdasarkan proses, ISO / IEC20000 adalah piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk Pengurusan Perkhidmatan IT yang menyatakan keperluan bagi pembekal perkhidmatan untuk merancang, menubuhkan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, meninjau, menyelenggara dan memperbaiki SMS. Keperluan termasuk reka bentuk, peralihan, penghantaran dan penambahbaikan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan perkhidmatan yang dipersetujui.

Pensijilan ISO / IEC20000 diberikan selepas audit yang dijalankan oleh Badan Pensijilan Berdaftar, yang memastikan bahawa pembekal perkhidmatan merancang, melaksanakan dan menguruskan sistem Pengurusan Perkhidmatan IT selaras dengan keperluan standard.

Kursus ini memberikan pemahaman yang mencukupi mengenai ISO / IEC 20000 dan aplikasinya untuk dapat menganalisis dan menggunakan pengetahuan yang diperoleh kepada pelbagai aktiviti yang akan menyokong organisasi-organisasi yang mematuhi keperluan Bahagian 1, dan mencapai dan mengekalkan pensijilan ISO / IEC 20000 .

Kursus ini merangkumi edisi kedua standard (ISO / IEC 20000-1: 2011) yang membatalkan dan menggantikan edisi pertama (ISO / IEC 20000-1: 2005).

Beberapa perbezaan utama adalah seperti berikut:

 • penjajaran dekat dengan ISO 9001
 • penjajaran lebih dekat kepada ISO / IEC 27001
 • perubahan terminologi untuk menggambarkan penggunaan antarabangsa
 • penjelasan mengenai keperluan untuk tadbir urus proses yang dikendalikan oleh pihak lain
 • penjelasan keperluan untuk menentukan skop SMS
 • penjelasan bahawa metodologi PDCA terpakai untuk SMS, termasuk proses pengurusan perkhidmatan dan perkhidmatan
 • pengenalan keperluan baru untuk reka bentuk dan peralihan perkhidmatan baru atau berubah

Pelajar yang telah mengikuti kursus ini bersedia untuk berjaya mengambil ujian pensijilan pengamal ISO / IEC 20000.

Objektif Latihan Pengamal ISO 20000

Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat memahami dan dapat menganalisis dan menggunakan kandungan ISO / IEC 20000 dalam organisasi yang diperakui pada masa ini atau mereka yang ingin melaksanakan SMS sebagai persediaan untuk pensijilan awal.

Khususnya, pelajar akan dapat:

 • Memahami tujuan, penggunaan dan penggunaan Bahagian 1, 2, 3 dan 5 standard
 • Membantu dan menasihati organisasi dalam pencapaian pematuhan kepada ISO / IEC 20000-1 dan pensijilan
 • Memahami, menjelaskan dan memberi nasihat tentang isu-isu mengenai kebolehgunaan, kelayakan dan definisi skop
 • Memahami dan menerangkan hubungan antara amalan terbaik ISO / IEC 20000 dan ITSM dalam penggunaan biasa dan piawaian yang berkaitan
 • Terangkan dan menerapkan keperluan Bahagian 1
 • Jelaskan penggunaan teknologi dan alat untuk menyokong pelaksanaan dan penambahbaikan SMS, pencapaian pensijilan dan demonstrasi pematuhan yang berterusan kepada Bahagian 1
 • Nasihat dan membantu dalam penilaian kesediaan pensijilan ISO / IEC 20000
 • Melahirkan analisis jurang yang disokong oleh pelan peningkatan dan pelaksanaan
 • Memahami, membuat dan menggunakan pelan pengurusan perkhidmatan
 • Membantu dan menasihati organisasi mengenai pelaksanaan proses penambahbaikan berterusan
 • Sediakan organisasi bagi audit pensijilan ISO / IEC 20000 dengan menggunakan peraturan-peraturan Skim Persijilan APMG.

Intended Audience for of ISO 20000 Practitioner Course

Kelayakan ini bertujuan untuk profesional, pengurus dan perunding yang memegang peranan penting dalam pengeluaran dan / atau pengurusan operasi sistem pengurusan perkhidmatan berdasarkan ISO / IEC 20000.

Prerequisites for of ISO 20000 Practitioner Certification

Peserta mesti mempunyai pengetahuan asas mengenai prinsip dan proses Pengurusan Perkhidmatan IT.
The knowledge base in this area are such as those acquired in a course ITIL® Foundation or Yayasan ISO / IEC 20000.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami hubungi kami.

Seksyen 1Pengenalan dan latar belakang kepada piawaian ISO / IEC 20000
Seksyen 2Skim persijilan ISOIEC 20000
Seksyen 3Prinsip pengurusan perkhidmatan IT
Seksyen 4Keperluan sistem pengurusan ISO / IEC 20000-1 (Bahagian 1)
Seksyen 5Panduan ISO / IEC 20000-2 mengenai permohonan Bahagian 1
Seksyen 6Mencapai sijil ISO / IEC 20000
Seksyen 7Pemakaian, pengarkaan dan kelayakan berdasarkan ISO / IEC 20000-3
Seksyen 8Persediaan untuk pensijilan rasmi, audit penuh dan pengawasan
Seksyen 9Amalan peperiksaan dan penyediaan