typenKlasserom Opplæring
REGISTER
ISO 20000 FOR REVISORER

ISO 20000 for revisorer Opplæringskurs og sertifisering

Beskrivelse

Målgruppe og forutsetninger

sertifisering

ISO 20000 for revisors kurs

Clients request that their (internal or external) IT Service Providers can prove that they are able to provide the required service quality and have appropriate service management processes in place.Based on processes, ISO/IEC20000 is an internationally recognized standard for IT Service Management that specifies requirements for the service provider to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve an SMS. The requirements include the design, transition, delivery and improvement of services to fulfill agreed service requirements.

ISO / IEC20000-sertifisering er tildelt etter revisjon utført av registrerte sertifiseringsorganer, som sikrer at en tjenesteleverandør designer, implementerer og styrer et IT Service Management-system i samsvar med kravene i standarden. Formålet med ISO / IEC 20000 Auditor kurset er å gi tilstrekkelig forståelse av ITSM generelt og kunnskap om innholdet og kravene i ISO / IEC 20000-standarden for å kunne utføre revisjoner mot standarden.

Kurset dekker den andre utgaven av standarden (ISO / IEC 20000-1: 2011) som kansellerer og erstatter den første utgaven (ISO / IEC 20000-1: 2005).

Noen av de viktigste forskjellene er som følger:

 • nærmere tilpasning til ISO 9001
 • nærmere tilpasning til ISO / IEC 27001
 • Endring av terminologi for å gjenspeile internasjonal bruk
 • klargjøring av kravene til styring av prosesser som drives av andre parter
 • klargjøring av kravene til å definere omfanget av SMS
 • Forklaring på at PDCA-metoden gjelder SMS, inkludert servicehåndteringsprosesser og tjenestene
 • Innføring av nye krav til design og overgang av nye eller endrede tjenester

Studenter som har deltatt på dette kurset, er hensiktsmessig forberedt på å ta den tilhørende ISO / IEC 20000 Auditor-sertifiseringstesten.

Objectives of ISO 20000 for Auditors

På slutten av dette kurset vil studenten kunne forstå prinsippene for ITSM og kravene i ISO / IEC 20000-standarden, hvordan den brukes i en typisk IT-leverandørorganisasjon, sammen med hovedelementene i sertifiseringsordningen.

Nærmere bestemt vil studenten forstå:

 • Bakgrunnen til ISO / IEC 20000
 • Omfanget og hensikten med delene 1, 2, 3 og 5 of ISO / IEC 20000 og hvordan disse kan brukes under revisjon og sertifisering
 • Nøkkelbegrepene og definisjonene som brukes
 • ITSM generelle prinsipper
 • Strukturen og anvendelsen av ISO / IEC 20000-1
 • Kravene til ISO / IEC 20000-1
 • Brukskrav og omfangsdefinisjonskrav
 • Formålet med interne og eksterne revisjoner, drift og tilhørende terminologi
 • Operasjonen av APMG-sertifisering
 • Forholdet til beste praksis og relaterte standarder - spesielt ITIL, ISO 9001 og ISO / IEC 27001

Intended Audience for ISO 20000 for Auditors Course

 • Interne revisorer og ekspertrådgivere i Service Management
 • Revisorer som ønsker å utføre og lede Service Management System (SMS) sertifiseringsrevisjoner
 • Prosjektledere eller konsulenter som ønsker å mestre SMS-revisjonsprosessen
 • Personer som er ansvarlige for informasjonsteknologitjenestens samsvar i en organisasjon
 • Tekniske eksperter som ønsker å forberede seg på en SMS-revisjonsfunksjon.

Prerequisites for ISO 20000 for Auditors Certification

En grunnleggende forståelse av ISO / IEC 20000 og omfattende kunnskap om revisjonsprinsipper.

For mer informasjon vennligst kontakt oss.

§ 1Innledning og bakgrunn til standarden
§ 2Prinsipper for IT-ledelse
§ 3ISO / IEC 20000-sertifiseringsordningen
§ 4Innhold i ISO / IEC 20000-standarden
§ 5Hvordan verktøyene støtter sertifisering
§ 6Definisjon av sertifisering og anvendelsesområde