JenisLatihan Kelas
Masa5 Days
DAFTAR
Kursus Latihan & Pensijilan Mirantis Openstack

Kursus Latihan & Pensijilan Mirantis Openstack

Penerangan

Penonton & Prasyarat

Pensijilan

Tinjauan Kursus Latihan Openstack Mirantis

This five day Open Stack Mirantis Training course is for deployment engineers,administrators, architects or other IT team members responsible for the installation and deployments of OpenStack. The course provides participants with detailed understanding of the steps necessary to deploy an OpenStack persekitaran dari awal. Melalui proses memasang OpenStack, berasingan daripada perkhidmatan automasi, pelajar belajar bagaimana untuk mengenal pasti isu-isu dan bagaimana untuk mengatasi rintangan apabila keadaan menjadi salah. Kursus ini memerlukan pelajar untuk akrab dengan linux (sistem operasi) baris arahan (bash).

Penonton yang Bertujuan untuk Latihan Openstack-Mirantis

  • Pentadbir Sistem
  • Jurutera Pergerakan
  • Penyelesaian Arkitek

Prasyarat untuk Sijil Mirantis Openstack

  • Pengalaman yang kuat menggunakan baris arahan Linux.
  • Pengalaman mengedit fail conf dengan vi atau editor cli lain

Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami.

Seksyen 1Senibina Openstack
Kuliah 1Tinjauan sejarah dan siaran projek.
Kuliah 2Gambaran keseluruhan projek teras
Kuliah 3Senibina komponen susun atur biasa.
Kuliah 4Komponen spesifik dan butiran.
Kuliah 5Rangkaian logik dan fizikal di Openstack.
Seksyen 2Pemasangan Manual Openstack
Kuliah 6Konfigurasikan OS (Ubuntu 14.04) dan rangkaian.
Kuliah 7Memasang dan mengkonfigurasi pangkalan data pangkalan data (MySQL) dan mesej (RabbitMQ).
Kuliah 8Memasang dan mengkonfigurasi OpenStack Identity (Keystone).
Kuliah 9Memasang dan mengkonfigurasi Perkhidmatan Imej OpenStack (pandangan).
Seksyen 3OpenStack Networking & Storage
Kuliah 10Memasang perkhidmatan OpenStack Networking (neutron)
Kuliah 11Mengkonfigurasi Rangkaian (neutron) untuk menggunakan pemalam ML2 dengan pemandu vSwitch Terbuka
Kuliah 12Memasang dan mengkonfigurasi OpenStack Compute (nova), Mengkonfigurasi OpenStack Compute (nova) dengan hypervisor KVM.
Kuliah 13Memasang dan mengkonfigurasi papan pemuka OpenStack (cakrawala)
Kuliah 14Memasang dan mengkonfigurasi OpenStack Block Storage (cinder)
Kuliah 15Mengkonfigurasi Penyimpanan Blok OpenStack (cinder) untuk menggunakan dua hujung belakang (LVM)
Kuliah 16Memasang dan mengkonfigurasi Orchestrasi OpenStack (haba)
Seksyen 4Gambaran keseluruhan bahan api dan seni bina
Kuliah 17Gambaran keseluruhan minyak, Senibina Bahan Api.
Kuliah 18Pasang Bahan Api
Kuliah 19Pasang persekitaran OpenStack dengan Bahan Api
Kuliah 20Batasan bahan api
Kuliah 21Penyelesaian bahan api.
Seksyen 5Horizon
Kuliah 22Gambaran Keseluruhan projek
Kuliah 23Lancarkan nod dari papan pemuka & cli.
Kuliah 24Urus projek
Kuliah 25Urus pengguna dan kuota.
Kuliah 26Urus rangkaian.
Seksyen 6KeyStone
Kuliah 27Gambaran keseluruhan projek.
Kuliah 28Urus perkhidmatan identiti batu asas melalui cli
Seksyen 7Sepintas
Kuliah 29Gambaran Keseluruhan projek
Kuliah 30Urus imej melalui cli
Seksyen 8SWIFT
Kuliah 31Gambaran Keseluruhan projek
Kuliah 32Penggunaan dan penggunaan kes
Kuliah 33Replikasi, Keselamatan / ACL.
Kuliah 34Operasi Swift, Memuat naik dalam segmen
Kuliah 35Menambah metadata ke Objek, Penyelenggaraan.
Seksyen 9HABA
Kuliah 36Latar belakang & kes penggunaan haba.
Kuliah 37Seni bina haba.
Kuliah 38Format TEHplate Heat (HOT).
Kuliah 39Heat Autoscaling.