JenisLatihan Kelas
Masa5 Days
DAFTAR
Meminta Data dengan Transact-SQL

Meminta Data dengan Kursus & Pensijilan Latihan SQL

Penerangan

Penonton & Prasyarat

Garis Panduan Kursus

Jadual & Bayaran

Pensijilan

Meminta Data dengan Transact Gambaran Keseluruhan Latihan SQL

Kursus ini direka untuk memperkenalkan pelajar kepada Transact-SQL. Ia direka sedemikian rupa sehingga tiga hari pertama dapat diajarkan sebagai kursus kepada pelajar yang memerlukan pengetahuan untuk kursus-kursus lain di SQL Server kurikulum. Hari 4 & 5 mengajar kemahiran yang diperlukan peperiksaan 70-761.

Objectives of Querying Data with Transact SQL Training

 • Terangkan keupayaan dan komponen utama SQL Server 2016.
 • Terangkan T-SQL, set, dan logika predikat.
 • Tulis satu jadual SELECT statement.
 • Tulis pernyataan SELECT berbilang jadual.
 • Tulis pernyataan SELECT dengan menapis dan menyusun.
 • Terangkan bagaimana SQL Server menggunakan jenis data.
 • Tulis kenyataan DML.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan fungsi terbina dalam.
 • Tulis pertanyaan yang mengumpulkan data.
 • Tulis subquery.
 • Buat dan laksanakan fungsi pandangan dan jadual yang bernilai.
 • Gunakan operator set untuk menggabungkan hasil pertanyaan.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan fungsi ranking, mengimbangi, dan agregat tetingkap.
 • Transform data dengan melaksanakan pivot, unpot, rollup dan kiub.
 • Buat dan laksanakan prosedur tersimpan.
 • Tambah pembentukan pengaturcaraan seperti pemboleh ubah, syarat, dan gelung ke kod T-SQL.

Intended Audience for Objectives of Querying Data with Transact – SQL

Tujuan utama kursus ini adalah untuk memberi pelajar pemahaman yang baik mengenai bahasa Transact-SQL yang digunakan oleh semua disiplin berkaitan SQL Server; iaitu Pentadbiran Pangkalan Data, Pembangunan Pangkalan Data dan Perisikan Perniagaan. Oleh itu, penonton sasaran utama untuk kursus ini ialah: Pentadbir Pangkalan Data, Pemaju Pangkalan Data dan profesional BI.

Course Outline Duration: 5 Days

Modul 1: Pengenalan kepada Microsoft SQL Server 2016

Modul ini memperkenalkan SQL Server, versi SQL Server, termasuk versi awan, dan bagaimana untuk menyambung ke SQL Server menggunakan SQL Server Management Studio.Lessons

 • Senibina Asas SQL Server
 • Edisi dan Versi SQL Server
 • Bermula dengan Studio Pengurusan SQL Server

Lab: Bekerjasama dengan Alat SQL Server 2016

 • Bekerja dengan SQL Server Management Studio
 • Mewujudkan dan Menyusun Skrip T-SQL
 • Menggunakan Buku Dalam Talian

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Terangkan pangkalan data hubungan dan pertanyaan Transact-SQL.
 • Terangkan edisi berasaskan awalan dan awan dan versi SQL Server.
 • Terangkan bagaimana menggunakan SQL Server Management Studio (SSMS) untuk menyambung kepada contoh SQL Server, meneroka pangkalan data terkandung dalam contoh, dan bekerja dengan fail skrip yang mengandungi pertanyaan T-SQL.

Modul 2: Pengenalan kepada Query T-SQL

Modul ini menerangkan unsur-unsur T-SQL dan peranannya dalam menulis pertanyaan. Terangkan penggunaan set dalam SQL Server. Terangkan penggunaan logik predikat dalam SQL Server. Terangkan perintah logik operasi dalam pernyataan SELECT. Pengajaran

 • Memperkenalkan T-SQL
 • Memahami Set
 • Memahami Logik Predikat
 • Memahami Perintah Logik Operasi dalam pernyataan SELECT

Makmal: Pengenalan kepada Querying T-SQL

 • Melaksanakan Penyataan SELECT Asas
 • Melaksanakan Pertanyaan yang Data Penapis menggunakan Predikat
 • Melaksanakan Pertanyaan Yang Menyusun Data Menggunakan ORDER OLEH

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Huraikan peranan T-SQL dalam menulis penyataan SELECT.
 • Terangkan unsur-unsur bahasa T-SQL dan unsur-unsur yang akan berguna dalam pertanyaan bertulis.
 • Terangkan konsep teori set, salah satu daripada asas matematik pangkalan data hubungan, dan untuk membantu anda menerapkannya kepada bagaimana anda berfikir tentang menanya SQL Server
 • Huraikan logika predikat dan periksa permohonannya untuk menanyakan SQL Server.
 • Jelaskan unsur-unsur pernyataan PILIH, huraikan perintah di mana elemen dinilai, dan kemudian menerapkan pemahaman ini kepada pendekatan praktikal untuk menulis pertanyaan.

Modul 3: Menulis Pertanyaan SELECT

Modul ini memperkenalkan asas-asas pernyataan SELECT, dengan memberi tumpuan kepada pertanyaan terhadap jadual tunggal

 • Menulis Penyataan SELECT Mudah
 • Menghapuskan Duplikat dengan DISTINCT
 • Menggunakan Lajur dan Jadual Aliases
 • Menulis Expression Kesan Mudah

Lab: Menulis Penyata SELECT Asas

 • Menulis Penyataan SELECT Mudah
 • Menghapuskan Duplikat Menggunakan DISTINCT
 • Menggunakan Lajur dan Jadual Aliases
 • Menggunakan Expression KESUS Mudah

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Huraikan struktur dan format pernyataan SELECT, serta tambahan yang akan menambah fungsi dan kebolehbacaan kepada pertanyaan anda.
 • Terangkan bagaimana untuk menghapuskan pendua menggunakan klausa DISTINCT
 • Terangkan penggunaan alias lajur dan jadual
 • Fahami dan gunakan ungkapan CASE

Modul 4: Meminta Jadual Pelbagai

Modul ini menerangkan cara menulis pertanyaan yang menggabungkan data dari pelbagai sumber dalam Microsoft SQL Server 2016. Pengajaran

 • Memahami Bergabung
 • Bertanya dengan Penglibatan Dalaman
 • Bertanyakan dengan Gabungan Luar
 • Bertanyakan dengan Cross Joins dan Self Joins

Lab: Meminta Berbilang Meja

 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Penglibatan Dalam
 • Query Menulis yang menggunakan Joining Multi-Table Inner
 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Self-Joins
 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Pengambilan Luar
 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Cross Joins

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Terangkan asas-asas bergabung dalam SQL Server 2016
 • Tulis pertanyaan dalam batin
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan joining luar
 • Gunakan jenis gabungan tambahan

Modul 5: Menyusun dan Menapis Data

Modul ini menerangkan bagaimana untuk mengasingkan dan menapis.Lessons

 • Data Penyusun
 • Menapis Data dengan Predikat
 • Menapis Data dengan TOP dan OFFSET-FETCH
 • Bekerja dengan Nilai Tidak Diketahui

Lab: Menyusun dan Menapis Data

 • Menulis Pertanyaan yang Menapis Data menggunakan Klausa WHERE
 • Menulis Pertanyaan yang Menyusun Data Menggunakan ORDER BY Fasal
 • Menulis Pertanyaan yang Menapis Data Menggunakan Pilihan TOP

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Terangkan bagaimana untuk menambah klausa ORDER BY kepada pertanyaan anda untuk mengawal urutan baris yang dipaparkan dalam output pertanyaan anda
 • Terangkan bagaimana untuk membina Klausa WHERE untuk menyaring baris yang tidak sepadan dengan predikat.
 • Terangkan bagaimana untuk membatasi julat baris dalam klausa SELECT menggunakan pilihan TOP.
 • Terangkan bagaimana untuk mengehadkan julat baris dengan menggunakan pilihan OFFSET-FETCH dari suatu fasal ORDER BY.
 • Terangkan bagaimana akaun logik bernilai tiga untuk nilai tidak diketahui dan hilang, bagaimana SQL Server menggunakan NULL untuk menandakan nilai yang hilang, dan bagaimana untuk menguji NULL dalam pertanyaan anda.

Modul 6: Bekerja dengan Jenis Data SQL Server 2016

Modul ini memperkenalkan jenis data penggunaan SQL Server untuk menyimpan data.Lessons

 • Memperkenalkan Jenis Data SQL Server 2016
 • Bekerja dengan Data Watak
 • Bekerja dengan Data Tarikh dan Masa

Lab: Bekerjasama dengan Jenis Data SQL Server 2016

 • Menulis Pertanyaan yang Tarikh Pulang dan Data Masa
 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Fungsi Tarikh dan Masa
 • Menulis Pertanyaan Yang Mengembalikan Data Watak
 • Menulis Pertanyaan Yang Mengembalikan Fungsi Karakter

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Terokai banyak jenis data yang digunakan oleh SQL Server untuk menyimpan data dan bagaimana jenis data ditukar antara jenis
 • Terangkan jenis data berasaskan watak SQL Server, bagaimana perbandingan watak berfungsi, dan beberapa fungsi umum yang mungkin anda dapati berguna dalam pertanyaan anda
 • Jelaskan jenis data yang digunakan untuk menyimpan data temporal, bagaimana untuk memasukkan tarikh dan masa supaya mereka akan diurai dengan betul oleh SQL Server, dan bagaimana untuk memanipulasi tarikh dan masa dengan fungsi terbina dalam.

Modul 7: Menggunakan DML untuk Mengubah Data

Modul ini menerangkan bagaimana untuk membuat pertanyaan DML, dan mengapa anda mahu untuk.Lessons

 • Memasukkan Data
 • Mengubah dan Memadam Data

Lab: Menggunakan DML untuk Ubah Data

 • Memasukkan Data
 • Mengemas kini dan Memadam Data

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Gunakan INSERT dan PILIH INTO kenyataan
 • Gunakan UPDATE, MERGE, DELETE, dan TRUNCATE.

Modul 8: Menggunakan Fungsi Terbina Dalam

Modul ini memperkenalkan beberapa fungsi terbina dalam SQL Server 2016.Lessons

 • Menulis Pertanyaan dengan Fungsi Terbina Dalam
 • Menggunakan Fungsi Penukaran
 • Menggunakan Fungsi Logik
 • Menggunakan Fungsi untuk Bekerja dengan NULL

Makmal: Menggunakan Fungsi Terbina Dalam

 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan Fungsi Penukaran
 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Fungsi Logik
 • Menulis Pertanyaan yang Test for Nullability

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Huraikan jenis fungsi yang disediakan oleh SQL Server, dan kemudian fokus pada kerja dengan fungsi skalar
 • Terangkan bagaimana cara menukar data secara jelas antara jenis menggunakan beberapa fungsi SQL Server
 • Huraikan bagaimana menggunakan fungsi logik yang menilai ungkapan dan kembalikan hasil skalar.
 • Terangkan fungsi tambahan untuk bekerja dengan NULL

Modul 9: Pengumpulan dan Pengagregatan Data

Modul ini menerangkan cara menggunakan fungsi agregat

 • Menggunakan Fungsi Agregat
 • Menggunakan GROUP BY Fasal
 • Menapis Kumpulan dengan HAVING

Makmal: Pengumpulan dan Pengagregatan Data

 • Menulis Pertanyaan Yang Menggunakan GROUP BY Clause
 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan Fungsi Agregat
 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan Fungsi Agregat Terlibat
 • Menulis Pertanyaan yang Menapis Kumpulan dengan HAVING Clause

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Terangkan fungsi agregat terbina dalam SQL Server dan menulis pertanyaan menggunakannya.
 • Tulis pertanyaan yang memisahkan baris menggunakan klausa GROUP BY.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan klausa HAVING untuk menapis kumpulan.

Modul 10: Menggunakan Subqueries

Modul ini menerangkan beberapa jenis subquery dan bagaimana dan bila menggunakannya. Pelajaran

 • Menulis Subqueries Diri yang Diri
 • Menulis Subkumpulan Korelasi
 • Menggunakan Predikat MUDAH dengan Subqueries

Lab: Menggunakan Subqueries

 • Menulis Pertanyaan yang Digunakan Subqueries Diri
 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan Subkumpulan Skalar dan Multi Hasil
 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan Subqueries Korelasi dan Fasal EXISTS

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Terangkan di mana subqueries boleh digunakan dalam pernyataan SELECT.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan subqueries berkorelasi dalam pernyataan SELECT
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan predikat EXISTS dalam klausa WHERE untuk menguji kewujudan baris yang layak
 • Gunakan predicate EXIS untuk cek cekap kewujudan baris dalam subquery.

Modul 11: Menggunakan Ekspresi Meja

Sebelum ini dalam kursus ini, anda mengetahui tentang menggunakan subqueries sebagai ungkapan yang mengembalikan hasil kepada permintaan panggilan luar. Seperti subqueries, ekspresi jadual adalah ungkapan pertanyaan, tetapi ekspresi jadual memperpanjang idea ini dengan membolehkan anda menamakannya dan bekerja dengan hasilnya kerana anda akan bekerja dengan data dalam setiap jadual relasional yang sah. Microsoft SQL Server 2016 menyokong empat jenis ekspresi jadual: jadual yang diperolehi, ekspresi jadual biasa (CTEs), pandangan, dan fungsi nilai-jadual yang bernilai (TVF). Dalam modul ini, anda akan belajar untuk bekerja dengan bentuk ekspresi meja ini dan belajar bagaimana untuk menggunakannya untuk membantu membuat pendekatan modular untuk menulis pertanyaan.Lessons

 • Menggunakan Views
 • Menggunakan fungsi-nilai yang disenaraikan dalam Jadual-jadual
 • Menggunakan Jadual Derivatif
 • Menggunakan Ekspresi Jadual Biasa

Lab: Menggunakan Ekspresi Jadual

 • Menulis Pertanyaan Yang Menggunakan Views
 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan Jadual Derivatif
 • Pertanyaan Menulis yang Menggunakan Ekspresi Jadual Biasa (CTEs)
 • Menulis Pertanyaan yang Menyerlahkan Ekspresi Jadual-Dihargai Jadual

Setelah melengkapkan modul ini, anda akan dapat:

 • Tulis pertanyaan yang memulangkan hasil daripada pandangan.
 • Gunakan pernyataan CREATE FUNCTION untuk membuat TVF dalam talian yang ringkas.
 • Tulis pertanyaan yang mencipta dan mengambil keputusan dari jadual yang diperolehi.
 • Tulis pertanyaan yang membuat CTE dan hasil pulangan daripada ungkapan jadual.

Modul 12: Menggunakan Pengatur Tetapkan

Modul ini memperkenalkan cara menggunakan operator set UNION, INTERSECT, dan KECUALI untuk membandingkan barisan antara dua set input.

 • Menulis Pertanyaan dengan pengendali UNION
 • Menggunakan KECUALI dan INTERSECT
 • Menggunakan APPLY

Lab: Menggunakan Pengatur Tetapkan

 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan Operator UNION Set dan UNION SEMUA
 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan CROSS APPLY dan OUTER APPLY Operators
 • Menulis Pertanyaan yang Menggunakan Pengendali KECUALI dan INTERSECT

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Tulis pertanyaan yang menggunakan UNION untuk menggabungkan set input.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan UNION SEMUA untuk menggabungkan set input
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan operator EXCEPT untuk kembali baris sahaja dalam satu set tetapi bukan yang lain.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan operator INTERSECT untuk kembali baris sahaja yang terdapat di kedua-dua set
 • Tulis pertanyaan menggunakan pengendali CROSS APPLY.
 • Tulis pertanyaan menggunakan pengendali OUTER APPLY

Modul 13: Menggunakan Kedudukan Windows, Offset, dan Fungsi Agregat

Modul ini menerangkan manfaat untuk menggunakan fungsi tetingkap. Hadkan fungsi tetingkap ke baris yang ditentukan dalam klausa OVER, termasuk partisi dan bingkai. Menulis pertanyaan yang menggunakan fungsi tetingkap untuk beroperasi pada tetingkap baris dan mengembalikan kedudukan, pengagregatan, dan keputusan perbandingan offset.Lessons

 • Mewujudkan Windows dengan OVER
 • Meneroka Fungsi Tetingkap

Lab: Menggunakan Kedudukan Windows, Offset, dan Fungsi Agregat

 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Fungsi Kedudukan
 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Fungsi Offset
 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Fungsi Agregat Window

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Jelaskan komponen T-SQL yang digunakan untuk menentukan tingkap, dan hubungan di antara mereka.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan klausa OVER, dengan pembahagian, pesanan, dan rangka untuk menentukan tingkap
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan fungsi agregat tetingkap.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan fungsi ranking tetingkap.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan fungsi fungsi tetingkap

Modul 14: Pivoting and Set Kumpulan

Modul ini menerangkan pertanyaan menulis yang berputar dan menetapkan keputusan unpol. Tulis pertanyaan yang menentukan berbilang kumpulan dengan kumpulan kumpulan

 • Menulis Pertanyaan dengan PIVOT dan UNPIVOT
 • Bekerja dengan Kumpulan Pengumpulan

Lab: Pivoting and Set Kumpulan

 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Operator PIVOT
 • Menulis Pertanyaan yang menggunakan Pengendali UNPIVOT
 • Query Menulis yang menggunakan Subclauses SETING SETS CUBE dan ROLLUP

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Terangkan bagaimana data berputar boleh digunakan dalam pertanyaan T-SQL.
 • Tulis pertanyaan yang berputar data dari baris ke lajur menggunakan operator PIVOT.
 • Tulis pertanyaan yang membatalkan data dari lajur ke baris dengan menggunakan operator UNPIVOT.
 • Tulis pertanyaan menggunakan subclause SEMAK KUMPULAN.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan ROLLUP DAN CUBE.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan fungsi GROUPING_ID.

Modul 15: Melaksanakan Prosedur Tersimpan

Modul ini menerangkan cara untuk memulangkan hasil dengan melaksanakan prosedur tersimpan. Lulus parameter kepada prosedur. Buat prosedur tersimpan ringkas yang merangkum pernyataan SELECT. Membina dan melaksanakan SQL dinamik dengan EXEC dan sp_executesql.Lessons

 • Meminta Data dengan Prosedur Tersimpan
 • Parameter lulus ke prosedur yang disimpan
 • Mencipta Prosedur Tersimpan Mudah
 • Bekerja dengan Dinamik SQL

Lab: Melaksanakan Prosedur Tersimpan

 • Menggunakan pernyataan EXECUTE untuk Menyimpan Prosedur Disimpan
 • Parameter lulus ke prosedur yang disimpan
 • Prosedur Tersimpan Sistem Pelaksana

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Terangkan prosedur yang disimpan dan penggunaannya.
 • Tulis kenyataan T-SQL yang melaksanakan prosedur tersimpan untuk mengembalikan data.
 • Tuliskan pernyataan EXECUTE yang lulus parameter input untuk prosedur tersimpan.
 • Tuliskan batch T-SQL yang menyediakan parameter keluaran dan laksanakan prosedur tersimpan.
 • Gunakan pernyataan CREATE PROCEDURE untuk menulis prosedur tersimpan.
 • Buat prosedur tersimpan yang menerima parameter input.
 • Terangkan bagaimana T-SQL boleh dibina secara dinamik.
 • Tulis pertanyaan yang menggunakan SQL dinamik.

Modul 16: Pengaturcaraan dengan T-SQL

Modul ini menerangkan cara untuk meningkatkan kod T-SQL anda dengan unsur-unsur pengatur.Lessons

 • Elemen Pemrograman T-SQL
 • Aliran Program Kawalan

Makmal: Pengaturcaraan dengan T-SQL

 • Mengisytiharkan Pembolehubah dan Mengasingkan Kutipan
 • Menggunakan Elemen Kawalan-Aliran
 • Menggunakan Pembolehubah dalam Penyataan SQL Dinamik
 • Menggunakan Sinonim

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Terangkan bagaimana Microsoft SQL Server merawat koleksi pernyataan sebagai batch.
 • Buat dan serahkan kumpulan kod T-SQL untuk pelaksanaan oleh SQL Server.
 • Terangkan bagaimana SQL Server menyimpan objek sementara sebagai pembolehubah.
 • Tulis kod yang mengisytiharkan dan menyerahkan pembolehubah.
 • Buat dan masukkan sinonim
 • Terangkan elemen kawalan-aliran-dalam T-SQL.
 • Tulis kod T-SQL menggunakan IF ... ELSE blok.
 • Tulis kod T-SQL yang menggunakan WHILE.

Modul 17: Melaksanakan Ralat Kesalahan

Modul ini memperkenalkan pengendalian ralat untuk T-SQL.Lessons

 • Melaksanakan pengendalian ralat T-SQL
 • Melaksanakan pengendalian pengecualian berstruktur

Lab: Melaksanakan Ralat Kesalahan

 • Mengalihkan kesilapan dengan TRY / CATCH
 • Menggunakan THROW untuk meluluskan mesej ralat kembali kepada pelanggan

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Laksanakan pengendalian ralat T-SQL.
 • Melaksanakan pengendalian pengecualian berstruktur.

Modul 18: Pelaksanaan Transaksi

Modul ini menerangkan bagaimana untuk melaksanakan transaksi.Lessons

 • Urus niaga dan enjin pangkalan data
 • Urus niaga kawalan

Lab: Melaksanakan Transaksi

 • Mengawal transaksi dengan BEGIN, COMMIT, dan ROLLBACK
 • Menambah pengendalian ralat ke blok CATCH

Selepas melengkapkan modul ini, pelajar akan dapat:

 • Terangkan transaksi dan perbezaan antara batch dan transaksi.
 • Terangkan batch dan bagaimana ia ditangani oleh SQL Server.
 • Buat dan urus urus niaga dengan penyata bahasa kawalan transaksi (TCL).
 • Gunakan SET XACT_ABORT untuk menentukan pengendalian transaksi SQL Server di luar blok TRY / CATCH.

Latihan yang akan datang

Tidak ada acara yang akan datang pada masa ini.

Sila tulis kepada kami di info@itstechschool.com & hubungi kami di + 91-9870480053 untuk harga kursus & kos persijilan, jadual & lokasi

Drop Kami Pertanyaan

Untuk maklumat lanjut sila hubungi kami.

Querying Data with Transact – SQL Training in Gurgaon | Querying Data with Transact – SQL Training Institute in Gurgaon

Innovative Technology solutions provides and the only training company in Gurgaon who provides class room training on Querying Data with Transact – SQL as per the customer requirement. Our training programs is specially designed for professionals or fresher’s to get placements in MNCs. Innovative Technology solutions is delivering major of IT trainings in Gurgaon and Querying Data with Transact – SQL Training is one of the most demanded training. ITS offers hands on practical knowledge / practical implementation on live projects and will ensure to understand or learn the in-depth knowledge on Querying Data with Transact – SQL from our Querying Data with Transact – SQL Training. Our Querying Data with Transact – SQL Training in Gurgaon is conducted by specialist working certified corporate trainers and professionals having real time implementation experience on Querying Data with Transact – SQL.

Innovative technology solutions is well-equipped Querying Data with Transact – SQL Training Center in Gurgaon. Innovative Technnology solutions is the well-known Querying Data with Transact – SQL Training Center in Gurgaon with appropriate infrastructure and lab facilities. Querying Data with Transact XCHARX SQL labs are online, so candidate can access the labs from home as well. Innovative Technology solutions in Gurgaon mentored more than 50000+ candidates on different IT skills and we have public batches on Querying Data with Transact – SQL Certification Training in Gurgaon at very reasonable fee. We have in house trainer and course curriculum can be customized as per your requirement.

Our training labs are well equipped with Projector, computers, LAN with high speed internet to work on cloud. We also serve lunch for corporate.

Innovative Technology solutions is one of the best Querying Data with Transact – SQL Training Institutes in Gurgaon with placement support.

Innovative Technology solution is corporate delivery training company and provide training to organizations like HCL, Colt, Kronos, BCG etc. working with MNC’s makes us capable to place our students in top MNCs across the globe.

Querying Data with Transact – SQL Training Introduction

Querying Data with Transact – SQL is one of the finest, economical and widely used Technology. Major of IT or non IT companies are using Querying Data with Transact – SQL services for their cloud hosting solutions. Major of companies required the employees who are hands on Querying Data with Transact – SQL. After visualizing the demand of Querying Data with Transact – SQL, Innovative Technology solutions started offering Querying Data with Transact – SQL training in Gurgaon for individual and Querying Data with Transact – SQL training for corporates. Innovative Technology solutions do offers trainings on Querying Data with Transact – SQL in classroom or online mode. Our trainers goes to Customer location and deliver training.

Why you should join Innovative Technology solutions for Querying Data with Transact – SQL Training in Gurgaon

Top Reasons which makes us best among all others:

 • Best corporate trainers are delivering training.
 • 100% hands on.
 • Trainer discuss the real time challenges of industry and solutions to them.
 • Corporate trainers for Querying Data with Transact – SQL training
 • Standard training curriculum as suggested by Principle.
 • Querying Data with Transact – SQL training in Gurgaon available on weekend or weekday basis
 • Preparation for JOB interview or placement
 • Different payment modes are available like – online, cash, bank transfer or EMI.

Corporate training on Querying Data with Transact – SQL, Corporate trainer for Querying Data with Transact – SQL , Bootcamp for Querying Data with Transact – SQL training. Best Querying Data with Transact – SQL training in India

Innovative technology solutions is Corporate training delivery company, since 2010 and delivered 5000+ corporate batches. Innovative is one of the best trainers in India on Querying Data with Transact XCHARX SQL training. Our trainers are well versed with online training solutions. Our trainer’s everyday delivers online Querying Data with Transact XCHARX SQL training. Professionals from USA, UK and other countries also enrol themselves for our Online Querying Data with Transact – SQL training programme. Taking online or classroom Querying Data with Transact – SQL training from India is always cost effective.


ulasanAre you looking for Querying Data with Transact – SQL Certification training in India


✓ Querying Data with Transact – SQL training in Gurgaon


✓ Querying Data with Transact – SQL training from India


✓ Querying Data with Transact – SQL online training


✓ Querying Data with Transact – SQL training


✓ Querying Data with Transact – SQL classroom training


✓ Querying Data with Transact – SQL certification

✓ Querying Data with Transact – SQL video tutorial


✓ Querying Data with Transact – SQL training in India


✓ Enterprise training on Querying Data with Transact – SQL


✓ Use Querying Data with Transact – SQL efficiently


✓ Querying Data with Transact – SQL guide


✓ best Querying Data with Transact – SQL training institutes in delhi ncr